← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Czas past continuous i morskie opowieści pirata bez oka

Czas przeszły past continuous świetnie nadaje się do snucia barwnych, na przykład morskich opowieści. Jeśli chcesz więc zostać piratem dowiedz się jak tworzyć zdania w past continuous!


Co to jest czas past continuous?

 • Czas past continuous jest jednym z popularniejszych wśród słynnych 12 wspaniałych angielskich czasów gramatycznych
 • Jak każdy czas ciągły – continuous – podkreśla nam aktywność, niekoniecznie jej skutek
 • Jako czas przeszły – past – opisuje – niespodzianka! – wydarzenia z przeszłości
 • Tworzymy go poprzez sklejenie czasownika modalnego was/were + czasownik normalny z końcówką -ing, na przykład I was sailing across the Carribbean Sea. (Byłem żeglujący poprzez morze karaibskie.)

A teraz powoli i po kolei:

Jak tworzymy czas przeszły past continuous?

Zdania w czasie past continuous muszą mieć dwa elementy:

 1. Tak zwany czasownik posiłkowy was / were (czyli być „to be” w czasie przeszłym: be-> was/were → been) +
 2. Czasownik w formie ciągłej (czyli z końcówką -ing)

Zdania twierdzące w czasie past continuous

 • I was sailing down the Nile. (Ja byłem żeglujący w dół Nilu.)
 • She was sailing down the Nile. (Ona była żeglująca w dół Nilu.)
 • He was sailing down the Nile. (On był żeglujący w dół Nilu.)
 • It was sailing down the Nile. (To było żeglujące w dół Nilu.)

a dla wszystkich pozostałych osób będzie were

 • You were sailing down the Nile. (Ty byłeś żeglujący w dół Nilu.)
 • We were sailing down the Nile. (My byliśmy żeglujący w dół Nilu.)
 • You were sailing down the Nile. (Wy byliście żeglujący w dół Nilu.)
 • They were sailing down the Nile. (Oni byli żeglujący w dół Nilu.)

Czyli were jest dla liczby mnogiej i „ty” – ponieważ brzmi tak samo jak „wy” (też you).

czas przeszly simple past strona bierna angielski

Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie. Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie simple past?

Pytania w czasie past continuous

Pytania w czasie past continuous tworzymy przez tak zwaną inwersję – czyli zamieniamy miejscami pierwsze dwa słówka.

W języku angielskim nie ma czegoś takiego jak nasze „czy” na początku pytanie – jego rolę pełni właśnie odwrócenie szyku zdania:

 • Was I sailing to South America? (Czy ja żeglowałem do Ameryki Południowej?)
 • Was she sailing to South America ? (Czy ona żeglowała do Ameryki Południowej?)
 • Was he sailing to South America? (Czy on żeglował do Ameryki Południowej?)
 • Was it sailing to South America? (Czy to żeglowało do Ameryki Południowej?)

oraz analogicznie w liczbie mnogiej i „ty”

 • Were you sailing to South America ? (Czy ty żeglowałeś do Ameryki Południowej?)
 • Were we sailing to South America? (Czy my żeglowaliśmy do Ameryki Południowej?)
 • Were you sailing to South America? (Czy wy żeglowaliście do Ameryki Południowej?)
 • Were they sailing to South America? (Czy oni żeglowali do Ameryki Południowej?)
czas przeszły past continuous

Jak używamy czasu przeszłego ciągłego? Nie proszę pana, nie rozmawiałem przez telefon. Oglądałem program telewizyjny na moim ipadzie…

Przeczenia w czasie past continuous

W czasie przeszłym past continuous przeczenia tworzymy przez dodanie słowa „not” (nie).

Jeśli chcemy zabrzmieć bardziej formalnie i dobitnie, użyjemy pełnej formy not.

Zwykle jednak, zwłaszcza w mowie użyjemy „formy ściągniętej” czyli skleimy

was not = wasn’t oraz were not = weren’t

 • I wasn’t sailing with Jack Sparrow. = I was not sailing with Jack Sparrow. (Nie żeglowałem z Jackiem Wróblem.)
 • You weren’t sailing with Jack Sparrow. = You were not sailing with Jack Sparrow. (Nie żeglowałeś/żeglowałaś z Jackiem Wróblem.)
 • She wasn’t sailing with Jack Sparrow. = She was not sailing with Jack Sparrow. (Nie żeglowała z Jackiem Wróblem.)
 • He wasn’t sailing with Jack Sparrow. = He was not sailing with Jack Sparrow. (Nie żeglował z Jackiem Wróblem.)
 • It wasn’t sailing with Jack Sparrow. = It was not sailing with Jack Sparrow. (To nie żeglowało z Jackiem Wróblem.)

oraz w liczbie mnogiej

 • We weren’t sailing with Jack Sparrow. = We were not sailing with Jack Sparrow. (Nie żeglowaliśmy z Jackiem Wróblem.)
 • You weren’t sailing with Jack Sparrow. = You were not sailing with Jack Sparrow. (Nie żeglowaliście z Jackiem Wróblem.)
 • They weren’t sailing with Jack Sparrow. = They were not sailing with Jack Sparrow. (Nie żeglowali z Jackiem Wróblem.)
czas przeszły past continuous morskie opowieści

Zamierzałem zrobić ci ciasto rumowe na Twoje urodziny, ale teraz to jest tylko ciasto.

Różnica między czasem przeszłym past continuous a czasem przeszłym past simple

Czas past continuous, jak wszystkie czasy ciągłe, podkreśla nam samo działanie. Dlatego czasami nazywa się je „niedokonanymi” – żeglowałem po tym Nilu czy do Ameryki, ale czy dopłynąłem to już nie wiadomo. Ważne, że stałem okrakiem na deskach pokładu i wpatrywałem się w spienione wody za burtą naszej łajby.

Zupełnie inaczej będzie w czasie past simple – tutaj liczy się efekt!

I sailed across the Atlantic Ocean znaczy „Przepłynąłem Ocean Atlantycki”. Dokonałem tego, osiągnąłem to, hura, hura!

Czasami można nawet różnie przetłumaczyć te zdania na polski – w trybie dokonanym i niedokonanym właśnie. Na przykład:

 • The pirate was sitting in a tavern. (Pirat siedział w tawernie. – niedokonany czas past continuous)
 • The pirate sat in a tavern. (Pirat usiadł w tawernie. – dokonany czas past simple)

Z góry uprzedzam jednak, że w większości przypadków nie da się tak przejrzyście oddać różnicy w tłumaczeniu na język polski… Dlatego pozwalam sobie karygodnie tłumaczyć zdania w czasie past continuous jako „był siedzący” i tak dalej.

Piracka Przeplatanka Przeszłych Czasów

W dobrym stylu jest natomiast łączyć te czasy w jednym zdaniu, lub przynajmniej przeplatać nimi swoją opowieść.

Kiedy coś robiłem (w past continuous), wydarzyło się coś (w past simple).

Na przykład:

 • I was drinking my rum, when we saw a treasury island.

Byłem pijący swój rum (past continuous), gdy (bang!) zobaczyliśmy wyspę skarbów (past simple).

 • I was cleaning the deck, when a sea monster attacked the ship.

Czyściłem pokład (past continuous), gdy potwór morski zaatakował statek (past simple).

 • When we were fighting the English, another ship appeared on the horizon.

Gdy walczyliśmy z Anglikami (past continuous), inny statek pojawił się na horyzoncie (past simple).

Morska opowieść pirata bez oka w czasie past continuous

Za stroną ESL Jokes  przytaczam morską opowieść w czasie past continuous i past simple:

 • An old pirate was sitting in the bar. He was smoking a pipe and drinking a glass of rum.

Stary pirat siedział w barze. Palił fajkę i pił szklankę rumu.

 • He was wearing an eye patch and he had a parrot on his shoulder and a wooden leg.

Nosił „łatę na oko” i miał papugę na ramieniu i drewnianą nogę. (Tu ciekawa sytuacja, wyjątek – gdybyśmy powiedzieli „he was having a parrot” znaczyłoby to, że on… jadł papugę.)

 • Instead of his right hand he had a metal hook.

Zamiast swojej prawej dłoni miał metalowy hak.

 • A young sailor was chatting with the pirate and he asked him about his adventures at sea.

Młody marynarz rozmawiał z piratem i zapytał go o jego przygody na morzu. (Zwróć uwagę na ładne połączenie czasów past simple i past continuous – rozmawianie było dłuższą aktywnością, podczas której bang, coś się wydarzyło w simple past)

czas przeszły past continuous morskie opowieści

Jeśli nielegalnie ściągasz film na Jamajce, czy to czyni cię piratem z Karaibów?

 • ‘So, how did you lose your leg?’, the young man asked the pirate.

„Więc, jak straciłeś swoją nogę” młody człowiek zapytał pirata. (Nie interesuje nas tu sam proces odcinania nogi piłą, ale jak to się stało, że wystąpił taki efekt – stąd pytanie w past simple.)

 • ‘Arrr! ,’ said the pirate, ‘You see, some sharks were circling the ship when I fell overboard.

„Arr!”, powiedział pirat. (Z jakiegoś powodu według Anglików piraci zawsze mówią „Arrr”.)

„Widzisz, jakieś rekiny krążyły (wokół) statku, gdy wypadłem za burtę.” (Znowu: rekiny krążą, krążą, krążą w past continuous a tu bach! Pirat wypada za burtę w past simple)

 • Luckily, my men pulled me back onto the ship before the sharks ate me completely, but one of the sharks got my leg.’

”Na szczęście moi ludzie wciągnęli mnie z powrotem na statek (nie liczy się proces ale skutek, więc dokonany czas past simple), zanim rekiny (nie) zjadły mnie całkowicie (w języku angielskim unikamy podwójnych zaprzeczeń), ale jeden z rekinów dorwał moją nogę.”

 • ‘And how about the hook on your hand? How did you lose your hand?’

„A co z hakiem na dłoni? Jak straciłeś dłoń?”

 • ‘I was boarding a ship when another sailor cut off my hand with a sword.’

„Wsiadałem na statek, gdy inny żeglarz odciął moją dłoń mieczem.”

dlaczego języka angielski jest taki prosty

 • ‘That’s amazing! What a life full of adventures!’ said the young man. ‘And how about your eye? How did you lose that?’

„To jest niesamowite! Cóż za życie pełne przygód!’ powiedział młodzieniec. „A co z okiem? Jak je straciłeś?”

 • ‘I was eating a grapefruit when the juice went into my eye.’

„Jadłem grejpfruta gdy sok dostał mi się do oka.”

 • ‘But I don’t understand. How did you lose your eye from the grapefruit juice?’

„Ależ nie rozumiem. Jak straciłeś oko przez grejpfrutowy sok?”

 • ‘Arrr!’ said the pirate, ‘It was my first day with the new hook.’

„Arrr” powiedział pirat. „To był mój pierwszy dzień z nowym hakiem”.

czas przeszły past continuous pirat

Zawsze bądź sobą, no chyba że możesz być piratem – wtedy zawsze bądź piratem!

Język angielski to Twoja skrzynia skarbów!

Chcesz snuć morskie opowieści jak stary wilk morski? Musisz znać język angielski!

Nie znaczy to wcale, że musisz ślęczeć nad gramatyką!

Jeden z bardziej znanych autorów morskich opowieści literatury angielskiej, Polak Joseph Conrad (Teodor Konrad Korzeniowski) z dumą mówił, że nie dotknął nigdy podręcznika do gramatyki! Nauczył się angielskiego poprzez rozmowę!

Tak właśnie wygląda nauka na kursie języka angielskiego online Speakingo!

Poznajesz i powtarzasz poprawne zdania, które zawierają całą potrzebną Ci gramatykę i 2000 najpopularniejszych angielskich słów.

W ten sposób uczysz się angielskiego jak każdy pirat – na skróty. Szybko, skutecznie i przyjemnie!

Zresztą wypróbuj najlepiej tę piracką metodę na własnej skórze – pierwszy tydzień masz i tak zupełnie za darmo!


Mów po angielsku jak Joseph Conrad!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!


A jakie są Wasze morskie opowieści z czasem przeszłym past continuous?

Komentarze są do waszej dyspozycji!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (38 votes, average: 4,99 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

A tak swoją drogą w styczniu mamy promocję -60% zniżki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)