Have to & must. Musíš to vědět!

Have to & must

V angličtině máme dva základní způsoby, kterými můžeme vyjádřit, že musíme něco udělat: have to a must. Zajímavé je, have to (has to) je mnohem více jako naše „musí“ než samotné must. Jak a kdy je používáme a jaký je mezi nimi rozdíl?


Have to... znamená, „Musím“

Have to – nebo has to pro třetí osobu jednotného čísla (on, ona, ono) – používáme, když je něco konečné, když jsme povinni něco udělat.

Nemám jinou možnost, než to udělat!

 • I have to get up early tomorrow. (Zítra ráno musím vstát brzy ráno.)
 • She has to study before her exams. (Musí studovat před zkouškami.)
 • It has to disappear from here! (To musí odtud zmizet!)
 • We have to change the bulb… (Musíme vyměnit žárovku…)
 • They have to work a lot. (Musí hodně pracovat.)

Ve výše uvedených větách je have to (has to) „hlavní sloveso“ ne pomocné (i když v jiných větách se to děje naopak, např. Have you done it?). Pomocné je zde do-does-did.

Pokud bychom tedy chtěli zdůraznit význam našeho projevu, můžeme říci:

 • I do have to get up early. (Opravdu musím vstát brzy ráno.)
 • Musí se učit! (Opravdu se musí učit.)

Proč se o tom zmiňuji?

present simple s, have has
„Když se naučíte čas present simple, ale zapomenete přidat s“ ve třetí osobě jednotného čísla. Viz také:Kdy have, kdy has a co je ten present simple -s?

Have to & has v otázkách

Chceme-li položit otázku s have to (has to), přidáme pomocné sloveso do (does), jak bylo uvedeno výše.

 • Do you have to do it? (Musíte to udělat?)

A ve třetí osobě (on, ona, tohle) does:

 • Does she have to do it? (Musí to udělat?)

Můžeme také klást otázky s what? (co?) + do / does:

 • What do they have to do? (Co musí udělat?)
 • What does he have to do? (Co musí udělat?)

Zápor: don’t have to / doesn’t have to

Podobně budeme používat do-dělat v záporu: stejně jako don’t, doesn’t (do not, does not):

 • You don’t have to do it! (Nemusíš to dělat.)
 • She doesn’t have to go there… (Nemusí tam chodit…)

A co naše must?

must, have to, has to, shorse
„Viděl jsem to na internetu – musí to být pravda!“

Kdy a jak používáme must?

Must použijeme, když si myslíme, že musíme něco udělat.

Must je modální sloveso – to znamená, že je stejné pro všechny osoby (také on, ona, ono):

 • It’s a great movie. You must see it! (Je to skvělý film. Musíte to vidět!)
 • She must do something about it… (Ona s tím musí něco udělat… – všimněte si, že tu není she musts)
 • We must go to the shop today, the fridge is empty. (Dnes musíme jít do obchodu, lednička je prázdná.)

Otázky s must

Teoreticky jsou otázky s must možné ¹ i jednoduché (inverze):

 • Must we do our homework? (Musíme si udělat domácí úkol?)

Ale pro mě znějí velmi neohrabaně (nebo alespoň formálně komicky) a v praxi spíše uslyšíme:

 • Do we have to do our homework?

Zápor s mustn’t

Zápor s must zní velmi formálně. Můžeme ho vyjádřit, extrémně formální plnou formou must not nebo zkráceninou mustn’t.

Například:

 • You mustn’t go into the garden. (Nesmíte chodit na zahradu.)
 • You mustn’t believe everything you read on the internet. (Nesmíte věřit všemu, co čtete na internetu.)

Jak vidíte, mustn’t spíše znamená „není to dovoleno“ než „nesmíš“, ale o tom více za chvíli.

7 způsobů, jak se naučit anglicky doma
„Nevěřte všemu, co čtete na internetu jen proto, že je tam obrázek s citátem po straně.“

Kdy must, a kdy have to?

Varuji vás předem: velmi často není nejmenší rozdíl mezi must & have to.

Například, pokud je už pozdě a prohlásíme nadšené společnosti, že „musíme už jít“, řekneme:

 • I must go now.

nebo

 • I have to go now.

Někdy je však rozdíl mezi must & have to hmatatelný.

Anglické must neznamená ani tak „musím“ jako „Myslím, že musím“!

Must je osobnější, než have to. S použitím must mluvíme o našich pocitech a úsudcích, nikoli o suchých faktech.

 • She’s really nice, you must meet her! (Je opravdu milá, musíte se s ní setkat!)
 • I haven’t called my mum for ages. I must call her tomorrow. (Své mámě jsem už věky nevolala. Zítra jí musím zavolat.)

Jak vidíte, výše uvedený „nátlak“ je vnitřní. Žádný policista nad námi nestojí a neříká nám, abychom zavolali naší matce!

Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

Have to signalizuje objektivnější nátlak

Pokud záležitost není osobní, ale vyplývá z faktů, objektivního stavu věcí, neužijeme must ale have to:

 • You can’t turn right here, you have to turn left. (Tady nemůžete odbočit doprava, musíte odbočit doleva.)
 • I’m getting old, I have to wear glasses for reading. (Stárnu, musím nosit brýle na čtení.)
 • John can’t come, he has to work tomorrow. (Jan nemůže přijít, zítra musí pracovat.)

V těchto větách to není o našem pocitu, nebo rozmaru. Vyplývá to z předpisů, biologie nebo naší smlouvy se zaměstnavatelem.

Proto můžeme najít rozdíl v následujících dvou větách:

 1. I must get up early tomorrow.
 2. I have to get up early tomorrow.

Obě tyto věty znamenají: „Zítra ráno musím vstát.“ Ale…

 1. První větu řekneme v pátek, pokud chceme jít ráno na výlet do hor.
 2. Druhou větu řekneme v pracovní dny, protože druhý den budeme mít pracovní nebo školní povinnosti.

Jasný rozdíl se objevuje také v záporu s mustn’t & don’t have to.

Anglická modální slovesa
„Musím jít – moji lidé mě potřebují“

Mustn’t & don’t have to

Kdy používat mustn’t, a kdy don’t have to?

Mustn’t užijeme v záporu, pokud je nesmírně důležité, abychom něco neudělali:

 • A spy mustn’t tell anyone his secrets. (Špion nesmí nikomu říkat svá tajemství.)
 • We mustn’t talk in a library. (Buďte potichu, nesmíme mluvit v knihovně.)

Don’t have to užijeme v záporu, když není třeba něco dělat, ale pokud na to máme chuť, bude to také v pořádku:

 • You can tell me if you want to, but you don’t have to. (Můžete mi říct, jestli chcete, ale nemusíte.)
 • We don’t have to talk in a library. (Proč bychom měli šeptat tady v knihovně, pojďme si promluvit do kavárny.)

Nebo²:

 • You mustn’t worry too much about this. (Nesmíte si s tím dělat starosti – protože váš krevní tlak letí nahoru.)
 • You don’t have to worry too much about this. (Nesmíte si s tím dělat starosti – všechno bude v pořádku, už jsme se o to postarali!)
have to must
„Viděl jsem to v memu, takže to musí být pravda!“

Must & have to v budoucnosti a minulosti

Jak must tak i have mohou popisovat budoucnost:

 1. I must do it tomorrow. (Musím to udělat zítra – protože chci.)
 2. I have to do it tomorrow. (Musím to udělat zítra – protože nemám na výběr.)

Stejně jako v tomto čase přítomném, první věta vyjadřuje více naše „vnitřní nutkání“, zatímco druhá věta vyjadřuje „vnější, objektivní nutkání“.

Must však nemůže popsat minulost:

 • I must go yesterday.

Možnost máme ale takovouhle:

 • I had to go yesterday. (Musel jsem jít včera.)

nebo:

 • I must have gone yesterday. (Zřejmě jsem šel včera, i když si nic z toho nepamatuji…)

Ale rozdíl mezi must a have to v minulosti je poměrně pokročilým tématem, takže se možná zastavme.

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Přečtěte si také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

You must learn English nebo You have to learn English?

Bez ohledu na to, zda vaše potřeba trénovat angličtinu vyplývá z vnitřní potřeby (zvědavost o světě, přístup k informacím, cestování) nebo z externího nátlaku (škola, práce), tj. bez ohledu na to, zda máte integrativní nebo instrumentální motivaci učit se anglicky – Speakingo je vždy skvělá volba!

Proč?

Protože v online kurzu angličtiny Speakingo se učíte prostřednictvím konverzace!

A proč je to tak důležité?

Protože samotná pravidla mohou být užitečná v testu, ale později se ukáže, že místo mluvení máte pouze jazykový blok. Úhledné odpovědi vás napadnou dlouho po skončení rozhovoru…

Musíte si vybudovat zvyk mluvit anglicky!

A abyste se to naučili – musíte mluvit!

Stejně jako se nikdo nenaučil jezdit na kole z učebnice aerodynamiky, nikdo se nenaučí mluvit anglicky bez konverzace!

Proto samozřejmě doporučuji všechny texty o gramatice na tomto blogu – ale pokud to s anglickým jazykem myslíte vážně, doporučuji také samotný kurz!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Vyzkoušejte si ho zdarma a bez jakýchkoli závazků!


Už je všechno jasné? Víte, kdy použít must a kdy have to?

A proč v některých memech bylo „It must be true“ a v jiném „It has to be true“? Je v tom nějaký rozdíl? Napište do komentářů!!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail