co to są angielskie czasowniki nieregularne

Angielskie czasowniki nieregularne i wikingowie? Że co?!

Angielskie czasowniki nieregularne znaleźć można wśród 10 najpopularniejszych angielskich czasowników. W codziennym użyciu jest kilkadziesiąt. Które to słowa? Skąd się wzięły? I co angielskie czasowniki nieregularne mają wspólnego z wikingami?!


Co to są angielskie czasowniki nieregularne?

Angielskie czasowniki nieregularne to te słowa opisujące czynności (czyli czasowniki), które w czasie przeszłym nie przyjmują regularnej formy z -ed na końcu.

Czasowniki regularne mają końcówkę -ed

Większość angielskich czasowników jest regularna. Tworzenie ich przeszłej formy jest banalnie proste – po prostu dodajemy -ed:

 • walk-walked (chodzić – szedł)
 • dance-danced (tańczyć – tańczyła)
 • work-worked (pracować-pracowali)

Czasami tylko zapis nam się zmienia, o czym piszę we wpisie o tworzeniu czasu przeszłego lub we wpisie o angielskiej końcówce -ed.

Na tym jednak nie koniec historii…

kiedy dodajemy końcówkę -ed, angielski, present perfect, past simple, strona bierna, przymiotniki, adjectives
Patrz również: Kiedy dodajemy końcówkę -ed w języku angielskim?

Natomiast angielskie czasowniki nieregularne są… nieregularne.

Nie ma co doszukiwać się tu zasad. Czasowniki nieregularne pochodzą z różnych języków i każdy rządzi się swoimi prawami. 

Dlatego najlepiej po prostu wyuczyć się ich na pamięć i już, bez wdawania się w głębszą filozofię. Ale można!

Poniżej kilka informacji o tym

 1. Skąd wzięły się angielskie czasowniki regularne?
 2. Jak ewoluuje język angielski na przestrzeni wieków? (Jeśli nie jesteś fanem wikingów możesz spokojnie przeskoczyć do kolejnej sekcji).
 3. Jakie są najpopularniejsze angielskie czasowniki nieregularne?
 4. Lista angielskich czasowników nieregularnych.
 5. Czy czasowniki nieregularne czeka świetlana przyszłość?
 6. Ćwiczenia na czasowniki regularne i nieregularne.
Witamy w języku angielskim, gdzie zasady są bez znaczenia, a każdy i tak pisze wszystko niepoprawnie. Patrz również: Dlaczego język angielski jest taki trudny?

1. Skąd się wzięły angielskie czasowniki nieregularne?

Następnym razem gdy zastanawiać się będziesz jakim cudem przeszła forma od go (iść) brzmi went (poszedł, poszła), możesz pomyśleć sobie o średniowiecznych plemionach Anglów i Saksonów. Półtora tysiąca lat temu te dwa germańskie ludy najechały Anglię i z mieszanki ich języków powstał staroangielski język (Old English).

Do tego oczywiście wmieszali się również Wikingowie ze swym „psim bełkotem” (jak mawiali Rzymianie) i Normanowie (czyli wikingowie, którzy osiedli we Francji) ze swym starofrancuskim.

czasowniki nieregularne, irregular verbs
„Żadnego telefonu komórkowego w zasięgu wzroku…. Tylko ludzie żyjący chwilą”

Język staroangielski

Generalnie język staroangielski bardziej przypominał wtedy dzisiejszy niemiecki niż współczesny język angielski!

Język staroangielski przetrwał niemal pół tysiąca lat, nie odszedł jednak zupełnie w zapomnienie. Angielskie czasowniki regularne są właśnie pozostałością tej zapomnianej mowy.

Między ok. 1100 a 1450 rokiem, na wyspie mówiono tzw. średnim angielskim (Middle English) – chociaż tak naprawdę każde miast mówiło swoim dialektem, ze swoim słownictwem i gramatyką.

Zresztą po dziś dzień każde miasto Wielkiej Brytanii szczyci się swoim unikalnym dialektem, a język którego uczymy się z podręczników to tzw. Received Pronunciation, czyli sposób, w jaki mówi królowa i arystokracja.

wywiad z królową elżbietą II
Uważaj, ona może pójść w każdą stronę. Parz również: Ekskluzywny wywiad Speakingo z królową Elżbietą II.

Kiedy powstał współczesny język angielski?

Współczesny język angielski ukształtował się w XV wieku. Dopiero wtedy sytuacja ekonomiczna, jak i wynalazek druku pozwoliły na zainteresowanie się takimi zbytkami jak literatura. Zasady gramatyczne okazały się wtedy dobrym pomysłem, chociaż w miarę spójne prawidła przyjęły się dopiero w XVIII wieku. (1)

Jak to zwykle bywa, w stolicy było najwięcej pieniędzy i autorów, tak więc reszta kraju chcąc nie chcąc przyjęła londyński standard. Dlatego właśnie mówimy teraz „językiem Szekspira”.

dlaczego nie warto uczyć się angielskiej gramatyki

Czytaj również: Dlaczego nie warto uczyć się angielskiej gramatyki?

2. Jak ewoluowały angielskie czasowniki nieregularne?

Poniżej porcja bezużytecznej wiedzy.

Z grubsza i bez wchodzenia w szczegóły – i tylko dla wyjątkowo dociekliwych – możemy wspomnieć o czterech drogach ewolucji czasowników nieregularnych:

1. Staroangielski: mētan – mētte – mētt

Średnioangielski: meten – mette – mett

Współczesny język angielski: meet – met – met

2. Staroangielski: cēpan – cēpte – cēpt

Średnioangielski: kepen – kepte – kept

Współczesny język angielski: keep – kept – kept

Wikinger.jpg
Źródło: Public Domain, Link

3. Staroangielski: settan – sette – sett

Średnioangielski: setten – sette – sett

Współczesny język angielski: set – set – set

4. Staroangielski: macian – macode – macod

Średnioangielski: maken – makede – maked

Współczesny język angielski: make – made – made

Dla bardziej zaawansowanych uczniów ciekawy filmik wideo:

Oczywiście jest to tylko do niczego nie potrzebna ciekawostka!

Proszę nie zakuwać tych tabelek!

Tabelka z popularnymi czasownikami nieregularnymi do wyuczenia poniżej.

3. Popularne angielskie czasowniki nieregularne

Angielskie czasowniki nieregularne to tylko niewielki procent wszystkich słówek, których trzeba nauczyć się, by płynnie mówić w języku angielskim.

Dlaczego więc tyle się o nich mówi?

Niestety są to akurat te najpopularniejsze czasowniki. Wśród nich zaleźć można na przykład 10 najpopularniejszych angielskich czasowników:

10 najpopularniejszych angielskich czasowników

Co więcej w praktycznym użyciu angielskie czasowniki nieregularne stanowią aż 70% wszystkich czasowników (2).

Z drugiej strony spora część z nich jest bardzo rzadko używana. To prawda, że pełna lista angielskich czasowników nieregularnych  jest długa. Jednak słówka takie jak glide-glode (szybować), beseech-besaught (błagać), beget-begat-begotten (zrodzić), slay-slew-slain (zabić) nie są tym, co usłyszymy od przeciętego Anglika.

Dlatego z praktycznego punktu widzenia bardzo ważne jest, by nauczyć się tych najpopularniejszych, a resztą nie ma co się szczególnie przejmować.

 

praktyczny kurs języka angielskiego
Patrz również: Praktyczny kurs języka angielskiego… czyli jaki?

4. Praktyczna lista angielskich czasowników nieregularnych

Większość podręczników i kursów ogranicza się do krótkiej listy najpopularniejszych angielskich czasowników nieregularnych.

Czasami będą różnić się tym czy tamtym słówkiem, ale zwykle lista angielskich czasowników nieregularnych wyglądać będzie następująco:

Praktyczna lista angielskich czasowników nieregularnych

Słówko Czas przeszły W perfekcie Po polsku
be was been być
begin began begun zaczynać
bite bit bitten gryźć
break broke broken łamać
buy bought bought kupować
choose chose chosen wybierać
come came come przychodzić
dig dug dug kopać (dół)
do did done robić
drink drank drunk pić
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upadać
feel felt felt czuć
find found found znaleźć
get got got dostać
go went gone iść
grow grew grown rosnąć
have had had mieć
hide hid hidden chować
keep kept kept trzymać
know knew known wiedzieć
lay laid laid kłaść
lead led led prowadzić
leave left left opuszczać
lie lay lain kłaść (kłamanie– też lie – jest regularne!)
lose lost lost tracić
make made made tworzyć, robić
meet met met spotykać
put put put Wkładać, kłaść
read

 

/wymawiaj: rid/

read

 

/wymawiaj: red/

read

 

/wymawiaj: red/

czytać
ride rode ridden jechać
ring rang rung dzwonić
rise rose risen wschodzić
run ran run biec
say said said mówić
see saw seen widzieć
sell sold sold sprzedawać
set set set ustawiać
sing sang sung śpiewać
sit sat sat siedzieć
stand stood stood stać
stick stuck stuck przylepiać
take took taken brać
teach taught taught nauczać
think thought thought myśleć
wake woke woken budzić
czasowniki angielskie
Spójrz na te wszystkie tabelki z czasownikami, których nie używam!

Angielskie czasowniki nieregularne bez przyszłości?

Czy przed angielskimi czasownikami nieregularnymi maluje się świetlana przyszłość? Chyba nie. W staroangielskim było ich ponad 300, do dziś powszechnie używa się połowę z nich (3).

Angielskie czasowniki nieregularne przetrwały z powodu swej popularności właśnie. Dzięki ich powszechnemu użyciu tym „konserwatywnym” (czasami nazywa się je „silnymi”) słowom udało się zachować staro-angielską odmianę. Często powtarzane, nieregularne formy utrwaliły się w powszechnym użyciu, podczas gdy te mniej popularne stopniowo odchodzą jednak w zapomnienie. Mniej popularne słowa zaczynamy odmieniać według ogólnego wzorca, a nie ich archaicznych prawideł.

Angielskim dzieciom niełatwo było zapamiętać nieregularną wersję takich słów jak chide (zbesztać), cleave (rozrąbać) czy abide (przestrzegać) i dziś używa się je zgodnie z regularną odmianą (chided, cleaved, abided a nie chode, clove i abode).

Proces ten trwa nadal, wiele słówek ma dwie oficjalnie poprawne wersje (dreamed i dreamt, leared i learnt etc.).

A dziś angielskie dzieci nadal opierają się przed nieregularnymi formami jak mogą i z uporem wartym lepszej sprawy mówią winded czy speaked.

Jeśli pojawiają się nowe słowa, na przykład dźwiękonaśladowcze ping czy zapożyczenia (na przykład succumb – ulec – z łaciny) zwykle przyjmują regularną formę. Wyjątkiem jest tu jedno jedyne nowe słowo, które odmieniamy według staroangielskich prawideł: sneak-snuck (zakradać się). Co jedynie potwierdza te regułę!

Być może więc za kilkaset lat czasowniki nieregularne znikną w ogóle z języka angielskiego.

angielskie czasowniki nieregularne
Wyobraź sobie świat bez czasowników nieregularnych

Czasowniki nieregularne w żartach obrazkowych

Angielskie słówka najlepiej zapamiętywać przez skojarzenia! Na przykład dzięki temu obrazkowi jestem przekonany, że zapamiętacie:

 • płacić: pay – paid – paid (nieregularny)
 • sikać: pee – peed – peed (prawie regularny, bo przy słówkach kończących się na -e dodajemy tylko –d, bo inaczej wyszłoby nam peeed, a takich słów-jamników nie chcemy 🙂
angielskie czasowniki nieregularne
 Patrz również: Dlaczego buldog angielski jest angielski i jak z nim gadać?

Ćwiczenia z angielskimi czasownikami regularnymi i nieregularnymi

Najważniejsze jest jednak to, by używać czasowników regularnych i nieregularnych w praktyce. Szczególnie dlatego właśnie, że nie ma tu żadnych regułek do wykucia!

Trzeba po prostu oswoić nasz mózg i gardło z odpowiednimi frazami i formami. I to nie jest zła wiadomość!

Nauka angielskiego nie musi przypominać nudnego wkuwania słówek czy ślęczenia nad niezrozumiałą gramatyką. Najważniejsze są praktyczne ćwiczenia, dzięki którym poprawne struktury „wchodzą Ci w krew”.

Wtedy uczysz się angielskiego jak dziecko – być może nie wiesz „dlaczego tak się mówi” – po prostu poprawnie mówisz!

Tak właśnie wyglądają ćwiczenia na czasowniki regularne i nieregularne na kursie języka angielskiego online Speakingo!

modals in the past, queen elisabeth, speakingo

Oglądasz piękne zdjęcia i odpowiadasz pełnymi poprawnymi zdaniami na pytania, które zadaje Ci głosem native Speakera… Twój telefon lub komputer!

A dzięki technologii rozpoznawania mowy Speakingo rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia. I nigdy nie traci zapału ani cierpliwości!

Zresztą najlepiej przekonaj się sama lub sam czy odpowiada Ci taka metoda nauki języka angielskiego!

Zarejestruj się dwoma kliknięciami poniżej, żeby wypróbować naukę przez tydzień za darmo!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


A jakie są Wasze doświadczenia z czasownikami regularnymi i nieregularnymi? Jakieś metody ich zapamiętywania? Napiszcie śmiało w komentarzach!

Źródła:

 1. Geraldine Woods”English Grammar for Dummies”. Wiley Publishing Inc., New York, 2002.
 2. Steven Pinker w Lewis Burke Frumkes Favorite Words of Famous People. Marion Street Press, 2011
 3. Pam Peters, „American and British Influence in Australian Verb Morphology.” Creating and Using English Language Corpora, ed. by Udo Fries et al. Rodopi, 1994

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Share on facebook
Share on twitter
Share on reddit
Share on tumblr
Share on skype
Share on linkedin
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
reklama:

Klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!

Podczas gdy wszystko drożeje,

SPEAKINGO TANIEJE!

Z okazji nowego roku szkolnego,
zobacz nowy cennik!

MIESIĄC NAUKI ANGIELSKIEGO
JUŻ OD 59zł 24.9 ZŁ!

Problem z mówieniem po angielsku?

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Mów jak anglik!