Proč je učení angličtiny tak obtížné?

proč je učení angličtiny tak obtížné

Angličtina je jedním z nejjednodušších jazyků na světě, ale ne každý ji zvládne. Proč je učení angličtiny někdy tak obtížné?


Útrapy učení angličtiny

Každý se pravděpodobně v určitém okamžiku svého života učil anglicky.

Ale těžko říci, zda ji umíme plynně užívat.

Ačkoli jsou Češi v čele zemí, ve kterých lidé umí mluvit anglicky, situace není až tak ideální.

Jaký je důvod?

Kromě problematiky vzdělávacího systému existuje v samotné angličtině několik věcí, které nám ztěžují její osvojení.

Zatímco mnoho z těchto věcí platí pro mnoho jiných jazyků, níže je uvedeno 8 důvodů, proč může být učení angličtiny tak obtížné.

 1. Naučit se anglicky je tak obtížné, protože dáváme důraz na gramatiku
 2. Výjimky v anglické gramatice
 3. Anglická výslovnost je obtížná
 4. Místní dialekty angličtiny
 5. Zvýraznění slov mění význam věty
 6. Homofony nebo slova, která znějí stejně
 7. Idiomy a frázová slovesa
 8. Až 12 gramatických časů

Angličtina je obtížný jazyk
Vítejte v angličtině, kde jsou pravidla bezvýznamná a i tak nikdo nepíše nic správně

1. Učení angličtiny je tak obtížné, protože dáváme důraz na gramatiku

Ze školy jsme zvyklí na to, že pokud se správně naučíme gramtiku, všechno pak bude v pořádku. Existuje několik výjimek, ale ne mnoho.

V angličtině se zdá, že situace je přesně opačná – existuje pár pravidel, ale mnoho výjimek!

Anglický jazyk je plný rozporů a absurdit, které jsou často vtipné samy o sobě.

Například:

 • v hamburgeru (anglicky: hamburger) není šunka (anglicky: ham)
 • v ananasu (pineapple) není ani borovice (pine), ani jablko (apple)
 • pokud vegetariáni (vegetarians) jedí zeleninu (vegetables vyslovujte: vedžetebls a ne vedžetejbls, a více výslovností níže), jedí humanisté (humanists) lidi (humans)?
 • See a look znamená téměř totéž, vidět / hledět. Overlook (přehlédnout) a oversee (dohlédnout) má však opačný význam!
proč je angličtina obtížná
Angličtina je absurdní jazyk, ve kterém mohou nosy běžet (mít rýmu – running nose) a nohy mohou cítit (smrdící nohy – smelly feet).

Problém se slovy však není tak dramatický jako otázka „výjimek potvrzujících pravidlo“.

2. Obtížné výjimky v anglické gramatice

Pokud máme tu smůlu, že se učíme anglicky od učitele ze staré školy, co miluje pravidla, učení pak pro nás bude nekonečnou frustrací.

Můžeme se například naučit, že pokud pro koncovky slov -ei nebo -ie (obě vyslovujeme stejně, tak jak víme, jak napsat slovo?) platí pravidlo, že dáváme „i před e, pokud mu nepředchází c„.

Proto napíšeme believe (věřit), ale receipt (účtenka). Ačkoli to bude fungovat ve většině případů, brzy se setkáme s takovými slovy, jako je science (věda) nebo weird (divný) a ukáže se, že celé pravidlo může být vyhozeno do koše.

Bude to stejné s tvořením minulého času. Zdánlivě jednoduše přidejte koncovku -ed a to je vše. Kromě změn v pravopisu se však ukazuje, že 10 nejoblíbenějších anglických sloves je nepravidelných. Nepravidelná slovesa se vyskytují až v 70% případů!

Takže se je musíte naučit a pravidlo vám může být samozřejmě známo, ale nebude nám až tak užitečné, jak bychom chtěli.

Existuje-li více výjimek z pravidla než samotné pravidlo, jaký má smysl plýtvat drahocenným časem jejich učením?

Jak se efektivně odradit od výuky angličtiny? xD
Viz také: 10 způsobů, jak se účinně odradit od učení angličtiny? xD

A co víc, některá pravidla jsou tak komplikovaná, že se stávají zbytečná. Existuje pravidlo o pořadí přídavných jmen ve větě¹:

 1. Nejprve obecné stanovisko,
 2. pak podrobné stanovisko,
 3. velikost
 4. tvar
 5. věk
 6. barva,
 7. národnost
 8. materiál.

Naštěstí zřídka používáme více než tři přídavná jména v jedné větě. Každopádně, kdo bude analyzovat jejich sled ve skutečné konverzaci?

Musíme jen cítit, že říkáme „interesting, little book“ a ne „little, interesting book“!

Navíc, pokud použijeme tuto druhou konstrukci, nic se nestane!

Každý nám porozumí, a proto se učíme anglicky – mluvit, nemyslet na popisnou gramatiku.

To je jeden z důvodů, proč je podle mého názoru nadměrný zájem o gramatiku ztrátou času.

Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

 

3. Obtížná anglická výslovnost

Výslovnost anglických slov je téměř ruská ruleta – v závislosti na tom, zda slovo pochází ze staré angličtiny, francouzštiny nebo možná od Vikingů, vyslovujeme ho úplně jinak.

Nemám na mysli jen archaická slova, která potkáme pouze v konkrétní literatuře (thou místo you v Bibli, alas místo unfortunately v literatuře), ale slova, která jsou v každodenním užívání.

Musíme si je zapamatovat, žádné pravidlo nám v tom nepomůže – pomíjejíc problém, že znalost školních pravidel během rozhovoru v reálném čase je, mírně řečeno, ne příliš užitečná …

anglický čas minulý past simple
Minulý čas od William Shakespeare je Wouldiwas Shookspeared (will-> would, I am ->I was, Shake->shook, speare-speared))

Jak to vypadá v praxi?

Dalo by se předpokládat, že slepení písmen „ough“ by měla být vždy vyslovována alespoň relativně podobným způsobem.

Ale to je omyl!

Rough (drsný) vyslovujeme jako „raf“, bough (větev) jako „baw“, through (skrz) je „fru“, although (zatímco) je „oldow“, a trough (koryto) to „trof“…

Kromě toho existují písmena, která vůbec nevyslovujeme, jako je k v knife (nůž, vyslovuje „najf“) nebo g v gnome (gnome ale vyslovuje „nóm“).

Samostatným příběhem jsou názvy míst (Worcester vyslovujte „Woster„), jejichž výslovnost může někdy překvapit i rodilého Angličana!

A nemluvím tu o tom, že každý má jiný přízvuk, který do komunikace přidává zajímavého koloritu.. Mluvím o rozdílech ve výslovnosti, které brání komunikaci!

A pak jsou tu místní dialekty!

proč je učení angličtiny tak obtížné a frustrující
Viz také: Jak si stěžovat v angličtině?

4. Místní dialekty angličtiny

Vzpomínám si na svou hlubokou frustraci, když jsem po absolvování studia anglické filologie odjel na sever Anglie. Nerozuměl jsem ani těm nejjednodušším větám! Dokonce i Angličané na jihu často nejsou schopni pochopit někoho z Liverpoolu!

V Anglii má každé město svůj vlastní přízvuk a je na něj hrdé – nevadí, že jim nikdo nerozumí.

Naštěstí obecně přijímaným standardem je takzvaná přijatá výslovnost – způsob, jakým mluví královna – ale každý mluví svým vlastním přízvukem, nemluvě o cizincích. Takže si můžete odpočinout – můžete mluvit tak, aby vám rozuměli, a nemusíte se starat o detaily „správné“ výslovnosti.

Proto stojí za to být opatrný s učením s native speakerem – pokud náš učitel pochází z Glasgow nebo Doncatser a mluví s typickým přízvukem pro tato města, může se ukázat, že se naučíme správný přízvuk … ale nikdo nám nebude rozumět!

Nemluvě o tom, že angličtinou se nemluví jen ve Velké Británii…

 

5. Zvýraznění slov mění význam věty

Možná to není něco zvlášť odhalujícího, ale stojí za to si připomenout, že v závislosti na tom, které slovo ve větě zdůrazňujeme, se její význam mění.

Analyzujme takovou jednoduchou větu a co jejím prostředníctvím můžeme říct:

 • You sent her an email. – Jednoduché prohlášení (Poslali jste jí e-mail.), nic nezdůrazňujeme.
 • You sent her an email. – Pokud zdůrazníme you, navrhujeme, že je to vaše, ne moje odpovědnost za situaci, nejsem to já!
 • You sent her an email. – Zdůraznění sent sugeruje, že email byl odeslán, ale nevíme, zda ho příjemce dostal a přešetl.
 • You sent her an email. Zdůranění na her vyjádříme naše překvapení nebo rozhořčení nad tím, že po tom všem, co udělala, jí byl tento e-mail odeslán.
 • You sent her an email. – Zdůraznění slova an email může vyjádřit naše rozhořčení, že například řešíme tak důležitou věc elektronicky a ne osobně.

Situace bude podobná s pořadím ve větě – jak můžete vidět z obrázku níže, v závislosti na tom, kam vložíme slovo only význam celého prohlášení se mění:

proč je učení angličtiny tak obtížné

Ačkoli v češtině bude situace podobná, pokud nebudeme pozorní, mnoho podtextů může snadno uniknout naší pozornosti.

Zejména proto, že Angličané jsou mistři v neříkání věcí přímo.

6. Homofony neboli slova, která znějí stejně

Anglický jazyk je plný homofonů, slov, co se vyslovují stejně, ale znamenají něco jiného.

A co víc, slova mohou být nejen napsána stejně, ale vyslovována jinak, můžeme je také vyslovit identicky, ale napsat je jinak!

Například:

 • knight– rytíř [najt]
 • night – noc [najt]

Vyslovujeme však jinak:

 • lead – vézt [líd]
 • lead – olovo [led]

Anglické homonymy homografy homofony oronymy

A zde je několik zábavných příkladů takových situací:

 • A bandage is wound around the wound. (Obvaz je omotán kolem rány.)
 • I decided to desert my dessert on the desert. (Rozhodl jsem se opustit svůj dezert v poušti – první dva vyslovujeme stejně, ale znamenají něco jiného, zatímco ve slově poušť dáváme důraz na na první slabiku, ne na druhou jako v prvních dvou případech.)
 • She saw a saw. (Viděla pilu.)

7. Idiomy a frázová slovesa

Už jste někdy byli v situaci, kdy rozumíte všem slovům, ale nemáte ponětí, co vám ten muž říká?

Ne nutně je váš partner blázen – pravděpodobně používá jen idiomy.

Jedná se o celé fráze, jejichž význam jako celek se liší od doslovného významu slov, která je tvoří.

V angličtině je jejich použití na denním pořádku, ale neočekávejte, že domácí mazlíčci budou padat z nebe (it’s raining cats and dogs) nebo psi budou štěkat na strom (he’s barking up a wrong tree – hledá problém jinde než je).

Význam bezpočtu anglických idiomů se prostě musí naučit, stejně jako se učíme nová slova.

Podobná situace je s takzvanými phrasal verbs, tedy anglickými frázovými slovesy.

Jsou to slovesa skládající se ze dvou nebo tří slov, jejichž kombinovaný význam se zcela liší od významu jejich základních prvků.

Například:

 • take znamená „vzít“, off je obvykle „vypnuto“, zatímco take off znamená „vzlétnout“.
 • Pass je „podat“, out je „venku“, zatímco pass out je „omdlít“.
 • Give je „dát“, in „v“, zatímco give in „ustoupit“. A tak dále, a tak dále…
phrasal verbs, frazova slovesa, frejzale, seznam, tabulka, uroven stredne pokrocily, b1, b2, cviceni
Viz také: Seznam 240 nejoblíbenějších frázových sloves s překladem .

8. Až 12 anglických gramatických časů

Nakonec stojí za zmínku, co vás pravděpodobně napadlo jako první. Existuje až 12 gramatických časů v angličtině!

Některé z nich nemají v našem jazyce obdoby. Například nejoblíbenější anglický čas je částečně minulým a částečně přítomným present perfect. V češtině taková stavba neexistuje, takže nám nějakou dobu trvá, než si na něj zvykneme.

A tím rozdíly v gramatice nekončí. V opačném případě používáme kondicionály a nepřímou řeč a pro každý z těchto časů se musíte naučit trpný rod.

Gramatika je však paradoxně argumentem pro to, že angličtina je jednoduchá. Je to mnohem jednodušší než ve většině ostatních jazyků!

období, minulá, současná, budoucí, dokonalá, jednoduchá, nepřetržitá, progresivní

Ale je učení angličtiny opravdu tak obtížné?

Navzdory všem výše uvedeným problémům je angličtina relativně jednoduchým jazykem – alespoň na úrovni, která umožňuje svobodnou komunikaci.

A akademický nebo právní jazyk – záměrně – je obtížný ve všech jazycích!

Obecně je to však čeština, která je považována za jeden z nejtěžších jazyků na světě. Pokud se nám ji podařilo naučit, pak pro nás neexistují nepřekonatelné výzvy!

Přemýšlejte také o čínštině, kde intonace mění význam slova. O mnoha případech (variací slov) ve slovanských jazycích nemluvě. Dva až tři tisíce znaků se musíte naučit v japonštině, aby jste mohli něco napsat!

proč je výuka angličtiny jednoduchá
Viz také: Proč je učení angličtiny tak snadné?

V angličtině nejsou žádné rody – což je obrovské zjednodušení.

Neexistuje také prakticky žádná deklinace – stačí vložit slovo a nemusíme se ptát, jestli je to hezké, hezký, hezcí … Říkáme jen beautiful a to je vše!

A co víc, pocházíme ze stejné kultury, stejně jako ze stejné indoevropské jazykové skupiny. Určitě pro nás bude snazší naučit se anglicky než pro Číňana.

Jsme neustále obklopeni angličtinou, což nás dále motivuje k učení.

Znalost angličtiny zlepší práci vašeho mozku, zlepší vaše zdraví a vyděláte si více!

Angličtinu se lze naučit, stačí se pouze začít učit a brzy všechny výše uvedené problémy přestanou být problémy!

Konečně ještě jedna poznámka. Není to jen o tom, zda je angličtina obtížná nebo jednoduchá, ale je také důležité, jak se ji naučíme?

Je pro nás těžké naučit se anglicky, pokud se učíme slova místo celých frází

Zdá se, že jazyk se skládá z gramatických pravidel, která nařizují strukturu věty, kterou stavíme ze slov – bloků, které lze volně nahradit.

Pokud se však pokusíme nahradit slovo jeho synonymem ze slovníku, často se ukáže, že to nemůžeme udělat.

Například watch, see a look znamená totéž – dívat se, hledět. Můžeme však jen říci watch a movie (koukat se na film). Také řekneme see the problem (vidět problém) nebo look in her eyes (hledět jí do očí). A pokud použijeme jiné slovo, pak se význam celé věty může změnit…

Proto je tak důležité naučit se celé fráze a věty, ne samotná slova, i když je to způsob, jak se naučit anglicky, o kterém nikdo nemluví.

Používá se v online kurzu angličtiny Speakingo, kde se učíte jako dítě – mluvíte ve správném jazyce s počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje.

Tento způsob učení angličtiny je nejen rychlý a efektivní, ale také příjemný, tím spíše, že se díváte na krásné fotografie, které navíc vytvářejí asociace, díky nimž je snazší si zapamatovat nový materiál.

Nejlepší je však zkusit si sami, zda vám tento způsob učení angličtiny vyhovuje! Dvěma kliknutími níže – zcela zdarma a bez závazků – si můžete vyzkoušet týden na kurzu Speakingo!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Nesouhlasíte s tím, že naučit se anglicky je obtížné? Já taky ne!

Napište do komentářů, pokud máte s něčím potíže – pokusím se odpovědět, možná dokonce sepsat celý text, pokud je problém složitý!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
písně v angličtině
Days of the week, tedy dny v týdnu v angličtině

Dokážete vyjmenovat všechny dny v týdnu v angličtině? Pravděpodobně mnozí z vás v tuto chvíli souhlasně pokývají hlavou. Když však vedle Tuesday položíme Thursday, nastane značný problém. Naučte se historii, hláskování, vtipy a rýmy se dny v týdnu v angličtině.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail