Modální slovesa pro spekulace v přítomném a minulém čase

Modální slovesa v čase přítomném a minulém modals deducation speculation

Modální slovesa mohou být použita jako Sherlock Holmes ke spekulacím a dedukci v přítomném a minulém čase. V angličtině jim říkáme modals of deducation and speculation.


Modals of deduction and speculation

Anglická modální slovesa se do značné míry používají pro hádání, dedukci a spekulace. Hádáme na základě informací, které máme k dispozici.

Podle toho, které modální sloveso užijeme (can, could, may, might, should, will), ukáže, jak moc jsme přesvědčeni o pravdivosti našeho odhadu.

Anglická modální slovesa
Viz také: Anglická modální slovesa.

Modální slovesa pro spekulace v přítomném čase

Takže jedno po druhém.

Modální sloveso must, když jsme si 100% jisti

Když jsme jisto jistě přesvědčeni, že něco je pravda nebo je jedinou realistickou možností, nejčastěji v přítomném čase použijeme modální must:

 • So you must be the new girl he’s hired.

(Takže ty určitě „musíš“ být ta nová dívka, kterou právě najal?)

 • He must live somewhere near here because he always walks to work.

(„Musí žít“ – určitě žije někde poblíž, protože vždy chodí do práce pěšky.)

Všimněte si, že v těchto větách nikdo opravdu „nemusí“ nic. Modální sloveso must používáme pro spekulace a dedukce, ne pro velení nebo nátlak.

Anglické must není to samé co české „muset“!

Have to & must
„Viděl jsem to na internetu, takže to musí být pravda!“ Viz také: Have to & must. Musíš to vědět!

Čas minulý s will & won’t kdy máme na 100% jistotu na téma přítomnosti.

Jak je tomu často v angličtině, hranice mezi minulostí, přítomností a budoucností gramaticky splývá.

Zde můžeme například použít větu v čase budoucím future simple k vyjádření našich spekulací o přítomnosti.

 • She will be at work now.

(Teď je „bude“ v práci.)

 • My daughter won’t stop studying.

(Moje dcera „nepřestane“ / nemůže – protože nechce – přestat se učit.)

Zajímavé je, že spolupráce mezi anglickými gramatickými časy někdy funguje oběma směry. Časy přítomné present simple a present continuous je možné použít k popisu plánů do budoucna – ale zde je samostatný článek:

Viz také: Present continuous a simple for future arrangements - jak mluvit o budoucnosti v současnosti?
Viz také: Present continuous a simple for future arrangements – jak mluvit o budoucnosti v přítomnosti?

Modální sloveso should když dáváme 80% šanci

Modální sloveso should / should’t používáme v přítomném čase, pokud očekáváme, že vše půjde podle plánu – ale neexistuje žádná jistota.

 • She has studied a lot so she should pass the exam easily.

(Hodně se učila, takže by měla „snadno“ / bez problémů složit zkoušku.)

 • It is a tourist town so it shouldn’t be difficult to find a nice hostel.

(Je to turistické město, takže by nemělo být těžké najít nějaký pěkný hostel.)

should, kdy uzivat, subjunctive
Viz také: Měli byste se nyní naučit… modální sloveso SHOULD!

Modální slovesa may, might & could, když se pravděpodobnost sníží ještě více

Obecně platí, že modální slovesa may, might & could mohou být v přítomném čase pro spekulace zaměnitelná.

Tak jak may, might mohl by se i could přeložit jako „možná“ (maybe):

 • She might arrive soon.

(Možná brzy dorazí.)

 • She could be lost.

(Možná zabloudila.)

 • She may be in the wrong place.

(Možná je na špatném místě.)

Mohli byste říci, že could je nejvíce hovorové, may je elegantnější a might je nejformálnější.

Can, když je něco teoreticky možné

Protože modální sloveso can je tak populární, má různé významy v různých kontextech.

Například:

 • He can have a nap.

(Má možnost si zdřímnout.)

Ale to nejsou žádné spekulace! Pokud chceme vědět, co by mohl udělat, řekneme:

 • He could / might / may have a nap.

(Mohl by si zdřímnout – a to je podle našeho názoru velmi dobrý nápad.)

Proto, pokud spekulujeme v přítomném čase, modální sloveso can nepoužijeme pro konkrétní situace, jak je uvedeno výše – od toho jsou could, may & might.

S pomocí can můžeme spekulovat a dedukovat budeme-li hovořit pouze o obecných situacích a trendech:

 • The oil prices can go up soon.

(Ceny ropy mohou brzy růst.)

 • I understand that English grammar can be difficult to understand.

(Chápu, že anglická gramatika může být obtížně pochopitelná.)

zero conditional 0 nulty kondicional anglicka gramatika
„Když tě nenajdou, nemůžou tě umýt“ Viz také: Zero conditional – nultý kondicionál.

Can’t když víme, že z toho nic nebude.

Když jsme však jistě přesvědčeni, že něco není možné, užijeme can’t nebo cannot.

 • This cannot be true!

(To nemůže být pravda!)

 • It can’t be far now – we’ve been driving for two hours.

(Už to nemůže být daleko – jedeme už dvě hodiny.)

 • Twenty pounds? They can’t be serious!

(Dvacet liber? To nemohou myslet vážně!)

can cannot cant modalni slovesa
„Kdo to může udělat? Ty to můžeš udělat!“ Viz také: Tři životy modálního slovesa can, can’t, cannot.

Modální slovesa pro spekulace v minulém čase

Abychom zajistili, že s naším modálním slovesem spekulujeme a dedukujeme o minulosti (ne o přítomnosti), musíme trochu změnit gramatiku věty.

V praxi to znamená, že po modálním slovesu následuje pomocné sloveso have + třetí forma slovesa (past participle).

Například, pokud v přítomném čase říkáme:

 • She might register for the course.

(Možná se přihlásí na kurz.)

V minulém čase již řekneme:

 • She might have registered for the course.

(Možná se již do kurzu zaregistrovala.)

nebo

 • He could be working late.

(Možná dnes zůstane v práci déle.) – Spekulace v přítomném čase.

 • He could have been working late.

(Možná v poslední době zůstával déle v práci.) – Spekulace v minulém čase.

Could v časech present simple & past simple
Přečtěte si také: Could v časech present simple & past simple.

Příklady použití modálních sloves ve spekulacích v čase minulém

Vzhledem k tomu, že tu jsou stupně pravděpodobnosti podobné stupňům pravděpodobnosti v přítomném čase – jak jsem psal výše, níže napíšu jen několik příkladů použití modálních sloves will, could, may, might, should ve spekulacích o minulosti:

 • He must have forgotten about our appointment again!

(Určitě zase zapomněl na naši schůzku!)

 • The plane will have left before now.

(Letadlo už určitě odletělo.)

 • She would have done it for you if you’d asked her for it.

(Udělala by to pro tebe, kdybys ji o to požádal.) Věta ve třetím kondicionálu.

Podmíněné způsoby s modálními slovesy, contitionals with modals, naučte se!
Viz také: Pokud si přečtete tento článek o kondicionálech s modálními slovesy (conditionals with modals), konečně se je naučíte!
 • Tom might have changed his mind.

(Tom mohl změnit/ pravděpodobně změnil názor.)

 • She may have found a new boyfriend.

(Možná si našla nového přítele.)

 • We shouldn’t have had that last beer…

(Špatně jsme udělali, že jsme vypili to poslední pivo…)

 • The parcel should have arrived by now.

(Zásilka by už tu měla být.)

 • I saw her yesterday, so she can’t have gone on holidays.

(Včera jsem ji viděl, nemohla odjet na dovolenou.)

A další příklady najdete v článku:

could have, should have, would have, modals in the past, modalni slovesa v case minulem
„Já sedíc na schůzce, která by měla být e-mailem“ Viz také: Modals in the past: Could / Should / Would have done it!

Cvičení pro modální slovesa ve všech časech

Nejdůležitější však není suchá teorie, ale praxe a cvičení!

To je důvod, proč najdete spoustu příkladů praktického použití modálních sloves v přítomném a minulém čase ve větách na online kurzu angličtiny Speakingo!

A učení se na kurzu Speakingo je jednoduché a zábavné. Mluvíte z pohodlí vašeho domova, kdykoli, a jak dlouho chcete s telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje.

A nikdy neztrácí trpělivost nebo neruší hodiny!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat jen dvěma kliknutími níže, abyste na týden zdarma viděli, zda vám takový způsob učení angličtiny online vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začněte mluvit jako Sherlock Holmes!


Už víte, jak používat modální slovesa v přítomném a minulém čase? Pokud něco stále není jasné, zeptejte se odvážně v komentářích!

Půjčil jsem si několik příkladů vět pro text ze stránky Phone English.

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail