czas przeszly simple past strona bierna angielski

PAST SIMPLE: Dlaczego GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie przeszłym?

Angielski czas przeszły past simple jest prostą konstrukcją, którą wyrażamy sprawy, które już się wydarzyły w przeszłości. Jest to bardzo popularny i nietrudny czas. Nie znaczy to jednak, że nie sprawia czasami problemów. Szczególnie jeśli rozmawiamy z Chuckiem Norrisem…


/Na rysunku: Wygląda jakby zrobił błąd gramatyczny w memie… Okazuje się, że język angielski był cały czas w błędzie./

Opowiadam o tym na kanale Angielski SPEAKINGO na YouTube:

do którego oczywiście również gorąco zapraszam!

A teraz po kolei słownie:

Co to jest czas przeszły prosty past simple?

Czas przeszły past simple (czasami nazywany też pełną formą past simple tense) to angielski czas przeszły prosty. Opisuje on sytuacje, który wydarzyły się w przeszłości. Tam też zostały. Dlatego nazywamy go też czasami „dokonanym” – nie „robiłem” tego, tylko to „zrobiłem”. Działanie zostało zakończone, kurz opadł.

A z tego wpisu dowiesz się:

 1. Jakie jest zastosowanie czasu przeszłego past simple?
 2. Jak tworzyć zdania w czasie past simple?
 3. Co to za afera z czasownikami regularnymi i nieregularnymi w past simple?
 4. Jakie słówka lubią czas przeszły past simple?
 5. Ćwiczenia na past simple dzięki którym będziesz mówić po angielsku jak Chuck Norris!
czas przeszły past simple
Jestem prostym człowiekiem. Potrzebuję czasu przeszłego (to) go używam.

1. Zastosowanie czasu past simple

Czas past simple stosować będziemy głównie w relacjonowaniu przeszłych zdarzeń.

Na przykład:

 1. Chuck Norris arrived in the town.

(Chuck Norris przyjechał do miasta.)

 1. He taught some boy scouts how to tie a knot.

(Nauczył jakiś harcerzy jak się wiąże węzeł.)

 1. He smiled and left.

(Uśmiechnął się i wyjechał.)

Każde z tych zdarzeń wydarzyło się w porządku chronologicznym. To zamknięta historia. Dlatego cała ta opowieść z Chuckiem Norrisem wydarzyła się w czasie przeszłym past simple.

czas przeszły past simple

Czas przeszły simple past w chronologicznych relacjach wydarzeń

Możliwe jest też opowiadanie o wydarzeniach, które wydarzały się w tym samym czasie przeszłości.

Na przykład:

 • I bought a car. She bought a car at exactly the same time.

(Kupiłem samochód. Ona kupiła samochód dokładnie w tym samym czasie.)

Główne zastosowania czasu przeszłego past simple

Główne zastosowania czasu przeszłego past simple to na przykład:

Rzeczy które wydarzyły się w przeszłości raz:

 • I met her in 1998 in Italy.

(Poznałem ją w 1998 roku we Włoszech – porada dnia: jeśli widzisz datę, czas wydarzenia jest określony, najprawdopodobniej będzie trzeba użyć czasu past simple.)

 • They got back home late last Friday.

(Oni wrócili późno do domu w ostatni / ubiegły piątek.)

czas przeszły simple past nauka szkoła chuck norris angielski
Lekcja języka angielskiego z Chuckiem Norrisem

 Rzeczy które wydarzały się w przeszłości wielokrotnie

Na przykład:

 • I fought other boys when I was a child.

(Walczyłem z innymi chłopakami gdy byłem dzieckiem)

 • I swam a lot on holidays.

(Dużo pływałam na wakacjach.)

 Rzeczy które przez pewien czas były prawdziwe:

Na przykład:

 • They loved to dance.

(Oni uwielbiali tańczyć.)

 • He was a good boy.

(On był dobrym chłopcem.)

angielski czas przeszły past simple
Tak byłem zły. Czas przeszły. Idź do przodu. Przejdź nad tym (do porządku dziennego). Patrz również: Past simple, used to & would o nawykach z przeszłości.

Okej, skoro już wiemy kiedy używać angielskiego czasu przeszłego past simple, zobaczmy sobie dokładnie jak wygląda jak jest on gramatycznie skonstruowany.

2. Budowa angielskiego czasu przeszłego past simple

Budowa czasu przeszłego past simple jest praktycznie taka sama jak czasu teraźniejszego present simple. Jedyne co, to musimy podmienić czasownik w czasie teraźniejszym – na czasownik w czasie przeszłym.

Zdania twierdzące w czasie przeszłym simple past

Takie na przykład zdanie twierdzące w czasie teraźniejszym present simple:

 • I like penguins.

(Lubię pingwiny – czas teraźniejszy present simple – zawsze i regularnie lubię te nieloty.)

Jeśli jednak mi się odmieniło i je „odlubiłem”, to mogę łatwo zamienić to zdanie twierdzące na czas przeszły past simple:

 • I liked penguins.

(Lubiłem pingwiny – dziś już ich raczej to nie lubię – i mówię to w czasie przeszłym simple past)

Jak zamieniliśmy czas teraźniejszy na przeszły?

Po prostu dodajemy końcówkę –ed i po kłopocie!

No dobrze – kłopot będzie z czasownikami nieregularnymi, ale o tym dopiero w trzecim punkcie!

kiedy dodajemy końcówkę -ed, angielski, present perfect, past simple, strona bierna, przymiotniki, adjectives
Patrz również: Kiedy dodajemy końcówkę -ed w języku angielskim?

Pytania w czasie przeszłym simple past

Podobnie będzie z pytaniami w czasie teraźniejszym present simple :

 • Do you love her?

(Czy ją kochasz?)

pytanie to w czasie przeszłym past simple wyrazimy slowami:

 • Did you love her?

Did to nic innego jak do (robić) tylko, że w czasie przeszłym (to jest akurat czasownik nieregularny: do → did → done).

Przede wszystkim zwróć jednak tu uwagę na to, że w tych pytaniach zarówno do jak i  did występują jako dodatkowy, pełniący jedynie pomocną gramatycznie funkcję w zdaniu tak zwany czasownik posiłkowy, po angielsku auxiliary verbCzasownik posiłkowy sam z siebie w tłumaczeniu nic nie znaczy.

„Czasownikiem właściwym” jest tutaj love (kochać) i jego już nie zmieniamy (nie dodajemy końcówki -ed.) – ponieważ gramatyczną robotę wykonał za nas już czasownik posiłkowy „do” zamieniony w „did”.

Podwójne życie czasownika do

Do to niezwykły czasownik. Niczym dr Jeckyl i Mr Hyde prowadzi podwójne życie. To znaczy jak wspomniałem z jednej strony jest niby zwykłym czasownikiem (nieregularnym): do znaczy robić.

Z drugiej strony jednak, jak już wiedzieliśmy pełni też funkcję czasownika posiłkowego (auxiliary verb) – sam z siebie w zdaniu nie znaczy wtedy nic, pełni jedynie funkcję gramatyczną, to znaczy pokazuje w jakim czasie jest zdanie, pomaga tworzyć pytania i tak dalej.

W obu przypadkach jest to jednak tak samo, nieregularnie odmienialne słowo: do-did-done. Wygląda to zabawnie, jeśli oba te zastosowania spotykają się w jednym zdaniu!

 • What did you do at the weekend?

(Co robiłaś w weekend?)

 • I didn’t do what you asked me to do.

(Nie zrobiłem tego o co mnie prosiłaś żebym zrobił.)

angielski czas przeszły past simple
Dlaczego oni nie potrafią zrozumieć gramatyki czasu przeszłego past simple?!!

Przeczenia w czasie przeszłym simple past

Również przeczenia w czasie przeszłym simple past będą do złudzenia przypominać budowę przeczeń w czasie teraźniejszym present simple:

 • I don’t like her.

(Nie lubię jej – w czasie teraźniejszym present simple – czyli tak ogólnie, zawsze mam.)

Przeczenie to zamieniamy na bardziej optymistyczne zdanie w past simple:

 • I didn’t like her.

(Nie lubiłem jej – to przeszłość, teraz może nawet już ją lubię.)

Naprawdę prosty czas prosty

Tak naprawdę sprawa w czasie przeszłym past simple jest jeszcze prostsza niż z „nieprostym czasem teraźniejszym prostym” present simple. W present simple zawsze trzeba uważać na trzecią osobę liczby pojedynczej (on-ona-to → he-she-it) i dodawać końcówkę -s (I like – she likes, you swim – he swims itd.).

Natomiast w past simple za każdym razem będzie tak samo!

Popatrz:

 • I touched her. She touched me.

(Ja dotknąłem ją. Ona dotknęła mnie.)

Widzisz? To samo touched dla wszystkich!

 • Did she love me? Did I love her?

(Czy ona mnie kochała? Czy ja ją kochałem?)

 • We didn’t say anything.

(My niczego nie powiedzieliśmy.)

Tak więc kluczową kwestią jest tu tylko zmiana czasownika z formy teraźniejszej do przeszłej. I tu zaczyna się drobny ambaras, ponieważ angielskie czasowniki dzielą się na regularne i nieregularne.

past and present tenses czas przeszły teraźniejszy angielski
Patrz również: Czasy present & past simple – a czas leci…

3. Czasowniki regularne i nieregularne w angielskim czasie przeszłym past simple

W przypadku czasowników regularnych wszystko jest banalnie proste – po prostu dopisujemy do niego końcówkę –ed. Na przykład:

 • walk-walked (chodzić-chodził),
 • kick-kicked (kopie-kopało),
 • shout-shouted (krzyczy-krzyczała).

Nie odmieniamy w ogóle przez osoby: na przykład learned to uczył, uczyła, uczyło, uczyli, uczyliśmy, uczyliście!

Angielski nie byłby jednak angielskim, gdyby na tym miało się skończyć!

angielski czas przeszły past simple
Czy wiedziałeś, że? Skoro sat (siedział) jest przeszłą formą od sit (siedzieć), to fat (gruby) jest przeszłą formą od fit (sprawny, wysportowany).

Pisownia przeszłej formy czasowników regularnych

W przypadku czasowników regularnych pewien problem może jedynie nastręczać nam pisownia różnych słów. W komunikacji werbalnej różnicy nie słychać, natomiast w zależności od tego na jaką literę kończy się dane słowo, inaczej będziemy je zapisywać.

To znaczy:

 •  do słów kończących się na -e dodajemy samo -d (nie podwajamy e do -eed), na przykład: love-loved (kocha-kochał), congratulate-congratulated (gratulować-gratulowała)
 •  jeśli natomiast słowo kończy się na -y po samogłosce, wymieniamy -y na -ied. Na przykład: try-tried (próbować-próbował), cry-cried (płakać-płakało)
 •  jeśli słowo kończy się na samogłoskę i spółgłoskę, podwajamy ostatnią samogłoskę. Na przykład tap-tapped (klepać-poklepał), commit-committed (popełnić-popełnił), stop-stopped (zatrzymać-zatrzymał).
  Aby nie było za prosto, nie dotyczy to słów kończących się na spółgłoski w oraz y na przykład show-showed (pokazać-pokazał). Co ciekawe, po angielsku y wymawiamy jako polskie /j/ więc dla nich to spółgłoska! Tak czy owak stosujemy wtedy zasadę z poprzedniego punktu: study-studied (studiować-studiował).

No dobrze, ale przejdźmy już do rzeczy.

Czasowniki nieregularne w angielskim czasie przeszłym past simple

Czasowniki nieregularne jak sama nazwa wskazuje rządzą się własnymi prawami – albo ich brakiem! W każdym razie nie ma nad czym się tu zastanawiać, trzeba je po prostu wykuć na pamięć.

Warto uczyć się od razu trzech form – ta trzecia przyda nam się wkrótce do tworzenia zdań w najpopularniejszym angielskim czasie present perfect i innych perfektach.

Chociaż nie ma ich tak wiele, to czasowniki nieregularne należą do najpopularniejszych słów. Podać można tu kilka przykładów:

 • (iść) go – went

I went to the cinema.

(Poszedłem do kina.)

 • (pływać) swim – swam

She swam in the ocean.

(Ona płynęła w oceanie.)

angielski czas przeszły past simple
Czas przeszły od William Shakespear to Wouldiwas Shookspeared (will-> would, I am ->I was, Shake->shook, speare-speared). Patrz również: Odmiana „to be” w czasie przeszłym (was czy were?)
 • (brać) take – took

She took my glasses.

(Ona zabrała moje okulary.)

 • (pić) drink – drank

He drank too many beers.

(On wypił za dużo piw.)

 • (odchodzić) leave -left

She left in the morning.

(Ona wyszła nad ranem.)

 • (przychodzić) come-came

She came to me herself.

(Sama do mnie przyszła.)

 • (dawać) give-gave

I gave her a golden ring.

(Dałem jej złoty pierścionek.)

Jako że temat jest nader obszerny, polecam lekturę osobnego wpisu poświęconego wyłącznie czasownikom nieregularnym.

co to są angielskie czasowniki nieregularne
Czytaj również: Co Wikingowie mają wspólnego z angielskimi czasownikami nieregularnymi?

Angielskie czasy przeszłe past simple continuous
Czytaj również: Porównanie angielskich czasów przeszłych past simple i past continuous

4. Słówka, które lubią czas przeszły simple

Chociaż może nie ma tu sztywnych zasad, niektóre słówka nazywamy „określnikami czasu” ponieważ w większości wypadku występują w określonym czasie gramatycznym.

Jednym z klasycznych przypadków będzie tu na przykład słowo: ago.

Czas przeszły simple past oraz słówko ago

Angielski czas przeszły past simple bardzo lubi się ze słowem ago („temu”).

Dlatego często będzie występować razem:

 • I moved in here 10 years ago.

(Wprowadziłem się tutaj 10 lat temu.)

 • I met my wife a long time ago.

(Poznałem swoją żonę dawno temu.)

ago, angielski, jaki czas, past simple
Patrz również: A long time ago – Dawno, dawno temu w odległej galaktyce pamiętałem co znaczy ago

Inne słówka zaprzyjaźnione z angielskim czasem przeszłym simple past

Zaprzyjaźnione słówka związane z częstotliwością występowania:

 • often (często),
 • sometimes (czasami),
 • always (zawsze).

Na przykład:

 • I sometimes drove 100 miles just to see her.

(Czasami jeździłem 100 mil tylko po to by ją zobaczyć.)

 • I often told her how beautiful she was.

(Często mówiłem jej jak była piękna.)

przysłówki częstotliwości, adverbs of frequency, angielski
„Często przeżywaj przygody. Kochaj bez przerwy” Patrz również: Jak często używasz przysłówków częstotliwości (adverbs of frequency)?

Zaprzyjaźnione słówka związane z czasem występowania:

 • last week (w ubiegłym tygodniu),
 • when I was a child (gdy byłem dzieckiem),
 • yesterday (wczoraj),
 • two weeks ago (dwa tygodnie temu).

Niekoniecznie musi to być nawet określony punkt przeszłości:

 • the other day (jakiegoś innego dnia),
 • ages ago (wieki temu),
 • a long time ago (dawno temu).
czas przeszły past simple
Używając czasu przeszłego past simple – jak szef!

W zdaniach będzie to wyglądało następująco:

 • We saw a good movie last week.

(Widzieliśmy dobry film w zeszłym tygodniu.)

 • Yesterday night, I arrived in England.

(Wczoraj wieczorem przyjechałem do Anglii – pamiętaj, że mówimy arrive in.)

 • She finished her work at eight o’clock.

(Ona skończyła pracę o ósmej.)

 • People left caves a long time ago.

(Ludzie wyszli z jaskiń dawno temu.)

 • She played the guitar when she was a child.

(Ona grała na gitarze gdy była dzieckiem.)

Ćwiczenia na past simple dzięki którym będziesz mówić po angielsku jak Chuck Norris!

5. Ćwiczenia na past simple dzięki którym będziesz mówić po angielsku jak Chuck Norris!

No dobrze. A co z Chuckiem Norrisem?

Dlaczego GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie przeszłym?

angielski czas przeszły past simple

Ponieważ Chuck Norris tak szybko jeździ!

Jeśli chcesz potrenować angielską gramatykę z Chuckiem Norrisem, tutaj znajdziesz kilka ćwiczeń. Oczywiście jeśli – co zrozumiałe! – wolisz potrenować ze Speakingo, zapraszam na mój kurs języka angielskiego online!  😉

Na kursie Speakingo znajdziesz mnóstwo śmiesznych, mądrych i ciekawych zdań, okraszonych pięknymi zdjęciami na nagraniami native speakera.

A sama nauka nie polega na wałkowaniu gramatyki ani list suchych słówek, tylko na rozmowie właśnie. Tak jak dziecko nie zastanawia się nad regułkami tylko słucha i mówi, tak samo na kursie Speakingo rozmawiasz pełnymi zdaniami na swoim poziomie zaawansowania ze swoim telefonem lub komputerem, który co ciekawe rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia.

angielski czas przeszły simple past chuck norris

Taka nauka jest nie tylko skuteczna, ale również przyjemna!

Podobno tak właśnie mówić po angielsku nauczył się sam Chuck Norris – oczywiście jeszcze zanim wynaleziono język angielski!

Mam nadzieję, że angielski czas przeszły prosty past simple stał się teraz dla Was… prosty.

Jeśli nadal macie jakieś pytania, pytajcie śmiało w komentarzach to chętnie, z półobrotu odpowiem!


Zacznij rozmawiać z komputerem jak z nauczycielem, Chuckiem Norrisem!

Wypróbuj przez tydzień bez żadnych zobowiązań!


Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!