Past simple passive – Trpný rod byl vyučovaný

past simple passive voice tense, trpný rod, anglicky, passive-aggressive, pasivní agresivita

Past simple passive voice neboli trpný rod v čase minulém prostém je pravděpodobně nejoblíbenějším použitím trpného rodu v angličtině. Podívejte se, jak vytvořit a používat tuto užitečnou gramatickou konstrukci!


Co potřebujeme vědět, než začneme používat passive voice v čase past simple?

Abychom mohli správně vytvářet věty v trpném rodě (passive voice) v čase minulém jednoduchém past simple, potřebujeme znát následující 4 věci:

 1. Jak vypadá čas past simple?
 2. Co to je „třetí forma slovesa“?
 3. Jak v minulém čase obměňovat pomocné sloveso to be?
 4. Předložka by.

A pak se přesuneme k jádru věci:

Začněme stručně s těmito čtyřmi tématy.

past simple passive voice tense, trpný rod, anglicky, passive-aggressive, pasivní agresivita
Vaše pasivně agresivní reakce byla pečlivě zaznamenána a (byla) plně očekávána. Prosím, odpusťte mi, že mě to nezajímá.

1. Čas past simple

Čas past simple popisuje věci, které se staly v minulosti (jednou nebo několikrát), ale již v ní zůstaly, příliš neovlivňují přítomnost (pokud považujeme dopad za významný, měli bychom pravděpodobně použít čas present perfect).

Past simpleje velmi jednoduchý a příjemný čas – pravděpodobně nejjednodušší ze všech 12 anglických gramatických časů!

Jak v tomto čase tvoříme věty?

Jsou zde dvě hlavní možnosti:

1.1 Past simple pokud je sloveso pravidelné

Pokud je sloveso pravidelné, je to opravdu jednoduché. Prostě přidáme koncovku -ed je to.

 • I walked home yesterday.

(Včera jsem šel domů pěšky.)

Pro zápor používáme minulý tvar od do not neboli did not, a did je již v minulém čase, nemusíme tedy ani přidávat koncovku – ed:

 • She didn’t walk to school yesterday.

(Včera nešla pěšky do školy.)

A podobně v otázkách:

 • Did we walk to school last week?

(Chodili jsme pěšky minulý týden do školy?)

passive voice trpný rod postatné jméno
Viz také: Trpný rod čili případ anglického diplomata.

1.2 Věc komplikují nepravidelná slovesa

Nepravidelná slovesa jsou ta, ve kterých… Nejsou žádné pravidelnosti. V praxi to znamená, že se je musíte naučit nazpaměť, protože v nich není žádná logika.

Například minulý tvar od go je went:

 • I went home yesterday.

(Včera jsem šel domů.)

V záporu to bude analogicky jako v případě běžných sloves:

 • She didn’t go to school yesterday.

(Včera nešla do školy.)

A podobně v otázkách:

 • Did we go to school last week?

(Šli jsme minulý týden do školy?)

Více o tomto příjemném čase v příspěvku níže:

cas minuly simple past trpny rod anglictina
„Údajně dělá gramatickou chybu v memech. Ukázalo se, že to angličtina se mýlila.“ Viz také: Proč GPS navigace mluví s Chuckem Norrisem v čase past simple?

2. Jaká je třetí forma anglického slovesa?

V čase past simple používáme „druhé“ formy slovesa z tabulky nepravidelných sloves. Pravděpodobně jste však slyšeli o present perfect – je to magický čas, který spojuje minulost s přítomností, který jsem zmínil před chvílí.

Chcete-li vytvořit trpný rod – i když je to stále čas past simple – použijeme stejný „třetí slovesný tvar“ (past participle) tedy (go-went-gone).

Dobrou zprávou je, že v případě pravidelných sloves – to znamená většina z nich – jsou ve druhém a třetím tvaru stejné. Mají jen koncovku -ed .

3. Jak v čase past simple časovat sloveso to be?

To, co převede věty na trpný rod (passive voice) bude to, jak v čase minulém prostém (past simple) obměňujeme tzv. pomocné sloveso (auxiliary verb).

V trpném rodě používáme pomocné sloveso to be (být), které v minulém čase past simple vypadá takhle:

I was já jsem byl
You were ty jsi byl
She / He / It wasona /on /ono bylo
A v množném čísle:
We weremy jsme byli
You werevy jste byli
They wereoni byli
Kdy was a kdy were? Časování to be v čase minulém past simple
Viz také: Kdy was a kdy were? Časování to be v čase past simple & past continuous.

4. Předložka by.

Co namená by?

Existuje problém s anglickými předložkami (by, at, for, on atd.) protože nemohou být plně přeloženy do češtiny. V různých kontextech znamenají vždy něco jiného. Ale to je jiný příběh.

Zde potřebujeme pouze vědět, že jestli něco bylo vykonáno „přes, skrz“ někoho, tak v angličtině řekneme „by“ (by John, by him, by her etc.).

prepositions, předložky
Viz také: Anglické předložky (prepositions). Nulová logika.

Trpný rod (passive voice) v čase past simple

Vyzbrojeni touho znalostí můžeme zkusit převézt větu z činného rodu (active voice) v čase past simple – na trpný rod (passive voice). Například:

 • Bonnie and Clyde robbed a bank.

(Bonnie a Clyde vyloupili banku.)

Sloveso „krást, loupit“ má pravidelnou koncovku – ed, takže víme, že se jedná o minulý čas past simple.

A nyní tak: trpný rod užíváme hlavně proto, abychom ukryli vykonavatele činnosti.

Proto ve větě v trpném rodě (passive voice) zmizí zamilovaná dvojice lupičů:

 • A bank was robbed.

(Banka byla vyloupena. – Trpný rod.)

Máme was v minulém tvaru, nebo robbed v třetím tvaru – který vypadá stejně jako druhý, protože to rob je sloveso pravidelné.

Pokud na druhou stranu trváme na tom, že se zmíníme o legendárním páru, na konci věty je můžeme umístit po předložce by:

 • A bank was robbed by Bonnie and Clyde.

(Banka byla vykradena Bonnie a Clydem.)

Všimněte si, že i když se jedná o dvojici zločinců, máme was (jednotné číslo), nikoli were (množné číslo).

Proč?

Protože banka je jedna!

Použijeme však were v následujícím případě:

 • Your dog stole five sausages!

(Váš pes ukradl pět párků!)

 • Five sausages were stolen (by your dog)!

(Pět párků bylo ukradeno přes vašeho psa!)

Bylo tam hodně ztracených párků, tak jsme použili were.

Všimněte si také, že sloveso „krást“ je nepravidelné (steal – stole – stolen) proto v oznamovací větě (činný rod) v čase past simple máme 2. tvar (stole), ale v trpném rodě v témže čase pak 3. tvar (stolen).

Anglické idiomy se psy
„Co můžu dělat, je to svět, kde pes jí psa (párek v rohlíku) Viz také: Anglické idiomy se psy.

Některé příklady vět v trpném rodě v čase past simple

 • My father built this house in 1995.

(Můj otec postavil tento dům v roce 1995. – činný rod)

 • This house was built in 1995.

(Tento dům byl postaven v roce 1995. – trpný rod)

nebo

 • When did Graham Bell invent the telephone?

(Kdy Graham Bell vynalezl telefon?)

 • When was the telephone invented?

(Kdy byl telefon vynalezen?)

nebo

 • They didn’t invite me to the party.

(Nepozvali mě na večírek.)

 • I wasn’t invited to the party.

(Nebyl jsem pozván na večírek.)

Nejoblíbenější větou v trpném rodě v čase past simple je však pravděpodobně:

 • Where were you born?

(Kde jste se narodil?)

Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

Kdy užít get a kdy got v trpném rodě?

Kromě toho stojí za to vědět, že neformálně může být trpný rod vytvořen pomocí slova „to get“ (dostat).

Například:

 • We had an accident, but luckily nobody got hurt.

(Měli jsme nehodu, ale naštěstí „nikdo nebyl zraněn“ = nikomu se nic nestalo.)

Stejně dobře (i když v hovorové řeči by to znělo bizarně) můžete říci:

 • We had an accident, but luckily nobody was hurt.

(Měli jsme nehodu, ale naštěstí se nikomu nic nestalo.)

Got užíváme často v situacích, kdy se vydařilo něco mimořádného, neplánovaného:

 • Due to coronavirus restrictions, she got bankrupt.

(Kvůli koronavirovým ochranným opatřením zkrachovala.)

To be (was/were) je možné užít vždy, zatímco to get (got) pouze v případě, že dojde k nějaké změně:

 • He was unknown until very recently.

(Až donedávna byl neznámý. – Nemůžeme říct he got unknown)

Podobně to bude ve větách v trpném rodě v čase přítomném present simple:

 • Be careful! I don’t want these glasses to get broken!

(Buďte opatrní! Nechci, aby se ty sklenice rozbily!)

 • Please, get dressed.

(Prosím, oblečte se.)

Ale o trpném rodě v čase present simple píši v samostatném příspěvku:

present simple passive tense, trpný rod v přítomném čase, anglicky, done
Viz také: V tomto příspěvku se vyučuje anglický trpný rod present simple passive.

Cvičení na past simple passive a jiné časy v trpném rodě

Někdy nás může překvapit skutečnost, že zdánlivě obtížná anglická gramatika se ukáže být docela jednoduchá!

Problémem však není naučit se teorii, ale aplikovat ji v praxi!

A právě tady začíná problém, protože často se do naší angličtiny v rozhovorech „na živo“ připlete gramatika z češtiny, což vytvoří chyby.

Abychom se jim mohli vyhnout, musíme si vytrénovat mozek na nové gramatické konstrukce.

A jak?

Nejlépe samozřejmě praxí!

A zatímco cvičení na papíře nám může pomoci složit zkoušku z angličtiny, nemusí pro nás nutně být užitečná v konverzaci.

Abychom mohli správně mluvit anglicky – a především se nebát mluvit – musíme začít mluvit!

gerund infinitiv ing
„Před Speakingo / Po Speakingo“.

Ale ne s chybami, které tímto způsobem pouze na sebe nabalují, ale pomocí správných vět a konstrukcí!

Jak na to?

Stačí se zaregistrovat do online kurzu angličtiny Speakingo!

Učení se z něj je založeno na příjemné konverzaci s počítačem nebo telefonem, který nám rozumí, chválí nás nebo opravuje.

A mluvíte s ním větami, které obsahují všechny gramatické konstrukce, které potřebujete, a nejoblíbenější anglická slova z roku 2000 (pokud je znáte, pochopíte 90% všech rozhovorů v angličtině).

Takové učení je nejen efektivní, ale také velmi příjemné!

Každopádně je nejlepší vyzkoušet si na sobě, zda vám tento způsob výuky angličtiny vyhovuje! Po registraci dvěma kliknutími níže první týden dostanete jako dárek zcela zdarma a bez závazků!


Nebuďte trpcí!

Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!


Už víte všechno o trpném rodě v čase past simple? Pokud máte stále nějaké otázky, neváhejte je položit v komentáři – rád vám odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail