would, would rather, would like to, would you mind, angielski, gramatyka

Wszystko o WOULD!

Would jest jednym z bardziej popularnych czasowników modalnych. Używamy go w stronie biernej, mowie zależnej czy takich frazach jak: would you mind, would you rather, would you like to i wielu innych, które omówimy sobie po kolei w tym tekście.


Co znaczy would?

Ha! Na to proste pytanie nie ma prostej odpowiedzi!

Jesteśmy przyzwyczajenie do uczenia się słówek, często na testach musimy podać ich tłumaczenie na polski. Jednak w przypadku wielu z nich sprawa nie jest taka prosta – albo nie mają dokładnego odpowiednika w języku polskim, albo znaczeń mają wiele, szczególnie jeśli występują w całych frazach.

Zdecydowanie takim słowem jest właśnie czasownik modalny would.

Jeśli otworzycie dowolny słownik języka angielskiego¹,²,³ zobaczycie długą listę znaczeń tego słowa. W tym tekście szczegółowo omówimy sobie ich 9 kategorii, od najprostszych i najpopularniejszych po coraz bardziej zaawansowane zastosowania, tak żebyście dokładnie wiedzieli co znaczy słowo would w zdaniach, które słyszycie i miejmy nadzieję bez żadnej blokady językowej mówicie!

1.Would you like to…?

Jednym z najbardziej podstawowych angielskich zwrotów jest uprzejme zapytanie would you like to, po którym pada czasownik w bezokoliczniku, czyli w swojej podstawowej formie:

 • Would you like to dance with me?

(Czy chciałabyś ze mną zatańczyć?)

Odpowiedzieć możemy na to pełnym zdaniem:

 • Yes, I would like to dance with you.

(Tak, chciałabym z Tobą zatańczyć.)

Chociaż bardzo często, zwłaszcza w mowie długie would skracać będziemy do krótkiej literki d po apostrofie:

 • Yes, I’d love to dance with you!

(Tak, z wielką przyjemnością zatańczę z Tobą!)

W ten sposób możemy też coś zamówić, na przykład w restauracji:

 • I’d like fish and chips, please.

(Poproszę, rybę [w panierce] z frytkami.)

should, kiedy używać, subjunctive
Patrz również: Powinieneś się teraz uczyć… o czasowniku modalnym SHOULD!

Miłość i nienawiść

Jak zauważyliście być może w jednym z poprzednich przykładów, po would niekoniecznie musi pójść like, może to również być love (uwielbiać) lub hate (nie znosić, nienawidzić):

Na przykład:

 • I’d love to visit Japan one day.

(Bardzo chciałbym kiedyś pojechać do Japonii.)

 • I’d hate to see your money put into something which is not going anywhere.

(Bardzo nie chciałbym, żeby Twoje pieniądze poszły na coś, co na nic się nie zda.)

Albo o coś grzecznie poprosić:

 • I’d like to try on this hoodie.

(Chciałbym przymierzyć tę bluzę z kapturem.)

Would you…?

Możemy też ładnie prosić ludzi o coś używając samego would you, czyli coś na kształt „czy zrobiłbyś”.

 • Would you be so kind to open the door for me, please?

(Czy byłbyś na tyle uprzejmy, żeby otworzyć drzwi „dla mnie” [to znaczy czy mnie w tym wyręczysz], proszę?)

Lub z lekką dozą zdenerwowania:

 • Would you please be quiet?

(Czy moglibyście proszę być cicho?)

Nawiasem mówiąc, w tym sensie równie dobrze można by użyć też will you albo could you.

2. Would you rather…?

Would you rather znaczy „czy wolałbyś raczej”:

 • I’d rather learn English at home.

(Wołałbym pouczyć się angielskiego w domu.)

Natomiast jeśli wolimy coś-od-czegoś- użyjemy dodatkowo than (niż/od):

 • I’d rather have tea than coffee.

(Chętniej napiłbym się herbaty niż kawy.)

Natomiast w pytaniach zamiast than użyjemy or (lub):

 • Would you like tea or coffee?

(Czy wolałby Pan herbatę czy kawę?)

bledy najpopularniejsze w nauce jezyka angielskiego, kawa czy herbata
„Kawa czy herbata?” Kawa” „Błąd, to herbata.” Patrz również: Najpopularniejsze błędy w nauce języka angielskiego.

Would you prefer TO….?

Zasadniczo would prefer znaczy to samo co would rather.

Jest jednak pewien niuans.

Po prefer dajemy przyimek to, po którym z kolei czasownik idzie w bezokoliczniku (podstawowej formie.)

 • Would you prefer to have tea or coffee?

Chociaż potocznie czasownik może zostać pominięty:

 • Would you prefer tea or coffee?

Zwróć uwagę jak wygląda to w przeczeniach:

 • I’d rather not go out tonight.

(Wolałbym dziś nigdzie nie wychodzić z domu.)

Porównaj:

 • I’d prefer to go by train.

(Wolałbym pojechać pociągiem.)

 • I’d rather go by train.

(Wolałbym pojechać pociągiem.)

prefer, rather than, ing, to, czy, or
Patrz również: Preferujesz prefer z -ing, to, would czy z rather than? oraz Rather Be w piosence Clean Bandits.

3. Would you mind…?

Would you mind znaczy po prostu „czy masz coś przeciwko”?

Z would you mind jest jednak zabawna sytuacja, ponieważ po polsku pytamy zwykle „Czy mogę / mógłbym”, nie używamy zwykle długiego sformułowania „Czy ma Pan być może coś przeciwko temu bym…”

Co w tym zabawnego?

Powiedzmy, że siedzimy z kolegą i chcemy wpuścić trochę substancji smolistych i nikotyny do płuc. Po polsku zapytamy „Czy mogę zapalić?”

I jeśli nasz kolega również palacz zgodzi się, powie „Tak”.

Jak będzie wyglądało to jednak po angielsku?

Zapytamy:

 • Would you mind if I smoke?

Jeśli w odpowiedzi usłyszymy „yes” oznaczać to będzie, że nie chce, żebyśmy palili koło niego – być może podjął właśnie bohaterski wysiłek na rzecz rzucenia tego zgubnego nałogu!

Aby zgodzić się, musimy powiedzieć „No”!

Do you mind…?

Would you mind jest jeszcze grzeczniejszą formą prostszego Do you mind:

 • Do you mind if I open the window?
 • No, not at all.

I co – nasz rozmówca zgodził się, czy nie zgodził na przeciąg w pokoju?

Zgodził się, ponieważ nie miał nic przeciwko temu, żeby okno otworzyć.

4. Would w trybach warunkowych

Bardzo często would spotykać będziemy w różnego typu spekulacjach i gdybaniach, czyli w tak zwanych trybach warunkowych (conditionals).

Would w drugim trybie warunkowym

Jeśli spekulujemy o teraźniejszości, użyjemy zwykle drugiego trybu warunkowego. Tu pamiętać należy, że tak jak w języku polskim końcówka -bym występuje w obu połowach zdania, to w języku angielskim would występuje tylko raz.

Na przykład „Gdybym był bogaty, to kupiłbym wszystko” po angielsku powiemy:

 • If I was rich, I would buy everything.
gwen stefani, rich girl, skrzypek na dachu, fiddler on the roof, gdybym byl bogaty, if i were a rich man, drugi okres warunkowy
Patrz również: Gwen Stefani na dachu czyli drugi okres warunkowy i skrzypek.

Would w trzecim trybie warunkowym

Jeśli natomiast spekulujemy o przeszłości, użyjemy trzeciego trybu warunkowego, który wygląda na przykład tak:

 • If I had learnt more, I would have passed my matura exam.

(Gdybym był uczył się więcej, zdałbym egzamin maturalny.)

Would w spekulacjach najróżniejszych

Wiele z naszych spekulacji nie pasuje do książkowego podziału na 3 czy 4 tryby warunkowe i mieszają je ze sobą, szczególnie jeśli do gry wchodzą inne czasowniki modalne:

 • It would be nice to be rich, but I’m not.

(Fajnie by było być bogatym, ale nie jestem.)

 • I slept a lot this morning so I’m not going to bed, because I wouldn’t sleep.

(Spałem długo dziś rano więc nie idę do łóżka, bo i tak nie zasnę.)

 • I would do it, but I can’t.

(Zrobiłbym to, ale nie mogę.)

Jeokresach warunkowych z czasownikami modalnymi, conditionals with modals, nauczysz!
Patrz również: Jeśli przeczytasz ten artykuł o okresach warunkowych z czasownikami modalnymi (conditionals with modals) być może w końcu się ich nauczysz!

5. Would w mowie zależnej

Drugim „strukturalnym”, bardzo popularnym zastosowaniem would  w gramatyce języka angielskiego jest użycie go w mowie zależnej (reported speech), czyli w zdaniach, kiedy mówimy „że ktoś coś powiedział”.

Stosujemy wtedy zwykle zasadę „jednego czasu w tył”. W tym wypadku możemy powiedzieć, że would jest przeszłą formą od will.

Na przykład:

 • I will kiss her.

(Pocałuję ją. – Zdanie oryginalne.)

 • He said he would kiss her.

(On powiedział, że ją pocałuje. – Zdanie w mowie zależnej.)

Albo

 • I won’t be late.

(Nie spóźnię się.)

 • She promised she wouldn’t be late.

(Ona obiecała, że się nie spóźni.)

reported speech question pytania w mowie zaleznej
Patrz również: Ona spytała, jak zadawać pytania w mowie zależnej?

6. wish & would

Would lubi też występować w połączeniu ze słowem wish (życzyć, chcieć). Pozwala nam to odrobinę pasywnie-agresywnie wyrazić nasze niezadowolenie z zaistniałej sytuacji.

Na przykład:

 • I wish my neighbours stopped making so much noise!

(Chciałbym, żeby moi sąsiedzi przestali tak hałasować!)

 • I wish he wouldn’t keep interrupting me.

(Fajnie by było jakby on przestał mi przerywać.)

Zwróć uwagę, że I wish + would używamy do działań, sytuacji które można zmienić, a nie do „zamrożonych” sytuacji.

Na przykład:

 • I wish it would stop raining.

(Chciałbym, żeby przestało lać. – Żeby działanie tego deszczu uległo zmianie.)

A jeśli mówimy o sytuacji, że chcielibyśmy żeby była inna, powiemy:

 • I wish it wasn’t raining.

(Fajnie by było, gdyby nie padał deszcz. – Chciałbym, żeby ta sytuacja była inna niż jest.)

Porównaj też:

 • I wish you were here.

(„Tęsknię za Tobą i chciałbym żebyś tu była”.)

 • I wish you would come here.

(„No może w końcu byś się pofatygował i tu przyszedł w końcu”.)

i wish if only
Patrz również: I wish / If only czyli jak wyrażać życzenia, jeśli złapiesz dżina.

7. would vs. used to

Would możemy również używać w naszych sentymentalnych opowieściach „o tym, jakimi rzeczy drzewiej bywały”, to znaczy co regularnie wydarzało się w przeszłości.

Na przykład:

 • We would play outside all day, not just play computer games.

(Bawiliśmy się całymi dniami na dworze, nie tylko graliśmy w gry komputerowe.)

 • Whenever they discussed politics, she would get aggressive.

(Gdy tylko rozmawiali o polityce, ona robiła się agresywna.)

Dlatego można powiedzieć, że w tym wypadku would znaczy to samo co used to:

 • We used to play outside, and she used to get angry.

(My zwykliśmy bawić się na dworze, a ona się denerwowała.)

somebody that i used to know, gotye, kimbura
Patrz również: Ćwicz used to! Analiza literacko-gramatyczna piosenki Gotye „Somebody That I Used To Know”.

8. would have

Skoro would jest już formą przeszłą od will,  to jak powiedzieć, że coś „zrobilibyśmy” w przeszłości? W tym celu dodajemy czasownik posiłkowy have.

Porównaj:

 1. It would be nice. 
 2. It would have been nice.

Oba te zdania przetłumaczylibyśmy jako „Byłoby fajnie.”

Jednak pierwsze mówi o teraźniejszości, natomiast drugie o przeszłości:

 • It would be nice if he didn’t behave like an idiot.

(Byłoby fajnie, gdyby nie zachowywał się jak idiota. – Ogólna prawda o nim, teraźniejszość.)

 • It would have been nice if he hadn’t smashed my car.

(Byłoby fajnie, gdyby nie rozbił mojego auta. – Przeszłość.)

Albo

 • I would do it, if knew you wanted me to.

(Zrobiłbym to – teraz, czy jakoś niedawno – Gdybym wiedział że chcesz.)

 • I would have done it, if I’d known you wanted me to.

(Zrobiłbym to, – w zamierzchłej przeszłości – Gdybym wiedział, że chciałaś.)

Więcej na ten temat w tekście o czasownikach modalnych w przeszłości:

could have, should have, would have, modals in the past, czasowniki modalne w czasie przeszłym
„Ja siedząca na spotkaniu, które powinno było być emailem” Patrz również: Modals in the past: Could / Should / Would have done it!

9. Pozostałe zastosowania would

Oprócz tego warto wspomnieć o kilku innych sytuacjach:

will vs. would

Porównaj te zdania:

 • I’ll write a bit more about „will”.

(Napiszę coś więcej o „will„. – Taki mam plan i zamierzam go zrealizować!)

 • I’d write a bit more about „would”.

(Napisałbym więcej o „would” – Ale z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.)

Skrajna uprzejmość

Jeśli chcemy zabrzmieć ekstremalnie uprzejmie, możemy powiedzieć coś w stylu:

 • I would think we need to speak to the manager.

(Pomyślałbym, że musimy porozmawiać z menadżerem.)

angielska dyplomacja w biznesie
Patrz również: Angielska dyplomacja czyli 6 sposobów owijania w bawełnę.

Wouldek dobra rada

Bardzo często będziemy w ten sposób udzielać naszych złotych porad:

 • I wouldn’t do it, if I were you.

(Nie robiłbym tego, gdybym był Tobą.)

 • Which car would you buy?

(Który samochód byś kupił?)

Wouldek dociekliwy

Możemy też nieco teatralnie zastanawiać się nad przyczyną pewnych działań czy zachowań:

 • Why would anyone want to eat something so horrible?

(Dlaczegóż ktokolwiek miałby chcieć jeść coś tak strasznego?)

Wouldek prorok

Możemy też w ten sposób przewidywać. Gdy na przykład ktoś zapuka do drzwi, powiemy:

 • That would be Ola.

(To pewnie Ola.)

modals in the past, queen elisabeth, speakingo

Praktyczne ćwiczenia z would

Jak widzisz teoria nie wygląda nader skomplikowanie. Problem w tym, żeby to wszystko nie tylko zapamiętać, ale też nauczyć się automatycznie – i poprawnie – używać w ferworze rozmowy.

Dlatego tak ważne jest by nie tylko czytać o gramatyce języka angielskiego, ale również ćwiczyć ją w praktyce!

Natomiast ćwicząc swój angielski tylko na papierze może okazać się, że będziemy w stanie napisać świetnego emaila czy przeczytać coś w internecie, ale w żywej rozmowie słowa nie będą chciały przejść nam przez gardło, albo w najlepszym wypadku popełnimy mnóstwo błędów.

Jeśli chcemy płynnie mówić po angielsku, musimy zacząć mówić po angielsku!

Dlatego kurs języka angielskiego online Speakingo w 100% polega na rozmowie! Teorię możesz zawsze doczytać sobie tu na blogu czy gdziekolwiek indziej. Natomiast najważniejsze jest, żeby zacząć używać całej tej wiedzy gardłem, w praktyce!

A zdania, którymi rozmawiasz z komputerem jak z nauczycielem na kursie Speakingo są tak sprytnie pomyślane, że zawierają całą potrzebną Ci gramatykę. Jak dziecko uczysz się poprzez rozmowę i po pewnym czasie po prostu naturalnie czujesz, że tak „się mówi” i już. Co więcej zdania zawierają 2000 najpopularniejszych angielskich słów, których znajomość pozwala Ci zrozumieć 90% konwersacji w języku angielskim!

A na dodatek nauka na Speakingo jest przyjemna – oglądasz śliczne zdjęcia, słuchasz i odpowiadasz, zmęczona czy zmęczony po pracy nie głowisz się niepotrzebnie nad gramatyk, tylko relaksujesz się przyjemną rozmową! A wiedza sama wchodzi Ci do głowy!

Zresztą najlepiej zarejestruj się dwoma kliknięciami poniżej i zobacz, czy taka metoda nauki języka angielskiego Ci odpowiada!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Czy wszystko jest już jasne? Jeśli nie, zadaj pytanie w komentarzu – z przyjemnością na nie odpowiem!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Co to znaczy BSOD?

Anglicy uwielbiają skróty, co nie zawsze ułatwia im komunikację i wzajemne zrozumienie. Popularnym ostatnio skrótem stał się BSOD. Co znaczy ten skrót?

Czytaj dalej »

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!