Nepopulární čas FUTURE PERFECT CONTINUOUS

cas future perfect continuous

Co? Další čas budoucí?! Čas future perfect continuous je pravděpodobně nejméně oblíbeným časem v angličtině. Vyjadřuje to, co-budeme-dělat-v-určitém-bodě-v-budoucnosti. Taková je situace…


Co to je anglický future perfect continuous?

 • Předbudoucí průběhový čas future perfect continuous tense (nebo future perfect progressive) je obvykle posledním a pravděpodobně nejméně používaným z 12 velkých anglických časů.
 • Čas future perfect progressive tense, stejně jako čas future perfect simple, vyjadřuje to, co se děje až do určitého okamžiku v budoucnosti – s tím rozdílem, že stejně jako všechny průběhové časy i náš future perfect continuous klade důraz spíše na děj než na následek tohoto děje.
 • Anglický čas future perfect continuous vypadá takto: By Midnight, she will have been dancing for three hours non-stop. (Do půlnoci bude tančit tři hodiny bez přestávky.)

A v tomto příspěvku se dozvíte o čase future perfect continuous:

 1. Konstrukce future perfect continuous (tvrzení, otázky, zápory).
 2. Kdy používáme future perfect continuous?
 3. Rozdíly mezi časem future continuous a časem future perfect continuous.
 4. Future perfect continuous v podmínkových větách.
 5. Nezapomeňte, že ne všechna slovesa jsou v průběhovém tvaru!
 6. Příslovce v čase future perfect continuous.
 7. Future perfect progressive v trpném rodě.
 8. Skvělá budoucnost pro vaši angličtinu!
souhrn anglickych casu
Viz také: Srovnání anglických časů – 12 skvělých!

1. Konstrukce future perfect continuous

Samotná konstrukce future perfect continuous by nám neměla činit větší problémy, protože když přijde čas se ho naučit, pravděpodobně už známe všechna ostatní perfekta, a to:

cas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Viz také: Čas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect a další perfekty.

Gramatika našeho předbudoucího času průběhového dokonale zapadá do vzorců, které již známe z výše uvedených časů. To znamená:

Stavba věty oznamovací v future perfect continuous tense

 • By midnight, I will have been dancing for three hours.
 • By midnight, she will have been dancing for three hours.
 • By midnight, they will have been dancing for three hours.

Jak vidíme, všechny osoby jsou stejné, protože za modálním slovesem will (které zde funguje jako pomocné sloveso) je sloveso have, které se musí vyskytovat ve své základní podobě. Na druhou stranu, pouze „vlastní“ sloveso (zde je to: dancing) se vyskytuje v průběhové formě (ta s –ing na konci ) – ale jak ji tvořit už známe z jiných průběhových časů.

Konstrukce záporu v future perfect continuous tense

Přidáváme pouze not:

 • By midnight, I will not have been dancing for three hours.

nebo ve zkrácené verzi will not → won’t

 • By midnight, I won’t have been dancing for three hours.
future perfect continuous tense
Průběhová předbudoucnost v minulosti? Co to má vůbec být? Viz také: Future in the past.

Konstrukce otázek v future perfect continuous tense

V čase future perfect progressive se otázky tvoří inverzí:

 • Will she have been dancing for three hours.

Všimněte si, že i ve třetí osobě jednotného čísla (she) máme have, a ne jak bychom si mohli myslet has. Je to proto, že „will have been “ je zde takříkajíc jeden celek, takové složené pomocné sloveso.

Obecně jsou však otázky v tomto čase – stejně jako trpný rod – velmi vzácné, a v mnoha případech vůbec nemožné. Například vůbec nepokládáme otázky začínající slovy Shall nebo Shan’t . Ale

 • We shall have been dancing for three hours.

je trochu staromódní, ale v pořádku.

reported speech question otázky v nepřímé řeči
Viz také: Jak klást nepřímé otázky v nepřímé řeči (reported speech questions)?

2. Kdy používáme future perfect progressive?

Abychom mohli použít čas future perfect progressive, musíme předvést krkolomnou mentální akrobacii. To znamená, že si musíme představit sami sebe v budoucnosti, podívat se zpět z tohoto bodu a říci, co jsme dělali – a děláme doposud. Nedělám si legraci!

Proto si zvolíme nějaký „háček“ na hodinách, před kterým obvykle stojí slovo by (tj.: do určitého okamžiku):

 • By June, I will have been working here for 3 years.

(V červnu zde budu pracovat tři roky).

 • I will have been studying English for three years by the end of this course.

(Až tento kurz skončí, budu už studovat angličtinu celé tři roky).

 • When you finish your English course, will you have been living in England for over a year?

(Až skončíš kurz angličtiny, budeš v Anglii pobývat déle než rok?)

Ke spekulaci můžete použít také čas future perfect progressive:

 • We’re late. I think they’ll have been waiting for us.

(Máme zpoždění; myslím, že na nás už nějakou dobu čekají).

Věty v future perfect progressive mohou popisovat vztahy příčiny a následku:

 • Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.

(Jason bude po návratu domů unavený – první kondicionál – protože bude po více než hodinovém běhu).

Future perfect progressive se může také kombinovat s konstrukcí to be going to:

 • You are going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

(Až její letadlo konečně přiletí, budete už čekat více než dvě hodiny).

mixed conditionals, morfeus, smisene kondicionaly podminkove vety
„Co kdybych vám řekl, že tato věta není ve smíšeném kondicionálu?“ Viz také: 6 typů smíšených kondicionálů (mixed conditionals).

3. Rozdíly mezi anglickým future continuous a future perfect continuous.

Ačkoli čas budoucí průběhový future continuous sám o sobě nepatří k nejoblíbenějším, obvykle, pokud mají Angličané nebo Američané na výběr, použijí ho, protože je jednodušší než future perfect progressive, o kterém jsme hovořili v příspěvku na toto téma. Tak tomu bude vždy, když nejsme povinni specifikovat dobu trvání činnosti nějakou frází, například for two hours nebo by tomorrow.

Všimněte si však rozdílu ve významu podobných vět v obou časech:

 • He will be tired because he will be exercising so hard.

V této větě v čase future conntinuous někdo předpovídá, že náš návštěvník posilovny Schwarzenneger bude unavený uprostřed svého cvičení, a to přesně v okamžiku, kdy ho někdo zlomyslně vyruší.

Nicméně:

 • He will be tired because he will have been exercising so hard.

V čase future perfect continuous naopak zdůrazňujeme, že trénink již probíhá po neurčitou dobu. Navíc (jak tomu často bývá u perfektů) nevíme, zda trénink probíhá, nebo právě skončil.

4. Čas future perfect continuous v anglických podmínkových větách

Stejně jako v ostatních budoucích formách, i v čase future perfect continuous neužíváme kondicionály, neboli věty, ve kterých se objevuje podmínka (if, when, while, before, after, by the time, as soon as, unless atd.) Místo future perfect continuous jednoduše užijme času present perfect continuous.

Nebo lidsky řečeno: vynecháváme will.

 • You won’t get a promotion until you will have been working here for at least three years.
anglicke podminkove vety conditionals
Viz také: Second Conditional: Zasněný 2. kondicionál.

5. Ne všechna slovesa jsou v průběhovém tvaru!

Stejně jako v případě časů typu continuous, i v future perfect continuous musíme mít na paměti, že ne všechna slovesa se vyskytují v průběhové formě (s koncovkou -ing), a pokud ano, mění se význam slova.

Například:

 • Tomorrow, Ted will have been having his driver’s license for over two years.

Obecně lze tuto větu považovat za nesprávnou. A pokud na ní trváme, význam této věty je, že zítra náš Ted bude…. už dva roky jíst svůj řidičský průkaz!

Proto jednoduše řekneme v čase future perfect

 • Tomorrow, Ted will have had his driver’s license for over two years.
predbudouci cas, future perfect tense, anglicka gramatika
Viz také: Blýskni se anglickým předbudoucím časem future perfect.

6. Příslovce v čase future perfect continuous

Kam ve změti gramatických slov, která tvoří strukturu anglického budoucího času průběhového, můžeme vtěsnat příslovce jako always, only, never, ever, still nebo just?

A to:

 • You will only have been waiting for a few minutes when her plane arrives.

(Budeš čekat jen několik minut, když její letadlo přiletí).

I když zde máme určitou svobodu:

 • You will have been waiting for only a few minutes when her plane arrives.

nebo:

 • Are you just going to have been waiting for a few minutes when her plane arrives?
prislovce anglicke adverb
Nevíte, co jsou to příslovce? Pracujte s tím! Viz také: 5 typů anglických příslovcí.

7. Future perfect continuous v trpném rodu

Ačkoli to prakticky nikdo nikdy neřekne (leda při nějaké zkoušce), teoreticky je možné použít future perfect continuous v trpném rodě. Bude to vypadat následovně:

 • The famous artist will have been painting the mural for over six months by the time it is finished.

(Činný rod: Slavný umělec bude tuto nástěnnou malbu malovat již šest měsíců, než své dílo dokončí).

Teoreticky by tato věta v trpném rodě měla vypadat takto:

 • The mural will have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished.

(Všimněte si, že zde máme jak trpný rod tak podmínku v druhé části věty.)

Ale to nikdo neřekne. S takovými větami se setkáte pouze v učebnicích anglické gramatiky!

future simple, going to, present perfect, passive voice, tvorba, uziti, trpny rod, cas budouci, anglicky
„Máte právo nevypovídat. Cokoliv řeknete, bude použito proti vám (doslova: přitlačeno k vám)“ Viz také: Future simple, going to, future perfect PASSIVE bude vyučovaný.

8. Skvělá budoucnost pro vaši angličtinu

Pokud čtete tento příspěvek a dostali jste se až na konec textu, znamená to, že jste v angličtině na poměrně pokročilé úrovni! Gratuluji! Vždy se však vyplatí cvičit – zejména proto, že pokud s angličtinou nic neděláme, jdeme o krok zpět!

Navíc, zatímco si vždy můžeme něco přečíst v angličtině, studovat gramatiku nebo se dívat na film v angličtině, ne tak často máme příležitost procvičit si mluvení v angličtině. A to ještě tak, aby nás někdo opravoval a nutil nás používat složité konstrukce!

Tyto věty najdete v posledních dvou úrovních online kurzu angličtiny Speakingo!

Kurz je založen na přímé metodě – zaměřuje se na mluvení, tj. jako dítě se učíte správná slovíčka a gramatiku praxí tak, aby se jejich používání stalo zvykem. Abyste se nikdy neocitli v situaci, kdy teoreticky víte, jak něco říct, ale slova nechtějí přijít na jazyk!

Proto vám doporučuji vyzkoušet si – zdarma a nezávazně – výuku v kurzu Speakingo a zjistit, zda se vám líbí.

Nepochybně si za toto rozhodnutí v budoucnu poděkujete!

Je už vše jasné, jak to je s časem future perfect continuous? Mohu ještě něco vysvětlit? Směle se ptejte v komentářích!

[Příklady vět jsem si vypůjčil z webu EnglishPage].


Přihlaste se do kurzu angličtiny budoucnosti!

Vyzkoušejte Speakingo na jeden týden zdarma!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
písně v angličtině
Days of the week, tedy dny v týdnu v angličtině

Dokážete vyjmenovat všechny dny v týdnu v angličtině? Pravděpodobně mnozí z vás v tuto chvíli souhlasně pokývají hlavou. Když však vedle Tuesday položíme Thursday, nastane značný problém. Naučte se historii, hláskování, vtipy a rýmy se dny v týdnu v angličtině.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail