← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

The Beatles: Tłumaczenie tekstu piosenki Let It Be

O czym jest klasyka angielskiego rocka Let It Be, prawdopodobnie najbardziej znanego angielskiego zespołu rockowego The Beatles? Poznaj tłumaczenie tekstu na polski tej piosenki po angielsku oraz jej historię. A na deser kilka gramatycznych uwag o samym czasowniku „to let”.


The Beatles – ikona brytyjskiego rocka

Przenieśmy się pół wieku wstecz. Z Liverpoolu zaczynają docierać do świata dźwięki muzyki, która na zawsze miała odmienić świat. Jest czas hipisów – miłości, kwiatów, narkotyków i oczywiście niesamowitej muzyki, która nie przestaje poruszać po dziś dzień.

Najbardziej chyba znanym zespołem tego okresu jest właśnie angielski zespół rockowy The Beatles. Mówi się wręcz, że są jednymi z tych nielicznych muzyków, którzy zapisali się na kartach historii świata. Wiele mówi sama ilość sprzedanych płyt – szacuje się, że jest to od 600 milionów do nawet miliarda egzemplarzy! Za swoje sukcesy otrzymali nawet Order Imperium Brytyjskiego. Ich piosenki doczekały się nawet naukowo-językoznawczych analiz! 

Bez wątpienia The Beatles są ikoną brytyjskości, jak i kontrkultury hipisowskiej lat 60.

Let it Be

Let It Be jest jedną z ostatnich piosenek wdanych przed rozpadem zespołu, i jednocześnie jedną z najbardziej znanych utworów The Beatles. Ukazała się na albumie i singlu pod tym samym tytułem, które magazyn The Rolling Stone umieścił w pierwszej setce albumów wszech czasów (w sumie nisko, biorąc pod uwagę że inne płyty The Beatles znalazły się na pierwszym i innych wyższych miejscach).

O czym jednak jest sam tekst tej ballady rockowej?

Zapytany o inspirację do napisania piosenki Let It Be, autor tekstu Paul McCartney tak odpowiedział dziennikarzom:

 • One night during this tense time I had a dream. I saw my mum, who’d been dead 10 years or so. And it was so great to see her because that’s a wonderful ting about dreams: you actually are reunited with that person for a second; there they are and you appear to both be physically together again.

Pewnej nocy podczas tych intensywnych czasów (jak to hipisi nie stronili od narkotyków), miałem sen. Zobaczyłem moją mamę, która nie żyła już od 10 lat czy jakoś tak (zwróć uwagę na ładne zastosowanie czasu past perfect). I to było tak wspaniale ją zobaczyć, ponieważ to jest ta wspaniała rzecz w snach: naprawdę jesteś znowu z tą osobą na chwilę; oni są i wygląda jakbyście oboje byli fizycznie razem znowu.

dzien matki angielski

Bo nie wszyscy super-bohaterowie noszą peleryny. Patrz również: Idealny prezent, wierszyki i życzenia po angielsku na Dzień Matki.

 • It was so wonderful for me and she was very reassuring. In the dream she said, ‘It’ll be all right.’ I’m not sure if she used the words ‘Let it be’ but that was the gist of her advice – it was, ‘Don’t worry too much, it will turn out OK.’ It was such a sweet dream I woke up thinking, „Oh, it was really great to visit with her again. I felt very blessed to have that dream.”

Było to tak wspaniałe dla mnie, a ona była bardzo „zapewniająca” (że wszystko będzie dobrze, „dodająca otuchy”). W tym śnie powiedziała „Wszystko będzie w porządku”. Nie jestem pewien, czy użyła słów „Let it be” – czyli dosłownie „pozwól temu być” w sensie nie przejmuj się, daj temu spokój, jest jak jest i wszystko się ułoży, a i tak nic z tym nie możesz zrobić – ale taki był sens jej porady – było to „Nie martw się za dużo, to skończy się dobrze”. To był tak słodki sen, (że) obudziłem się myśląc „Och, naprawdę wspaniale było znowu ją odwiedzić. Czułem się bardzo „pobłogosławiony” (miałem wielkie szczęście), że miałem ten sen.

 • So that got me writing the song “Let It Be.” I literally started off ‘Mother Mary’, which was her name, ‘When I find myself in times of trouble’, which I certainly found myself in. The song was based on that dream.

To (zainspirowało mnie do) „wzięło mnie do pisania” Let It Be. Dosłownie zacząłem od Matki Marii (po polsku Mother Mary to Matka Boska), ponieważ tak miała na imię. „Gdy odnajduję się w czasach problemów” (=gdy mam problemy), a taki zdecydowanie miałem okres. Piosenka powstała na podstawie tego snu.

The Beatles, Let it be

Pozwól na B? Dlaczego nie pozwól na A? (W amerykańskim systemie edukacyjnym ocenami są litery, przy czym A jest najwyższą oceną, B jest poziom niżej). Czytaj również: Literuj po angielsku jak GI Joe!

Czy Let It Be jest piosenką religijną?

Duchowość odgrywała istotną rolę w hipisowskiej kontrkulturze. Był to również czas otwarcia na dalekowschodnie filozofie. Sam McCartney tak odpowiada na pytanie o duchowy wymiar tej piosenki:

 • Mother Mary makes it a quasi-religious thing, so you can take it that way. I don’t mind. I’m quite happy if people want to use it to shore up their faith. I have no problem with that. I think it’s a great thing to have faith of any sort, particularly in the world we live in.

Matka Maria/ Matka Boska sprawia, że piosenka jest quasi-religijna, więc możesz ją tak wziąć/rozumieć. Nie mam nic przeciwko temu. Wręcz cieszę się, jeśli ludzie chcą ją wykorzystać by podbudować swoją wiarę. Nie mam z tym problemu, myślę, że to wspaniale w coś wierzyć, szczególnie w świecie, w którym żyjemy.

O czym jest więc sam tekst tejże piosenki Beatlesów?

Tekst i tłumaczenie piosenki The Beatles „Let It Be”

Pierwsza zwrotka

 • When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me

„Gdy odnajduję się w czasach tarapatów”, Matka Maria / Matka Boska przychodzi do mnie

 • Speaking words of wisdom, let it be

Mówiąc słowa mądrości „pozwól temu być”

 • And in my hour of darkness she is standing right in front of me

I w mej godzinie ciemności, ona stoi tuż obok mnie

 • Speaking words of wisdom, let it be

Mówiąc słowa mądrości „pozwól temu być”

Refren

 • Let it be, let it be, let it be, let it be

„Daj temu spokój”, „zostaw to”, „nie przejmuj się”, „i tak nie możesz tego zmienić”

 • Whisper words of wisdom, let it be

Wyszepcz słowa mądrości, „pozwól temu być”.

Druga zwrotka

 • And when the broken-hearted people living in the world agree

A gdy ludzie-ze-złamanymi-sercami żyjący na świecie zgodzą się

 • There will be an answer, let it be

To odpowiedzią będzie,„pozwól temu być”

 • For though they may be parted, there is still a chance that they will see

Chociaż może i są od siebie oddzieleni, nadal jest szansa, że zobaczą

 • There will be an answer, let it be

Będzie odpowiedź, „pozwól temu być”

Refren

 • Let it be, let it be, let it be, let it be

„Daj temu spokój”, „zostaw to”, „nie przejmuj się”, „i tak nie możesz tego zmienić”

 • Yeah, there will be an answer, let it be

Taa, odpowiedź się znajdzie, „pozwól temu być”

 • Let it be, let it be, let it be, let it be

„Daj temu spokój”, „zostaw to”, „nie przejmuj się”, „i tak nie możesz tego zmienić”

 • Whisper words of wisdom, let it be

Wyszepcz słowa mądrości, „pozwól temu być”.

 • Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be

„Daj temu spokój”, „zostaw to”, „nie przejmuj się”, taaa, „i tak nie możesz tego zmienić”

 • Whisper words of wisdom, let it be

Wyszepcz słowa mądrości, „pozwól temu być”.

Trzecia zwrotka

 • And when the night is cloudy there is still a light that shines on me

A gdy noc jest pochmurna, nadal jest światło, które na mnie świeci

 • Shine until tomorrow, let it be

Świeci aż do jutra, „pozwól temu być”

 • I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me

Budzę się do dźwięku muzyki, Mama Maria / Matka Boska przychodzi do mnie

 • Speaking words of wisdom, let it be

Wypowiadając słowa mądrości „pozwól temu być”

Refren

 • Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be

„Daj temu spokój”, „zostaw to”, „nie przejmuj się”, taak, „i tak nie możesz tego zmienić”

 • Yeah, there will be an answer, let it be

Tjaa, odpowiedź się znajdzie, „pozwól temu być”

 • Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be

„Daj temu spokój”, „zostaw to”, „nie przejmuj się”, taak, „i tak nie możesz tego zmienić”

 • Yeah, there will be an answer, let it be

Taaak, odpowiedź się znajdzie, „pozwól temu być”

 • Let it be, let it be, let it be, let it be

„Daj temu spokój”, „zostaw to”, „nie przejmuj się”, „i tak nie możesz tego zmienić”

 • Whisper words of wisdom, let it be

Wyszepcz słowa mądrości, „pozwól temu być”.

autorzy Paul McCartney John Lennon

Lyrics © EMI Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing LLC

The Beatles, Let it be

Ja zakładający różne konta, by dostać darmowe, miesięczne okresy próbne

Zanim zaczniemy śpiewać odrobina gramatyki

1. Let – let – let

Let jest czasownikiem nieregularnym. Znaczy coś mniej więcej jak „pozwalać”. To słówko akurat jest przyjemne bo we wszystkich czasach wygląda tak samo: let-let-let

2. Let’s do it!

Prawdopodobnie najczęściej jednak słówko let występuje jako „let’s” czyli zróbmy to:

 • let’s do it – zróbmy to!
 • let’s go to the party – chodźmy na imprezę
 • let’s not worry about it now – nie martwmy się tym teraz

Let’s to skrót od let us, czyli niejako „pozwól nam”.

3. Let down i inne zwroty

Słówko let lubi występować w idiomach i frazach. Na przykład w tytule innej słynnej piosenki Beatlesów:

 • Don’t let me down – nie zawiedź mnie
 • let me go – pozwól mi odejść, puść mnie (zarówno metaforycznie jak i dosłownie)
 • live and let die – żyj i pozwól umrzeć
 • let me know – daj znać co i jak
 • let (kogoś lub coś) loose – pozwolić komuś czy czemuś, by się wydarzyło (zwykle chodzi o intensywne wydarzenia, pochodzi to od spuszczania psa ze smyczy)

oraz

 • to let – do wynajęcie np. rooms to let = pokoje do wynajęcia

4. Make and let

Oba te słówka mogą występować w konstrukcji: czasownik + przedmiot + bezokolicznik bez „to”.

Na przykład kogoś do czegoś zmuszamy:

 • She made me do it! (Ona sprawiła/kazała mi to zrobić.)
 • Beer makes me feel tired. (Piwo sprawia, że czuję się zmęczony)

lub na coś pozwalamy:

 • Her parents wouldn’t let her go out alone. (Jej rodzice nie pozwalali jej wychodzić samej z domu – would sugeruje, że nie podoba nam się decyzja przezornych opiekunów naszej dziewczyny)
 • Let me do it for you. (Pozwól, że to dla ciebie zrobię).

Jest to więc jeden z problematycznych przypadków (wyjątków) o których warto pamiętać ucząc się o gerund & infinitive:

Make i let w stronie biernej

Ciekawą sprawą – chętnie sprawdzaną na egzaminach – w przypadku „make somebody do something” jest to, że w stronie biernej – ni stąd ni zowąd – pojawia nam się jednak „to”:

 • She was made to do it. (Zmuszono ją do zrobienia tego.)
 • I was made to dance. (Zostałem stworzony by tańczyć.)

Natomiast let raczej nie występuje (poza kilkoma idiomami) w stronie biernej. Zamiast tego zamieniamy let na be allowed to (mieć pozwolone):

 • She wouldn’t be allowed out alone. (Nie miała pozwolenia „nie byłaby pozwolona” na bycie samej poza domem.)
 • I was allowed to do it for her. (Pozwolono mi to dla niej zrobić.)

Piosenka Beatlesów Let It Be z angielskim tekstem do śpiewania

Nie ucz się samymi oczami! Otwórz usta i zaśpiewaj na całe gardło z Beatlesami!

Sąsiedzi będą narzekać? Nieważne! „Pozwól temu być”!

Let’s learn some English!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o let jak i wszystkich innych ważnych praktycznych aspektach mówienia po angielsku, zapraszam na internetowy kurs Speakingo. Nauka polega tam na rozmowie właśnie, a w zadanych zdaniach zawarta jest cała potrzebna Ci wiedza.

Dlatego nauka na kursie języka angielskiego online Speakingo jest nie tylko szybka i skuteczna, ale również prosta i przyjemna!

Zarejestruj się by wypróbować tę metodę nauki przez tydzień za darmo. Rejestrując się zapisujesz się również do Newslettera Speakingo, dzięki czemu na bieżąco będziesz z nowymi tłumaczeniami piosenek po angielsku i najnowszymi wpisami o nauce języka angielskiego na blogu Speakingo.


Don’t let yourself down!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo

Mów po angielsku jak Paul McCartney!


Lubicie The Beatles? Jakie jeszcze piosenki chcielibyście zobaczyć w przekładzie? Napiszcie w komentarzach i zobaczymy co się da zrobić!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 votes, average: 4,95 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)