Souslednost časů (backshifting) v angličtině

Souslednost casu v anglictine,(sequence of tense, backshifting

Souslednost časů se nazývá sequence of tenses nebo backshifting, což je „princip jednoho času zpět“. Používáme ho v nepřímé řeči a z tohoto příspěvku se dozvíte, jak a kdy.


Přesněji řečeno:

 1. Co je to souslednost časů (sequence of tenses / backshifting)?
 2. Proč je posloupnost časů (sequence of tenses / backshifting) v anglické gramatice docela logická myšlenka?
 3. Který čas převedeme na který [tabelka]?
 4. Kdy NEpoužívat souslednost časů (sequence of tenses / backshifting)?
 5. Jak nejlépe procvičit časovou souslednost (sequence of tenses / backshifting) v angličtině?

1. Co je to souslednost časů (sequence of tenses / backshifting)?

Souslednost časů se nazývá sequence of tenses nebo backshifting, což je „princip jednoho času zpět“. Toto zajímavé – a pro změnu zcela logické – gramatické pravidlo angličtiny aplikujeme na věty v nepřímé řeči („reportované řeči“ – reported speech).

A „závislá“, nepřímé řeč jsou všechny věty, které začínají slovy „Řekla, že…“.

Když se dostaneme k podstatě věci – tedy k tomu, co řekla – musíme v angličtině změnit gramatický čas (tense). Přesněji řečeno, přejít o jeden čas zpět – odtud hovorový anglický termín backshifting neboli „posun zpět“.

Překvapivě se jedná o velmi rozumný a logický postup – jak je popsáno v následující části.

Na druhou stranu night shift nebo back shift je také „noční směna v práci“. Proto ten kočičí vtip ve výše uvedeném memu na Imgflipu:

„Chtějí, aby nastoupil na noční směnu / použil souslednost časů.“

reported speech question otazky v neprime reci
Viz také: Jak mohu klást otázky v nepřímé řeči (reported speech questions)?

2. Proč je posloupnost časů (sequence of tenses / backshifting) v anglické gramatice docela logická myšlenka?

Představte si, že nám někdo řekne:

 • I want to go to the beach.

(Chci jít na pláž.)

No, teď jsme se vrátili z dovolené v Olomouci a vyprávíme kolegovi z práce, jak nás žena, kterou jsme potkali v přímořském letovisku, pozvala na romantickou procházku po pláži.

Jenže o pár měsíců později, uprostřed zimy, chce ještě na tu pláž? No, nevíme, pravděpodobně ne, protože je příliš chladno. Tehdy chtěla (minulý čas) a nechce teď (přítomný čas).

Proto dává anglická posloupnost, souslednost časů naprostý smysl!

Nebudeme říkat „Říkala, že chce jít na pláž“. – protože tato situace již pominula s mořským větrem – ale řekneme „Řekla, že – tehdy – chtěla jít na pláž“.

Slovo „chci“ se nahrazuje slovem „chtěla“.

Naše věta v hlášené řeči tedy po použití posloupnosti časů – v tomto případě změníme přítomný čas jednoduchý present simple na minulý jednoduchý past simple – bude vypadat takto:

 • She said she wanted to go to the beach.

Dává to smysl, že?

Souslednost časů (sequence of tenses) v „hlášené“, nepřímé řeči (reported speech) nevyskytuje pouze po slovese „she said“, ale také po mnoha různých hlásících slovesech (reporting verbs), jako například she admitted (přiznala), she explained (vysvětlila) nebo he agreed that (souhlasil, že..) atd.

Top 10 REPORTING VERBS, reported speech, neprima rec, anglicky
Viz také: Top 10 REPORTÁŽNÍCH SLOVES + záložní lavička.

3. Který čas na který převádíme? [tabulka a příklady]

Problém je tedy právě v tom:

 • obecně si uvědomte, že v angličtině existuje něco jako souslednost časů – a k tomu prostě potřebujeme praxi;
 • a abyste věděli, který čas za který vyměnit.

Zde je překvapivě vše opět zcela logické.

Za každý čas se vracíme o jeden čas zpět – tedy pokud již více minulých časů neexistuje, v tom případě je ponecháme tak, jak jsou.

Následnost časů ve všech 12 gramatických časech

V případě všech našich 12 velkých anglických časů to vypadá takto:

„Původní“ časČas „další“
PRESENT SIMPLEPAST SIMPLE
I am happy.She said she was happy.
PRESENT CONTINUOUSPAST CONTINUOUS
She is dancing.She said she was dancing.
PRESENT PERFECTPAST PERFECT
I have done it.He said that he had done it.
PRESENT PERFECT CONTINUOUSPAST PERFECT CONTINUOUS
I have been waiting for two hours.He said he had been waiting for two hours.
PAST SIMPLEPAST PERFECT
I ate the cake.He said that he had eaten the cake.
PAST CONTINUOUSPAST PERFECT CONTINUOUS
We were laughing.She said we had been laughing.
PAST PERFECT ŽÁDNÁ ZMĚNA
I had learned a lot.He said he had learned a lot.
PAST PERFECT CONTINUOUSŽÁDNÁ ZMĚNA
They had been studying.She said that they had been studying.
FUTURE SIMPLEWILL → WOULD
I will kiss him.She said she would kiss him.
FUTURE CONTINUOUSWILL → WOULD
I will be dancing.He said he would be dancing.
FUTURE PERFECTWILL → WOULD
They will have finished the job.He said they would have finished the job.
FUTURE PERFECT CONTINUOUSWILL → WOULD
Next month we will have been waiting for two years.He said that next month they would have been waiting for two years.
Tabulka: Časová souslednost (backshifting) ve všech 12 anglických gramatických časech.
future in the past, perfect, continuous, casy, anglicky, gramatika
„Ať jdeme kamkoli, gramatiku nepotřebujeme.“ Řazení časů v budoucnosti se v angličtině nazývá future in the past.

Ve větách s modálními slovesy se objevují také následující časy

Už víme, že se will změní na would. A co další běžná modální slovesa (modal verbs) ?

cancould
I can dance.He said he could dance,
mustMusel
I must do it!He said he had to do it.
may might
They may change their minds.She said they might change their minds
shallshould
Shall I open the window?He asked if he should open the window.

Zato might, should, ought to, would, could, mustn’t, needn’t, had better, used to necháme beze změny.

Kondicionály s modálními slovesy, contitionals with modals, naučte se!
Své téma můžete doplnit heslem o modálních slovesech v minulosti (modals in the past).

Následnost časů & conditionals

Dobrou zprávou je, že ke střídání časů dochází pouze v prvním podmiňovacím způsobu.

Nulový kondicional Beze změny
Every time he comes, she kisses him.They explained that every time he comes, she kisses him.
První kondicionalDruhý kondicional
If he comes, she will kiss himShe said that if he came she would kiss him.
Druhý kondicionalBeze změny
If I was a rich girl, I would buy a helicopter.She said that if she was a rich girl, she would buy a helicopter.
Třetí kondicionalBeze změny
If I had learned more, I would have passed my exam.He said that if he had learned more, he would have passed my exam.
první kondicionál (first conditional)
„Pokud se nenaučíte první podmiňovací způsob, zkoušku neuděláte!“ Viz také: First conditional – plány, hrozby a sliby!

4. Kdy NEpoužívat souslednost časů (sequence of tenses / backshifting)?

To však neznamená, že pokaždé, když citujeme něčí projev, musíme automaticky použít souslednost časů (sequence of tenses / backshifting).

Například když někdo opakuje stále totéž:

 • I love strawberries.

(Miluji jahody.)

Pak řekneme:

 • He says he loves strawberries.

(Stále říká, že má rád jahody.)

Všimněte si, že zde máme „he says“ v přítomném čase, nikoli „he said“ v minulém čase, jak jsme uvedli dosud.

Ale o tom více v příspěvku o 5 typech závislé řeči:

nepřímá řeč v angličtině
Přečtěte si také: Jak pomáhá závislá řeč drbům?

5. Jak nejlépe procvičit časovou souslednost (sequence of tenses / backshifting) v angličtině?

Anglické časy & posloupnost časů (sequence of tenses / backshifting), stejně jako výše zmíněné podmiňovací způsoby, modální slovesa, minulý čas atd., se nejlépe procvičují v praxi, nikoliv v teorii!

Co na tom, že teoreticky víme, jak by se něco mělo říkat, když při skutečném rozhovoru stejně děláme chyby. Na nové konstrukce si musíme zvyknout – spadnout z úrovně hlavy do úrovně krku!

Proto jsem do online kurzu angličtiny Speakingo zařadil veškerou gramatiku a slovní zásobu, kterou potřebujete, ale neučíte se ji teoreticky, ale prakticky.

Stejně jako dítě, které se učí mluvit, nejprve posloucháte správné věty a poté odpovídáte na otázky na úrovni svých znalostí, začínáte je používat v praxi. A je zajímavé, že mluvíte se svým … počítačem nebo telefonem, který vám – což je zajímavé – rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje.

Učení angličtiny je nejen efektivní, ale také zábavné!

Přesvědčte se sami! Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a nezávazně si vyzkoušejte, co obnáší výuka angličtiny v kurzech Speakingo!

Už rozumíte a umíte procvičovat střídání časů / souslednost časů / sekvence časů / sequence of tenses / backshifting / zpětný posun?? Pokud máte další otázky, neváhejte se zeptat v komentářích!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
can cannot cant modalni slovesa
Tři životy modálního slovesa can can’t cannot

Yes, you can! Ať už si myslíte, že můžete, nebo ne, máte pravdu! V tomto textu se dozvíte všechno o anglickém modálním slovese can can’t cannot. Pokročilí studenti se naučí zdvořilostní a idiomatické fráze s can, would a could a na závěr… několik vtipných memů s modálním slovesem can.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail