← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Kiedy was a kiedy were? Odmiana to be w czasie przeszłym

Z tego wpisu dowiesz się jak jest różnica między was & were, jak odmieniamy „to be” (być) w czasie przeszłym oraz kiedy stosujemy was & were (past simple, past continuous oraz dla bardziej zaawansowanych tryby warunkowe i strona bierna).


Kiedy was a kiedy were?

Jak odmieniamy to be czyli nasze „być” w języku angielskim?

Ogólna zasada jest następująca:

Were jest dla liczby mnogiej plus you

Was jest dla liczby pojedynczej minus you.

W języku angielskim jest jakoś tak dziwnie, że you znaczy zarówno „ty” jak i „wy”. Oczywiście jest to powodem licznych nieporozumień. Tak czy owak, you w obu tych przypadkach łączy się z were.

Odmiana to be w czasie przeszłym

Jak widzisz odmiana to be w czasie przeszłym jest nader prosta – a na pewno prostsza niż w języku polskim, czy nawet w angielskim czasie teraźniejszym!

Ale po kolei:

Odmiana to be w czasie przeszłym w liczbie pojedynczej:

 • I was – ja byłem („I” piszemy zawsze z wielkiej litery)
 • you were ty byłeś/byłaś (na szczęście w angielskim nie musimy odmieniać przez płeć!)
 • she was, he was, it was – ona była, on był, to było

Odmiana to be w czasie przeszłym w liczbie mnogiej:

 • we were – my byliśmy
 • you were – wy byliście
 • they were – oni byli

Przeczenia z was & were

Jak to w języku angielskim, przeczymy poprzez dodanie not.

negative questions, angielski, pytania, kiedy was a kiedy were

„Dlaczego nie pracujesz? Nie zauważyłem, że Pan idzie.” Patrz również: Pozytywnie o „negative questions”!

A jak to wszystko będzie wyglądało to w praktyce?

Przykłady zastosowania was & were w czasie przeszłym past simple

Czas past simple używamy do opisania zamkniętych sytuacji z przeszłości, szczególnie jeśli padła jakaś data.

Na przykład:

 • I was here last night. (Byłem tutaj wczoraj wieczorem.)
 • You were good to me. (Byłeś dla mnie dobry.)
 • She was a pretty girl when she was young. (Ona była śliczną dziewczyną gdy była młoda.)
 • He was a skater boy. (On był deskorolkowcem.)
 • It was a joke! (To był żart!)

Albo w liczbie mnogiej:

 • We were there together. (Byliśmy tam razem.)
 • You were never really here. (Nigdy was tak naprawdę tu nie było.)
 • They were roommates. (Byli „kumplami z pokoju” – czyli mieszkali w jednym pokoju.)
czas przeszly simple past strona bierna angielski

„Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie.” Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie past simple?

there was – there were

Jeśli na coś wskazujemy, możemy powiedzieć że „Tam coś było”.

Jeśli była jedna rzecz, powiemy:

 • There was a cat. (Tam był kot.)
 • There was an error. (Był/wystąpił błąd.)

Albo w liczbie mnogiej:

 • There were many friends at the party. (Na imprezie było wielu przyjaciół.)
 • There were lots of famous people. (Było tam mnóstwo znanych ludzi.)

wasn’t / weren’t able to

Inną popularna konstrukcją w czasie past simple jest wasn’t able to lub weren’t able to. Można powiedzieć, że (oprócz could) jest to alternatywna forma przeszła od can (być w stanie).

Tak więc jeśli nie byliśmy w stanie czegoś zrobić, powiemy:

 • She wasn’t able to lift the box. (Nie była w stanie podnieść pudła.)
 • He wasn’t able to express his love to her. (On nie był w stanie wyrazić swej miłości do niej.)

Oraz z weren’t:

 • We weren’t able to find your house. (Nie byliśmy w stanie znaleźć Twojego domu.)
 • They weren’t able to do it. (Oni nie byli w stanie tego zrobić.)

Zdania twierdzące są też możliwe, ale trochę mniej popularne:

 • She was able to take a bank loan. (Była w stanie wziąć kredyt z banku.)
 • We were able to enter the backstage before the gig. (Byliśmy w stanie wejść za scenę przed koncertem.)

Przykłady zastosowania was & were w czasie przeszłym past continuous

Wszystkie angielskie czasy gramatyczne ze słowem continuous w nazwie kładą nacisk na samo działanie (nie zaś jego efekt) i zawierają czasownik w formie ciągłej (czyli tej z -ing na końcu).

Przykłady zdań w czasie przeszłym past continuous wyglądają następująco:

 • I was writing this text. (Pisałem ten tekst.)
 • What were you doing at 4 a.m. last night? (Co robiłaś o 4 nad ranem wczoraj w nocy.)
 • She wasn’t saying anything and he wasn’t listening. (Ona niczego nie mówiła, a on nie słuchał.)
 • It was raining. (Padał deszcz.)

Oraz w liczbie mnogiej:

 • We were shopping together. (Razem robiliśmy zakupy.)
 • You weren’t dancing at the party. (Wy nie tańczyliście na imprezie.)
 • They weren’t looking at me. (Oni nie patrzyli na mnie.)

was/were + going to

Konstrukcje was / were going to używamy, kiedy w czasie past continuous¹ chcemy opowiedzieć o naszych przeszłych zamiarach, które spełzły na niczym:

 • I was going to clean my room until I got high… (Zamierzałem posprzątać swój pokój, dopóki nie znalazłem się pod wpływem środków psychoaktywnych… – jak śpiewa Afroman.)
 • She was going to be an actress, and I was going to learn to fly. (Ona zamierzała zostać aktorką, a ja nauczyć się latać. – jak śpiewa Harry Chapin.)
 • We were going to have a baby, but we had an angel instead! (Miało nam się urodzić dziecko, a urodził się zamiast tego aniołek!)

Tak jak w czasie teraźniejszym, również w czasie przeszłym w mowie potocznej „going to” często ludzie skracają do mniej eleganckiego „gonna”.

A teraz coś dla co bardziej zaawansowanych:

Was & were w drugim trybie warunkowym

Ww wszystkich trybach warunkowych (w zdaniach z warunkiem if =”jeśli” lub też wish=”chciałbym”) puszczamy wodzy fantazji i sobie spekulujemy. Was & were pojawią nam się w drugim trybie warunkowym, gdy spekulujemy o teraźniejszości – myślimy o tym co to by teraz było, gdyby coś tam, coś tam. Ale chociaż dywagujemy o teraźniejszości, robimy to używając czasu przeszłego.

Na przykład:

 • If you were so rich, you wouldn’t drive such car. (Gdybyś był taki bogaty, nie jeździłbyś takim autem)
 • I wish you were here. (Chciałbym, żebyś tu był.)
 • We could go out if it wasn’t raining. (Moglibyśmy gdzieś wyjść gdyby nie padał deszcz.)

Pytanie pojawia się często, czy w drugim trybie warunkowym mówimy:

I was czy I were? (It was czy It were?)

Odpowiedź jest taka, że obie wersje są poprawne². Were jest trochę bardziej formalne.

 • If I were you, I wouldn’t go there. = If I was you, I wouldn’t go there. (Gdybym był Tobą/ Na Twoim miejscu bym tam nie jechał.)
 • I wish it was possible. = I wish it were possible. (Chciałbym, żeby to było możliwe.)
 • I wish she was mine. = I wish she were mine. (Ale byłoby fajnie, gdyby ona była moją.)

Zastosowanie was & were w stronie biernej (passive voice)

Przyjrzyjmy się temu jak tworzymy stronę bierną (passive voice) w czasie przeszłym past simple, a następnie past continuous.

Strona bierna w czasie past simple

Strona bierną w czasie past simple tworzymy poprzez przestawienie kolejności słów w zdaniu i poprzedzenie czasownika naszym was (dla liczby pojedynczej) lub were (dla liczby mnogiej). Nasze ładnie odmienione „to be” w formie przeszłej pełni wtedy funkcję polskiego „został/zostały”.

Na przykład:

 • Somebody invited her to the party. -> She was invited to the party. (Ktoś zaprosił ją na imprezę. -> Ona została zaproszona na imprezę.)
 • Was anybody injured? (Czy ktoś został ranny?)
 • When was the Internet invented? (Kiedy został wynaleziony internet?)

Oraz w liczbie mnogiej:

 • Somebody invited them to the party. -> They were invited to the party. (Ktoś zaprosił ich na imprezę. -> Oni zostali zaproszeni na imprezę.)
 • Were any people taken to the hospital? (Czy jacyś ludzie zostali zawiezieni do szpitala?)
 • When were computers invented? (Kiedy zostały wynalezione komputery?)

Strona bierna w czasie past continuous

Jest to dużo mniej popularna konstrukcja, ale jak najbardziej możliwa. Jako że jest to continuous, dodajemy to be w (przeszłej) formie ciągłej czyli was being albo were being:

 • Gentlemen were holding a meeting. -> The meeting was being held. (Dżentelmeni mieli spotkanie. Spotkanie było w trakcie odbywania się.)
 • They were making mistakes. -> Mistakes were being made. (Oni popełniali błędy. Błędy były w trakcie popełniania.)
passive voice strona bierna angielskiczasownika, kiedy was a kiedy were

„Błędy były popełniane” Patrz również: Passive voice – angielska strona bierna

Ćwiczenia z was & were

Oczywiście najważniejsze są praktyczne ćwiczenia – i to ze wszystkimi angielskimi konstrukcjami gramatycznymi i słowami!

Sama teoria to za mało – aby płynnie mówić, potrzebujesz wyrobić sobie nawyk poprawnego mówienia!

Nikt jeszcze nie nauczył się jeździć na rowerze z podręcznika do aerodynamiki!

Dlatego nauka na kursie języka angielskiego online Speakingo to przede wszystkim praktyka!

Na Speakingo pełnymi zdaniami rozmawiasz z komputerem, który dzięki technologii rozpoznawania mowy rozumie Cię, chwali lub w razie potrzeby poprawia.

A Ty szybko i przyjemnie oswajasz się z językiem angielskim i jak dziecko po prostu zaczynasz mówić po angielsku!

Zresztą najlepiej przekonaj się sama czy sam!

Pierwszy tydzień nauki i tak masz za darmo i bez żadnych zobowiązań!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Czy wszystko jest już jasne?

Jeśli nie, pytajcie śmiało w komentarzach poniżej!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 votes, average: 4,93 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)