← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Past simple: Dlaczego GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie przeszłym?

Angielski czas przeszły past simple jest prostą konstrukcją, którą wyrażamy sprawy, które już się wydarzyły w przeszłości. Jest to bardzo popularny i nietrudny czas. Nie znaczy to jednak, że nie sprawia czasami problemów. Szczególnie jeśli rozmawiamy z Chuckiem Norrisem…

/Na rysunku/ Wygląda jakby zrobił błąd gramatyczny w memie… Okazuje się, że język angielski był cały czas w błędzie.

Co to jest czas przeszły prosty past simple?

Czas przeszły past simple (czasami nazywany też past tense lub pełną formą past simple tense) to angielski czas przeszły. Opisuje on sytuacje, który wydarzyły się w przeszłości. Tam też zostały. Dlatego nazywamy go też czasami „dokonanym” – nie robiłem tego, tylko to zrobiłem. Działanie zostało zakończone, kurz opadł.

czas przeszły past simple

Jestem prostym człowiekiem. Potrzebuję czasu przeszłego (to) go używam.

Zastosowanie czasu past simple

Czas past simple stosować będziemy głównie w relacjonowaniu przeszłych zdarzeń. Na przykład:

Chuck Norris arrived in the town (Chuck Norris przyjechał do miasta). He taught some boy scouts how to tie a knot. (Nauczył jakiś harcerzy jak się wiąże węzeł) He smiled and left. (Uśmiechnął się i wyjechał).

Każde z tych zdarzeń wydarzyło się w porządku chronologicznym. Dlatego cała ta historia z Chuckiem Norrisem wydarzyła się w czasie przeszłym past simple.

czas przeszły past simple

Czas przeszły simple past w chronologicznych relacjach wydarzeń

Możliwe jest też opowiadanie o wydarzeniach, które wydarzały się w tym samym czasie przeszłości:

I bought a car. She bought a car at exactly the same time.

(Kupiłem samochód. Ona kupiła samochód dokładnie w tym samym czasie)

Główne zastosowania czasu przeszłego past simple

Główne zastosowania czasu przeszłego past simple to na przykład:

 • rzeczy które wydarzyły się w przeszłości raz:

I met her in 1998 in Italy.

(Poznałem ją w 1998 roku we Włoszech – porada dnia: jak widzisz datę, najprawdopodobniej będzie trzeba użyć czasu past simple)

They got back home late last Friday.

(Oni wrócili późno do domu w ostatni piątek)

 •  rzeczy które wydarzały się w przeszłości wielokrotnie

I fought other boys when I was a child.

(Walczyłem z innymi chłopakami gdy byłem dzieckiem)

I swam a lot on holidays.

(Dużo pływałam na wakacjach)

 •  rzeczy które przez pewien czas były prawdziwe

They loved to dance.

(Oni uwielbiali tańczyć)

He was a good boy.

(On był dobrym chłopcem)

angielski czas przeszły past simple

Tak byłem zły. Czas przeszły. Idź do przodu. Przejdź nad tym (do porządku dziennego).

Budowa angielskiego czasu przeszłego past simple

Budowa czasu przeszłego past simple jest praktycznie taka sama jak czasu teraźniejszego present simple. Jedyne co, to musimy podmienić czasownik w czasie teraźniejszym na czasownik w czasie przeszłym.

Zdania twierdzące w czasie przeszłym simple past

Takie na przykład zdanie twierdzące w czasie teraźniejszym możemy łatwo zamienić na czas przeszły:

I like penguins.

(Lubię pingwiny – czas teraźniejszy present simple)

a jak mi się odmieniło i je „odlubiłem”, to powiem

I liked penguins.

(Lubiłem pingwiny – dziś już ich raczej to nie lubię – czas przeszły simple past)

Pytania w czasie przeszłym simple past

Podobnie będzie z pytaniami w czasie teraźniejszym present simple :

Do you love her?

(Czy ją kochasz?)

w czasie przeszłym past simple zamieniamy na

Did you love her?

Did to nic innego jak do (robić) w czasie przeszłym (czasownik nieregularny: do → did → done).

Zwróć jednak uwagę, że w tym zdaniu do i did występuje jako dodatkowy, pełniący jedynie pomocną gramatycznie funkcję w zdaniu tak zwany czasownik posiłkowy auxiliary verb (czasownik posiłkowy sam z siebie w tłumaczeniu nic nie znaczy – nie mówimy „robisz Ty ją kochasz?). „Czasownikiem właściwym” jest tutaj love (kochać) i jego już nie zmieniamy (nie dodajemy końcówki -ed.) – ponieważ gramatyczną robotę wykonał za nas już czasownik posiłkowy „do„. Więcej na ten temat poniżej w sekcji „podwójne życie czasownika do” 🙂

angielski czas przeszły past simple

Dlaczego oni nie potrafią zrozumieć gramatyki czasu przeszłego past simple?!!

Przeczenia w czasie przeszłym simple past

Również przeczenia w czasie przeszłym simple past będą do złudzenia przypominać budowę przeczeń w czasie teraźniejszym present simple:

I don’t like her.

(Nie lubię jej – w czasie teraźniejszym)

zamieniamy na bardziej optymistyczne

I didn’t like her.

(Nie lubiłem jej – to przeszłość, teraz może nawet już ją lubię)

W zasadzie to sprawa w czasie przeszłym past simple jest jeszcze prostsza niż z czasem teraźniejszym prostym (present simple). W czasie teraźniejszym zawsze trzeba było uważać na trzecią osobę liczby pojedynczej (on-ona-to → he-she-it) i dodawać tam końcówkę -s (I like – she likes, you swim – he swims itd.). W czasie przeszłym past simple za każdym razem będzie tak samo:

I touched her. She touched me.

(Ja dotknąłem ją. Ona dotknęła mnie)

Did she love me? Did I love her?

(Czy ona mnie kochała? Czy ja ją kochałem?)

We didn’t say anything.

(My niczego nie powiedzieliśmy)

Tak więc kluczową kwestią jest tu tylko zmiana czasownika z formy teraźniejszej do przeszłej. I tu zaczyna się drobny ambaras, ponieważ angielskie czasowniki dzielą się na regularne i nieregularne.

angielski czas przeszły past simple

Czy wiedziałeś, że? Skoro sat (siedział) jest przeszłą formą od sit (siedzieć), to fat (gruby) jest przeszłą formą od fit (sprawny, wysportowany).

Czasowniki regularne w angielskim czasie przeszłym past simple

W przypadku czasowników regularnych wszystko jest banalnie proste – po prostu dopisujemy do niego końcówkę –ed. Na przykład walk-walked (chodzić-chodził), kick-kicked (kopie-kopało), shout-shouted (krzyczy-krzyczała). Nie odmieniamy w ogóle przez osoby: na przykład learned to uczył, uczyła, uczyło, uczyli, uczyliśmy, uczyliście!

Angielski nie byłby jednak angielskim, gdyby na tym miało się skończyć!

W przypadku czasowników regularnych pewien problem może nastręczać nam pisownia różnych słów. W komunikacji różnicy nie słychać, natomiast w zależności od tego na jaką literę kończy się dane słowo, inaczej będziemy je zapisywać. Na przykład:

 •  do słów kończących się na -e dodajemy samo -d (nie podwajamy e do -eed), na przykład: love-loved (kocha-kochał), congratulate-congratulated (gratulować-gratulowała)
 •  jeśli słowo kończy się na -y po samogłosce, wymieniamy -y na -ied. Na przykład: try-tried (próbować-próbował), cry-cried (płakać-płakało)
 •  jeśli słowo kończy się na samogłoskę i spółgłoskę, podwajamy ostatnią samogłoskę. Na przykład tap-tapped (klepać-poklepał), commit-committed (popełnić-popełnił), stop-stopped (zatrzymać-zatrzymał). Aby nie było za prosto, nie dotyczy to słów kończących się na spółgłoski w oraz y na przykład show-showed (pokazać-pokazał). Co ciekawe, po angielsku y wymawiamy jako polskie /j/ więc dla nich to spółgłoska! Tak czy owak stosujemy wtedy zasadę z poprzedniego punktu study-studied (studiować-studiował).
angielski czas przeszły past simple

Czas przeszły od William Shakespear to Wouldiwas Shookspeared (will-> would, I am ->I was, Shake->shook, speare-speared)

Czasowniki nieregularne w angielskim czasie przeszłym past simple

Czasowniki nieregularne jak sama nazwa wskazuje rządzą się własnymi prawami – albo ich brakiem. W każdym razie nie ma nad czym się tu zastanawiać, trzeba je po prostu wykuć na pamięć. Warto uczyć się od razu trzech form – ta trzecia przyda nam się wkrótce do tworzenia zdań w najpopularniejszym angielskim czasie present perfect i innych perfektach.

Czasowniki nieregularne należą do najpopularniejszych słów. Podać można tu kilka przykładów:

 • (iść) go – went

I went to the cinema (Poszedłem do kina)

 • (pływać) swim – swam

She swam in the ocean. (Ona płynęła w oceanie)

 • (brać) take – took

She took my glasses. (Ona zabrała moje okulary)

 • (pić) drink – drank

He drank too many beers. (On wypił za dużo piw)

 • (odchodzić) leave -left

She left in the morning. (Ona wyszła nad ranem.)

 • (przychodzić) come-came

She came to me herself.

(Sama do mnie przyszła)

 • (dawać) give-gave

I gave her a golden ring.

(Dałem jej złoty pierścionek)

Jako że temat jest nader obszerny, polecam lekturę osobnego wpisu poświęconego wyłącznie czasownikom nieregularnym.

co to są angielskie czasowniki nieregularne

Czytaj również: Co Wikingowie mają wspólnego z angielskimi czasownikami nieregularnymi?

Podwójne życie czasownika do

Do to niezwykły czasownik. Niczym dr Jeckyl i Mr Hyde prowadzi podwójne życie. Z jednej strony jest niby zwykłym czasownikiem: do znaczy robić. Z drugiej strony jednak, pełni też funkcję czasownika posiłkowego (auxiliary verb) – sam z siebie w zdaniu nie znaczy wtedy nic, pełni jedynie funkcję gramatyczną, to znaczy pokazuje w jakim czasie jest zdanie, pomaga tworzyć pytania i tak dalej.

W obu przypadkach jest to jednak tak samo odmienialne do-did-done. Wygląda to zabawnie, jeśli oba te zastosowania spotykają się w jednym zdaniu!

What did you do at the weekend?

(Co robiłaś w wekend?)

I didn’t do what you asked me to do.

(Nie zrobiłem tego o co mnie prosiłaś żebym zrobił)

Angielskie czasy przeszłe past simple continuous

Czytaj również: Porównanie angielskich czasów przeszłych past simple i past continuous

Czas przeszły simple past oraz słówko ago

Angielski czas przeszły past simple bardzo lubi się ze słowem ago („temu”). Dlatego często będzie występować razem:

 • I moved in here 10 years ago.

(Wprowadziłem się tutaj 10 lat temu)

 • I met my wife a long time ago.

(Poznałem swoją żonę dawno temu)

Inne słówka zaprzyjaźnione z angielskim czasem przeszłym simple past

Zaprzyjaźnione słówka związane z częstotliwością występowania:

 • often (często),
 • sometimes (czasami),
 • always (zawsze).

Na przykład:

 • I sometimes drove 100 miles just to see her.

(Czasami jeździłem 100 mil tylko po to by ją zobaczyć)

 • I often told her how beautiful she was.

(Często mówiłem jej jak była piękna)

czas przeszły past simple

Używając czasu przeszłego past simple – jak szef!

Zaprzyjaźnione słówka związane z czasem występowania:

 • last week (w ubiegłym tygodniu),
 • when I was a child (gdy byłem dzieckiem),
 • yesterday (wczoraj),
 • two weeks ago (dwa tygodnie temu).

Niekoniecznie musi to być nawet określony punkt przeszłości:

 • the other day (jakiegoś innego dnia),
 • ages ago (wieki temu),
 • a long time ago (dawno temu).

Na przykład:

 • We saw a good movie last week.

(Widzieliśmy dobry film w zeszłym tygodniu)

 • Yesterday night, I arrived in England.

(Wczoraj wieczorem przyjechałem do Anglii – pamiętaj, że mówimy arrive in)

 • She finished her work at eight o’clock.

(Ona skończyła pracę o ósmej)

 • People left caves a long time ago.

(Ludzie wyszli z jaskiń dawno temu)

She played the guitar when she was a child.

(Ona grała na gitarze gdy była dzieckiem)

No dobrze. A co z Chuckiem Norrisem?

Dlaczego GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie przeszłym?

Ponieważ Chuck Norris tak szybko jeździ!

angielski czas przeszły past simple

Jeśli chcesz potrenować angielską gramatykę z Chuckiem Norrisem, tutaj znajdziesz kilka ćwiczeń. Oczywiście jeśli – co zrozumiałe! – wolisz potrenować ze Speakingo, zapraszam na kurs języka angielskiego online!  😉


Angielski nie nauczy się sam!

Zacznij rozmawiać z komputerem jak z nauczycielem, Chuckiem Norrisem!

angielski czas przeszły simple past chuck norris


Mam nadzieję, że angielski czas przeszły prosty past simple stał się teraz dla Was… prosty. Jeśli nadal macie jakieś pytania, pytajcie śmiało w komentarzach to chętnie odpowiem!

Podobał Ci się tekst - podziel się nim z innymi!
1 gwiazdka2 gwiazdek3 gwiazdek4 gwiazdek5 gwiazdek (108 opinii, średnio: 4,99 na 5)
Loading...