21, twenty one pilots, stressed out, piosenki po angielsku, tlumaczenie

“Stressed Out” Twenty One Pilots: Tłumaczenie i nauka drugiego trybu warunkowego z piosenki

Piosenki po angielsku mogą to dobry sposób nauki języka angielskiego. Szczególnie “Stressed Out” zespołu Twenty One Pilots, ponieważ zawiera dużo zdań w drugim trybie warunkowym!


„Stressed Out” Twenty One Pilots

Piosenka „Stressed out” zespołu Twenty One Pilots ma już ponad półtora miliarda wyświetleń. Utwór o przemijalności i dorastaniu pobudza wyobraźnię u młodych i sentymenty u starszych.

„Zestresowany” duet z Ohio wspomina stare dobre czasy i użala się nad trudami „dorosłości”. Czy rzeczywiście jednak tak fajnie być dzieckiem, bez wolności i życiowej mądrości? Ja bym się nie zamienił! A Wy?

Podzielcie się swoimi przemyśleniami na ten temat w komentarzach!

A tymczasem zapraszam na rzeczony teledysk:

 

Nie wdając się zbytnio w filozoficzne debaty, zajmijmy się samym tłumaczeniem piosenki „Stressed out” dwudziestu jeden pilotów. Jest ona o tyle ciekawa, że zawiera mnóstwo zdań z użyciem drugiego trybu warunkowego z wish.

Na początek jednak kilka słów o tej konstrukcji w angielskiej gramatyce.

Co to jest drugi tryb warunkowy?

Drugi tryb warunkowy (second conditional) to konstrukcja bardzo popularna i o tyle podstępna, że podobne zdania w języku polskim tworzymy odrobinę inaczej niż w angielskim.

W drugim trybie warunkowym (second conditional) gdybamy i spekulujemy na temat teraźniejszości.

Chciałbym być bogatszy. „Gdybym był młotkowym”, to bym… i tak dalej.

Podstęp polega na tym, że chociaż spekulujemy o teraźniejszości, używamy do tego czasu przeszłego.

Warto zwrócić jednak uwagę na to, że w angielskim drugim trybie warunkowym:

 1. Jedna strona ma warunek If (jeśli) albo jak w tej piosence często I wish (chciałbym) + jest w czasie przeszłym simple past
 2. Druga strona zdania ma would (lub inny czasownik modalny) + czasownik w podstawowej, nieodmienionej formie)
gwen stefani, rich girl, skrzypek na dachu, fiddler on the roof, gdybym byl bogaty, if i were a rich man, drugi okres warunkowy
Patrz również: Gwen Stefani na dachu czyli drugi okres warunkowy i skrzypek.

Na przykład:

 • If I had a better voice, I would be a rockstar.

(Gdybym miał lepszy głos, byłbym gwiazdą rocka.)

 • I wish I had a better voice, I could be a rockstar!

(Chciałbym mieć lepszy głos, mógłbym wtedy gwiazdą rocka!)

W tekście piosenki pojawia się głównie pierwsza część zdania wykorzystywanego w tworzeniu trybów warunkowych, samo życzenia I wish + czas simple past.

Wszystkie te zdania z wish trudno przetłumaczyć na język polski. To takie życzenie w stylu „fajnie by było gdybym to zrobił ale nie zrobiłem”.

Chociaż w języku angielskim czasownik jest w czasie przeszłym, zdania te dotyczą teraźniejszości. Nasz rapujący podmiot liryczny za każdym razem chciałby, by jego obecna sytuacja teraz wyglądała inaczej niż aktualnie wygląda. Czyli tradycyjnie „miało być tak dobrze, a wyszło jak zawsze”…

i wish if only
Patrz również: I wish & if only czyli jak wyrażać życzenia, jeśli złapiesz anglojęzycznego dżina w butelce?

Tłumaczenie tekstu piosenki „Stressed Out” Twenty One Pilots

No dobrze, starczy tej teorii. Przejdźmy zatem do samego tekstu piosenki chłopaków z 21 Pilots.

Verse 1 – Pierwsza zwrotka piosenki „Stressed Out” zespołu Twenty One Pilots

 • I wish I found some better sounds no one’s ever heard,

(Chciałbym odnaleźć jakieś lepsze dźwięki, których nikt nigdy nie słyszał)

Życzenie dotyczy teraźniejszości. To nie jest tak, że nasz podmiot liryczny patrzy z nadzieją w przyszłość, wyraża życzenia by je dopiero wynaleźć. On raczej użala się, że jak do tej pory nic takiego mu się nie udało… i pewnie nie uda…

 • I wish I had a better voice that sang some better words.

(Chciałbym mieć lepszy głos, który śpiewa lepsze słowa)

To samo tutaj. Zwróć dodatkowo uwagę, że również drugi czasownik „śpiewać” jest w czasie przeszłym. Co więcej jest to czasownik nieregularny: sing-sang-sung)

 • I wish I found some chords in an order that is new,

(Chciałbym wynaleźć jakieś nowe akordy)

 • I wish I didn’t have to rhyme every time I sang.

(Chciałbym nie musieć rymować za każdym razem gdy śpiewam.)

 • I was told when I get older all my fears would shrink,

(Powiedziano mi, że gdy dorosnę wszystkie moje obawy się skurczą)

„when I get older” to z kolei pierwszy tryb warunkowy, gdybanie o przyszłości – zwróć uwagę, że warunek „when” skasował nam czasownik posiłkowywill” którego normalnie użylibyśmy w tworzeniu zdań w czasie przyszłym. Dodatkowo jest to zdanie w mowie zależnej, a samo „I was told” jest w stronie biernej!)

 • But now I’m insecure and I care what people think.

(Ale teraz czuję się niepewnie i przejmuję tym, co ludzie myślą)

Nie w tej chwili tylko tak ogólnie ma, a wiemy to ponieważ użyty został czas present simple a nie czas present continuous.

Real and unreal conditionals, angielski, tryby okresy warunkowe
Patrz również: Real and unreal conditionals – jak rzeczywiste są angielskie tryby warunkowe?

Pre-Chorus – „Przedrefren” piosenki „Stressed Out” zespołu Twenty One Pilots

 • My name’s ‘Blurryface’ and I care what you think.
 • My name’s ‘Blurryface’ and I care what you think.

(Nazywam się Blurryface i przejmuję się tym, co sobie pomyślisz.)

Blurry face (dosłownie: rozmazana twarz) to alter-ego autora piosenki Tylera Josepha, reprezentujące wszystkie jego obawy, niepewność i kompleksy. To również tytuł płyty, na której ukazała się zestresowana piosenka „Stressed out”.

Chorus – Refren piosenki „Stressed Out” zespołu Twenty One Pilots

 • Wish we could turn back time, to the good ol’ days,

(Chciałbym, żebyśmy mogli zawrócić czas, do starych dobrych dni – ol’ to skrócona wersja przymiotnika old)

 • When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out.

(Gdy nasza mama usypiała nas śpiewem, ale teraz jesteśmy zestresowani.)

 • Wish we could turn back time, to the good ol’ days,

(Chciałbym, żebyśmy mogli zawrócić czas, do starych dobrych dni,)

 • When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out.

(Gdy nasza mama usypiała nas śpiewem, ale teraz jesteśmy zestresowani.)

 • We’re stressed out.

(Jesteśmy zestresowani.)

porównanie czasów present perfect i past simple, roznica moze zabic
Czytaj również: Czy różnica między czasem present perfect a simple past może zabić?

 

Verse 2 – Druga zwrotka piosenki „Stressed Out” zespołu Twenty One Pilots

 • Sometimes a certain smell will take me back to when I was young,

(Czasami jakiś zapach przenosi mnie w czasy, gdy byłem młody,)

 • How come I’m never able to identify where it’s coming from?

(Jak to możliwe, że nigdy nie mogę odkryć, skąd się to bierze?)

 • I’d make a candle out of it if I ever found it,

(Zrobiłbym z tego świeczkę, jeślibym to kiedykolwiek odkrył,)

 • Try to sell it, never sell out of it, I’d probably only sell one.

(Spróbował sprzedać, nigdy nie wyprzedał, pewnie bym tylko sprzedał jedną)

Zdanie w domyśle zaczyna się od I would try to selll it…

 • It’d be to my brother, ‘cause we have the same nose,

(Mojemu bratu, bo mamy ten sam nos,)

 • Same clothes homegrown a stone’s throw from a creek we used to roam.

(Te same robione w domu ubrania, rzut kamieniem stąd nad strumykiem, nad którym się wałęsaliśmy.)

 • But it would remind us of when nothing really mattered,

(Przypomniałoby to nam o czasach, gdy nic nie miało większego znaczenia,)

 • Out of student loans and treehouse homes we all would take the latter.

([Mając do wyboru] między kredytami studenckimi i domkami na drzewach, wszyscy wybraliśmy to drugie.)

Used to, would czy past simple o nawykach z przeszłości? różnica ćwiczenia
Patrz również: Used to, would czy past simple o nawykach z przeszłości?

Pre-Chorus – „Przedrefren piosenki „Stressed Out” zespołu Twenty One Pilots

 • My name’s ‘Blurryface’ and I care what you think.
 • My name’s ‘Blurryface’ and I care what you think.

(Nazywam się Blurryface i przejmuję się tym, co sobie pomyślisz.)

Chorus – Refren piosenki „Stressed Out” zespołu Twenty One Pilots

 • Wish we could turn back time, to the good ol’ days,

(Chciałbym, żebyśmy mogli zawrócić czas, do starych dobrych dni,)

 • When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out.

(Gdy nasza mama usypiała nas śpiewem, ale teraz jesteśmy zestresowani.)

 • Wish we could turn back time, to the good ol’ days,

(Chciałbym, żebyśmy mogli zawrócić czas, do starych dobrych dni,)

 • When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out.

(Gdy nasza mama usypiała nas śpiewem, ale teraz jesteśmy zestresowani.)

 • We’re stressed out.

(Jesteśmy zestresowani.)

Amy Winehouse you know I'm no good
Patrz również: Tłumaczenie piosenki Amy Winehouse You know I’m no good… bo to zła kobieta była (?)

Bridge – „Mostek” piosenki „Stressed Out” zespołu Twenty One Pilots

 • We used to play pretend, give each other different names,

(Bawiliśmy się w udawanie, nadawaliśmy sobie różne imiona,)

 • We would build a rocket ship and then we’d fly it far away.

(Zbudowaliśmy statek-rakietę i odlecieliśmy nim daleko – zwróć uwagę na te dwie konstrukcje, których można użyć do sentymentalnego opowiadania o regularnych wydarzeniach z przeszłości: we used to… oraz we would... )

 • [we] Used to dream of outer space but now they’re laughing at our face,

(Zwykliśmy marzyć o przestrzeni kosmicznej, a teraz oni śmieją się nam w twarz,)

 • Saying, “wake up, you need to make money”, yeah.

(Mówiąc „obudź się, musisz zarabiać pieniądze”, tja…)

Zwróć uwagę, że w tym przypadku nie użyjemy wcale czasownika modalnegomust” ale właśnie need to, ewentualnie have to.

 • We used to play pretend, give each other different names,

(Bawiliśmy się w udawanie, nadawaliśmy sobie różne imiona,)

 • We would build a rocket ship and then we’d fly it far away.

(Zbudowaliśmy statek-rakietę i odlecieliśmy nim daleko.)

 • Used to dream of outer space but now they’re laughing at our face,

(Zwykliśmy marzyć o przestrzeni kosmicznej, a teraz oni śmieją się nam w twarz,)

 • Saying, “wake up, you need to make money”, yeah.

(Mówiąc „obudź się, musisz zarabiać pieniądze”, tja…)

Z językiem angielskim zarobisz do 8000 zł więcej na miesiąc!, zarobki, praca
Patrz również: Z językiem angielskim zarobisz nawet 8000 zł więcej na miesiąc!

Chorus – Refren piosenki „Stressed Out” zespołu Twenty One Pilots

 • Wish we could turn back time, to the good ol’ days,

(Chciałbym, żebyśmy mogli zawrócić czas, do starych dobrych dni,)

 • When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out.

(Gdy nasza mama usypiała nas śpiewem, ale teraz jesteśmy zestresowani.)

 • Wish we could turn back time, to the good ol’ days,

(Chciałbym, żebyśmy mogli zawrócić czas, do starych dobrych dni,)

 • When our momma sang us to sleep but now we’re stressed out.

(Gdy nasza mama usypiała nas śpiewem, ale teraz jesteśmy zestresowani.)

 • We’re stressed out.

(Jesteśmy zestresowani.)

matura ustna z jezyka angielskiego
Czytaj również: Jak bez stresu zdałam maturę ustną z angielskiego?

Bridge – „Mostek” piosenki „Stressed Out” zespołu Twenty One Pilots

 • Used to play pretend, used to play pretend, money.

(Bawiliśmy się w udawanie, bawiliśmy się w udawanie, pieniądze.)

 • Used to play pretend, wake up you need the money.

(Bawiliśmy się w udawanie, obudź się potrzebujesz pieniędzy.)

 • Used to play pretend, used to play pretend, money.

(Bawiliśmy się w udawanie, bawiliśmy się w udawanie, pieniądze.)

 • Used to play pretend, wake up you need the money.

(Bawiliśmy się w udawanie, obudź się potrzebujesz pieniędzy.)

nauka języka angielskiego przez sen
Czytaj również: Sen o nauce języka angielskiego przez sen

Outro – Zakończenie piosenki „Stressed Out” zespołu Twenty One Pilots

 • Used to play pretend, give each other different names,

(Bawiliśmy się w udawanie, nadawaliśmy sobie różne imiona,)

 • We would build a rocket ship and then we’d fly it far away.

(Zbudowaliśmy statek-rakietę i odlecieliśmy nim daleko.)

 • Used to dream of outer space but now they’re laughing at our face,

(Zwykliśmy marzyć o przestrzeni kosmicznej, a teraz oni śmieją się nam w twarz,)

 • Saying, „wake up, you need to make money”, yeah

(Mówiąc „obudź się, musisz zarabiać pieniądze”, tja…)

angielski cena zarobki
Czytaj również: Praca z językiem angielskim jest lepiej płatna, a jakość życia wyższa [badanie]

Songwriters: Tyler Joseph

Stressed Out lyrics © Warner/Chappell Music, Inc.

A teraz pora na angielskie karaoke!

Skoro znasz już tłumaczenie piosenki „Stressed Out” zespołu Twenty One Pilots, spróbuj ją po angielsku zaśpiewać!

W tym teledysku wyświetla się jej angielski tekst:

Chcesz rozumieć piosenki po angielsku bez tłumaczenia?

Chociaż poznanie tekstów swoich ulubionych piosenek po angielsku było dla mnie nieraz poważnym, życiowym rozczarowaniem, to jednak fajnie jest znać język angielski. Nie tylko na papierze, nie tylko w teorii, ale tak naprawdę umieć mówić po angielsku!

Dlatego zapraszam na kurs języka angielskiego online Speakingo, który polega w 100% na rozmawianiu pełnymi zdaniami po angielsku właśnie. Nie przejmuj się jak Blurryface tym co pomyślą ludzie – po prostu mów!

Tym bardziej, że na kursie angielskiego Speakingo jak beztroskie dziecko z tej piosenki po prostu rozmawiamy i okazuje się nagle, że wszystko rozumiemy! Natomiast cała ta gramatyka, od poziomu początkującego po zaawansowany sama, podświadomie wchodzi nam do głowy!

Co ciekawe, na kursie Speakingo rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem, który rozumie co do niego mówisz, chwali Cię lub poprawia. Więc naprawdę nie ma czym się stresować!

Zresztą wypróbuj najlepiej sama lub sam – pierwszy tydzień i tak jest za darmo i bez żadnych zobowiązań!


Zapisz się na internetowy kurs języka angielskiego Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Podoba się Wam piosenka „Stressed Out” Twenty One Pilots? A może chcielibyście omówić jakieś inne piosenki po angielsku?

Składajcie zamówienia w komentarzach i zobaczymy co się da zrobić! 🙂

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!