Kdy was a kdy were? Časování to be v čase minulém

Kdy was a kdy were? Časování to be v čase minulém past simple

V tomto příspěvku se dozvíte, jaký je rozdíl mezi was & were, jak se časuje „to be“ (být) v čase minulém a kdy používáme was & were (past simple, past continuous a pro pokročilejší podmínkové věty a trpný rod).


Kdy was a kdy were?

Jak časujeme to be neboli naše „být“ v angličtině?

Obecné pravidlo je následující:

Were je pro množné číslo plus you

Was je pro jednotné číslo mínus you.

V angličtině je to tak zvláštní, že you znamená „ty“ i „vy“. To je samozřejmě důvodem četných nedorozumění. Tak či onak, you se v obou případech pojí s were.

Časování to be v čase minulém

Jak vidíte, časování to be v minulém čase je velmi jednoduché – a určitě jednodušší než v češtině, nebo dokonce v angličtině v čase přítomném!

Ale jedno po druhém:

Variace to be v čase minulém v jednotném čísle:

 • I was – ja jsem byl („I“ píšeme vždy s velkým písmenem)
 • you were ty jsi byl/byla (naštěstí v angličtině nerozlišujeme rody!)
 • she was, he was, it was – ona byla, on byl, ono bylo

Časováníto be v čase minulém v množném čísle:

 • we were – my jsme byli
 • you were – vy jste byli
 • they were – oni byli

Zápor s was & were

V angličtině zápor tvoříme přidáním not.

A jak to všechno bude vypadat v praxi?

Příklady použití was & were v minulém čase past simple

Minulý čas past simple využíváme k popisu uzavřených situací z minulosti, zejména pokud bylo zmíněno nějaké datum.

Například:

 • I was here last night. (Byl jsem tu včera v noci.)
 • You were good to me. (Byl jsi ke mně hodný.)
 • She was a pretty girl when she was young. (Byla to hezká dívka, když byla mladá.)
 • He was a skater boy. (Byl to skateboardista.)
 • It was a joke! (Byl to vtip!)

Nebo v množném čísle:

 • We were there together. (Byli jsme tam spolu.)
 • You were never really here. (Nikdy jsi tu opravdu nebyl.)
 • They were roommates. (Byli to „spolubydlící“ – to znamená, že žili v jedné místnosti.)
cas minuly simple past trpny rod anglictina
„V memech údajně udělal gramatickou chybu. Ukázalo se, že to angličtina se mýlila.“ Viz také:Proč GPS navigace mluví s Chuckem Norrisem v čase past simple?

there was – there were

Pokud na něco ukážeme, můžeme říci, že „Něco tam bylo“.

Pokud tam byla jedna věc, řekneme:

 • There was a cat. (Byla tam kočka.)
 • There was an error. (Došlo tam k chybě.)

Nebo v množném čísle:

 • There were many friends at the party. (Tam na večírku bylo hodně přátel.)
 • There were lots of famous people. (Bylo tam hodně slavných lidí.)
tam jsou, když jste a kdy byli
Viz také: Tam je konstrukce s there is / there are!

wasn’t / weren’t able to

Další populární stavba v čase past simple je wasn’t able to nebo weren’t able to. Lze říci, že (oproti could) je to alternativní forma od can (být schopen, moci).

Takže kdybychom nebyli schopni něco udělat, řekneme:

 • She wasn’t able to lift the box. (Nebyla schopna zvednout krabici.)
 • He wasn’t able to express his love to her. (Nebyl schopen vyjádřit svou lásku k ní.)

Nebo s weren’t:

 • We weren’t able to find your house. (Nebyli jsme schopni najít váš dům.)
 • They weren’t able to do it. (Nebyli schopni to udělat.)

Kladné věty jsou také možné, ale o něco méně populární:

 • She was able to take a bank loan. (Byla schopna si vzít půjčku od banky.)
 • We were able to enter the backstage before the gig. (Byli jsme schopni se dostat za jeviště před představením.)
Could v časech present simple & past simple
Přečtěte si také: Could v časech present simple & past simple.

Příklady použití was & were v čase minulém past continuous

Všechny anglické gramatické časy se slovem continuous v názvu zdůrazňují samotnou akci (nikoli její následek) a obsahují sloveso v průběhové formě (tj. to s -ing na konci).

Příklady vět v čase minulém past continuous vypadají následovně:

 • I was writing this text. (Psal jsem tento text.)
 • What were you doing at 4 a.m. last night? (Co jsi dělal ve 4 hodiny včera v noci?)
 • She wasn’t saying anything and he wasn’t listening. (Nic neříkala a on neposlouchal.)
 • It was raining. (Pršelo.)

A v množném čísle:

 • We were shopping together. (Nakupovali jsme spolu.)
 • You weren’t dancing at the party. (Na večírku jsi netančil.)
 • They weren’t looking at me. (Nedívali se na mě.)

was/were + going to

Konstrukce was / were going to použijeme, když v čase minulém past continuous¹ chceme vyprávět o našich minulých záměrech, které přišly vniveč:

 • I was going to clean my room until I got high… (Chtěl jsem si uklidit pokoj, dokud jsem nebyl pod vlivem psychoaktivních drog… – jak zpívá Afroman.)
 • She was going to be an actress, and I was going to learn to fly. (Měla být herečkou a já jsem se chtěl naučit létat. – jak zpívá Harry Chapin.)
 • We were going to have a baby, but we had an angel instead! (Chtěli jsme mít dítě a místo toho se narodil anděl!)

Stejně jako v čase přítomném, i v čase minulém v hovorové řeči „going to“ lidé často zkracují na méně elegantní „gonna“.

to be going to, gonna, konstrukce, kdy užívat
Viz také: Kdy užívat konstrukci to be going to (gonna) a kdy ne?

A teď něco pro pokročilejší:

Was & were v podmínkových větách

Ve všech podmínkových větách (ve větách s podmínkou if = „jestli“ nebo také wish = „chtěl bych“) popouštíme fantazii a spekulujeme. Was & were se objeví ve druhém kondicionálu, kdy spekulujeme o přítomnosti – myslíme o tom, co by bylo teď, kdyby toto tamto. Ale zatímco se zabýváme přítomností, děláme to pomocí času minulého.

Například:

 • If you were so rich, you wouldn’t drive such car. (Kdybyste byli tací bohatí, neřídili byste takové auto.)
 • I wish you were here. (Přál bych si, abys tu byl.)
 • We could go out if it wasn’t raining. (Mohli jsme někam jít, kdyby nepršelo.)

Často vyvstává otázka, zda ve druhém kondicionálu říkáme:

I was nebo I were? (It was nebo It were?)

Odpověď zní, že obě verze jsou správné². Were je trochu formálnější.

 • If I were you, I wouldn’t go there. = If I was you, I wouldn’t go there. (Kdybych byl tebou, nešel bych tam.)
 • I wish it was possible. = I wish it were possible. (Přál bych si, aby to bylo možné.)
 • I wish she was mine. = I wish she were mine. (Ale bylo by skvělé, kdyby byla moje.)
i wish if only
Viz také: I wish / If only neboli jak tvořit přání.

Užití was & were v trpném rodě (passive voice)

Podívejme se na to, jak vytváříme trpný rod v čase minulém past simple a v past continuous.

Trpný rod v čase past simple

Trpný rod vytváříme v čase past simple přehozením prvních slov ve větě a přes sloveso was (pro jednotné) nebo were (pro množné číslo).

Například:

 • Somebody invited her to the party. -> She was invited to the party. (Někdo ji pozval na večírek. – > Byla pozvána na večírek.)
 • Was anybody injured? (Byl někdo zraněn?)
 • When was the Internet invented? (Kdy byl vynalezen internet?)

A v množném čísle:

 • Somebody invited them to the party. -> They were invited to the party. (Někdo je pozval na večírek. – > Byli pozváni na večírek.)
 • Were any people taken to the hospital? (Byli všichni lidé převezeni do nemocnice?)
 • When were computers invented? (Kdy byly vynalezeny počítače?)

Trpný rod v čase past continuous

Jedná se o mnohem méně populární konstrukci, ale je možná. Vzhledem k tomu, že je to continuous, přidáváme to be (v minulé) kontinuální formě, tj. was being neboli were being:

 • Gentlemen were holding a meeting. -> The meeting was being held. (Džentlmeni měli schůzku. Schůzka se právě konala.)
 • They were making mistakes. -> Mistakes were being made. (Dělali chyby. Chyby se dělaly.)

pasivní hlas pasivní strana angličtinačas, když jste vy a když jste byli

Cvičení s was & were

Samozřejmě nejdůležitější jsou praktická cvičení – a to se všemi anglickými gramatickými konstrukcemi a slovy!

Teorie sama o sobě nestačí – abyste mohli mluvit plynule, musíte rozvíjet zvyk správně mluvit!

Nikdo se ještě nenaučil jezdit na kole z učebnice aerodynamiky!

To je důvod, proč je učení na online kurzu angličtiny Speakingo o praxi!

Na Speakingo mluvíte v úplných větách s počítačem, který vám díky technologii rozpoznávání řeči rozumí, chválí vás nebo vás v případě potřeby opravuje.

A rychle a příjemně si zvyknete na anglický jazyk a jako dítě začnete mluvit anglicky!

Každopádně je nejlepší si to zkusit sami.

První týden máte zdarma a bez jakýchkoli závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je už všechno jasné?

Pokud ne, neváhejte se zeptat v komentářích níže!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail