Jak být dobrý v angličtině?

jak být dobrý v angličtině

Jak být dobrý v angličtině? No, odpověď na jedné straně je jednoduchá – musíme studovat… Můžeme si však položit další otázky: co pro nás znamená být dobrý v angličtině – máme na mysli čtení, psaní, porozmění nebo mluvení? A: jak dosáhnout našeho cíle!?


Co to znamená být dobrý v angličtině?

Zdánlivě jednoduchá otázka může vše zkomplikovat. Tak jdeme na to! 🙂

Jazykové kompetence jsou tradičně rozděleny do čtyř téměř samostatných dovedností:

  1. Čtení (reading).
  2. Psaní (writing).
  3. Porozumění (listening).
  4. Mluvení (speaking).

Když se podíváte na to, jak lidé znají angličtinu, jsou často dobří v jedné z těchto kompetencí, ale ne nutně ve všech.

Podívejme se tedy, jak být dobrý v každé z nich a jaké metody použít k zvládnutí dané oblasti znalostí angličtiny.

komunikativní úroveň angličtiny
Co? Říkáte, že komunikace je víc než „Chci sušenku“? Možná také: Komunikativní angličtina… Neboli jaká?

1. Jak být dobrý ve čtení v angličtině?

Pravděpodobně je to dovednost, která k nám přichází nejsnáze.

Kniha nebo text na internetu nemá obtížný přízvuk, můžete pomalu skládat písmena a slova do vět. A co víc, i když to vůbec nedoporučuji, pokud máme takové nadšení, při čtení textu v angličtině můžeme dokonce zkontrolovat všechna slova ve slovníku. Každopádně dnes to v případě online slovníků netrvá ani tak dlouho jako dříve.

Naučit se číst je tradiční motivací k učení cizích jazyků. Hlavně proto se mladí aristokrati učili latinu a řečtinu. Chtěli trénovat svůj mozek a mít možnost přečíst si Homera v originále nebo chrlit citáty ze Senecy. Za tímto účelem musíte znát spoustu slov a především nudná gramatická pravidla, abyste věděli, jak zapadají do smysluplného celku.

Ale i když se nám daří dobře číst v angličtině, možná jsme i dokonce schopni něco přeložit do našeho jazyka, pokud jde o potřebu použít jinou jazykovou kompetenci, zejména něco říci, objeví problémy…

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Přečtěte si také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

 

2. Jak být dobrý v psaní v angličtině?

Například já sám jsem přeložil dvě knihy z němčiny, i když mám stále problémy s psaním v tomto jazyce. Je to proto, že gramatika tohoto jazyka je velmi komplikovaná, každé slovo má člen (který se často liší od „rodu“ v našem jazyce, což vše komplikuje). A všechna ta deklinace…

V angličtině je to mnohem jednodušší. Zde budeme mít větší problém s pravopisem nebo obecně s udržováním pěkného stylu. Ve skutečnosti naučit se psát pěkně v angličtině je jako naučit se psát pěkně ve svém rodném jazyce. Učíme se, jak pěkně konstruovat věty, používat metafory a srovnání, rozumně skládat slova, používat synonyma. Nevzdělaný Angličan nebude dobře psát anglicky – bude mít problémy s pravopisem a gramatikou (trochu jsem si poopravoval jejich eseje při výuce na anglické škole).

Abyste mohli dobře psát v angličtině, stačí znát gramatiku trochu lépe než čtení. Kromě toho se také musíme naučit něco málo o tom, jak pěkně skládat věty.

Píšu o tom v samostatném záznamu, který může být užitečný pro všechny budoucí spisovatele!

anglické věty, učení se psát, práce, sopka, kočka
Viz také: Jak pěkně vytvářet věty a psát eseje ve 4 krocích

3. Jak být dobrý v porozumění v angličtině?

Co pravděpodobně nejvíce frustruje lidi kteří se učí anglicky, je naše neschopnost pochopit, co rodilí mluvčí říkají. Sám si pamatuji svou hořkost, když jsem se po obhajobě magisterského titulu z anglické filologie přestěhoval na sever Anglie. Brzy jsem s hrůzou zjistil, že nerozumím jednoduchým větám vysloveným anglicky!

To je výsledek výuky, jejíž předmětem bylo pouze číst a psát v angličtině. Ukazuje se, že i když můžeme být schopni přečíst jakoukoli knihu a dokonce správně napsat pokročilý text, který nevzdělaný Angličan nebude schopen pochopit, i tehdy můžeme mít problém pochopit jednoduché konverzace v obchodě nebo porozumět videím v originále.

Chcete-li být dobrý v porozumění v angličtině neexistuje jiná metoda, než poslouchat hodně angličtiny. A to z různých zdrojů. Naštěstí v dnešní době to není vůbec obtížné. Můžeme poslouchat anglické rádio, sledovat filmy v originále, většina písní je v angličtině.

Někdy je dobré udělat si nějaké listening comprehension, tj. odpovědět na otázky k textu, který posloucháte. Jakýkoli kontakt s živým, mluveným jazykem nám zde pomůže. Je ale důležité, aby to nebyli pouze rodilý mluvčí, co posloucháme. Snažte se naslouchat lidem z různých zemí, včetně různých anglicky mluvících zemí.

angličtina se sama nenaučí, the times polska
Viz také: Angličtina se sama nenaučí

4. Jak být dobrý v mluvení anglicky?

Co nám pravděpodobně způsobí nejvíce problémů – zejména pokud se učíme angličtinu doma sami– bude mluvit anglicky. Obzvlášť, když jsme trochu stydliví a bojíme se dělat chyby. Pak se může ukázat, že sice víme, jak něco říct v našich hlavách, ale … slova nám nějak nechtějí přijít na jazyk.

