← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

May might czyli nie znam się to się wypowiem!

Czasowniki modalne may i might zasadniczo znaczą to samo… ale nie do końca. Dowiedz się jak z ich pomocą udzielać niedoinformowanych porad i kiedy nie można stosować ich zamiennie w języku angielskim.


May i might kiedy nie wiem ale się wypowiem

Zastanawiałeś się kiedyś, jaka jest różnica między may i might? W większości przypadków różnicy nie ma. Obu używamy, gdy nie jesteśmy czegoś pewni, ale mamy pewien pomysł, co do którego jednak nie mamy żadnych dowodów, jedynie domysły.

Z gramatycznej perspektywy teoretycznie might jest przeszłą formą od may. Ale jak zaraz zobaczysz, tylko teoretycznie, ponieważ czasowniki modalne may i might zwykle można stosować zamiennie.

Na przykład (w czasie teraźniejszym present simple), jeśli nie wiem gdzie jest Alicja, mogę powiedzieć:

 • She may be in her office. (Może jest w biurze.)
 • She might be at home. (Może być w domu.)
 • She may be having dinner. (Może właśnie je kolację.)
 • She might be driving her car. (Może właśnie jedzie autem.)

W tych zdaniach may i might znacza to samo.

Przeczenia z may i might w czasie teraźniejszym

Generalnie będziemy używać may not oraz might not, chociaż teoretycznie forma mightn’t jest poprawna:

 • It might not be true. (Być może to nie jest prawda.)
 • I may not have enough patience. (Może braknąć mi cierpliwości.)

May i might w przeszłości

Jeśli udzielamy naszych niedoinformowanych porad w przeszłości, powiemy may have + trzecia forma czasownika lub analogicznie might have + trzecia forma czasownika (past participle). Na przykład:

Dlaczego nie odpisała mi na SMSa?

 • She might have been asleep. (Być może spała.)

Gdzie mój portfel?

 • I might have left it in the bank. (Może zostawiłem go w banku.)

Ciekawe dlaczego Kasia taka była wczoraj markotna?

 • She might not have been feeling well. (Być może nie czuła się dobrze.)

Tutaj pojawia nam się pierwsza subtelna różnica:

Jeśli nie wiemy, ale wypowiadamy się na temat przeszłości,

powinniśmy raczej użyć might a nie may.

Angielskie czasy przeszłe past simple continuous

Patrz również: Porównanie angielskich czasów przeszłych past simple i past continuous

May i might konta could

Inny czasownik modalny – could – czasami może znaczyć to samo co may i might:

 • She could know. = She might know = She may know – wszystko to znaczy: Ona może wiedzieć.

Podobnie w przeszłości:

 • She might have left her bag in the shop = She could have left her bag in the shop. (Może zostawiła swoją torbę w sklepie.)

Jednak w przeczeniach could znaczy co innego niż might not i could not!

Porównaj:

 • She might not have seen you. (Być może cię nie widziała – nie zauważyła cię bo było dużo ludzi.)
 • She could not have seen you. (Nie mogła cię widzieć – bo na przykład była za daleko.)

Więcej o czasowniku modalnym could – czyli przeszłej formie od can – we wpisie:

angielski czasownik modalny can could cannot

Czy mnie teraz słyszysz? Patrz również: Trzy życia czasownika modalnego can.

May i might w przyszłości

Nie wiem, gdzie pojechać w podróż poślubną:

 • We might go to Iceland. (Może pojedziemy do Islandii.)

Zbierają się chmury na niebie:

 • It may rain. (Może (zacząć) padać.)

W przyszłym tygodniu będzie dużo roboty, więc

 • Sorry, but I may not be able to join us next week.

(Przepraszam, ale nie mogę ie być w stanie dołączyć do was w przyszłym tygodniu.)

May i might w trybach warunkowych

 1. Pierwszy tryb warunkowy: When I see her, I may kiss her. (Gdy ją zobaczę, może ją pocałuję.)
 2. Drugi tryb warunkowy: If I knew them better, I might invite them to the party. (Gdybym ich znał lepiej, to bym ich zaprosił na imprezę.)
 3. Trzeci tryb warunkowy: If I had know the answer, I might have helped him. (Gdybym była-znala odpowiedź, to może bym była-jej pomogła.)

Jak widać may i might nie wpływają znacząco na strukturę zdań warunkowych, po prostu would zamieniamy na inny czasownik modalny – czyli nasze may lub might – które dodatkowo wprowadzają ekscytujący element niepewności do naszej wypowiedzi 🙂

Co to znaczy, że may i might są czasownikami modalnymi?

Czasowniki modalne rządzą się własnymi prawami. Ponieważ may i might należą do tej kategorii angielskich czasowników między innymi:

 •  nie dodajemy końcówki –s w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego

He might go swimming. (On może pójdzie pływać – nie piszemy mights)

She may be angry with him. (Ona może jest na niego wkurzona – nie mówimy mays)

 •  nie mają formy ciągłej (mighting)

Powiemy za to:

I’ll be watching football → I might be watching football. (Będę oglądał futbol/mecz → Może będę oglądał mecz.)

 •  po czasownikach modalnych zwykły czasownik idzie w podstawowej formie: might go, may see itd. ewentualnie might have seen, might have gone. Czasowniki modalne nie lubią się z will (I might will do it.)

Różnice między may i might

Skoro might jest przeszłą formą od may, miałoby sens, żeby do naszych spekulacji o przeszłości używać might właśnie – jak już to sobie wyjaśniliśmy. (Od tej reguły oczywiście też będą wyjątki, zainteresowanych zaawansowanych uczniów odsyłam do wątku o Napoleonie na tym forum po angielsku.)

Analogicznie wypadałoby, żeby w spekulacjach o przyszłości might raczej unikać. Tyle teoria. W praktyce nawet podręczniki do gramatyki języka angielskiego będą stosować je zamiennie….

Dlatego moim zdaniem nie warto za bardzo przejmować się gramatyką, tylko skupić się na praktyce – na przykład trenować poprawne konstrukcje na kursie języka angielskiego online Speakingo!

may might angielski

„To może zająć trochę czasu i wysiłku” – ale przecież warto!!

W kilku przypadkach jednak możemy używać tylko may:

1. Życzenia po angielsku tylko z may

Gdy wyrażamy życzenia czy nadzieje używamy poniższej konstrukcji:

 • May he find peace! (Oby odnalazł spokój!)
 • May everybody be happy all the time. (Oby wszyscy byli szczęśliwi przez cały czas.)
 • May there be no more suffering in the world! (Oby nie było już/skończyło się cierpienie na świecie!)

2. Pozwolenia tylko z may

Etykieta dworska wymaga, by prosić o pozwolenie za pomocą may.

Jest to powód wielu nauczycielskich złośliwości (i memów) ponieważ z uporem wartym lepszej sprawy anglojęzyczne dzieciaki używają tu zwykle czasownika modalnego can, który raczej znaczy móc w sensie praktycznym, potrafić, być w stanie.

 • That’s all for now, you may go. (To już wszystko, możecie iść.)
 • May I have your attention please? (Czy mogę prosić o Państwa uwagę?)
 • May I borrow your pen? (Czy mogę pożyczyć twój długopis)
can, may, might

Czy mogę/potrafię iść do ubikacji? Nie wiem, potrafisz?

3. Inne znaczenia słów may i might:

 • May pisane wielką literą to po angielsku miesiąc maj.

For many people, May is their favourite month. (Dla wielu ludzi, maj jest ich ulubionym miesiącem)

 • Might jako rzeczownik to władza, wielka siła.

I am confident that the new king shall wield his power with wisdom and, when necessary, with might.

Jestem pewny, że nowy król będzie dzierżył swą władzę z mądrością, a kiedy będzie to niezbędne i z mocą („silną ręką”).

May as well oraz Might as well

Na koniec warto wspomnieć o popularnym wyrażeniu „may as well” lub „might as well”. Znaczy coś takiego jak nasze „równie dobrze moglibyśmy”

Autobus się spóźnił. Myślę sobie:

 • I may as well walk. (Równie dobrze mogę pójść na piechotę.)

Masz zaplanowaną rozmowę w biurze, a jesteś ze swoim rozmówcą w kafejce:

 • We may as well have a little chat here. (Równie dobrze możemy tutaj sobie uciąć małą pogawędkę.)

Jest problem, a my stoimy i o tym dyskutujemy.

 • We might as well do something about it! (Równie dobrze możemy coś zrobić coś w tej sprawie!)
may might angielski

„Możesz i jesteś naćpany, ale nigdy nie będziesz naćpany tak by śmiać się z kawałów opowiadanych przez swojego psa.” Patrz również: Jak rozmawiać ze swoim psem po angielsku? [komendy dla psa i nie tylko]

Ćwiczenia z may i might

Najważniejsze jak zawsze są ćwiczenia. Potrzebujemy, żeby angielskie wzory wypowiedzi zadomowiły się nam w głowie. Nie da się w trakcie rozmowy dumać, czy mam użyć may czy might – trzeba mówić niejako automatycznie, przynajmniej jeśli chodzi o gramatyczną warstwę naszej wypowiedzi.

Dlatego zapraszam na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Nauka polega na nim na rozmawianiu właśnie. Zdania po cichu jednak zawierają całą potrzebną Ci gramatykę. Jak dziecko uczysz się nawet o tym nie wiedząc – aż pewnego dnia okazuje się, że nie tylko wszystko rozumiesz, ale również potrafisz wszystko poprawnie powiedzieć!

Zresztą najlepiej wypróbuj sama czy sam. Pierwszy tydzień jest i tak za darmo!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!


Czy wszystko jest już jasne z may i might? Jeśli nie, piszcie śmiało w komentarzach!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (35 votes, average: 4,94 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)