irlandzkie przysłowia, aforyzmy, cytaty, mądrości, angielski, irlandia

Irlandzkie przysłowia po angielsku i polsku

Poznaj niezwykle mądre, czasami zabawne irlandzkie przysłowia i powiedzenia – oczywiście po angielsku (tekst i wymowa) i z polskim tłumaczeniem. Błyśnij w towarzystwie dowcipem, przenikliwością i znajomością języka angielskiego!


Irlandzkie powiedzenia

Każdy kraj ma wiele przysłów i powiedzeń, które niosą w sobie wiele mądrości płynącej z doświadczenia. Irlandczycy są narodem dosyć podobnym do Polaków – też musieli zmagać się z brutalną okupacją, są przyjacielscy i nie wylewają za kołnierz. Chyba wszyscy lubią Irlandczyków za ich otwartość, poczucie humoru i zamiłowanie do pubów.

Zobacz, czy przemówią więc do Ciebie poniższe irlandzkie powiedzenia i przysłowia. A przy okazji podszkól swój angielski!

Irlandzkie przysłowia po angielsku i polsku

 • Put silk on a goat and it’s still a goat.

Nałóż jedwabie na kozę, a dalej kozą będzie.

[Zwróć uwagę, że w języku angielskim nie użyjemy tu czasu przyszłego ale czas teraźniejszy present simple.]

 • A closed mouth – a wise head.

Zamknięte usta – mądra głowa.

 • May you be at the gates of heaven an hour before the devil knows you’re dead!

Obyś był u wrót nieba godzinę zanim diabeł dowie się, że jesteś martwy!

[Zwróć uwagę, że tu również mamy czas teraźniejszy knows a nie czas przyszły will know. Więcej o tym w tekście: 30 przykładów spójników (if, when, before, until, as soon as) w zdaniach w trybach warunkowych]

 • It’s easy to halve the potato where there’s love.

Łatwo jest podzielić ziemniaka gdy jest (panuje) miłość.

[Ziemniak jest tu symbolem bogactwa i dobrobytu, którym łatwiej jest podzielić się z kimś, kogo się kocha.]

angielskie idiomy o miłości
„Pozwól że policzę (wymienię) na ile sposobów Cię kocham. (Już) zgubiłem się (bo to taka wielka liczba). Patrz również: 54 angielskie idiomy o miłości.

 • Don’t give cherries to pigs or advice to fools.

Nie dawaj czereśni świniom ani porad głupcom.

[… bo żadne z nich ich nie doceni.]

 • A family of Irish birth will argue and fight, but let a shout come from without, and see them all unite.

Rodzina urodzona w Irlandii będzie kłócić się i walczyć, ale niech ktoś z zewnątrz na nich krzyknie, to zobaczy jak się wszyscy zjednoczą.

 • You’ll never plough a field by turning it over in your mind.

Nigdy nie zaorasz pola przewracając go (tej ziemi) w umyśle.

 • Who gossips with you will gossip with you.

(Ten) kto plotkuje z tobą będzie plotkować o tobie.

 • Both your friend and your enemy think (that) you will never die.

Zarówno twój przyjaciel jaki i twój wróg myślą (że) nigdy nie umrzesz.

 • A little fire that warms is better than a big fire that burns.

Mały ogień który ogrzewa jest lepszy od wielkiego ognia, który parzy (spala).

 • Better to be a man of a character than a man of means.

Lepszy człowiek z charakterem niż z zasobami (pieniędzmi).

 • If you’re looking for a friend without a fault you will be without a friend forever.

Jeśli szukasz przyjaciela bez wad będziesz bez przyjaciela na zawsze.

cytaty o przyjazni
Patrz również: Piękne cytaty o przyjaźni do nauki angielskiego.

Przysłowia i powiedzenia z Irlandii

 • Lie down with dogs and you’ll rise with fleas.

Połóż się z psami a wstaniesz ze wszami.

[Patrz również: Cytaty o psach… by Twój angielski nie zszedł na psy!]

 • A drink precedes a story.

Wypicie poprzedza opowieść.

[Naukowcy potwierdzają – alkohol pomaga w snuciu opowieści po angielsku!]

 • All the world’s a stage and most of us are desperately unrehearsed.

Świat jest sceną a większość z nas jest desperacko nieprzygotowana (niewyćwiczona w grze).

 • Good as drink is, it ends with a thirst.

(Jaki) dobry by (alkoholowy) napój (nie) był, kończy się pragnieniem.

 • Do not resent getting old, many are denied privilege.

Nie oburzaj się, że się starzejesz, wielu odmawia się tego przywileju.

 • The man with the boots does not mind where he places his foot.

Człowiek w butach nie przejmuje się na czym kładzie stopę.

 • A kind word never broke anyone’s mouth.

Uprzejme słowo nigdy nie połamało /popsuło niczyich ust.

 • The world would not make a racehorse out of a donkey.

Świat nie zrobiłby (nie da się zrobić) konia wyścigowego z osła.

 • Winter comes fast on the lazy.

Zima przychodzi szybko do leniwych.

 • A sword, a spade and a thought should never be allowed to rust.

Mieczowi, łopacie ani myśli nigdy nie powinno się pozwalać na rdzewienie.

henry cavill, widzmin, witcher, czyta po angielsku, last wish, ostatnie zyczenie, listening
Patrz również: Henry Cavill czyta po angielsku Wiedźmina.

 • The best way to keep loyalty in a man’s heart is to keep money in his purse.

Najlepszym sposobem zachowania lojalności człowieka jest zatrzymanie pieniędzy w jego portfelu.

 • Life is like a cup of tea, it’s all in how you make it.

Życie jest niczym filiżanka herbaty, wszystko jest w tym (zależy od tego) jak ją zrobisz (przyrządzisz).

 • Who keeps his tongue keeps his friends.

Ten kto zatrzymuje swój język (za zębami) ten zatrzymuje przyjaciół.

 • A friend’s eye is a good mirror.

Oko przyjaciela jest dobrym zwierciadłem.

 • You’ve got to do your own growing, no matter how tall your grandfather was.

Sam musisz urosnąć, nieważne jak wysoki by twój dziadek nie był.

 • Beware the anger of a patient man.

Strzeż się gniewu cierpliwego człowieka.

 • Better the coldness of a friend than the sweetness of an enemy.

Lepszy chłód przyjaciela niż słodycz wroga.

 • Do not show your teeth until you can bite.

Nie pokazuj zębów dopóki (nie będziesz) mógł / potrafił ugryźć.

[Patrz również: Trzy życia czasownika modalnego can can’t cannot]

 • May misfortune follow you the rest of your life, and never catch up.

Oby pech podążał za tobą przez resztę twojego życia ale nigdy cię nie dogonił.

may might
Patrz również: May & might czyli nie znam się to się wypowiem.

Irlandzkie przysłowia i powiedzenia

 • A trout in the pot is better than a salmon in the sea.

Pstrąg w garnku jest lepszy od łososia w morzu.

 • It is better to be a coward for a minute than dead for the rest of your life.

Lepiej być tchórzem przez minutę niż trupem przez resztę życia.

 • Hindsight is the best insight to foresight.

Spojrzenie wstecz jest najlepszym wglądem w przewidywanie przyszłości.

 • Two people shorten the road.

Dwoje ludzi skraca drogę.

[Raźniej się z kimś idzie i wydaje się, że czas szybciej płynie.]

 • A bad wife takes advice from everyone but her husband.

Zła żona przyjmuje rady od wszystkich oprócz swojego męża.

 • If you do not sow in the spring, you will not reap in the autumn.

Jeśli nie zasiejesz na wiosnę, nie zbierzesz plonów jesienią.

[Patrz również: 5 słów na cztery pory roku po angielsku?]

 • Never dread the winter until snow is on the blanket.

Nigdy nie bój się zimy dopóki nie masz śniegu na kocu [dopóki masz ciepły dach nad głową].

 • The waiting man thinks the time long.

Czekający myśli, (że) czas wolno płynie.

 • Three diseases without shame: Love, itch and thirst.

Trzy choroby, których nie ma co się wstydzić: miłość, swędzenie i pragnienie (w sensie potrzeby uzupełnienie płynów, Irlandii wiadomo jakich!)

przysłowia irlandzkie, Patoświęta z Irlandczykamii
Patrz również: Patoświęta z Irlandczykami: Dropkick Murphys (Season’s Upon Us).
 • Sometimes one day changes everything; sometimes years change nothing.

Czasami jeden dzień zmienia wszystko; czasami lata zmieniają nic.

[Po polsku powiedzielibyśmy „lata NIE zmieniają niczego – ale w języku angielskim unikamy podwójnych zaprzeczeń!]

 • Eight lives for the men and nine for the women.

Osiem żyć dla mężczyzn i dziewięć dla kobiet.

 • Show the fatted calf but not the thing that fattened him.

Pokaż tłustego cielaka, ale nie co go utuczyło.

 • Every little frog is great in his own bog.

Każda mała żaba jest wielka na swoich własnych moczarach.

[Patrz również: Czarownice na wrzosowiskach w angielskim Parku Narodowym Dartmoor]

 • Many a ship is lost within sight of the harbor.

Wiele statków zostaje utraconych gdy widać już port.

[Czyli „nie chwal dnia przed zachodem słońca”.]

 • I complained that I had no shoes until I met a man that had no feet.

Narzekałem, że nie mam butów dopóki (nie) spotkałem człowieka, który nie miał stóp.

[Patrz również: Zapomniane prezenty na święta czyli bądź wdzięczny za to co masz]

 • It’s better to pay the butcher than the doctor.

Lepiej zapłacić rzeźnikowi (dobrze się odżywiać) niż lekarzowi.

 • The skin of the old sheep is on the rafter no sooner than the skin of a young sheep.

Skóra starej owcy jest na krokwi dachowej nie wcześniej niż skóra młodej owcy.

[Sens tego irlandzkiego przysłowia jest taki, że śmierć i choroba może dopaść każdego, niezależnie od wieku.]

 • A lamb’s bleat is often more telling than a dog’s bark.

Beczenie owcy często jest skuteczniejsze niż ujadanie psa.

[A w tym irlandzkim powiedzeniu chodzi o to, że czasami lepiej podejść do sprawy subtelnie i z wyczuciem, niż głośno i siłowo.]

 • Even black hens lay white eggs.

Nawet czarne kury znoszą białe jajka.

 • Every man is sociable until a cow invades his garden.

Każdy człowiek jest towarzyski dopóki krowa nie wlezie mu do ogrodu.

 • Experience is the comb that life gives to a bald man.

Doświadczenie jest grzebieniem, które życie daje (już) łysemu człowiekowi.

 • May your heart be light and happy, may your smile be big and wide, and may your pockets always have a coin or two inside.

Oby twoje serce było lekkie i szczęśliwe, oby twój uśmiech był duży i szeroki i oby twoje kieszenie zawsze miały monetę lub dwie w środku.

dzień św patryka, patron irlandii, st patricks day saint,
Patrz również: Dzień św. Patryka (St Patrick’s Day), patrona Irlandii.

Irlandzkie przysłowia, powiedzenia i cytaty po polsku i angielsku

 • One woman understands another.

Jedna kobieta zrozumie inną.

[Patrz również: Audrey Hepburn radzi po angielsku jak być piękną kobietą [cytat]]

 • Don’t fear an ill wind if your haystacks are tied down.

Nie bój się „chorego” (złego, porywistego) wiatru jeśli twoje snopki siana są związane.

 • Every eye forms its own fancy.

Każde oko tworzy to, co mu się podoba.

[Widzimy na zewnątrz to, co sami mamy w głowie.]

 • No matter how many rooms you have in your house, you’re only able to sleep in one bed.

Nie ważne ile masz pokoi w swoim domu, jesteś w stanie spać tylko w jednym łóżku.

 • There’s no use boiling your cabbage twice.

Nie ma sensu gotować swojej kapusty dwa razy.

 • The full stomach does not understand the empty one.

Pełny brzuch nie (z)rozumie pustego.

 • A woman will never leave a man who doesn’t hold her.

Kobieta nigdy nie opuści mężczyzny, który jej nie trzyma.

 • Forgetting a debt doesn’t mean it’s paid.

Zapominanie o długu nie oznacza, że jest (został) spłacony.

[Mamy tu stronę bierną czasu teraźniejszego present simple.]

 • If you buy what you don’t need you might have to sell what you do.

Jeśli kupujesz czego nie potrzebujesz być może będziesz musiał sprzedać to co potrzebujesz.

[A tu z kolei zerowy conditional.]

 • It’s not a delay to stop and sharpen the scythe.

To nie opóźnienie zatrzymać się i naostrzyć kosę.

 • Better to spend money like there’s no tomorrow than to spend tonight like there’s no money.

Lepiej wydawać pieniądze jakby nie było jutra niż spędzić dzisiejszy wieczór jakby nie było pieniędzy.

Z językiem angielskim zarobisz do 8000 zł więcej na miesiąc!, zarobki, praca
Patrz również: Z językiem angielskim zarobisz nawet 8000 zł więcej na miesiąc!
 • If you want to be criticized, marry.

Jeśli chcesz być krytykowanym, ożeń się.

 • A man’s got to do what a man’s got to do. Women must do what they can’t.

Mężczyzna musi zrobić to co mężczyzna ma zrobić. Kobiety muszą zrobić to, czego oni nie potrafią.

 • Better to be fortunate than rich.

Lepiej mieć szczęście niż pieniądze.

 • Don’t marry the one you love, marry the one who loves you.

Nie żeń się z tą (z tym), którą kochasz, lecz z tą (z tym), która kocha ciebie.

 • Love conceals ugliness, and hate sees many faults.

Miłość ukrywa brzydotę, a nienawiść widzi wiele wad.

 • Men are like bagpipes, no sound comes from them till they’re full.

Ludzie są jak dudy, nie wydają dźwięku dopóki (nie) są pełni.

 • Never burn a penny candle looking for halfpenny.

Nigdy nie pal świeczki za pensa szukając półpensówki.

pogoda w anglii londynie, przysłowia, powiedzenia
Patrz również: Przysłowia o pogodzie w Anglii.

Posłuchaj jak się wymawia irlandzkie przysłowia i powiedzenia

Teraz gdy już znasz wszystkie te irlandzkie przysłowia po angielsku i wiesz co znaczą po polsku, możemy skoncentrować się na wymowie.

W poniższym nagraniu usłyszysz wszystkie omówione powyżej irlandzkie przysłowia. Między kolejnymi irlandzkimi przysłowiami jest krótka przerwa – polecam powtórzyć za lektorem na głos każde irlandzkie przysłowie po kolei.

I nie martw się, że nic nie zrozumiesz – native speaker mówi klasycznym angielskim, a nie po irlandzku!

A może znacie jeszcze jakieś irlandzkie przysłowia i powiedzenia? Napiszcie w komentarzach!

Zdjęcie z koniczynkami autorstwa Anna Shvets

Nauka angielskiego nie musi być nudna!

Nauka angielskiego nie musi sprowadzać się do wałkowania nudnych regułek gramatycznych czy suchych list słówek. Nie musi być też wcale trudna!

Na kursie języka angielskiego Speakingo wygląda to tak: oglądasz śliczne zdjęcia, słuchasz native speakera… i rozmawiasz po angielsku.

Jak dziecko uczysz się poprzez rozmowę. I to bez stresu czy straty czasu na dojazdy, ponieważ rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem, który rozumie Cię, chwali, w razie potrzeby poprawia. Kiedy chcesz i jak długo chcesz!

Szybko, przyjemnie i skutecznie!

Zresztą najlepiej zarejestruj się poniżej lub pobierz aplikację Speakingo na telefon, żeby za darmo i bez żadnych zobowiązań przez tydzień wypróbować okrojoną wersję kursu języka angielskiego Speakingo!


Zarejestruj się na kurs języka angielskiego Speakingo!

Chcesz rozumieć Brytyjczyków? Zacznij mówić jak oni!

Rozmawiaj z komputerem jak z najlepszym nauczycielem!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Angielski dla mamy w domu, nauka, angielski na urlopie macierzyńskim
Angielski dla mamy w domu? A to się tak da?

„Mlekołak” znowu nie pozwolił Ci przespać nocy? Milusiński znowu ma humory i nie daje odpocząć? Jak w takiej sytuacji w ogóle myśleć o jakiejkolwiek nauce? Angielski dla mamy w domu nie jest jednak abstrakcją! Zobacz jak szybko i przyjemnie nauczyć się języka angielskiego na urlopie macierzyńskim!

Czytaj dalej »
poziom komunikatywny angielski
Komunikatywny angielski w tydzień (żart, żart)

Widuje się w internetach reklamy i obietnice magików, którzy obiecują, że nauczą Cię angielskiego w tydzień czy trzy miesiące do poziomu komunikatywnego. Okej, ale poziom komunikatywny czyli właściwie to jaki? Czy to, że miałem w szkole angielski oznacza, że mój angielski jest komunikatywny?

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!