Kdy DO, a kdy MAKE? A nebo TAKE?

Slovo „udělat“ v angličtině může být vyjádřeno třemi způsoby, což nám umožní snadno udělat chybu. Zjistěte, kdy používáme„do“, kdy „make“ a kdy „take“ v anglických větách.

Jak vědět, kdy užít do, make a kdy take?

Bylo by velmi hezké, kdyby se všechno dalo logicky vysvětlit. Angličtina však vždy logická bohužel není!

Stejně jako v případě anglických předložek (prepositions) do, make & take také nemá žádnou zvláštní logiku.

Myslím ale, že můžete zhruba říct, že:

 1. do užíváme, když mluvíme o nějaké činnosti;
 2. make užíváme když vytváříme něco fyzicky, vzniká hmatatelný produkt;
 3. take se pojí ke konkrétnímu podstatnému jménu.

Ve skutečnosti je však podle mého názoru jediným rozumným způsobem jak se naučit, kdy užít do, kdy make, a kdy take, je zapamatovat si celá slovní spojení, fráze a vlastně nejlépe celé věty, ve kterých se vyskytují.

Proto nejprve ukáži některé z nejpopulárnějších situací a pokusím se je popsat logicky, a pak přidám více příkladů a uvidíte, že všechna tato popisná gramatika nedává příliš smysl, a jak už jsem zmínil, je nejlepší se naučit celé věty.

Kdy a kdy? Nebo si to vzít?
Proč můžete dělat vtipy o ostatních, ale nemůžete je vystát, když jsou o vás? Viz také: Suchary pro výuku angličtiny.

1. Kdy do?

Do je nejobecnější z těchto tří slov. Zeptáme se například:

 • What are you doing? (Co děláš?)

Nemusíme nutně mít na mysli produkt této činnosti, ale spíše klademe důraz na samotné „dělání“.

Proto do použijeme, když dostaneme úkol:

 • Sorry, I have some work to do. (Je mi líto, ale mám nějakou práci.)
 • Please, do your homework. (Prosím, udělejte si domácí úkol.)
 • I’ll do the dishes! (Umyju nádobí!)

Do také využijeme při otázkách na zaměstnání:

 • What do you do? (Co děláte profesionálně?)

[Pokud se chceme zeptat, co někdo v tuto chvíli dělá, nebudeme používat čas present simple, stačí present continuous jako v prvním výše uvedeném příkladě.]

Viz také: Present continuous a simple for future arrangements - jak mluvit o budoucnosti v současnosti?
Viz také: Present continuous a simple for future arrangements – jak mluvit o budoucnosti v současnosti?

S do také sportujeme:

 • I think all girls should do martial arts. (Myslím si, že všechny dívky by měly dělat bojová umění.)
 • What time are we doing yoga tomorrow? (V kolik máme zítra jógu?)

Do se vyskytuje také v takových populárních slovních spojeních jako jsou:

 • do business – podnikat
 • do a course – dělat kurz, učit se na kurzu
 • do your hair – udělat si účes
 • do your nails/make-up – udělat si nehty, make-up
 • do paperwork – udělat papírování

Do vystupuje také s příslovci (adverbs):

 • Did you do well? (Vedl sis dobře?)
 • No, I actually did quite badly…(Ne, vlastně jsem si vedl dost špatně.)

Jak můžete vidět příčestí minulé od do je did.

Slovní spojení s do, make & take se vyskytují v různých časech, jen nepravidelné sloveso do se bude muset změnit do správné formy (do-did-done):

 • Have you done it? (Už jste to udělali)
přídavné jméno, příslovce
„Takže, udělal jsi ‚dobro‘? Superman dělá ‚dobře, ty sis vedl ‚dobře‘. Viz také: Když GOOD a kdy WELL?

2. Kdy make?

Make používáme, pokud vlastními rukama vytváříme nějaký fyzický produkt:

 • She’s making a dinner. (Připravuje večeři.)

Výsledek našeho jednání může být nehmotný, i když pociťovaný:

 • Could you please stop making so much noise! (Mohl byste, prosím, přestat dělat takový hluk!)

S make budeme vtipkovat:

 • We were making jokes all night long. (Celou noc jsme vtipkovali.)

A dělat rozhodnutí:

 • You have to make your choice, make some decisions. Have you made up your mind? (Musíš se rozhodnout, udělat pár rozhodnutí. Už jsi se rozhodl?)

Také si uděláme přátele:

 • I made them a drink, and we made friends. (Udělal jsem jim drink a stali jsme se přáteli.)

Uděláme dojem:

 • She makes an impression of a highly successful woman. She made a lot of money recently. (Dává dojem vemi úspěšné ženy. Nedávno vydělala spoustu peněz.)

Nechcete také udělat chybu s make:

 • Please, don’t make any more silly mistakes! (Prosím, nedělejte další hloupé chyby!)
prezentovat jednoduché
Rozdíl (který) ruka dělá. Viz také: Jeden druhého a proč nemají boxeři sex před bojem?

3. Kdy take?

Za prvé – a zapamatujte si to na dobro – v angličtině jsou fotografie „brány“ a nejsou „udělány“:

 • Could you please take a picture of us? (Mohl byste nás, prosím, vyfotit?)
 • Let’s take a selfie! (Udělejme si selfie!)

Take vystupuje také s dopravními prostředky (means of transport):

 • I‚d rather take a train than fly there. (Raději bych jel vlakem, než abych tam letěl.)
 • He takes the bus to work. (Jezdí do práce autobusem.)

Kromě toho také zdřímnutí je „bráno“:

 • I love taking a short nap after work. (Rád si po práci krátce zdřímnu.)

Studia a zkoušky se také berou:

 • Tomorrow he takes an exam on the course he has taken. (Zítra bude dělat zkoušku z kurzu, pro který se rozhodl.)
 • I hope he took some good notes. (Doufám, že sis udělal dobré poznámky.)

„Bere se“ také expedice:

 • Let’s take a trip to the seaside! (Pojeďme k moři!)
pečovat, pečovat, starat se o koho/kde/kdy/proč, starat se o & pečovat o
Viz také: Postarejte se o svou angličtinu s: take care, care about and care for a další zlobivé idiomy.

Další příklady s do, make & take

Pokud se však podíváte na tyto další příklady, uvidíte, že výše uvedená pravidla jsou, mírně řečeno… ohebná.

Jen si musíte pamatovat, co se pojí s čím…

English Study udává nejčastější slovní spojení s do, make & take v angličtině:

Příklady s do

pozitivní anglické dobré pracovní fráze, make to take
Viz také: Pozitivní anglické fráze.
Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

Příklady s make

 • make an appointment – domluvit si schůzku
 • make a fortune – zbohatnout
 • make charge – provést poplatek
 • make money – vydělat peníze
 • make efforts – vyvinout úsilí
 • make fun of somebody – dělat si z někoho legraci
 • make breakfast, lunch, dinner – dělat snídani, oběd, večeři
 • make love – mít sex
 • make a mess – dělat nepořádek
 • make an exception – dělat výjimku
 • make a sound – vydávat zvuk
 • make an excuse – vymlouvat se
 • make a phone call – zatelefonovat (Viz také: Telefonní hovor v angličtině.)
 • make plans – plánovat
 • make progress – dosáhnout pokroku
spocking, hvězdné války, hvězdné války
Viz také: Spocking, kanadská móda pro zpracování bankovek.
 • make a profit – vydělat
 • make the bed – ustlat postel
 • make a suggestion – navrhnout
 • make a wish- přát si (Viz také: Jak požádat o něco džina z láhve v angličtině?)
 • make an attempt – pokusit se
 • make a point – vyjádřit svůj názor, učinit návrh
 • make an offer – nabídnout
 • make a request – požádat
 • make changes – provést změny
 • make furniture – vyrobit nábytek
 • make payment – provést platbu
 • make room – udělat místo
 • make something clear – vyjasnit
 • make trouble – dělat potíže
 • make a cake– udělat dort (Viz také: Recept na tradiční anglický gingerbread.)
Each other, one another
Viz také: Each other (one another) – koho nemají boxeři rádi?

Make somebody do something

A dále

například:

 • A good teacher makes students learn hard. (Dobrý učitel dělá, že se studenti těžko (hodně) učí.)
 • She made me cry. (Rozplakala mě.)
 • I can’t make it work. (Nemůžu to napravit.)

Ale je to trochu jiný příběh.

Další příklady s take

 • take part in something – účastnit se něčeho
 • take your time – „vzít si čas“, nepospíchat
 • take a long time – dlouho trvat
 • take a look – podívat se (Viz také: Look, look at, look like)
 • take a bath – vykoupat se
 • take a shower – osprchovat se
 • take a break – udělat přestávku
 • take a chance, take a risk – riskovat
 • take a seat, take a place – posadit se
 • take class – chodit na výuku
 • take a rest – odpočinout si
 • take a taxi – vzít taxi
Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
4 důvody, proč se naučit anglicky, TED Talks, john whorter
Viz také: 4 důvody, proč byste se měli naučit [TED Talks] anglicky.

Cvičení s do, make & take

Jak vidíte, všechno záleží na opakování a použití těchto slovních spojení ve větách. Také vidíte, že učení slovní zásoby samo o sobě není nejlepší nápad, protože pak nikdy nebudete vědět, zda je slovo spojeno s take, make nebo do

To je důvod, proč se v online kurzu angličtiny Speakingo učíte mluvit v celých větách, ve kterých je zahrnuta veškerá gramatika a slovní zásoba, kterou potřebujete (2000 nejoblíbenějších anglických slov).

Takové učení angličtiny je nejen velmi efektivní, ale také příjemné, zejména pro začínající studenty!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a vyzkoušet si na týden, zda vám tento způsob učení vyhovuje bez jakýchkoli poplatků nebo závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, kdy použít make a kdy do a take? Pokud ještě něco není jasné, zeptejte se v komentářích – rád odpovím!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Jak vypadá učení během online kurzu angličtiny Speakingo?
kategorie textů na blogu:
dnešní zápisy dne:
Najít na blogu::
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Problem z mówieniem po angielsku?

Mów jak anglik!