Future simple/ perfect, going to – PASSIVE VOICE bude vyučovaný

future simple, going to, present perfect, passive voice, tvorba, uziti, trpny rod, casy budouci, anglicky

V angličtině se trpný rod (passive voice) vyskytuje také v budoucích časech: future simple, konstrukcí going to, future perfect. A stojí za to naučit se future continuous passive nebo future perfect passive?


Passive voice in future tenses: budování a uplatňování trpného rodu anglických budoucích časech

Trpný rod (passive voice) nám umožňuje diplomaticky se vyhnout pojmenování původce činnosti jménem. Také dodává našemu projevu formalitu – takže nestojí za to ho přehánět!

Teď, když víme:

Podívejme se na široké téma využití trpného rodu v budoucích časech.

V tomto textu se dozvíte o konstrukci a aplikaci trpného rodu v anglických budoucích časech, jako jsou:

 1. Future simple passive
 2. Konstrukce going to v passive voice
 3. Future perfect passive

a doplňujícími:

 1. Future continuous passive
 2. Future perfect continuous passive

A co je nejdůležitější:

 1. Cvičení (excercise) na passive voice v future tenses
S angličtinou vyděláte až o 50 000 Kč více za měsíc!, vydelky, prace
Viz také: S angličtinou vyděláte až o 50 000 Kč více za měsíc!

1. Future simple passive

Času budoucího future simple využíváme k vyjádření spontánních rozhodnutí nebo našich spekulací o budoucnosti. Například bude užitečný při věštění!

 • You will win a million dollars.

(Vyhrajete milion dolarů.)

Pokud však z nějakého důvodu nechceme říci, kdo bude šťastným výhercem, použijeme tento čas v trpném rodě v future simple passive

 • A million dollars will be won.

(Milion dolarů bude vyhrán. – Trpný rod.)

Stavba future simple passive

Jak můžete vidět, konstrukce future simple passive – stejně jako celý trpný rod – není nijak zvlášť komplikovaná:

co se stane + will be + 3. forma slovesa (past participle)

Například:

 • He will learn passive voice. → Passive voice will be learned (by him).

Naučí se trpný rod. → Trpný rod „se“ bude učit (přez něj.)

 • We will have a good time.

Budeme se bavit.

 • A good time will be had.

Není však možné vytvořit future simple passive ve větách s pomocným slovesem to be.

 • I will be happy.

(Budu šťastný.)

Případně můžete vymyslet něco jako:

 • Happiness will be had.

(Štěstí bude dáno/vlastněno.)

Otázky a zápor ve future simple passive

 • I won’t buy a helicopter. → A helicopter won’t be bought.

(Nekoupím si helikoptéru. → Helikoptéra nebude koupena.)

 • Will you buy a car? → Will a car be bought?

(Kupujete si auto? Bude auto zakoupeno?)

anglicky cas budouci prosty, future simple, vesteni, proroctvi
Viz také: Věštění? Anglicý budoucí čas future simple

2. Going to in passive voice

Když se chystáme něco udělat – ale jak už to u plánů bývá, není žádná jistota že se vydaří – obvykle použijeme konstrukci to be going to.

 • Andrew is going to build a house here.

(Andrew se tu chystá postavit dům.)

Pokud však z nějakého důvodu nechceme zmínit Andrewovo jméno, můžeme použít konstrukci, to be going to v passive voice (trpném rodě):

 • A house is going to be built.

(Dům bude postaven.)

Stavba going to passive

Také v případě going to passive, bude stejný systém – jen místo will použijeme going to:

o čem mluvíme + going to + 3. forma slovesa (past participle)

Jedině will bude pro všechny osoby stejné (I will, you will, she will), při užití to be going to musíme časovat, jak jsme zvyklí (I am going to, she is going to, we are going to):

Například:

 • She is going to learn passive voice. → Passive voice is going to be learned (by her).

(Má v úmyslu naučit se trpný rod.) → Trpný rod bude učený (přez ní).

 • They are going to finish the process in December.

(Tento proces hodlají dokončit v prosinci.)

 • The process is going to be finished in December.

(Proces bude dokončen v prosinci.)

Otázky a zápor v to be going to passive

 • She isn’t going to up-vote your proposal. → Váš návrh nebude přehlasován.

(Ona nezamítne tvůj návrh. → Tvůj návrh se nepotká se zamítnutím.)

 • Are we going to buy a panda?→ Is panda going to be bought?

(Koupíme si pandu? Bude panda zakoupena?)

Všimněte si, že v činném rodě máme we are going to, zatímco v trpném rodě máme panda (on, ona, ono) is going to.

to be going to, gonna, konstrukce, kdy užívat
Viz také: Kdy použít kontrukci to be going to a kdy ne?

3. Future perfect passive

Pokud se něco stane do určitého bodu v budoucnu, obvykle v angličtině použijeme čas budoucí future perfect.

Například:

 • This time tomorrow I will have finished my work.

(Zítra touhle hodinou budu mít svou práci hotovou/ dokončím svou práci.)

A pokud chceme skromně pomlčet o původci tohoto vznešeného činu, který je prací, řekneme ve future perfect passive:

 • This time tomorrow my work will have been finished.

(Zítra v tuto dobu bude práce bude dokončena.)

Vzhledem k tomu, že v češtině nejsou žádné časy typu perfect, je obtížné přeložit obě tyto věty. Raději bychom v češtině užili trpného rodu a ne činného. A pokud je to rod činný, řekli bychom „Dokončím práci“ v nedokonavém future simple ne v dokonavém future perfect..

Stavba future perfect passive

Stavba future perfect passive vypadá následovně:

Co se děje? + will have been + 3. forma slovesa (past participle)

Takže opět to samé pro všechny osoby!

Například:

 • The Foundation will have trained the teachers in 2022. → The teachers will have been trained by the Foundation in 2022.

(Nadace do roku 2022 přeškolí učitele. → Učitelé budou přeškoleni přes nadaci do roku 2022.)

 • She will have taken 50 driving lessons before the test. → 50 driving lessons will have been taken before the test.

(Před zkouškou bude mít 50 lekcí řízení. → Před zkouškou z jízdy bude bráno 50 lekcí řízení.)

future in the past, perfect, continuous, časy, anglicky, gramatika
„Tam, kam jdeme, nepotřebujeme gramatiku“ Viz také : Budoucnost v minulosti – gramatický návrat do minulosti!

Otázky a zápor v to be going to passive

 • The medical officers will not have reached all the casualties. → All casualties will not have been reached. / Not all casualties will have been reached.

(Zdravotničtí pracovníci se nedostali ke všem zraněným → Ne ke všem zraněným se dostane lékařské péče.)

 • Will they have eaten all the pizza? → Will all the pizza have been eaten?

(Budou mít celou pizzu snědenou? Bude snědena celá pizza?)

Future perfect passive jako spekulace

Všimněte si, že pomocí future perfect passive někdy budeme také spekulovat:

 • By that time the poor chicken will have been eaten, most likely.

(Do té doby budou chudáci kuřata nejspíše snědena.)

A nemusí to být nutně o budoucnosti!

 • It will have been approved somehow.

(Musel být nějakým způsobem schválen.)

budouci cas dokonavy, future perfect tense, anglicka gramatika
Viz také: Blýskni se anglickým časem budoucím dokonavým future perfect.

Tolik důležitých anglických budoucích časů v trpném rodě.

Níže jsou spíše teoretické než praktické možnosti.

4. Future continuous passive (?)

Čas future continuous užíváme do popisu budoucích aktivit.

Například:

 • I will be playing a song.

(Budu hrát tu písničku.)

Jak to řekneme v trpném rodě future continuous passive?

 • A song will be being played.

To znamená, že v budoucnu budeme dodržovat obecný systém stavby trpného rodu:

co/kdo + will be being + past participle

To však zní téměř stejně legračně jako poslední příklad trpného rodu v budoucích časech: future perfect continuous passive.

future continuous, cas budouci prubehovy
Viz také: Kdy používat budoucí čas future continuous… a kdy ne?

5. Future perfect continuous passive (?!)

To je již zcela imaginární konstrukce:

Vezměme si například větu:

 • They will have been eating apples.

(Budou mít snězené a dále budou jíst jablka v budoucnu.)

Ale jak to říct v trpném rodě, v future perfect continuous passive?

Asi takhle:

 • The apples will have been being eaten by them.

Žádný native speaker to tak nikdy neřekne1. I když všichni budou souhlasit s tím, že je tato formulace správná. Byla postavena podle obecných pravidel:

podmět + will have been being + past participle

Setkáte se s ní však pouze v učebnicích anglické gramatiky!

cas future perfect continuous
Viz také: Budoucí čas perfect continuous (další budoucí čas?!)

6. Cvičení (exercises) na passive voice v future tenses

Čas na malé cvičení (excercises)?

Bohužel je nemožné naučit se mluvit anglicky z knihy.

Možná na zkoušku je možné připravit se tímto způsobem, kdy máme čas pomalu analyzovat všechny složité gramatické struktury, jako je tento nešťastný present perfect continuous passive výše.

V zápalu rozhovoru je však nemáme šanci tak využít!

Proto je tak důležité používat tyto struktury v praxi!

Což je problém s pokročilejšími strukturami, protože se v každodenních rozhovorech neobjevují tak často.

Najdete je však v didaktice online kurzu angličtiny Speakingo!

A co víc, zde se učíte anglicky přirozeně, jako dítě, které se učí mluvit. Mluvíte gramaticky správné věty k počítači nebo k telefonu, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje. Ale nikdy neztrácí trpělivost!

Díváte se jen na krásné obrázky, jste uvolnění a znalosti Vám samy přichází do hlavy. The best exercise!

Každopádně je nejlepší se o tom přesvědčit sám nebo sama! Dvěma kliknutími níže se zaregistrujete na kurz, který budete mít na týden zdarma, abyste si vyzkoušeli, jestli se Vám takováhle metoda výuky líbí!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, jak bude trpný rod v angličtině vypadat v budoucích časech? Je vše jasné s future simple passive, konstrukcí going to passive, future perfect passive a tak dále? Máte-li jakékoli dotazy, položte je směle v komentáři!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Anglické idiomy se psy

Anglické idiomy jsou takové zákeřné výrazy, které jsou velmi obtížně pochopitelné, protože znamenají něco úplně jiného, než slova, která jsou vyslovena. Proto je učení anglických idiomů tak důležité. Dnes se dozvíme o anglických idiomech se psy.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail