may might

MAY & MIGHT czyli nie znam się to się wypowiem!

Czasowniki modalne may & might zasadniczo znaczą to samo… ale nie do końca. Dowiedz się jak z ich pomocą udzielać niedoinformowanych porad i kiedy nie można stosować ich zamiennie w języku angielskim.


May i might kiedy nie wiem ale się wypowiem

Zastanawiałaś czy zastanawiałeś się kiedyś, jaka jest różnica między may i might?

W większości przypadków różnicy nie ma!

Obu używamy, gdy nie jesteśmy czegoś pewni, ale mamy pewien pomysł, co do którego jednak nie mamy żadnych dowodów, jedynie domysły.

Ale oczywiście to nie koniec historii!

Spis treści:

 1. Co to znaczy, że may i might są czasownikami modalnymi?
 2. May & might w czasie teraźniejszym present simple.
 3. Angielskie may oraz might w przeszłości.
 4. Might & may kontra could.
 5. May oraz might w przyszłości.
 6. Jak to wygląda w angielskich trybach warunkowych?
 7. Różnice między may i might.
 8. Inne znaczenia tych dwóch słówek.
 9. May as well & Might as well.
 10. Ćwiczenia z may & might.

1. Co to znaczy, że may i might są czasownikami modalnymi?

Czasowniki modalne rządzą się własnymi prawami. May i might należą do tej kategorii angielskich czasowników i z tego powodu:

1.1 Nie dodajemy końcówki –s w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego

 • He might go swimming.

(On może pójdzie pływać – nie piszemy mights)

 • She may be angry with him.

(Ona może jest na niego wkurzona – nie mówimy mays)

1.2 Czasowniki modalne nie mają formy ciągłej (mighting)

Powiemy za to:

 • I’ll be watching football → I might be watching football.

(Będę oglądał futbol/mecz → Może będę oglądał mecz.)

1.3 Po czasownikach modalnych zwykły czasownik idzie w podstawowej formie:

Na przykład:

 • might go, may see

może pójdę, może zobaczę itd. Ewentualnie

 • might have seen, might have gone.

1.4 Czasowniki modalne nie lubią się z will

I might will do it.

Tylko po prostu:

 • I might do it.

Być może to zrobię. Nie trzeba will żeby było wiadomo, że mówimy o przyszłości.

Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym modals deduction speculation
Patrz również: Czasowniki modalne do spekulacji w czasie teraźniejszym i przeszłym.

2. May & might w czasie teraźniejszym present simple

W czasie teraźniejszym trudno dopatrzeć się różnic między may & might.

Na przykład (w czasie teraźniejszym present simple), jeśli nie wiem gdzie jest Alicja, mogę powiedzieć:

 • She may be in her office.

(Może jest w biurze.)

 • She might be at home.

(Może być w domu.)

 • She may be having dinner.

(Może właśnie je kolację.)

 • She might be driving her car.

(Może właśnie jedzie autem.)

We wszystkich powyższych zdaniach may i might znaczą to samo.

Przeczenia z may i might w czasie teraźniejszym present simple

Generalnie będziemy używać may not oraz might not, chociaż teoretycznie praktycznie niespotykana forma mightn’t też jest poprawna:

 • It might not be true.

(Być może to nie jest prawda.)

 • I may not have enough patience.

(Może braknąć mi cierpliwości.)

present simple present continuous angielski czas terazniejszy
Patrz również: Ulotna teraźniejszość angielskiego czasu present simple continuous i present simple

3. Angielskie may i might w przeszłości

Jeśli udzielamy naszych niedoinformowanych porad w przeszłości, użyjemy raczej might have + trzecia forma czasownika (past participle).

Na przykład:

Dlaczego nie odpisała mi na SMSa?

 • She might have been asleep.

(Być może spała.)

Gdzie mój portfel?

 • I might have left it in the bank.

(Może zostawiłem go w banku.)

Ciekawe dlaczego Kasia taka była wczoraj markotna?

 • She might not have been feeling well.

(Być może nie czuła się dobrze.)

Tutaj pojawia nam się pierwsza subtelna różnica:

Jeśli nie wiemy, ale wypowiadamy się na temat przeszłości,

powinniśmy raczej użyć might a nie may.

Angielskie czasy przeszłe past simple continuous
Patrz również: Porównanie angielskich czasów przeszłych past simple i past continuous

4. May i might kontra could

Inny czasownik modalny – could – czasami może znaczyć to samo.

Na przykład:

 • She could know. = She might know. = She may know.

Wszystko to znaczy: Ona może wiedzieć.

Podobnie w przeszłości:

 • She might have left her bag in the shop = She could have left her bag in the shop.

(Może zostawiła swoją torbę w sklepie.)

Jednak w przeczeniach could not have znaczy co innego niż might not have!

Porównaj:

 • She might not have seen you.

(Być może cię nie widziała – nie zauważyła cię bo było dużo ludzi.)

 • She could not have seen you.

(Nie mogła cię widzieć – bo na przykład była za daleko.)

Więcej o czasowniku modalnym could – czyli przeszłej formie od can – we wpisie:

could have, should have, would have, modals in the past, czasowniki modalne w czasie przeszłym
„Ja siedząca na spotkaniu, które powinno było być emailem” Patrz również: Modals in the past: Could / Should / Would have done it!

5. May i might w przyszłości

Jak już wiemy czasowniki modalne nie lubią się z will. Musimy więc poradzić sobie bez niego!

Gdy na przykład nie wiem, gdzie pojechać w podróż poślubną, powiem:

 • We might go to Iceland.

(Może pojedziemy do Islandii.)

Zbierają się chmury na niebie:

 • It may rain.

(Może (zacząć) padać.)

W przyszłym tygodniu będzie dużo roboty, więc

 • Sorry, but I may not be able to join us next week.

(Przepraszam, ale mogę nie być w stanie dołączyć do was w przyszłym tygodniu.)

czasy przyszłe future angielski
Patrz w przyszłość: Angielskie czasy przyszłe oraz going to

6. May & might w angielskich trybach warunkowych

Pierwszy tryb warunkowy:

 • When I see her, I may kiss her.

(Gdy ją zobaczę, może ją pocałuję.)

Drugi tryb warunkowy:

 • If I knew them better, I might invite them to the party.

(Gdybym ich znał lepiej, to bym ich zaprosił na imprezę.)

Trzeci tryb warunkowy:

 • If I had know the answer, I might have helped him.

(Gdybym była-znała odpowiedź, to może bym była-jej pomogła.)

Jak widać nasze bliźniacze słówka nie wpływają znacząco na strukturę zdań warunkowych, po prostu would zamieniamy na inny czasownik modalny – czyli may albo might – które dodatkowo wprowadzają ekscytujący element niepewności do naszej wypowiedzi! 🙂

Jeokresach warunkowych z czasownikami modalnymi, conditionals with modals, nauczysz!
Patrz również: Jeśli przeczytasz ten artykuł o okresach warunkowych z czasownikami modalnymi (conditionals with modals) być może w końcu się ich nauczysz!

7. Różnice między may i might

Ponieważ might uchodzi za przeszłą formę od may, miałoby sens, żeby do naszych spekulacji o przeszłości używać might.

Czyli jak już wspomnieliśmy:

 • She may might have gone shopping.

(Być może poszła na zakupy.)

Od tej reguły oczywiście też będą wyjątki, ale są to już takie subtelności, że zainteresowanych zaawansowanych uczniów odsyłam do wątku o Napoleonie na tym forum po angielsku.

Analogicznie wypadałoby, żeby w spekulacjach o przyszłości might raczej unikać. Tyle teoria. W praktyce nawet podręczniki do gramatyki języka angielskiego będą stosować je zamiennie….

 • She might buy something.
 • She may buy something.

Oba te zdania znaczą, że ona może coś kupi. To drugie ma jednak subtelny smaczek – może znaczyć również, że ma pozwolenie na to, żeby coś kupić (o czym więcej poniżej).

Tak czy owak największą różnicą jest to, że w poniższych dwóch przypadkach możemy używać tylko may.

may might angielski
„To może zająć trochę czasu i wysiłku” – ale przecież warto!!

7.1. Życzenia po angielsku tylko z may

Gdy wyrażamy życzenia czy nadzieje używamy poniższej konstrukcji:

 • May he find peace!

(Oby odnalazł spokój!)

 • May everybody be happy all the time.

(Oby wszyscy byli szczęśliwi przez cały czas.)

 • May there be no more suffering in the world!

(Oby nie było już/skończyło się cierpienie na świecie!)

i wish if only
Patrz również: I wish / If only czyli jak wyrażać życzenia, jeśli złapiesz dżina.

7.2. Pozwolenia tylko z may

Etykieta dworska wymaga, by prosić o pozwolenie za pomocą may.

Jest to powód wielu nauczycielskich złośliwości (i memów) ponieważ z uporem wartym lepszej sprawy anglojęzyczne dzieciaki używają tu zwykle czasownika modalnego can, który raczej znaczy móc w sensie praktycznym: potrafić, być w stanie.

 • That’s all for now, you may go.

(To już wszystko, możecie iść.)

 • May I have your attention please?

(Czy mogę prosić o Państwa uwagę?)

 • May I borrow your pen?

(Czy mogę pożyczyć twój długopis?)

can, may, might
Czy mogę/potrafię iść do ubikacji? Nie wiem, potrafisz?

8. Inne znaczenia słów may i might

Nie daj się zwieść temu, że:

May pisane wielką literą to po angielsku miesiąc maj.

 • For many people, May is their favourite month.

(Dla wielu ludzi, maj jest ich ulubionym miesiącem)

Might jako rzeczownik to władza, wielka siła.

 • I am confident that the new king shall wield his power with wisdom and, when necessary, with might.

Jestem pewny, że nowy król będzie dzierżył swą władzę z mądrością, a kiedy będzie to niezbędne i z mocą („silną ręką”).

Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?
Czytaj również: Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?

9. May as well oraz Might as well – Co to znaczy?

Na koniec warto wspomnieć o popularnym wyrażeniu „may as well” lub „might as well”. Znaczy coś takiego jak nasze „równie dobrze moglibyśmy”

Autobus się spóźnił. Myślę sobie:

 • I may as well walk.

(Równie dobrze mogę pójść na piechotę.)

Masz zaplanowaną rozmowę w biurze, a jesteś ze swoim rozmówcą w kafejce:

 • We may as well have a little chat here.

(Równie dobrze możemy tutaj sobie uciąć małą pogawędkę.)

Jest problem, a my stoimy i o tym dyskutujemy:

 • We might as well do something about it!

(Równie dobrze możemy coś zrobić coś w tej sprawie!)

may might angielski
„Możesz i jesteś naćpany, ale nigdy nie będziesz naćpany tak by śmiać się z kawałów opowiadanych przez swojego psa.” Patrz również: Jak rozmawiać ze swoim psem po angielsku? (komendy dla psa i nie tylko).

10. Ćwiczenia z may i might

Najważniejsze jak zawsze są ćwiczenia. Potrzebujemy, żeby angielskie wzory wypowiedzi zadomowiły się nam w głowie. Nie da się w trakcie rozmowy dumać, czy mam użyć may czy może jednak might – trzeba mówić niejako automatycznie, przynajmniej jeśli chodzi o gramatyczną warstwę naszej wypowiedzi.

Dlatego zapraszam na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Nauka polega na nim na rozmawianiu pełnymi, poprawnymi angielskimi zdaniami właśnie. Nie są one jednak przypadkowe – zawierają całą potrzebną Ci gramatykę. Jak dziecko uczysz się nawet o tym nie wiedząc – aż pewnego dnia okazuje się, że nie tylko wszystko rozumiesz, ale również potrafisz wszystko poprawnie powiedzieć!

A co najciekawsze możesz uczyć się bez stresu, bez dojazdów i za naprawdę przystępną cenę ponieważ na kursie Speakingo rozmawiasz… ze swoim komputerem lub telefonem, który rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby i poprawia. A Ty rozluźniasz się po pracy czy szkole, oglądasz śliczne zdjęcia, słuchasz głosu native speakera i „tylko” odpowiadasz – a cała wiedza sama wchodzi Ci do głowy!

Zresztą najlepiej wypróbuj sama czy sam. Pierwszy tydzień dostajesz za darmo i bez żadnych zobowiązań!

Czy wszystko jest już jasne? Jeśli nie, piszcie śmiało w komentarzach!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
liczba mnogaliczba pojedyncza angielski singular plural form
4 problemy z angielską liczbą mnogą rzeczownika

Angielska liczba pojedyncza i liczba mnoga rzeczownika (singular and plural noun form) ogólnie jest dość prostym tematem. Zwykle. Zabawa zaczyna się, gdy zaczniemy wgłębiać się w szczegóły. Tam pojawiają się nam 4 problemy szczególnie z zapisem angielskiej liczby mnogiej rzeczownika.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!