Kdy DO, a kdy MAKE? A nebo TAKE?

Slovo „udělat“  může být v angličtině vyjádřeno třemi způsoby, což nám umožní snadno udělat chybu. Zjistěte, kdy používáme „do“, kdy „make“ a kdy „take“ v anglických větách.


Jak vědět, kdy užít do, make a kdy take?

Bylo by velmi hezké, kdyby se všechno dalo logicky vysvětlit. Angličtina však vždy logická bohužel není!

Stejně jako v případě anglických předložek (prepositions) do, make & take také nemá žádnou zvláštní logiku.

Myslím ale, že můžete zhruba říct, že:

 1. do užíváme, když mluvíme o nějaké činnosti;
 2. make užíváme když vytváříme něco fyzicky, vzniká hmatatelný produkt;
 3. take se pojí ke konkrétnímu podstatnému jménu.

Ve skutečnosti je však podle mého názoru jediným rozumným způsobem jak se naučit, kdy užít do, kdy make, a kdy take, je zapamatovat si celá slovní spojení, fráze a vlastně nejlépe celé věty, ve kterých se vyskytují.

Proto nejprve ukáži některé z nejpopulárnějších situací a pokusím se je popsat logicky, a pak přidám více příkladů a uvidíte, že všechna tato popisná gramatika nedává příliš smysl, a jak už jsem zmínil, je nejlepší se naučit celé věty.

Kdy a kdy? Nebo si to vzít?
Proč můžete dělat vtipy o ostatních, ale nemůžete je vystát, když jsou o vás? Viz také: Suchary pro výuku angličtiny.

1. Kdy do?

Do je nejobecnější z těchto tří slov. Zeptáme se například:

 • What are you doing? (Co děláš?)

Nemusíme nutně mít na mysli produkt této činnosti, ale spíše klademe důraz na samotné „dělání“.

Proto do použijeme, když dostaneme úkol:

 • Sorry, I have some work to do. (Je mi líto, ale mám nějakou práci.)
 • Please, do your homework. (Prosím, udělejte si domácí úkol.)
 • I’ll do the dishes! (Umyju nádobí!)

Do také využijeme při otázkách na zaměstnání:

 • What do you do? (Co děláte za profesi?)

[Pokud se chceme zeptat, co někdo v tuto chvíli dělá, nebudeme používat čas present simple, stačí present continuous jako v prvním výše uvedeném příkladě.]

S do také sportujeme:

 • I think all girls should do martial arts. (Myslím si, že všechny dívky by měly dělat bojová umění.)
 • What time are we doing yoga tomorrow? (V kolik hodin máme zítra jógu?)

Do se vyskytuje také v takových populárních slovních spojeních jako jsou:

 • do business – podnikat
 • do a course – dělat kurz, učit se na kurzu
 • do your hair – udělat si účes
 • do your nails/make-up – udělat si nehty, make-up
 • do paperwork – udělat papírování

Do vystupuje také s příslovci (adverbs):

 • Did you do well? (Vedl sis dobře?)
 • No, I actually did quite badly… (Ne, vlastně jsem si vedl dost špatně.)

Jak můžete vidět, minulý čas od do je did.

Slovní spojení s do, make & take se vyskytují v různých časech, jen nepravidelné sloveso do se bude muset změnit do správné formy (do-did-done):

 • Have you done it? (Už jste to udělali)
přídavné jméno, příslovce
„Takže ty jsi udělal ‚dobro‘? Superman dělá ‚dobro‘, ty sis vedl ‚dobře‘. Viz také: Když GOOD a kdy WELL?

2. Kdy make?

Make používáme, pokud vlastníma rukama vytváříme nějaký fyzický produkt:

 • She’s making a dinner. (Připravuje večeři.)

Výsledek našeho jednání může být nehmotný, i když pociťovaný:

 • Could you please stop making so much noise! (Mohl byste, prosím, přestat dělat takový hluk!)

S make budeme vtipkovat:

 • We were making jokes all night long. (Celou noc jsme vtipkovali.)

A dělat rozhodnutí:

 • You have to make your choice, make some decisions. Have you made up your mind? (Musíš se rozhodnout, udělat pár rozhodnutí. Už jsi se rozhodl?)

Také si uděláme přátele:

 • I made them a drink, and we made friends. (Udělal jsem jim drink a stali jsme se přáteli.)

Uděláme dojem:

 • She makes an impression of a highly successful woman. She made a lot of money recently. (Dává dojem velmi úspěšné ženy. Nedávno vydělala spoustu peněz.)

Nechcete také udělat chybu s make:

 • Please, don’t make any more silly mistakes! (Prosím, nedělejte další hloupé chyby!)
prezentovat jednoduché
Rozdíl (který) udělá ruka. Viz také: Proč nemají boxeři sex před bojem?

3. Kdy take?

Za prvé – a zapamatujte si to na dobro – v angličtině jsou fotografie „brány“ a nejsou „udělány“:

 • Could you please take a picture of us? (Mohl byste nás, prosím, vyfotit?)
 • Let’s take a selfie! (Udělejme si selfie!)

Take vystupuje také s dopravními prostředky (means of transport):

 • I’d rather take a train than fly there. (Raději bych jel vlakem, než abych tam letěl.)
 • He takes the bus to work. (Jezdí do práce autobusem.)

Kromě toho také zdřímnutí je „bráno“:

 • I love taking a short nap after work. (Rád si po práci krátce zdřímnu.)

Studia a zkoušky se také berou:

 • Tomorrow he takes an exam on the course he has taken. (Zítra bude dělat zkoušku z kurzu, pro který se rozhodl.)
 • I hope he took some good notes. (Doufám, že sis udělal dobré poznámky.)

„Bere se“ také expedice:

 • Let’s take a trip to the seaside! (Pojeďme k moři!)

Další příklady s do, make & take

Pokud se však podíváte na tyto další příklady, uvidíte, že výše uvedená pravidla jsou, mírně řečeno… ohebná.

Jen si musíte pamatovat, co se pojí s čím…

English Study udává tyto nejčastější slovní spojení s do, make & take v angličtině:

Příklady s do

 • do nothing – nic neudělat, nic nedělat (v angličtině se vyhýbáme dvojímu záporu)
 • do the cooking – vařit
 • do the housework – vykonávat domácí práce
 • do the shopping – dělat nákupy
 • do your best – dělat co můžeme
 • do damage – poškodit
 • do laundry – prát
 • do harm – ublížit, uškodit
 • do anything, do everything – dělat cokoliv, všechno
 • do a good job – dělat dobrou práci
 • do well – dobře se dařit
 • do the ironing – žehlit
 • do the cleaning – uklízet, čistit
 • do exercises – cvičit [Viz také: Angličtina do posilovny s Arnoldem Schwarzeneggerem.]
 • do a job – vykonávat práci
 • do an interview – dávat rozhovor
 • do research – provádění výzkumu (hledání informací)
 • do an operation – operovat
 • do work – pracovat
 • do the math – počítat
 • do somebody a favour – někomu udělat lakavost
 • do a deal – dohodnout se
 • do a drawing – kreslit
Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

Příklady s make

 • make an appointment – domluvit si schůzku
 • make a fortune – zbohatnout
 • make charge – provést poplatek
 • make money – vydělat peníze
 • make efforts – vyvinout úsilí
 • make fun of somebody – dělat si z někoho legraci
 • make breakfast, lunch, dinner – dělat snídani, oběd, večeři
 • make love – mít sex
 • make a mess – dělat nepořádek
 • make an exception – dělat výjimku
 • make a sound – vydávat zvuk
 • make an excuse – vymlouvat se
 • make a phone call – zatelefonovat
 • make plans – plánovat
 • make progress – dosáhnout pokroku
 • make a profit – vydělat
 • make the bed – ustlat postel
 • make a suggestion – navrhnout
 • make a wish – přát si
 • make an attempt – pokusit se
 • make a point – vyjádřit svůj názor, učinit návrh
 • make an offer – nabídnout
 • make a request – požádat
 • make changes – provést změny
 • make furniture – vyrobit nábytek
 • make payment – provést platbu
 • make room – udělat místo
 • make something clear – vyjasnit
 • make trouble – dělat potíže
 • make a cake– udělat dort
Each other, one another
Viz také: Each other (one another) – koho nemají boxeři rádi?

Make somebody do something

A dále

například:

 • A good teacher makes students learn hard. (Dobrý učitel dělá, že se studenti těžko (hodně) učí.)
 • She made me cry. (Rozplakala mě.)
 • I can’t make it work. (Nemůžu to napravit.)

Ale je to trochu jiný příběh.

Další příklady s take

 • take part in something – účastnit se něčeho
 • take your time – „vzít si čas“, nepospíchat
 • take a long time – dlouho trvat
 • take a look – podívat se
 • take a bath – vykoupat se
 • take a shower – osprchovat se
 • take a break – udělat přestávku
 • take a chance, take a risk – riskovat
 • take a seat, take a place – posadit se
 • take class – chodit na výuku
 • take a rest – odpočinout si
 • take a taxi – vzít taxi
 • take an exam – složit zkoušku
 • take a bite – kousnout
 • take advice – přijmout radu
 • take a hike – jít na výšlap
 • take a survey – vyplnit anketu
 • take medicine – užívat léky
 • take effect – vstoupit v platnost, začít pracovat
 • take cover – skrýt se
 • take it seriously – brát vážně
 • take a vacation – jet na dovolenou
 • take it apart – rozebrat na části

4 důvody, proč se naučit anglicky, TED Talks, john whorter

Cvičení s do, make & take

Jak vidíte, všechno záleží na opakování a použití těchto slovních spojení ve větách. Také vidíte, že učení slovní zásoby samo o sobě není nejlepší nápad, protože pak nikdy nebudete vědět, zda je slovo spojeno s take, make nebo do

To je důvod, proč se v online kurzu angličtiny Speakingo učíte mluvit v celých větách, ve kterých je zahrnuta veškerá gramatika a slovní zásoba, kterou potřebujete (2000 nejoblíbenějších anglických slov).

Takové učení angličtiny je nejen velmi efektivní, ale také příjemné, zejména pro začínající studenty!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a vyzkoušet si na týden, zda vám tento způsob učení vyhovuje bez jakýchkoli poplatků nebo závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, kdy použít make a kdy do a take? Pokud ještě něco není jasné, zeptejte se v komentářích – rád odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail