← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

10 inspirujących cytatów słynnych kobiet po angielsku + quiz

Bez wątpienia kobiety są źródłem inspiracji. Czy znasz tych 10 inspirujących cytatów słynnych kobiet (w języku angielskim oczywiście) i wiesz kto to powiedział?


Angielskie cytaty o kobietach

Dużo znaleźć można cytatów o kobietach, na przykład że:

 • “Women are the masterpiece of the universe” – Gotthold Ephraim Lessing

(Kobiety są arcydziełem wszechświata.)

 • „A strange thing, the human heart in general, and woman’s heart in particular.” – Mikhail Lermontov

(Dziwna to rzecz serce ludzkie, a kobiece w szczególności.)

Są to jednak w większości… cytaty z mężczyzn….

A co kobiety mówią same o sobie?

angielski dżentelmen kursy online

Szukasz tej osoby, która odmieni Twoje życie? Spójrz w lustro! Czytaj również: Angielski dżentelmen – przeżytek czy niedościgniony ideał?

Czy są może jednak jakieś cytaty słynnych kobiet?

Oczywiście! Poniżej przedstawiam 10 ciekawych cytatów kobiet po angielsku z tłumaczeniem.

A na koniec quiz.


10 inspirujących cytatów słynnych kobiet i ich tłumaczenie


 • Angielski oryginał: “When the whole world is silent, even one voice becomes powerful.”

Gdy cały świat milczy, nawet pojedynczy głos nabiera mocy.

 • Angielski oryginał: “Knowing what must be done does away with fear.”

Zrozumienie tego, co należy zrobić, unieszkodliwia strach.

 • Angielski oryginał: “The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity.”

Najtrudniejszą rzeczą, jest podjęcie decyzji, by coś zrobić. Reszta to już jedynie kwestia wytrwałości.

 • Angielski oryginał: “I am no bird; and no net ensnares me: I am a free human being with an independent will.”

Nie jestem ptakiem i nie więzi mnie żadna sieć: Jestem wolną istotą ludzką obdarzoną wolną wolą.

 • Angielski oryginał: “History, despite its wrenching pain, cannot be unlived, but if faced with courage, need not be lived again.”

Nie da się uniknąć przeżycia naszej nawet najbardziej bolesnej przeszłości. Jeśli jednak z odwagą stawimy jej czoła, nie będziemy musieli przeżywać naszej historii raz jeszcze.

 • Angielski oryginał: “A woman is like a tea bag, she never knows how strong she is until she’s in hot water.”

Kobieta jest jak saszetka herbaty – nigdy nie wie jak jest silna, dopóki ktoś nie wyląduje w gorącej wodzie.

 • Angielski oryginał: „Trust in God: She will provide.”

Ufaj Bogu: Ona da Ci czego będziesz potrzebowała.

 • Angielski oryginał: „Though the sex to which I belong is considered weak you will nevertheless find me a rock that bends to no wind.”

Chociaż moja płeć uchodzi za słabą zobaczysz, że jestem skałą, która nie ugnie się pod żadnym wiatrem.

 • Angielski oryginał: „Feet, why do I need you for when I have wings to fly?”

Stopy, po co wy mi, skoro mam skrzydła by latać?”

 • Angielski oryginał: “I decided it is better to scream. Silence is the real crime against humanity.”

Uznałam, że lepiej jest krzyczeć. Milczenie jest prawdziwą zbrodnią przeciwko ludzkości.

 • Angielski oryginał: “Never limit yourself because of others’ limited imagination; never limit others because of your own limited imagination.”

Nigdy nie ograniczaj się z powodu ograniczonej wyobraźni innych. Nigdy nie ograniczaj innych z powodu własnej ograniczonej wyobraźni.

 • Angielski oryginał: „Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world.”

Każde wielkie marzenie zaczyna się od wielkiego marzyciela. Zawsze pamiętaj, że nosisz w sobie siłę, cierpliwość i pasję, by sięgnąć gwiazd i zmienić świat.

A tak nawiasem mówiąc – wiele inspirujących cytatów słynnych kobiet i mężczyzn zawartych jest w zdaniach kursu języka angielskiego online Speakingo.


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!


No to jesteśmy gotowi! Sprawdź, kto powiedział tych dziesięć inspirujących cytatów kobiet!

Zabawa polega na połączeniu wypowiedzi ze zdjęciem i nazwiskiem jego autorki.

Quiz z języka angielskiego:

10 inspirujących cytatów słynnych kobiet


Zapisz się na internetowy kurs języka angielskiego Speakingo!


Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (151 votes, average: 4,96 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

A tak swoją drogą w styczniu mamy promocję -60% zniżki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)