To je efekt učení ve školní lavici, kde nám do hlavy dávaly pouze gramatická pravidla a neustále nás hodnotili.

Nebo pokud se učíme sami z online kurzů, kde řešíme pouze gramatické křížovky, snažíme se zapamatovat si slova… Bohužel se často ukazuje, že naše oči se naučily anglicky, ale ne ústa.

Anglický tarzan, jak být dobrý s angličtinou
Přečtěte si také: Stydíte se jako Tarzan, když potřebujete něco říct v angličtině?

I zde – stejně jako ve většině oblastí života – je praxe odpovědí!

Nikdo se nenaučil jezdit na kole z knihy o aerodynamice – abychom mohli mluvit anglicky, musíme začít mluvit anglicky!

Je však důležité neudržovat chybné návyky. Samozřejmě je lepší mluvit s chybami, než to vůbec nezkoušet. Je však dobré zapamatovat si správné gramatické struktury, nikoli chybné konstrukce z našeho rodného jazyka. Proto zde Přímá Metoda funguje tak dobře. Automaticky zde opakujeme mnoho vět ve správné formě, což nás nutí zvyknout si mluvit anglicky a rozbít jazykový blok. Na druhou stranu, veškerá gramatika a slovní zásoba nám jakoby mimochodem vniká do hlavy.

To je filozofie, kterou jsem přijal v online kurzu angličtiny Speakingo. Kromě toho vám umožní naučit se mluvit anglicky, kdykoliv a kdekoliv chcete. Žádné dojíždění a šílené náklady, a i když nemáte nikoho, kdo by s vámi chtěl mluvit anglicky!

učení celých vět v angličtině
Viz také: Má smysl učit se celé věty v angličtině?

 

Tak jak můžeš být dobrý v angličtině?

Takže pokud chceme být opravdu dobří v angličtině, měli bychom pravděpodobně přispět k učení všech čtyř těchto jazykových kompetencí.

Samozřejmě existuje mnoho populárních metod výuky angličtiny. Nejdůležitější je rozhodnout se o tom, který nám nejlépe vyhovuje.

Ani nejlepší metoda, kterou nepoužíváme, nám nepřinese žádný užitek. Podobně, když zvolíme i špatný způsob, jak se naučit anglicky, dříve nebo později nám to přinese nějaký efekt. Vždycky je lepší udělat něco, než nedělat nic. I v malých krocích časem překonáme i tu největší vzdálenost. Pravidelné učení je absolutní nutností!

Proč se nemůžu naučit anglicky?
Viz také: Proč se nemůžu naučit anglicky?

Tak jaká by byla moje rada?

I když svůj kurz vedu online, vždy doporučuji zaútočit na toto téma z různých stran.

Kurzy angličtiny v jazykových školách jsou skvělé, protože kontakt s živým člověkem je velmi důležitý. A co víc, často se můžete naučit více od jiných studentů než od učitele angličtiny. Tento přístup však od nás vyžaduje určitou pravidelnost. Často právě tady je příslovečný zakopaný pes. Pokud máme nabitý program, může to být obtížné. Odpovědí pak mohou být individuální lekce s učitelem. Ty jsou však mnohem dražší a ze zkušenosti vím, že zaneprázdnění studenti je velmi snadno zruší …

Proto, navzdory nevýhodám, si myslím, že stojí za to vetkát online kurz do naší výuky anglického jazyka. Buď jako hlavní metodu učení, nebo jako doplněk k jiným vzdělávacím cestám.

Jejich jednoznačnou výhodou je flexibilita, můžeme se učit kdy a kde chceme, ve dne v noci. Nemusíme se starat o účes nebo make-up, jen nastartujeme počítač nebo telefon a začneme se učit.

Také cena online kurzů je mnohem příznivější než ty, kde musíte zaplatit živé osobě za její nebo jeho čas.

jak být dobrý s angličtinou
Viz také: Výhody a nevýhody online učení.

Buďte (velmi) dobří v angličtině!

Online učení je obzvláště dobré, pokud se nám podaří najít aplikaci nebo web pro výuku angličtiny, která to dělá zajímavým a příjemným způsobem. Podle mého názoru je nejdůležitější, aby náš online kurz vyučoval především tuto nejtěžší ze čtyř jazykových kompetencí: mluvení anglicky. Vždy si můžete přečíst o gramatice – například na mém blogu. Ale skutečnou výzvou je tuto teorii uvést do praxe, do komunikace v angličtině!

Proto samozřejmě doporučuji online kurz angličtiny Speakingo, který pomáhá při rozvoji všech jazykových kompetencí. Zaměřuje se však na to, s čím máme obvykle největší problém – osvojit si správné mluvení anglicky!

Učení se na něm spočívá v rozhovoru s počítačem nebo telefonem, který rozumí tomu, co mu říkáme v angličtině, chválí nás a v případě potřeby opravuje. Jedná se o zcela inovativní přístup k učení angličtiny online!

Na kurzu Speakingo se díváte na krásné obrázky, posloucháte hlas rodilého mluvčího a „pouze“ odpovídáte na otázky – zatímco veškerá gramatika a slovní zásoba pečlivě zahrnutá do učebních osnov vstupuje do vaší hlavy sama!

Každopádně, zkuste si to nejlépe sami. Registrace trvá dvě sekundy, po které si zdarma a bez jakýchkoli závazků můžete na týden vyzkoušet, zda vám tento způsob výuky angličtiny vyhovuje!


Přihlaste se do online kurzu angličtiny Speakingo

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


A jaké jsou vaše osvědčené nápady, jak být dobrý v angličtině? Pouze bez reklam konkurence prosím 🙂

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail