Proč potřebujeme anglické účelové infinitivy?

I když to zní děsivě, z tohoto příspěvku se každý začátečník dozví, co jsou anglické účelové infinitivy (infinitive of purpose + to / in order to / so as to) a jak je používat v praxi.


Anglické věty s infinitivem (infinitive)

Angličtina je tak bizarní jazyk, různé části řeči vypadají stejně. Nikdy nevíme, zda je například walk podstatným jmenem „chůze“ nebo slovesem „chodit“.

Proto před slovesy často dáváme slovo „to“, což nám signalizuje, že se jedná o sloveso. To znamená, že “ to walk “ znamená „chodit“. Je to pak sloveso v infinitivu (infinitive), to znamená v základní formě, kterou najdeme ve slovníku.

Ve větách obvykle vynecháme naše „to“. Například řekneme, že I’m walking (teď chodím) v čase present continuous, nebo I walk every day během času present simple.

Existují však situace, kdy ve větě použijeme celý duet „to walk“ – a to budou naše účelové infinitivy (infinitive of purpose).

Viz také: Pozitivní přísloví v angličtině (positive proverbs in English)

Infinitiv účelu (infinitive of purpose)

Pokud je činnost popsaná v naší větě vedena cílem nebo záměrem, je velmi pravděpodobné, že to bude účelový infinitiv (infinitive of purpose).

Budeme diskutovat o několika typech z nich:

 1. Nejoblíbenější účelové infinitivy s „to“.
 2. Účelové infinitivy s „in order to“.
 3. Účelové infinitivy s „so as to“.
 4. Dejte si pozor na účelové infinitivy s „so that“.

a samozřejmě zmíníme:

 1. Cvičení na účelové infinitivy na kurzu angličtiny Speakingo.

V podstatě to, in order to, so as to, so that bude znamenat to samé: „proto aby“. Všechny naznačují účel naší věty. Tento cíl je vyjádřen ve slovesu v infinitivu.

propojovací slova, linkery, svářeče, anglicky
Viz také: 10 nejoblíbenějších linking words (spojovacích slov) v angličtině.

1. Věty v účelovém infinitivu s „to“ (infinitive of purpose + to)

Nejběžnější infinitivní větou cíle bude jednoduše infinitiv po samotném „to“ „aby“, následovaný cílem našeho vyjádření.

Například:

 • They went on holiday to relax.

(Jeli na dovolenou, aby si odpočinuli.)

 • He studies hard to get good grades.

(Hodně se učí, aby dostal dobré známky.)

 • I gave up cigarettes to live longer.

(Přestal jsem kouřit, abych žil déle.)

nebo jako na obrázku výše:

 • The purpose of lives is to be happy.

(Smyslem našeho života je být šťastný.)

Věty s účelovými se mohou vyskytnout za všech okolností.

Například:

(Cvičím každý den, abych zůstal zdravý.)

(Nyní šetří peníze, aby si koupil byt.)

(Šel jsem na univerzitu, abych získal titul. – Mimochodem, pro Angličany to obvykle znamená bakalářský titul, dělat magisterský titul se stal módním ve Velké Británii pouze v posledních letech.)

 • Past continuous: She was walking to the shops to buy milk when she met John.

(Šla do obchodů koupit mléko, když potkala Johna. – první „to“ je zde předložkou, jen vypadá stejně, ale znamená něco úplně jiného – „někam“ a ne „aby“)

(Přijde později vyzvednout Julii.)

(Právě šla studovat do knihovny.)

Existuje dvakrát tolik anglických časů, ale tyto jsou nejoblíbenější. Všimněte si, že bez ohledu na to, o jaký gramatický čas jde, po „to“ následuje sloveso vždy ve své základní formě (v infinitivu).

2. Věty s účelovým infinitivem s „in order to“ (infinitive of purpose + in order to)

In order to“ je formálnější, plnější verze od ‚to‘. Takže pokud chceme znít vážněji ve stejných infinitivních větách, můžeme vetkat delší frázi, in order to:

 • They went on holiday in order to relax.

(Odjeli na dovolenou, aby si odpočinuli.)

 • He studies hard in order to get good grades.

(Hodně se učí, aby dostal dobré známky.)

 • I gave up cigarettes in order to live longer.

(Přestal jsem kouřit, abych žil déle.)

Zápor v účelových infinitivech (infinitive of purpose)

V obou těchto případech musí být náš zápor „not“ před „to“:

 • I drank coffee not to fall asleep.

(Pil jsem kávu, abych neusnul.)

 • I drank coffee in order not to fall asleep.

(Pil jsem kávu, abych neusnul.)

a tak to bude s so as to, o kterém vám řeknu více:

 • I drank coffee so as not to fall asleep.

(Pil jsem kávu, abych neusnul.)

in order to konstrukce
„Abych chytil rybu, musím se naučit být ryba.“ Viz také: 8 memů, ABYSTE POCHOPILI KONSTRUKCI IN ORDER TO.

3. Účelový infinitiv s „so as to“ (infinitive of purpose + so as to)

„So as to“ znamená znovu… to samé. Stejně jako „in order to“ naše „so as to“ je formálnější než holé „to“. Takže můžeme říci ty samé věty stejně dobře:

 • They went on holiday so as to relax.

(Odjeli na dovolenou, aby si odpočinuli.)

 • He studies hard so as to get good grades.

(Hodně se učí, aby dostal dobré známky.)

 • I gave up cigarettes so as to live longer.

(Přestal jsem kouřit, abych žil déle.)

Zahájení vět s formálními in order to & so as to

Pokud začneme větu s in order to & so as to budeme znít ještě vážněji – i když význam věty bude přesně stejný. Všimněte si, že tentokrát musíme vložit čárku:

 • In order to relax, they went on holiday.
 • So as to live longer, I gave up cigarettes.

so that, so as to, so & such, so am I, so do I, neither do I, I think so, I guess so, I expect so, I hope so, I suppose so czy I don't think so
Viz také: So that, so such a vše o anglickém „so“

A teď něco pro pokročilejší:

4. Pozor na účelové infinitivy s „so that“ (infinitive of purpose + so that)

Všimněte si, že ve všech výše uvedených případech jsme měli „to“. V případě, že so that už ho nemáme, a proto je situace jiná.

Ve všech výše uvedených případech je ten, kdo provádí činnost, stejnou osobou, která je cílem činnosti. Znamená to „Jedu na dovolenou, abych si odpočinul“ a „Učí se, aby mohl získat lepší známky.“

So that použijeme, pokud jsou obě části věty o různých lidech.

Například:

 • I went on holiday, so that my wife could relax.

(Jel jsem na dovolenou, aby si od mě moje žena mohla odpočinout.)

 • He studies hard so that his parents are proud of him.

(Učí se hodně, aby na něj byli jeho rodiče hrdí.)

 • I gave up cigarettes so that she would stop smoking too.

(Přestal jsem kouřit, aby ONA také přestala.)

Jak vidíte, tyto věty se rády pojí s modálními slovesy (could, would atd.)

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Viz také: Jak rychle a efektivně se můžete naučit anglicky sami?

5. Cvičení účelové infinitivy v online kurzu angličtiny Speakingo

Teorie je samozřejmě jedna věc, ale praxe je druhá.

Stejně jako se nemůžete naučit jezdit na kole z knihy, nenaučíte se mluvit anglicky z blogu nebo učebnice. Pokud budete přemýšlet nad zákony aerodynamiky a mechaniky při jízdě na vašem kole v parku, pravděpodobně přistanete na stromě!

Musíte pohnout ústy, vybudovat si zvyk mluvit anglicky! Pouze tímto způsobem můžeme rozbít jazykový blok a skutečně mluvit, když to bude potřeba!

Proto doporučuji online kurz angličtiny Speakingo!

Skládá se z konverzace, což je to nejdůležitější. Nicméně veškerá gramatika a slovní zásoba je také zahrnuta, ale naučíte se ji jako dítě, které začíná mluvit – v určitém okamžiku víte, takhle se to řekne, protože jste to nečetněkrát slyšeli a řekli.

A co je nejzajímavější, mluvíte úplně bez stresu se svým… telefonem nebo počítačem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás dokonce opravuje. A nikdy se nenaštve.

A díváte se na krásné fotografie, posloucháte pěkný hlas rodilého mluvčího, „pouze“ odpovídáte na otázky a znalosti vstupují do vaší hlavy!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat a vyzkoušet si angličtinu se Speakingo na týden zdarma – bez jakýchkoli závazků – a uvidíte, že to stojí za to!


Zaregistrujte se do kurzu Speakingo, abyste se naučili anglicky!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je vše již jasné s anglickými účelovými infinitivy (infinitives of purpose with to, in order to, so as to, so that)? Pokud ne, neváhejte se zeptat v komentářích!

Několik příkladů vět, jsem si vypůjčil z webu Perfect English Grammar

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
am is are, to be, kdy
Am is are? Rocková lekce pro začátečníky!

Am, is a are jsou v zásadě jedno a to samé slovo… tedy být. Používáme je však k odkazování na různé osoby (já jsem, oni jsou). Pamatujte si jednou provždy, kdy používáme am, kdy is, a kdy are díky několika jednoduchým, fantastickým rokovým písním!

Číst dále »
Učitel v Anglii: assistant i supply teacher z QTS
Učitel v Anglii: assistant i supply teacher z QTS

Přemýšlíte o tom, že budete pracovat jako učitel v Anglii? Já jsem učil na téměř stovce londýnských škol za posledních sedm let, v tomto textu sdílím své zkušenosti s touto tématikou – kdo je supply teacher, assistant teacher, jaké jsou jejich výdělky a co je QTS.

Číst dále »
Den v anglické základní škole

Váháte, zda poslat dítě do anglické základní školy, nebo se vrátit do České republiky? Nebo se chcete stát učitelem či učitelkou v Anglii? Jelikož jsem několik let učila jako supply teacher (učitel zásobování) v Londýně, popisuji v tomto textu typický den v anglické základní škole.

Číst dále »
jak a kde se začít učit angličtinu na online kurzu speakingo
Jak a kde se začít učit anglicky?

I ta nejdelší cesta musí začít prvním krokem! V tomto příspěvku sdílím své zkušenosti učitele, jak se začít učit anglicky, abyste konečně dosáhli požadovaného cíle! A také, jak vypadá první lekce na online kurzu Speakingo.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail