Seneca the younger Quotes, Cytaty Seneki Młodszego po angielsku

Seneca Quotes: Cytaty Seneki Młodszego… po angielsku!

Zobacz wybór mądrych cytatów jednego z moich ulubionych filozofów, Seneki Młodszego. Oczywiście po angielsku z polskim tłumaczeniem (Seneca Quotes).


Kim był Seneka Młodszy (Seneca the Younger)?

Lucjusz Anneusz Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca the Younger) (4 p.n.e. – 65 n.e.) był jednym z ważniejszych rzymskich filozofów. Seneka był stoikiem, to znaczy nauczał o tym, by spokojnie przechodzić przez wzloty i upadki życia, ponieważ i tak cały czas wszystko się zmienia. Był również nauczycielem niesławnego cesarza Nerona, który w końcu zmusił go do popełnienia samobójstwa1.

Kultura Anglii czy Ameryki oczywiście również znajduje się pod ogromnym wpływem kultury greckiej i rzymskiej, dlatego w języku angielskim znajdziesz nie tylko mnóstwo słów pochodzących z łaciny, ale również znanych nam powiedzeń i cytatów. Nie zawsze możemy jednak przetłumaczyć je dosłownie z polskiego, dlatego dobrze wiedzieć jak ładnie brzmią po angielsku, żeby móc błysnąć elokwencją podczas kulturalnych rozmów – lub po prostu wzbogacić swoje życie o mądrość, której Senece trudno odmówić.

stopniowanie angielskich przymiotników
Patrz również: Stopniowanie angielskich przymiotników – nudny, głośniejsza, najlepszy.

Seneca Quotes – Cytaty z Seneki

Seneka zostawił po sobie liczne cytaty (Seneca quotes), których osobisty i subiektywny wybór zaczerpnięty ze strony GoodReads przedstawiam Wam poniżej. Oczywiście tradycyjnie z karygodnie zbyt dosłownym tłumaczeniem, ponieważ to strona do nauki języka angielskiego a nie literatury pięknej:

 • Most powerful is he who has himself in his own power.

Najsilniejszy jest ten, kto ma siebie samego pod swoją władzą.

 • Sometimes even to live is an act of courage.

Czasami nawet życie jest aktem odwagi.

 • Luck is what happens when preparation meets opportunity.

Szczęście jest tym co wydarza się gdy przygotowanie spotyka się z okazją.

 • Nothing is burdensome if taken lightly, and nothing need arouse one’s irritation so long as one doesn’t make it bigger than it is by getting irritated.

Nic nie jest problematyczne, jeśli bierze się (to) lekko, i nic nie musi pobudzać czyjejś irytacji dopóki się tego nie wyolbrzymi swoją irytacją.

 • Wealth is the slave of a wise man. The master of a fool.

Bogactwo jest niewolnikiem człowieka mądrego. Panem głupca.

 • All cruelty springs from weakness.

Wszelkie okrucieństwo wynika ze słabości.

 • He who spares the wicked injures the good.

Ten kto oszczędza podłych rani dobrych.

 • There is no easy way from the earth to the stars.

Nie ma prostej drogi z ziemi do gwiazd.

 • Difficulties strengthen the mind, as labor does the body.

Trudności wzmacniają umysł tak jak praca ciało.

Cytaty Winstona Churchilla po angielsku i polsku
Patrz również: Cytaty Winstona Churchilla po angielsku i z polskim tłumaczeniem.

Seneka – Cytaty po angielsku

 • We suffer more often in imagination than in reality.

Cierpimy częściej w wyobraźni niż w rzeczywistości.

 • He suffers more than necessary, who suffers before it is necessary.

Więcej niż potrzeba cierpi ten, kto cierpi zanim to konieczne.

 • Only time can heal what reason cannot.

Tylko czas uleczyć może to, czego rozum nie potrafi.

 • As is a tale, so is life: not how long it is, but how good it is, is what matters.

Podobnie jak z opowieścią jest z życiem: ważne jest nie to jak jest długie, ale jak jest dobre.

 • Hang on to your youthful enthusiasms – you’ll be able to use them better when you’re older.

Trzymaj się swojego młodzieńczego entuzjazmu (zainteresowań) – będziesz w stanie lepiej go spożytkować gdy się postarzejesz.

 • We are members of one great body, planted by nature…. We must consider that we were born for the good of the whole.

Jesteśmy członkami jednego wielkiego ciała, zasadzonego przez naturę (…) Powinniśmy uznać, że rodzimy się dla pożytku całości.

 • If a man knows not to which port he sails, no wind is favorable.

Jeśli człowiek nie wie, do którego portu płynie, żaden wiatr nie jest korzystny.

 • It is not that we have so little time but that we lose so much. … The life we receive is not short but we make it so; we are not ill provided but use what we have wastefully.

To nie tak, że mamy mało czasu, tylko tak wiele go tracimy (…) Życie które dostajemy nie jest krótkie, tylko my takim je czynimy; nie jesteśmy słabo zaopatrzeni, lecz marnujemy to, co mamy.

 • It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor.

Nie ten kto ma za mało, lecz ten, który pragnie więcej (niż ma), jest ubogi.

 • While we wait for life, life passes.

Gdy czekamy na życie, życie upływa.

madre cytaty o zyciu po angielsku
Patrz również: Mądre cytaty o życiu po angielsku.

Seneca quotes

 • It is not because things are difficult that we do not dare, it is because we do not dare that they are difficult.

To nie tak, że nie mamy odwagi („śmiałości”) dlatego, że sprawy są trudne, ale sprawy są trudne, ponieważ nie mamy odwagi.

 • He who is brave is free.

Ten który jest odważny jest wolny.

 • The best ideas are common property.

Najlepsze pomysły są wspólną własnością.

 • Fire tests gold, suffering tests brave men.

Ogień sprawdza (weryfikuje) złoto, cierpienie sprawdza odważnych ludzi.

 • It is difficult to bring people to goodness with lessons, but it is easy to do so by example.

Trudno jest doprowadzić ludzi do dobroci lekcjami (gadaniem), ale łatwo jest to zrobić (swoim) przykładem.

 • Enjoy present pleasures in such a way as not to injure future ones.

Ciesz się przyjemnościami w taki sposób, żeby nie zaszkodzić przyszłym (przyjemnościom).

 • When a person spends all his time in foreign travel, he ends by having many acquaintances, but no friends.

Gdy człowiek spędza cały swój czas na zagranicznych podróżach, kończy z wieloma znajomymi ale bez przyjaciół.

 • Until we have begun to go without them, we fail to realize how unnecessary many things are. We’ve been using them not because we needed them but because we had them.

Dopóki nie zaczęliśmy „iść (żyć) bez nich, nie uświadamiamy sobie jak niepotrzebnych jest tak wiele rzeczy (które posiadamy). Używaliśmy ich nie dlatego, że ich potrzebowaliśmy, ale ponieważ je mieliśmy.

 • No man was ever wise by chance.

Nikt nigdy nie został mądry przypadkiem.

dlaczego nie mogę nauczyc sie jezyka angielskiego?
Patrz również: Dlaczego nie mogę nauczyć się angielskiego?

Cytaty z Seneki Młodszego po angielsku i po polsku

 • No man is more unhappy than he who never faces adversity. For he is not permitted to prove himself.

Nie ma bardziej nieszczęśliwego człowieka niż ten, który nie boryka się z przeciwnościami. Ponieważ nie może się sprawdzić (dowieść swojej wartości).

 • True happiness is to enjoy the present, without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears but to rest satisfied with what we have, which is sufficient, for he that is so wants nothing. The greatest blessings of mankind are within us and within our reach. A wise man is content with his lot, whatever it may be, without wishing for what he has not.

Prawdziwym szczęściem jest cieszenie się teraźniejszością, bez lękliwej zależności od przyszłości, bez zajmowania się nadziejami lub obawami, lecz spoczywanie zadowolonym z tym co mamy, co jest wystarczające, ponieważ ten który taki jest (tak robi) chce niczego ( = nie chce niczego – po angielsku unikamy podwójnych zaprzeczeń). Największe błogosławieństwa ludzkości są w nas i w naszym zasięgu. Człowiek mądry jest zadowolony z tym co ma, cokolwiek by to nie było, nie chcąc czegoś, czego nie ma.

 • Drunkenness is nothing but voluntary madness.

Pijaństwo to nic innego jak dobrowolne szaleństwo.

 • Associate with people who are likely to improve you.

Zadawaj się z ludźmi, którzy prawdopodobnie Cię polepszą (dobrze na Ciebie wpłyną).

 • Putting things off is the biggest waste of life: it snatches away each day as it comes, and denies us the present by promising the future.

Odkładanie spraw na potem jest największym marnotrawstwem życia; kradnie nam każdy nadchodzący dzień, odmawia nam teraźniejszości obiecując przyszłość.

 • We learn not in the school, but in life.

Uczymy się nie w szkole, ale w życiu.

 • As long as you live, keep learning how to live.

Dopóki żyjesz, nie przestawaj uczyć się jak żyć.

Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?
Czytaj również: Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?

Bądź mądra i mądry jak Seneka!

Gdyby Seneka żył w dzisiejszych czasach, bez wątpienia znałby język angielski!

Większość wiedzy dziś jest w języku angielskim. Co więcej gdziekolwiek nie pojedziemy, bez angielskiego ani rusz. Nie mówiąc już o tym, że znając języka angielskim będziemy więcej zarabiać i to na dokładnie tym samym stanowisku!

Ważnej jest też, żeby nie tylko znać słówka czy gramatykę, ale naprawdę być w stanie mówić po angielsku. A to wymaga praktyki nie tylko oczami po ekranie, ale również gardłem!

Dlatego polecam kurs języka angielskiego online Speakingo, na którym nauka polega na bezstresowej rozmowie…. ze swoim komputerem lub telefonem, który rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby ze stoickim spokojem poprawia.

A Ty oglądasz śliczne zdjęcia, słuchasz native speakera i „tylko” odpowiadasz – podczas gdy cała gramatyka i najpopularniejsze słownictwo starannie zawarte w metodyce kursu same wchodzą Ci do głowy!

Taka nauka jest nie tylko skuteczna, ale również przyjemna!

Zresztą najlepiej zobacz sama lub sam czy taka metoda nauki języka angielskiego Ci odpowiada! Zarejestruj się dwoma kliknięciami poniżej, żeby za darmo i bez żadnych zobowiązań wypróbować naukę na kursie Speakingo!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


„Zdjęcie” Seneki (rycina Bernarda Picarta) za Rijks Museum

I jak tam, czy Waszym zdaniem Seneka miał fajne cytaty? A może znacie jeszcze jakieś inne, ciekawe Seneca quotes? Komentarze są do Waszej dyspozycji – filozofujcie do woli!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Słodkie memy z psami

To będzie najpiękniejsza rzecz, którą zobaczysz w tym tygodniu! Słodkie memy z psami – oczywiście po angielsku z tłumaczeniem. Bo kto powiedział, że nauka angielskiego

Czytaj dalej »

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!