should, kiedy używać, subjunctive

Kiedy powinno się używać SHOULD?

Should jest popularnym angielskim czasownikiem modalnym. Znaczy „powinieneś/powinnaś/powinno się”. Kiedy używamy should i jak różni się to słowo od must, ought to czy shall? I co to jest ten subjunctive?


Na obrazku: Powinnaś / powinieneś w tej chwili się uczyć!

Zacznijmy od zupełnych podstaw, żeby z czasem przejść do bardziej zaawansowanych smaczków.

Co to znaczy should?

Should znaczy, że dobrze coś zrobić. Jest to dobre lub właściwe.

Na przykład:

 • You should study more.

(Powinieneś więcej się uczyć.)

 • You should see that movie!

(Powinnaś zobaczyć ten film!)

A gdy coś dobrym pomysłem nie jest powiemy should not = shouldn’t:

 • You shouldn’t drink so much…

(Nie powinieneś tyle pić…)

Możliwe są też pytania, jak to słynne z piosenki The Clash:

(Powinienem zostać czy powinienem odejść?)

should i stay or should I go, The Clash, tekst angielski, polskie tłumaczenie
Patrz również: Should I stay or should I go? – Angielski tekst i polskie tłumaczenie piosenki The Clash.

I think you should…

Should lubi występować ze słowem think, które dosłownie znaczy „myśleć”, ale znaczy „uważać, sądzić”

 • I think you should go now.

(Myślę, że powinieneś już sobie iść.)

 • I don’t think you should ignore it.

(Uważam, że nie powinieneś tego ignorować.)

 • How much do you think I should pay him for it?

(Ile myślisz, że powinienem mu zapłacić za to?)

Jak powinno się wymawiać should?

Pamiętaj, że nie wymawiamy literki „l”.

Coś jak „szud” ale lepiej posłuchaj jak pani wymawia to słowo na poniższym wideo:

Co to są czasowniki modalne?

Nie zapominaj też, że should jest czasownikiem modalnym. W praktyce znaczy to, że:

Kiedy jeszcze używamy should?

Oprócz wyrażania naszych opinii i porad, should użyjemy jeśli coś nie jest w porządku, jest inne niż byśmy się tego spodziewali:

 • So expensive? It should cost 10 pounds not 50!

(Tak drogo? To powinno kosztować 10 funtów nie 50!)

 • You shouldn’t stay up all night before the exam.

(Nie powinnaś nie spać całą noc przed egzaminem.)

Opisujemy za pomocą tego słowa również prawdopodobieństwo:

 • An hour a day should be enough.

(Godzina dziennie powinna wystarczyć.)

 • They should be here by now.

(Powinni już tu być.)

Możemy również wyrażać w ten sposób nasze oczekiwania:

 • It shouldn’t be difficult to convince her.

(Nie powinno być trudno ją przekonać.)

 • She is so smart that she should pass without any problems.

(Ona jest taka bystra, że powinna zdać bez żadnych problemów.)

matura ustna z języka angielskiego zwroty
Patrz również: Jak zdać maturę ustną z języka angielskiego?

should have done w czasie przeszłym

Zwróć uwagę, że wszystkie powyższe zdania opowiadają o teraźniejszości, ewentualnie są radami na przyszłość.

Co jednak, jeśli chcemy powiedzieć o tym co ktoś powinien był zrobić… ale wyszło jak zawsze?

Jako że czasowniki modalny should nie ma formy przeszłej jako takiej, aby pokazać że mówimy o przeszłości, używamy should have + czasownik w bezokoliczniku,

Na przykład:

 • It was a great party, you should have come!

(To była super impreza, trzeba było przyjść! – Ale nie przyszłaś.)

 • What a hangover! I shouldn’t have drunk so much!

(Ale kac! Nie powinienem był tyle wypić!)

 • Broken toe? You should have been wearing safety shoes!

(Połamany palec u stopy? Trzeba było nosić obuwie ochronne!)

Porównaj:

 • My date is tomorrow, I should book a table!

(Moja randka jest jutro, powinienem zarezerwować stolik!)

 • Sorry darling, the restaurant is full… I should have booked a table yesterday.

(Przykro mi kochanie, restauracja jest pełna… Powinienem był wczoraj zarezerwować stolik.)

śmieszne opisy na tindera bio angielski
Patrz również: Śmieszne opisy na Tindera po angielsku.

should & ought to

Spokojnie można przyjąć, że should & ought to znaczą to samo.

Ought to jest trochę starszą, przez co może odrobinę bardziej formalną, ale mniej popularną formą.

 • Do you think I ought to marry him? = Do you think I should marry him?

(Czy myślisz, że powinnam za niego wyjść?)

 • You ought not to eat so much at night. = You shouldn’t eat so much at night.

(Nie powinieneś objadać się na noc.)

 • You ought to have come with us. = You should have come with us.

(Trzeba było pójść z nami.)

had better & should

Również bardzo podobne w znaczeniu jest wyrażenie had better, jednak tu możemy już dopatrzeć się subtelnych różnic.

Had better dotyczy raczej konkretnych sytuacji, niż ogólnych porad:

 • You should always wear a hat in winter.

(Zawsze powinieneś nosić zimą czapkę.)

 • It’s freezing outside! You had better wear a hat!

(Jest „zamarzająco zimno” na dworze. Lepiej załóż czapkę!)

Dodatkowo had better niesie ze sobą cień groźby wiążącej się z przykrymi konsekwencjami niezastosowania się do naszej uprzejmej porady:

 • You should learn English, because it will help you in your future life.

(Powinieneś uczyć się angielskiego, ponieważ pomoże Ci to w przyszłości w życiu.)

 • You’d better learn English or you’ll fail the test tomorrow!

(Lepiej poucz się angielskiego bo oblejesz jutro sprawdzian!)

samodzielna nauka jezyka angielskiego
Patrz również: Czy samodzielna nauka języka angielskiego jest w ogóle możliwa?

should & must

Must jest również czasownikiem modalnym i funkcjonuje podobnie. Po prostu jest silniejszy.

Porównaj:

 • You should apologise to her.

(Powinieneś ją przeprosić. – Tak Ci po przyjacielsku radzę.)

 • You must apologise to her.

(Musisz ją przeprosić – Bo jak nie to będzie bardzo źle! Nie masz wyboru!)

Albo:

 • If he wants to have a girlfriend, he should change his behaviour.

(Jeśli on chce mieć dziewczynę, powinien zmienić swoje zachowanie – które jest kiepskie.)

 • If he wants to have a girlfriend, he must change his behaviour. 

(Jeśli on chce mieć dziewczynę, musi zmienić swoje zachowanie – które jest tragiczne.)

Pamiętaj, że must opisuje przymus wewnętrzny, nie zewnętrzny:

 • It’s a good movie, you should see it.

(To dobry film, powinieneś go zobaczyć.)

 • This book changed my life, you must read it!

(Ta książka odmieniła moje życie, musisz ją przeczytać!)

W zdaniach tych żaden policjant nie stoi nam z pałką nad głową i nie każe oddawać się uciechom kultury i sztuki, to my wewnętrznie tak tego chcemy, że aż „musimy” to zrobić. Aby opowiedzieć o przymusie obiektywnym, zewnętrznym, używamy raczej have to (to jest bardziej polskie „musisz”). Ale o tym więcej w osobnym wpisie:

Have to & must
„Widziałem to w internecie więc to musi być prawda!” Patrz również: Have to & must. Musisz to wiedzieć!

should & shall

Generalnie słowa te nie mają ze sobą wiele wspólnego, ale ludzie często pytają o relację między nimi ponieważ… podobnie wyglądają.

Tak więc shall jest archaiczną (starą) formą will. 

 • I will do it. = I shall do it.

(Zrobię to. Wersja z shall jest taka bardziej arystokratyczna, chociaż dziś może zabrzmieć zabawnie.)

Praktycznie rzecz biorąc shall używamy tylko w uprzejmych propozycjach:

 • Shall we dance?

(Pani zechce zatańczyć ze mną?)

Lub formalnych nakazach i zakazach:

 • You shall abide by the law.

(Będziesz przestrzegać prawa.)

(Nie przejdziesz / Nie zdasz.)

angielski czas przyszly prosty, future simple, wrozka, przepowiednia
Patrz również: Powróżyć? Angielski czas przyszły future simple (will/shall).

Formalnie i warunkowo

W pierwszym okresie warunkowym (first conditional) możemy też w następujący sposób, formalnie mówić o możliwości:

 • If you should change your mind, I’ll be available until 5 o’clock.

(Jeśli zmieni Pan zdanie, jestem dostępny do godziny 5.)

Aby dostać dodatkowych kilka punktów do inteligencji, można w takich zdaniach również zastosować inwersję:

 • Should you change your mind, I’ll be available until 5 o’clock.

Ale więcej na ten temat we wpisie o czasownikach modalnych w trybach warunkowych:

Jeokresach warunkowych z czasownikami modalnymi, conditionals with modals, nauczysz!
Patrz również: Jeśli przeczytasz ten artykuł o okresach warunkowych z czasownikami modalnymi (conditionals with modals) być może w końcu się ich nauczysz!

Oprócz tego możesz spotkać się również ze spekulacjami czy wyrazami nadziei w formalnych zdaniach typu:

 • She will not be happy about that, I should imagine.

(Ona nie będzie z tego zadowolona, przypuszczam.)

 • ‘‘It won’t happen again.’ ‘I should hope not.’’

(„To się już więcej nie wydarzy”. „No mam nadzieję, że nie”.)

Jak również über-grzecznie o coś poprosić:

 • I should like some more tea, if I may.

(Chciałbym odrobinę więcej herbaty, jeśli mogę.)

Should z czasownikami i that (+subjunctive)

Should lubi występować razem z takimi czasownikami (verbs) jak insist, demand, suggest, recommend, propose.

Na przykład:

 • She insisted that we should kiss.

(Ona nalegała, żebyśmy się pocałowali.)

 • They proposed that he should go for this job interview.

(Oni zaproponowali, że on powinien pójść na tę rozmowę o pracę.)

W mowie potocznej – jak to często z that bywa – może zostać pominięte (chociaż wiemy, że w domyśle ono tam jest):

 • He recommends (that) we should be going home soon.

(On rekomenduje, że powinniśmy wkrótce iść do domu.)

W tego typu zdaniach (to wtedy tak zwany subjunctive) możemy pominąć też should, przez co otrzymamy:

 • What do you suggest I do? = What do you suggest that I should do?

(Co sugerujesz że powinienem zrobić?)

 • I demanded that he apologise. = I demanded that he should apologise.

(Domagałem się, żeby przeprosił / że powinien przeprosić.)

should, kiedy używać, subjunctive, iron man
„Czy nie powinieneś się teraz uczyć?” Patrz również: Pozytywnie o negatywnych pytaniach (negative questions).

Should z rzeczownikami i that (+subjunctive)

Podobnie będzie jeśli od powyższych czasowników utworzymy rzeczowniki (nouns): insistence, demand, suggestion, recommendation, proposal.

Na przykład:

 • What do you think of my mum’s suggestion that I should finally move out? = What do you think of my mum’s suggestion that I finally move out? 

(Co myślisz o sugestii mojej mamy, żebym w końcu wyprowadził się z domu?)

 • The official recommendation is that you should not use it outside.

(Oficjalne zalecenie jest takie, żeby nie używać tego na zewnątrz.)

Podobnie będzie w przypadku fraz: It’s important (to ważne), It’s vital (to najistotniejsze), It’s essential (to kluczowe):

 • It’s essential that you should not be late. = It’s essential that you are not late.

(Najważniejsze jest, żebyś się nie spóźnił.)

should, kiedy używać, subjunctive, boy
Patrz również: Nieprzyzwoite frejzale w memach, których nie poznasz w szkole!

Should z przymiotnikami i that (+subjunctive)

Podobnie should będzie lubił się z takimi przymiotnikami (adjectives) jak: strange, funny, natural, interesting, surprising.

 • It’s strange that he should be late. = It’s strange that he be late.

(To dziwne, że się spóźnia. – To nie w jego stylu.)

 • Funny you should ask!

(Zabawne,że pytasz! – Co za ironia lub zbieg okoliczności.)

 • It’s only natural that you should feel the same way, too.

(To jak najbardziej naturalne, że też czujesz to samo.)

 • I was surprised that she should say such things.

(Byłam zaskoczona, że ona naopowiadała takie rzeczy.)

should, kiedy używać, subjunctive, girl
Patrz również: Jak szybko i skutecznie nauczyć się języka angielskiego samemu w domu?

Ćwiczenia z should… i wszystkim innym, czego Ci potrzeba!

Najważniejsze jest jak zawsze, by oswoić się z nowymi słowami i konstrukcjami gramatycznymi.

Najlepiej w pełnych, poprawnych zdaniach, które wypowiemy na głos.

W ten sposób nie powstanie w nas żadna blokada językowa, tylko bez oporów będziemy śmiało i płynnie odpowiadać na zadawane nam po angielsku pytania!

A tak się świetnie składa, że na tym właśnie polega nauka na kursie języka angielskiego online Speakingo!

Program nauczania zawiera 2000 najpopularniejszych angielskich słów (ich znajomość pozwala zrozumieć 90% konwersacji) oraz całą potrzebną Ci gramatykę!

A sama nauka jest nie tylko skuteczna (dzięki zastosowaniu Metody Bezpośredniej), lecz również przyjemna! Oglądasz piękne zdjęcia i na luzie odpowiadasz na pytania do mikrofonu. A komputer rozumie Cię, chwali lub w razie potrzeby poprawia. Bez stresu, bez dojazdów, kiedy i gdzie chcesz!

Zresztą wypróbuj najlepiej tę wyjątkową metodę nauki języka angielskiego sama czy sam! Pierwszy tydzień nauki dostajesz i tak zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań!


Powinnaś i powinieneś zapisać się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Angielski nie nauczy się sam!


Czy wszystko jasne? Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je śmiało w komentarzach – z przyjemnością odpowiem! Kilka dodatkowych, wychodzących już z użycia zastosowań tego słowa znajdziesz też w tym słowniku.

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
srodki transportu po angielsku, means of transport
Środki transportu po angielsku (means of transport)

Środki transportu po angielsku (means of transport) to jeden z podstawowych tematów poruszanych na pierwszych lekcjach każdego kursu. W tym wpisie poznasz słowa opisujące najróżniejsze środki transportu lądowego, wodnego czy powietrznego oraz – co ważniejsze – dowiesz się jak używać ich w zdaniach. Bo bez języka angielskiego daleko nie zajedziesz!

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!