Tam je konstrukce there is, there are!

Anglické věty rády začínají od „there is“ nebo „there are„, což bychom přeložili do češtiny jako „tam je“ nebo „tam jsou“. Bez ohledu na to, jak divně to zní v češtině, v angličtině to zní skvěle! V tomto příspěvku se dozvíte, jak používat konstrukce there is / there are.


obsah:

 1. Co to znamená there is?
 2. Co to znamená there are?
 3. Krácení there is & there are.
 4. Na co je there is, there are?
 5. Počty s konstrukcí there is / there are.
 6. There is & there are počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.
 7. Cvičení s anglickým there is & there are.

1. Co to znamená there is?

There is doslova znamená „tam je“. Tímto způsobem ukazujeme na jednu věc.

A jak víme z časování slovesa „být“ (to be) ve třetí osobě jednotného čísla (on, ona, ono) bude vždy is.

 • There is a girl.

(Je tam holka. – ona)

 • There is a man.

(Je tam muž. – on)

 • There is a car.

(Je tam auto. – ono)

Ale co když chceme ukázat na více lidí nebo objektů?

am is are, to be
Viz také: Kdy použít „am“, „is“ a kdy „are“. Rocková lekce pro začátečníky.

2. Co to znamená there are?

Pokud ukážeme na více než jednu věc, měli bychom říci „there are“ v množném čísle:

 • There are two cars.

(Tam jsou dvě auta.)

 • There are many interesting things in the world.

(Na světě je mnoho zajímavých věcí.)

 • There are two boys and two girls.

(Jsou tam dva chlapci a dvě dívky.)

Všimněte si, že i když v češtině bychom řekli: „Je hodně…“ (ne „jsou“), v angličtině musíme říci „There are many…“.

3. Krácení there is & there are

V hovorové řeči obvykle krátíme:

there is = there’s

Například následující věty znamenají přesně totéž:

 • There is a car. = There’s a car.

Teoreticky je zkrácení také správné v množném čísle:

 • there are = there’re

Například:

 • There are five cars. = There’re five cars.

Výslovnost there’re je však tak krkolomná, že obvykle lidé dávají přednost tomu, aby vyslovovali plné there are.

zkrácení v anglickém staženém formuláři
Viz také: Krácení v angličtině neboli formy… stažené

4. Proč je nauka there is there are tak důležitá?

Nauka there is a there are je důležitá, protože věty v angličtině formulujeme jinak. Nemůžeme jen tak přeložit jednotlivá slova, protože budeme mluvit nesmysly.

[Proto je tak důležité naučit se celé věty, ne biflovat se slova a nudná pravidla!]

Co tím myslím?

Řekněme, že vašeho přítele vyhodila z domu dívka (jako Adele) a vy ho chcete nějak utěšit. Můžete poukázat na to, že svět je velký, nyní má šanci na mnohem zajímavější vztah s jednou z téměř čtyř miliard fascinujících žen na světě.

Takže řeknete:

 • Neboj! Na světě jsou miliony úžasných dívek!

Co když je to náš kolega ze zahraničí a my to musíme říct anglicky?

Ukazuje se, že musíme začít přemýšlet v angličtině a trochu přebudovat konstrukci této věty.

Pak řekneme:

 • Don’t worry! There are millions of wonderful girls in the world!

Podívejte se: taková krátká věta a obsahuje tolik zajímavých gramatických témat:

 1. Stejně jako je hloupé používat „tam jsou“ v české větě, je stejně hloupé v angličtině, pokud zapomeneme vložit naše there is / there are.
 2. Vidíme problém s předložkami: dozvěděli jsme se, že „na stole“ je „on the table“ a nyní „na světě“ je „in the world“! V předložkách je nulová logika!
 3. Musíme přidat další slovo „of“, což samo o sobě v češtině nic neznamená, má pouze gramatickou funkci.
 4. Musíme změnit slovosled ve větě. Pokud řekneme slovo od slova:
 • In the world, there are millions of wonderful girls

Tato věta je správná, ale zní velmi poeticky. A všimněte si, že pak musíme přidat nejen čárku, ale také naše „there are“.

Proto prostě musíme přejít na používání anglických gramatických konstrukcí, když mluvíme anglicky (a ne přeneseniny z češtiny). A to chce jen praxi.

Stejné to bude s otázkami.

prezentovat jednoduché současné jednoduché
Viz také: Ne tak jednoduchý čas present simple.

Are there / Is there?

Pokud je náš kolega stále zamilovaný do „té jediné“ s nedůvěrou se zeptá nás zeptá …

 • Jsou na světě opravdu miliony skvělých dívek?

… při překladu této věty do angličtiny vzniká další problém.

V otázkách v angličtině musíme použít konstrukci zvanou inverze (převrácený slovosled), to znamená, že abychom vytvořili otázku, musíme přehodit první dvě slova ve větě.

Z té samé věty

 • There are millions of wonderful girls in the world!

uděláme:

 • Are there really millions of wonderful girls in the world?

Totéž bude platit o otázkách s there is:

 • There is a car. → Is there a car?

(Je tam auto?)

There is enough time to do it. → Is there enough time to do it?

(Je na to dost času?)

Nevypadá to moc komplikovaně, že?

Aby však nepřirozené anglické gramatické konstrukce „se nám zaryly pod kůži“, potřebujeme hodně, hodně cvičení a opakování správných anglických vět – potřebujeme praxi nejen teorii!

Proto, pokud jste začátečník, nyní bych doporučil přejít na cvičení there is & there are na základní úrovni kurzu anglického jazyka online Speakingo.

Pokud pro vás zatím nic nebylo nové, doporučuji další čtení. Pokusíme se trochu zkomplikovat naši konstrukci there is, there are!

5. Počty v angličtině s konstrukcí there is / there are

Jedním z nejoblíbenějších použití konstrukce there is / there are jsou počty. Mám na mysli věty, ve kterých počítáme různé objekty.

Například v češtině řekneme:

 • Na stromě jsou tři ptáci a kočka. A také Tom a Katka.

V angličtině řekneme:

 • In the tree, there are three birds and a cat. There is also Tom and Katka.

Ačkoli v češtině nebudeme říkat „tam je“ nebo „tam jsou“ v angličtině musíme použít there is / there are v obou větách.

this that these those, reflexive pronouns, zaimki wskazujące
Viz také: 4 anglická podstatná jména ukazující – this, that, these, those.

There is there are se seznamem předmětů

Všimli jste si, že jsem napsal:

 • There is Katka a Tom?

Koneckonců, jsou to zjevně dva lidé, tj. množné číslo!

Nemělo by to být:

 • There are Kasia i Tomek?

Odpověď je, že obě tyto verze jsou správné.

Ačkoli jazykoví puristé se budou přiklánět kthere are, v praxi je there is mnohem populárnější. ¹.

Proč?

Protože při vyjmenovávání položek ze seznamu je naše první podstatné jméno na seznamu v jednotném čísle (jedna Katka nebo jeden Tom).

Proto, stejně jako v češtině, řekneme také:

 • In my room, there is a table and two chairs.

(V mém pokoji je stůl a dvě židle.)

Ale

 • In my room, there are two chairs and a table.

(V mém pokoji jsou dvě židle a stůl.)

Obě věty popisují stejnou místnost s přesně stejným množstvím nábytku, ale v prvním případě pravděpodobně řekneme, že there is, a ve druhém případě určitě there are.

číslice čísla v angličtině
Viz také: Čísla a počty v angličtině

There is nebo There are a number of…

Dalším složitým příkladem je, když ukazujeme na jednu skupinu mnoha objektů.

Vzhledem k tomu, že skupina je jedna, budeme spíše říkat, že there is:

 • There is a number of unnamed stars in our galaxy.

(V naší galaxii je velké množství nejpojmenovaných hvězd.)

Lze říci, že tímto způsobem zdůrazňujeme, že jsou skupinou. Pokud na druhou stranu chceme zdůraznit, že existuje mnoho jednotlivých hvězd, můžeme také ¹ říci there are:

 • There are a number of unnamed stars in our galaxy.

(V naší galaxii je velké množství nejpojmenovaných hvězd.)

Bude to podobné s takovými „kolektivními“ frázemi jako:

 • a variety of (široký výběr něčeho),
 • a group of (skupina, např. lidí),
 • a collection of (sbírka) a tak dále.

6. There is & there are s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény

S počitatelnými podstatnými jmény je záležitost jednoduchá. Jak je jeden, tak píšeme there is a jak více, tak there are:

 • There is one cat.

(Je tam jedna kočka.)

 • There are two cats.

(Jsou tam dvě kočky.)

Tedy jako všechno, o čem jsme mluvili výše.

Ale co nepočitatelná podstatná jména?

Když nemůžeme něco spočítat (voda, štěstí), uvědomíme si, že je to jedna (i když nespočetná) „věc“ a užijeme there is:

 • There is water in my shoe!

(Mám vodu v botě!)

 • There is enough happiness for everybody.

(Je tu dost štěstí pro každého!)

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině, ducks, uncountable nouns
Viz také: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině.

There is & there are + much, many & a lot of

Many je pro počitatelná podstatná jména. Much pro nepočitatelná.

Proto řekneme:

 • There are many cars.

(Je tu spousta aut.)

 • There is much water.

(Je tu hodně vody.)

Situace je problematičtější s a lot of.

Ačkoli by nás lákalo s a lot of (podobné těm, o kterých bylo psáno výše, např. a variety of), zacházet jako s hromadným slovem, většina lingvistů se přiklání k názoru, že a lot of znamená „hodně / mnoho“, takže by mělo fungovat stejným způsobem jako much a many.

Takže výše uvedené dvě věty s a lot of budou vypadat takto:

 • There are a lot of cars.

(Je tu spousta aut. – Auta jsou počitatelná.)

 • There is a lot of water.

(Je tu hodně vody. – Voda je nepočitatelná.)

much many lots of
Viz také: Spousta toho much, many, lots of…

7. There is a very nice English course for you!

Pokud chcete cvičit všechny tyto konstrukce v praxi – (tam) je pro vás velmi fajnový kurz angličtiny!

Nejdůležitější je schopnost aplikovat there is a there are a všechny ostatní gramatické konstrukce a slova v praxi! A bohužel se to nenaučíme z knihy nebo blogu… To se lze naučit pouze prostřednictvím praxe!

Nenaučíme se mluvit perem nebo klávesnicí. Pokud se chceme s někým domluvit, musíme začít používat ústa!

Proto doporučuji online kurz angličtiny Speakingo!

Stejně jako dítě se na něm naučíte veškerou gramatiku a slovní zásobu, aniž byste se museli starat o teorii. Ony samy od sebe vstoupí do vaší hlavy!

Bez sebemenšího stresu mluvíte s telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás, v případě potřeby vás opravuje. To je nejen velmi efektivní, ale také příjemná metoda učení angličtiny, protože je to 100% o konverzaci!

Každopádně vyzkoušejte si první testovací týden na sobě – bez smluv nebo závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Angličtina se sama nenaučí!


Je vše již jasné s naším there is, there are? Pokud ne, neváhejte se zeptat v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail