Mixed conditionals: 6 typů smíšených kondicionálů

Mixed conditionals neboli smíšené kondicionály jsou rebelové ignorující konzervativní pravidla 1., 2., 3. nebo 0. podmíněného způsobu. Seznamte se s těmito 6 typy nekonvenčních hráčů!

Klasické rozdělení na 0, 1, 2, 3 conditionals (podmíněné způsoby)

Rychle si vzpomeňme, co se děje s těmito 0., 1., 2., 3. způsoby (conditionals):

Tohle není dokonalé rozdělení. Proto jsou někdy rozděleny na reálné a nereálné kondicionály (real and unreal conditionals). Jedná se však o poněkud odlišný příběh nesouvisející s tématem smíšených kondicionálů (mixed conditionals), takže ty, které toto téma zajímá, odkazuji na samostatný článek na toto téma.

Jedinou věcí, na kterou můžete ze zvědavosti poukázat je, že všechny věty ve smíšených kondicionálech(mixed conditionals) jsou unreal conditionals popisující „neskutečné“, spekulativní situace.

Real and unreal conditionals, angličtina, podmíněné způsoby
Viz také: Real and unreal conditionals – jak reálné jsou anglické podmíněné způsoby?

Mixed conditionals (smíšené kondicionály)

Tolik teorie.

V praxi je však realita složitější, než výše uvedené čtyři podmíněné způsoby.

Protože co když je něco z minulosti stále relevantní, nebo chceme spekulovat o nadčasových pravdách? Jaký podmíný způsob pak použít?

V takových případech vstupují do hry mixed conditionals neboli smíšené kondicionály. Abychom přesněji vyjádřili to, co máme na mysli, jedna polovina věty pochází z jednoho podmíněného způsobu a druhá polovina z druhého.

Můžeme se setkat se 6 typy vět ¹ v různých smíšených kondicionálech (mixed conditionals):

Mixed conditionals 1: Příčina v minulosti, výsledek v současnosti

Pokud chceme zdůraznit, že k příčině došlo v minulosti, použijeme past perfect (jako ve 3. podmíněném způsobu). Tato minulost nás však ovlivňuje do současnosti, o které spekulujeme pomocí 2. podmíněného způsobu (would + infinitiv).

Například:

 • If I had practiced hard, I would be a winner now. (Kdybych – tehdy v minulosti – trénoval tvrději, teď bych byl vítězem.)

Můžete také použít past perfect continuous:

 • If I had been meditating the last ten years, I would keep calm today. (Kdybych meditoval posledních 10 let, zůstal bych dnes klidný.)
Podmíněné způsoby s modálními slovesy, contitionals with modals, naučte se!
Viz také: Pokud si přečtete tento článek o podmíněných způsobech s modálními slovesy (conditionals with modals), možná se je konečně naučíte!

Mixed conditionals 2: Příčina v minulosti, výsledek v budoucnosti

Takže 3 conditional (past perfect) je z jedné strany o minulosti, z druhé 2 conditional (modální sloveso + infinitiv) o budoucnosti:

 • If you had informed me before, you could go with us tomorrow. (Kdybyste mě dříve informovali, mohli byste jet zítra s námi.)

Jinými slovy, velmi „neknižně“ používáme 2. podmíněný způsob (také s průběhovou formou-ing) ke spekulacím o budoucnosti (protože to obvykle děláme s 1. podmíněným způsobem!):

 • If they had won that match, they would be playing England tomorrow. (Kdyby ten zápas vyhráli, hráli by zítra proti Anglii.)

Mixed conditionals 3: Příčina v současnosti, následek v minulosti

Přičina v současnosti, následek v minulosti?! Zní to divně? Během podmíněnýchzpůsobů může čas také běžet zpět do minulosti!

Pojďme analyzovat tuto větu:

 • If I didn’t have to finish my thesis, I would have gone to the party last night. (Kdybych nemusela teď dokončit diplomku, šla bych včera večer na večírek.)

Podmínka – část s if – je v současnosti (nyní musím napsat tuto práci) – nenechte se zmýlit užitím času past simple, protože při jeho použití ve 2. podmíněném způsobu spekulujeme přece o přítomnosti! Ve druhé části máme would have + III. formu jako ve 3. podmíněnémzpůsobu, ve kterém spekulujeme o minulosti.

Nebo:

 • If they were more intelligent, they would have gone with us. (Kdyby byli chytřejší – obecně, nyní také, nejen v té chvíli v minulosti – pak – v tomto okamžiku v minulosti – by šli s námi.)
future in the past, perfect, continuous, časy, anglicky, gramatika
„Tam, kam jdeme, nepotřebujeme gramatiku“ Viz také:Budoucnost v minulosti – gramatický návrat do minulosti!

Mixed conditionals 4: Příčina v přítomnosti, následek v budoucnosti

Další případ gramaticky vypadá jako pravidelný 2. pomíněný způsob, ale nespekulujeme v něm o přítomnosti, ale o budoucnosti:

 • If we didn’t have enough money, we would not buy a new house. (Kdybychom neměli dostatek peněz, nekoupíme si nový dům. – Ale máme peníze a koupíme ho!)

Nebo s průběhovou formou slovesa:

 • If she wasn’t ill, she would be flying with us tomorrow. (Kdyby nebyla nemocná, zítra by s námi odletěla.)

Mixed conditionals 5: Příčina v budoucnosti, následek v minulosti

Tento smíšený kondicionál (mixed conditional) se také vplíží do cestování časem. V praxi to však není nic nelogického:

Podívejte se na tuto větu:

 • If they weren’t playing with us tomorrow, we would have called another team. (Kdyby s námi zítra nehráli, zorganizovali bychom jiný tým.)

Podmínka je v čase past continuous (něco jako v bodě č. 4), ale „následek“ je tentokrát v minulosti, a proto používáme (stejně jako ve 3. podmíněném způsobu) would have + III formu (past participle).

Budoucí příčina následku z minulosti může být také v „obyčejném“ past simple:

 • If the weather was bad tomorrow, we would have gone for a picnic yesterday. (Kdyby zítra bylo špatné počasí, šli bychom na piknik včera.)
počasí v Anglii Londýn, přísloví, rčení
Viz také: Přísloví o počasí v Anglii.

Mixed conditionals 6: Příčina v budoucnosti, výsledek v přítomnosti

Abychom doplnili naše zmatení se smíšenými kondicionály, budoucí příčina může mít vliv na současný následek.

Například:

 • If I were going to the party tonight, I would be so happy. (Kdybych šel dnes večer – budoucnost – na večírek, byl bych – teď – tak šťastný.)

Takže opět je to prostě „neklasické“ užití konstrukce ve 2. podmíněném způsobu (past simple / past continuous & would + infinitiv), protože naše fantazie nevytváří alternativní vizi současnosti (kdybych byl dnes bohatý), ale budoucnost (kdybych šel zítra na párty):

 • If you didn’t go to the party tonight, everyone would be so disappointed. (Kdybys dnes nešel na večírek, všichni by byli tak zklamaní. – Ale ty jdeš a všichni – teď – z toho mají radost!)

What if I told you…

A konečně malá odbočka pro gramatické fajnšmekry.

Když jsem hledal fotku pro tento text, našel jsem s meme s Morpheem.

 • What if I told you, this is a mixed conditional sentence.

…j e skutečně příkladem smíšeného kondicionálu?

Vypadá to neobvykle – na jedné straně je to past simple ve druhém podmíněném způsobu a na druhé straně je to present simple jako v nulovém podmíněném způsobu. Věta je rozhodně v podmíněném způsobu, protože se jedná o podmínku if.

Nevešel jsem se však do žádného z výše popsaných 6 případů a začal jsem ji dále analyzovat …

A vskutku: věta je v podmíněném způsobu, ale není vůbec ve smíšeném kondicionálu!

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Přečtěte si také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

Proč? Protože by mohla být pěkně rozšířena, například takto:

 • If I told you this is a conditional sentence, you would disagree. (Kdybych ti řekl, že tato věta je ve smíšeném kondicionálu, to by jsi se mnou nesouhlasil.)

To je téměř klasický příklad „normálního“ druhého podmíněného způsobu!

Je zavádějící zde používat nepřímou řeč!

 • This is a mixed contitional sentence. – > I told you this was a mixed conditional sentence.

Poněvadž gramatická pravda této věty nepodléhá změně vlivem času, můžeme, ale nemusíme², uplatňovat zásadu „jeden čas zpět“, a můžeme říci:

 • I told you this is a mixed conditional sentence.

Odtud je nedaleká cesta do:

 • What if I told you this is not a mixed conditional sentence? (A co kdybych ti řekl, že toto není věta ve smíšeném kondicionálu?)

Zajímavá je ta anglická gramatika, no, ne?

nepřímá řeč v angličtině
Viz také: 5 typů nepřímé řeči užitečné v… drbech!

Cvičení na smíšené kondicionály (mixed conditionals excercises)

Hlavní věc je však všechny tyto podmíněné způsoby cvičit v praxi!

Zejména proto, že podmíněný způsob v češtině vypadá trochu jinak než v angličtině, což je důvod, proč zde často návykově děláme chyby. Návykově, protože teoreticky obvykle víme, jak něco říci, ale kopírujeme gramatiku češtiny.

Nemůžete s tím dělat nic jiného, než cvičit, cvičit a cvičit!

Nové struktury se nám musí „zarýt pod kůži“, musíme si na ně zvyknout a je to!

To je důvod, proč najdete spoustu vět s různými příklady podmíněných způsobů v kurzu angličtiny Speakingo, protože ze zkušenosti učitele vím, že cvičení s nimi nikdy není dost!

A učit se anglicky na Speakingio je jednoduché a zábavné – stačí mluvit s počítačem jako s učitelem – protože s technologií rozpoznávání řeči vám Speakingo rozumí, chválí vás nebo v případě potřeby opravuje. A předložené věty chytře obsahují veškerou gramatiku, kterou potřebujete a 2000 nejoblíbenějších anglických slov!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a po dobu jednoho týdne – zdarma a bez závazků – si otestovat, zda vám takový způsob výuky angličtiny vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte všechno o smíšených kondicionálech? Pokud je něco stále nejasné, zeptejte se odvážně v komentáři!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Jak vypadá učení během online kurzu angličtiny Speakingo?
kategorie textů na blogu:
dnešní zápisy dne:
speakingo,Jazykové povídání s počítačem
Jazykové povídání s počítačem

„Dr. Greg Kay, tvůrce internetové platformy Speakingo.com, vypráví o tom, že když mluvíte s vlastním počítačem, NENÍ to šílenství.“ Dotisk rozhovoru o Speakingo, který provedl spřátelený blog Funtastyczny Angielski.

Číst dále »
Najít na blogu::
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Problem z mówieniem po angielsku?

Mów jak anglik!