100 angielskich porad jak poprawić sobie życie polepszyć poprawić

100 angielskich porad, jak poprawić sobie życie

Zobacz tych 100 banalnie prostych angielskich porad, jak poprawić sobie życie szczególnie się przy tym nie wysilając. Oczywiście po angielsku z polskim tłumaczeniem.


Na memie: Co ty tam wiesz o dobrym życiu?

Jak polepszyć swoje życie po angielsku?

Angielski magazyn Guardian opublikował listę 100 drobnych rzeczy, które możesz zrobić, by przynajmniej odrobinę polepszyć swoje życie. Lista „usprawnień” okazała się na tyle popularna, że zaczęto ją odświeżać i dostosowywać do zmieniających się okoliczności.

Myślę, że znajdziesz tu dla siebie klika świetnych sposobów na poprawę nastroju, nawet jeśli w danym momencie nie masz ochoty na spektakularny rozwój osobisty!

Zobacz jak według Anglików możesz poczuć się lepiej i ulepszyć swoje życie szczególnie się przy tym nie trudząc. I podszkól przy okazji swój angielski!

Spróbuj czytać tylko angielskie oryginały – a do karygodnie dosłownego przekładu odwołuj się jedynie, gdy czegoś nie możesz zrozumieć!

postanowienia noworoczne
Patrz również: Postanowienia noworoczne – amerykańscy psychologowie radzą jak ich dotrzymać.

Jak po angielsku poprawić sobie życie (porady 1-20)

 • Exercise on a Monday night (nothing fun happens on a Monday night).

Ćwicz w poniedziałkowy wieczór (nic fajnego nie dzieje się w poniedziałkowy wieczór).

 • Carry stress balls to squeeze when you feel under pressure.

Noś przy sobie piłeczki antystresowe do ściskania, gdy czujesz się pod presją.

(I pomoże też na nadgarstki zmęczone od zbyt długiego siedzenia przed komputerem!)

 •  Tip: the quickest supermarket queue is always behind the fullest trolley (greeting, paying and packing take longer than you think).

Wskazówka: najszybsza kolejka w supermarkecie jest zawsze za najpełniejszym wózkiem (witanie – szczególnie w uprzejmej Anglii!! – płacenie i pakowanie trwa dłużej niż myślisz).

 • Bring fruit to work. Bring fruit to bed!

Przynieś owoce do pracy. Przynieś owoce do łóżka!

[Patrz również: Banany, sztuka i zdrowie + piosenka Anitta “Banana” po angielsku.]

 • Consider going down to four days a week. It’s likely a disproportionate amount of your fifth day’s work is taxed anyway, so you’ll lose way less than a fifth of your take-home pay.

Rozważ zejście do czterech dni (pracy) w tygodniu. Prawdopodobnie nieproporcjonalnie duża część twojego piątego dnia pracy i tak jest opodatkowana (z powodu wejścia w wyższy próg podatkowy), więc stracisz znacznie mniej niż piątą część swojego wynagrodzenia.

Cóż, to porada chyba tylko dla tych, którzy już znają angielski – ponieważ wtedy można zarobić nawet 8000zł więcej na miesiąc!

 • Everyone has an emotional blind spot when they fight. Work out what yours is, and remember it.

Każdy ma emocjonalny ślepy punkt, kiedy walczy (kłóci się). Znajdź swój i zapamiętaj go (gdzie on jest).

 • Plant spring bulbs, even if they’re just in a pot.

Posadź wiosenne cebulki, nawet jeśli są tylko w doniczce.

(Albo jeszcze lepiej drzewo!)

 • Send a voice note instead of a text; they sound like personal mini podcasts.

Wyślij notatkę (wiadomość) głosową zamiast „tekstu” (esemesa); brzmią one jak osobiste mini podcasty.

Patrz również: Co to znaczy YOLO, BFF, XOXO w esemesach?

 •  Keep a bird feeder by a window, ideally the kitchen. It’ll pass the time when you’re washing up.

Trzymaj karmnik dla ptaków przy oknie, najlepiej kuchennym. Dzięki niemu (milej i szybciej) minie (Ci) czas, gdy będziesz zmywać (naczynia).

 • Always bring ice to house parties (there’s never enough).

Na imprezy domowe zawsze przynoś lód (nigdy nie ma go dość).

 • Get the lighting right: turn off the overhead one, turn on lots of lamps (but turn off when you leave the room).

Zadbaj o odpowiednie oświetlenie: wyłącz (światło) nad głową, (i zamiast tego) włącz dużo lamp (ale wyłączaj je, gdy wychodzisz z pokoju).

 • Sharpen your knives.

Naostrz swoje noże.

 • Feeling sluggish at work? Try the Pomodoro technique: 25 minutes on, five-minute break, and repeat.

Czujesz się jak ślimak w pracy? Wypróbuj technikę Pomodoro: 25 minut pracy, pięć minut przerwy i tak dalej.

 • Buy a cheap blender and use it to finely chop onions (it saves on time and tears).

Kup (sobie) tani blender i używaj go do drobnego siekania cebuli (oszczędza czas i łzy).

 • Keep your children’s drawings and paintings. Put the best ones in frames.

Zachowuj rysunki i obrazy swoich dzieci. Najlepsze z nich umieść w ramkach.

 • Set aside 10 minutes a day to do something you really enjoy – be it reading a book or playing.

Zarezerwuj sobie 10 minut dziennie na zrobienie czegoś, co naprawdę lubisz – czy to czytanie książki, czy granie.

 • Don’t be weird about how to stack the dishwasher.

Nie bądź „dziwna” (nie rób sobie zbędnych problemów) w kwestii układania naczyń w zmywarce.

 • Reuse all plastic bags – even bread bags.

Wykorzystaj ponownie wszystkie plastikowe torby – nawet te na chleb.

Patrz również: Ekologiczne Halloween – zamiast plastiku użyj prawdziwych zwłok!

 • Take a photo of the tag you are given when leaving your coat in a cloakroom.

Zrób zdjęcie oznaczenia (numerku), które dostajesz, gdy zostawiasz płaszcz w szatni.

 • Can’t sleep? Try a relaxing soak with lavender bath oil before bed.

Nie możesz zasnąć? Wypróbuj „relaksującego namoczenia” (kąpieli) z lawendowym olejkiem do kąpieli przed (pójściem do) łóżka.

porady dla młodych rodziców po angielsku, parenting hacks
Patrz również: Błyskotliwe porady dla młodych rodziców (parenting hacks).

Angielskie porady na lepsze życie (20-40)

 • Add the milk at least one minute after the tea has brewed.

Mleko dodajemy co najmniej minutę po zaparzeniu się herbaty.

(Oczywiście chodzi o angielską herbatę z mlekiem!)

 • Laugh shamelessly at your own jokes.

Śmiej się „bezwstydnie” z własnych żartów.

It might sound obvious, but a pint of water before bed after a big night avoids a clanger of a hanger.

To może zabrzmieć oczywiste, ale kufel wody przed łóżkiem po dużej nocy pozwala uniknąć „brzęczenia wieszaka” (to taki żart językowy, chodzi o podobne brzmienie tych słów do słowa hangover, czyli „kac”, ból głowy po nadmiernym spożyciu alkoholu.)

 • Start a Saturday morning with some classical music – it sets the tone for a calm weekend.

Zacznij sobotni poranek od muzyki klasycznej – nadaje ona ton spokojnemu weekendowi.

 • Look closely.

Patrz uważnie (dosłownie: „blisko”).

 • Set time limits for your apps. Just go to the settings on your smartphone and add a limit.

Ustaw limity czasowe dla swoich aplikacji. Wystarczy wejść w ustawienia na smartfonie i dodać (ustawić) limit.

 •  If possible, take the stairs.

Jeśli to możliwe, „weź” (skorzystaj ze) schodów.

 • Always be willing to miss the next train.

Zawsze bądź gotów przegapić następny pociąg.

(Wyjdź z takim zapasem czasu, żeby nie stresować się spóźniającymi się środkami transportu.)

 • Eat meat once a week, max. Ideally less.

Jedz mięso raz w tygodniu, maksymalnie. Najlepiej mniej.

 • Be polite to rude strangers – it’s oddly thrilling.

Bądź uprzejmy dla nieuprzejmych nieznajomych – to zadziwiająco ekscytujące.

(Jakże brytyjska porada!!)

 • Ask questions, and listen to the answers.

Zadawaj pytania i słuchaj odpowiedzi.

 • Connect with nature: stand outside barefoot for a few minutes – even when it’s cold.

Połącz się z naturą: stań na zewnątrz boso przez kilka minut – nawet gdy jest zimno.

 • Join your local library – and use it.

Dołącz (zapisz się) do swojej lokalnej biblioteki – i korzystaj z niej.

 • Go for a walk without your phone.

Idź na spacer bez swojego telefonu.

 • Eat salted butter (life’s too short for unsalted).

Jedz solone masło (życie jest zbyt krótkie na niesolone).

(W Anglii masło się soli. Wiem, barabrzyństwo. Dlatego jak Europejczyk zawsze kupuj niesolone – unsalted!)

 • Stretch in the morning. And maybe in the evening.

Rozciągnij się rano. I może wieczorem.

 • If you’re going less than a mile, walk or cycle. About half of car journeys are under two miles, yet these create more pollution than longer journeys as the engine isn’t warmed up yet.

Jeśli masz do pokonania mniej niż milę, idź pieszo lub pojedź na rowerze. Około połowa podróży samochodem nie przekracza dwóch mil (3 km), a mimo to powodują one więcej zanieczyszczeń niż dłuższe podróże, ponieważ silnik nie jest jeszcze rozgrzany.

 • Sleep with your phone in a different room (and buy an alarm clock).

Śpij z telefonem w innym pokoju (i kup sobie budzik).

 • Send postcards from your holidays. Send them even if you’re not on holiday.

Wysyłaj pocztówki ze swoich wakacji. Wysyłaj je nawet jeśli nie jesteś na wakacjach.

 • Instead of buying new shoes, get old ones resoled and buy new laces.

Zamiast kupować nowe buty, oddaj stare do regeneracji i kup nowe sznurówki.

madre cytaty o zyciu po angielsku
Patrz również: Mądre cytaty o życiu po angielsku.

Jak poprawić sobie życie według Anglików (porady 40-60)?

 • Buy a plant. Think you’ll kill it? Buy a fake one.

Kupić roślinę. Myślisz, że ją zabijesz? Kup sztuczną.

 • Don’t have Twitter on your phone.

Nie miej (nie instaluj) Twittera w swoim telefonie.

 • If you find an item of clothing you love and are certain you will wear for ever, buy three.

Jeśli znajdziesz jakieś ubranie, w którym się zakochasz i będziesz pewien, że będziesz nosić je już zawsze, kup trzy.

 •  Try taking a cold shower (30 seconds to two minutes) before your hot one. It’s good for your health – both physical and mental.

Spróbuj wziąć zimny prysznic (30 sekund do dwóch minut) przed gorącym. To dobre dla twojego zdrowia – zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

 • Text to say thank you.

Napisz sms-a z podziękowaniami.

 • Read a poem every day. Keep a compendium by your bed.

Czytaj codziennie jakiś wiersz. Trzymaj zbiór (wierszy) przy swoim łóżku.

 • Take out your headphones when walking – listen to the world.

Na spacerze wyjmij słuchawki – posłuchaj świata.

 •  Buy secondhand.

Kupuj z drugiej ręki.

(W Anglii sklepy z używaną odzieżą prowadzą organizacje charytatywne. W ten sposób więc nie tylko można zaoszczędzić trochę pieniędzy i pomóc planecie, ale również wesprzeć jakąś pożyteczną organizację.)

 • Buy in person!

Kupuj osobiście!

 • Learn how to floss properly.

Naucz się jak prawidłowo nitkować zęby.

 • If something in the world is making you angry, write (politely) to your MP – they will read it.

Jeśli coś na świecie Cię złości, napisz (grzecznie) do swojego posła – oni to przeczytają.

(Zwróć uwagę, że gdy po angielsku nie chcemy precyzować zaimka osobowego „on” czy „ona„, możemy napisać „oni”.)

 • Say hello to your neighbours.

Mów „Dzień dobry!” sąsiadom.

 • Learn the basics of repairing your clothes.

Poznaj podstawy naprawy swoich ubrań.

 • Always bring something – wine, flowers – to a dinner/birthday party, even if they say not to.

Zawsze przynoś coś – wino, kwiaty – na kolację/urodziny, nawet jeśli (gospodarze) mówią, że nie trzeba.

 • Learn the names of 10 trees.

Naucz się nazw 10 drzew.

 • Call an old friend out of the blue.

Zadzwoń „znienacka” (bez powodu) do starego przyjaciela.

 • Every so often, search your email for the word “unsubscribe” and then use it on as many as you can.

Co jakiś czas wyszukuj w swojej poczcie elektronicznej słowo „Wypisz się”, a następnie użyj go na jak największej ilości (emaili).

 • Buy a newspaper. 

Kup gazetę.

(Lista sporządzona przez gazetę 🙂 A to bankrutująca branża.)

 • Always have dessert.

Zawsze miej (zjedz) deserek.

 • Drop your shoulders.

Opuszczaj ramiona.

in order to konstrukcja
„Ja próbujący uporządkować sobie życie”. Patrz również: 15 memów PO TO ŻEBY poznać konstrukcję IN ORDER TO.

Łatwo podnieś jakość swojego życia (angielskie porady nr 60-80)

 • Make something from scratch. Works best if it’s something you’d normally buy, such as a dress or a bag.

Zrób coś od podstaw (od zera). Najlepiej sprawdza się, gdy jest to coś, co normalnie byś kupiła, np. sukienka lub torebka.

 •  Go to bed earlier – but don’t take your phone with you.

Idź wcześniej do łóżka – ale nie zabieraj ze sobą telefonu.

 • Volunteer.

Zostań wolontariuszem.

 • Dry your cutlery with a cloth (it keeps it shiny).

Osusz sztućce ściereczką (dzięki temu zachowują połysk).

 • Instead of buying a morning coffee, set up a daily transfer of £2 from a current into a savings account and forget about it. Use it to treat yourself to something different later.

Zamiast kupować poranną kawę, ustaw codzienny przelew 2 funtów z rachunku bieżącego na konto oszczędnościowe i zapomnij o tym. Wykorzystaj je, by później rozpieścić się czymś innym.

 • Don’t save things for “best”. Wear them – enjoy them.

Nie oszczędzaj rzeczy na „najlepsze”. Noś je – ciesz się nimi.

 • Sing!

Śpiewaj!!

 • Think about your posture: don’t slouch, and don’t cross your legs.

Pomyśl o swojej postawie (ciała): nie garb się i nie krzyżuj nóg.

(Zwróć uwagę, że w Guardianie używają przecinka Oxford comma.)

 • Hang your clothes up. Ideally on non-wire hangers (it’s better for them).

Powieś swoje ubrania na wieszaku. Najlepiej na nie drucianych wieszakach (tak jest dla nich lepiej).

 • Skinny-dip with friends.

Pływaj nago z przyjaciółmi.

 • Switch your phone off on holiday (or at least delete your work email app).

Na wakacjach wyłącz telefon (lub przynajmniej usuń aplikację do obsługi służbowej poczty).

 • Always use freshly ground pepper.

Zawsze używaj świeżo zmielonego pieprzu.

 • Thank a teacher who changed your life.

Podziękuj nauczycielowi, który zmienił Twoje życie.

O tak, tak, bardzo dobra porada!!! 🙂

 • Respect your youngers.

Szanuj młodszych od siebie.

 • Keep your keys in the same place.

Trzymaj swoje klucze w tym samym miejscu.

 • Ditch the plastic cartons and find a milkman.

Porzuć plastikowe kartony i znajdź mleczarza.

(W Anglii ten zwyczaj nigdy nie zanikł, a teraz przeżywa wręcz swój renesans.)

 • Rent rather than buy a suit/dress for that forthcoming wedding (even if it’s your own).

Wypożycz, a nie kupuj garnituru/ sukienki na ten nadchodzący ślub (nawet jeśli to Twój własny).

 • Always book an extra day off after a holiday.

Zawsze rezerwuj dodatkowy dzień wolny po wakacjach.

 • Ignore the algorithm – listen to music outside your usual taste.

Ignoruj algorytm – słuchaj muzyki spoza swojego zwykłego gustu.

jak poprawić sobie życie, polepszyć angielski
Patrz również: Fejkowe zdjęcia, które podbiły internet.

Jak łatwo umilić sobie życie? Angielskie porady nr 80-100.

 • Mute or leave a WhatsApp group chat.

Wycisz lub opuść czat grupowy na WhatsAppie.

 • Learn a TikTok dance (but don’t post it on TikTok).

Naucz się tańca z TikToka (ale nie zamieszczaj go na TikToku).

 •  Cook something you’ve never attempted before.

Ugotuj coś, czego nigdy wcześniej nie próbowałaś (ugotować).

 • Join a local litter-picking group.

Dołącz do lokalnej grupy zajmującej się zbieraniem śmieci.

(Ostatnio zmyłem wszystkie bazgroły w windzie swojego bloku 🙂 )

 • Handwash that thing you’ve never cleaned.

Umyj ręcznie tę rzecz, której nigdy nie czyściłeś.

(Zwróć uwagę na ładne zastosowanie czasu present perfect – od „nigdy” po teraz.)

 •  Don’t get a pet/do get a pet.

Nie kupuj zwierzaka/kup zwierzaka.

(Patrz również: Cytaty o psach… by Twój angielski nie zszedł na psy! & Cytaty o kotach po angielsku.)

 • Nap.

Ucinaj sobie drzemki.

 • Learn how to breathe deeply: in through the nose, out through the mouth, making the exhale longer than the inhale.

Naucz się głęboko oddychać: wdech przez nos, wydech przez usta, sprawiając, że wydech jest dłuższy niż wdech.

 • Buy a bike and use it. Learn how to fix it, too.

Kup rower i korzystaj z niego. Naucz się też, jak go naprawiać.

 • Politely decline invitations if you don’t want to go.

Grzecznie odrzucaj zaproszenia, jeśli nie chcesz iść.

 •  If you do go, have an exit strategy (can we recommend a French exit, where you slip out unseen).

Jeśli już pójdziesz, miej „strategię wyjścia” (możemy polecić wyjście „francuskie” – czyli „angielskie”!!! – kiedy to wymykasz się niepostrzeżenie).

 • If in doubt, add cheese.

Jeśli masz wątpliwości, dodaj sera.

 • Don’t look at your phone at dinner.

Nie patrz na telefon podczas kolacji.

 • Do that one thing you’ve been putting off.

Zrób tę jedną rzecz, którą odkładałeś na później.

 • Give compliments widely and freely.

Obdarzaj komplementami szeroko i swobodnie.

 • Set up an affordable standing order to a charity. 

Ustaw drobne zlecenie stałe na rzecz organizacji charytatywnej. 

 • Keep a book in your bag to avoid the temptation to doomscroll.

Trzymaj książkę w torbie, aby uniknąć pokusy doomscrollowania (czyli pożerającego czas przewijania postów z negatywnymi wiadomościami na Facebooku ku własnej „zagładzie”).

 • Listen to the albums you loved as a teenager.

Posłuchaj płyt, które uwielbiałeś jako nastolatek.

 • Make a friend from a different generation.

Zaprzyjaźnij się z kimś z innego pokolenia.

 • Staying over at a friend’s place? Strip the bed in the morning.

Zostajesz (na noc) u przyjaciół? „Rozbierz łóżko” (zdejmij pościel) rano.

 • For instant cheer, wear yellow.

By natychmiastowo polepszyć sobie humor, ubierz się na żółto.

Mem ze strony Don’tGetSerious

najlepsza aplikacja do nauki języka angielskiego, iphone, android, podróże, travel english, jak poprawić sobie życie
Zdjęcie z kursu języka angielskiego online i aplikacji Speakingo.

A jak polepszyć swój angielski?

Ale jak najskuteczniej poprawić sobie życie?

Badania jasno pokazują, że znajomość języka to nie tylko ciekawsza i lepiej płatna praca, ale ogólnie wyższa jakość życia!

Tak więc, jeśli naprawdę chcesz polepszyć sobie życie naucz się języka angielskiego!

Na kursie języka angielskego Speakingo nauka jest prosta i przyjemna – jak te angielskie porady na poprawę jakości życia!

Oglądasz śliczne zdjęcia, słuchasz native speakera i rozmawiasz ze swoim komputerem lub telefonem po angielsku. Dzięki technologii rozpoznawania mowy komputer rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia, by nie utrwalać sobie błędów.

Lekcja trwa kilkanaście minut – coś takiego zawsze możesz dla siebie zrobić, by poprawić sobie życie… z językiem angielskim!

Zresztą najlepiej pobierz sobie aplikację Speakingo na telefon lub zapisz się na kurs przez www, przez tydzień możesz pouczyć się zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań!

Podnieś jakość swojego życia! Prosto i przyjemnie naucz się języka angielskiego!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Present perfect passive voice, budowa, zastosowanie, strona bierna, gramatyka angielska z szopem praczem
Present Perfect Passive (It has been done)

Poznaj budowę i zastosowanie konstrukcji present perfect passive czyli strony biernej w tym ciekawym czasie gramatycznym języka angielskiego. Znasz ją już pewnie z frazy It has been done! I dwa słowa o kontrowersyjnym present perfect continuous passive.

Czytaj dalej »
język angielski dla dorosłych kurs
Angielski dla dorosłych czyli jaki? Kurs języka XXX?

Gdy słyszę o kursach języka angielskiego dla dorosłych to przychodzą mi na myśl filmy tylko dla dorosłych, których mama nie pozwalała mi w dzieciństwie oglądać. Ale nie o to w angielskim dla dorosłych przecież chodzi! Jeśli jesteś już pełnoletnia czy pełnoletni i chcesz nauczyć się języka angielskiego, to gdzie i

Czytaj dalej »
intersub, learning english from watching films, interactive movie subtitles
InterSub: Filmy z interaktywnymi napisami do nauki angielskiego

Wiecie, że zawsze rozglądam się za nowymi rozwiązaniami pomagającymi w nauce języka angielskiego. Niedawno natknąłem się na rozszerzenie do przeglądarki, które oferuje ciekawe podejście do nauki poprzez interaktywne napisy wideo. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić znaczenie nieznanych Ci słówek podczas oglądania filmów na Netflixie, YouTubie lub Courserze.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Słodkie memy z psami

To będzie najpiękniejsza rzecz, którą zobaczysz w tym tygodniu! Słodkie memy z psami – oczywiście po angielsku z tłumaczeniem. Bo kto powiedział, że nauka angielskiego

Czytaj dalej »

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!