Čas past perfect continuous tedy čas předminulý průběhový

past perfect continuous progressive predminuly

Anglický čas past perfect continuous (progressive) používáme tehdy, když se něco stalo v „minulosti“ (kdy?!), ale důraz je stále kladen na samotnou událost.


Co je to čas past perfect continuous (progressive)?

 • Past perfect continuous (známý také jako past perfect progressive) je jedním z 12 krásných anglických časů.
 • Používáme ho k popisu situací, které „byly-byly-dějící se“ v „minulosti“. Stejně jako u času past perfect nemůžeme užít past perfect continuous bez správného kontextu v minulém čase. To znamená, že „předminulost“ je ještě dávnější minulostí.
 • Čas past perfect progressive budujeme přes gramatické spojení „had been” + sloveso v průběhové formě (s –ing na konci). Například: She had been dancing all night. (Tancovala celou noc.)

obsah:

 1. Stavba času past perfect continuous (oznámení, otázky, zápor).
 2. Kdy používáme past perfect continuous?
 3. Jak souvisí past perfect continuous s ostatními anglickými časy?
 4. Definice past perfect continuous.
 5. Jak nejlépe procvičit čas past perfect progressive v praxi?
cas past perfect tense
Viz také: Předminulý čas past perfect simple.

1. had been + ing tj. jak tvoříme past perfect continuous?

Past perfect continuous (pregressive) má navzdory svému strašně složitému názvu docela příjemnou strukturu. Je pravda, že musíme vyslovit spoustu slov, ale nejsou v tom žádné háčky ani komplikace.

To znamená:

Kdo (I, you, Tomek, they) + had been (pro všechny osoby stejně!) + waiting, playing, dancing etc.

 • We had been learning.

Had se často zkracuje na ‚d, tj. vyjde nám:

 • I’d been playing.
 • She’d been dancing.

Pokud tedy někdo – nějakou zvláštní náhodou – použije v řeči čas past perfect continuous , je pravděpodobnější, že „zachytíme“ spíše slovo „been“ než prakticky neslyšitelné „d„.

Jak tedy vypadají typické věty v past perfect continuous?

 • I had been waiting for 100 years, but my patience was rewarded.

(Byl jsem-byl-čekající 100 lat [dávnější minulost], ale moje trpělivost byla odměněna [minulost v „obyčejném“ past simple].)

 • She had been dancing all night, and then she went straight to work!

(Byla-byla-tančící celou noc [nejprve], a pak šla rovnou do práce! [později, ale také v minulosti])

Dá se říct had been having?

Co když jsme byli-měli?

Žádný problém, slovo „have“ můžeme použít dvakrát (tj. v minulém tvaru had), jenže jednou to bude gramaticky pomocné had a podruhé to bude vlastní „měl jsem“ v průběhovém tvaru, tj. (been) having.

 • I had been having headaches until I stopped drinking alcohol.

(Byla jsem-byla-mívající bolesti hlavy, dokud jsem (ne)přestala pít alkohol. – v angličtině nepoužíváme dvojí negaci)

dvoji zapor v anglictine double negative
Řekněte rozhodné „NE!“ dvojitým záporům v angličtině!

 

Otázky v past perfect continuous

Klást otázky v past perfect continuous není příliš populární, ale teoreticky taková možnost existuje. Jednoduše použijeme inverzi a je to:

 • Had she been having headaches before she had that accident?

(Byla-byla-mívající bolesti hlavy před tou nehodou?)

Zápor v čase past perfect continuous

V čase past perfect continuous tvoříme zápor jednoduše přidáním not, obvykle ve zkrácené formě:

had not = hadn’t.

 • There was a smell of cigarettes in the room although he hadn’t smoked there.

V pokoji byly cítit cigarety, i když tam nekouřil.

2. Kdy používáme past perfect continuous?

Nyní si řekneme něco o praktických aspektech past perfect continuous.

Cas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Viz také :Čas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect… a jiné perfekty.

1. Času past perfect progressive používáme k popisu činnosti v období předtím, než se něco stalo v budoucnosti.

Například:

 • He had been working at a circus before he became her boyfriend.

Než se stal jejím přítelem, pracoval v cirkuse.

 • Julia had already been waiting for an hour but Romeo didn’t show up.

Julie čekala hodinu, ale Romeo se neobjevil. – Slovo already je v těchto větách častým hostem.

2. Času past perfect progressive používáme k popisu příčiny budoucí události.

Například:

 • The roads were slippery because it had been snowing.

Silnice byly kluzké, protože sněžilo.

 • He went on diet because he had been gaining weight.

Držel dietu, protože byl přibývající na váze.

darek k mikulasi, santa claus, zabavne memy v anglictine, 6 prosince
Když svatý Mikuláš po rozvodu nasadí vegetariánskou dietu a založí si profil na Tinderu.

3. Konstrukci past perfect progressive užíváme také ve třetím kondicionálu, kdy spekulujeme o minulosti.

Například:

 • If it had been raining, we wouldn’t have gone for a walk.

Kdyby bylo-bylo-pršelo, nešli bychom na procházku.

 • If I had been paying attention in class, I would have passed my matura exam.

Kdybych byl-byl-dával ve výuce pozor, (pak) bych byl složil maturitu.

4. Konstrukci past perfect progressive užíváme i v nepřímé řeči (reported speech).

Můžeme říci, že had been -ing (past perfect continuous) je minulý tvar have been -ing (present perfect continuous). Je to také minulá forma od was/were -ing (past simple). Takto je alespoň budeme zaměňovat v souslednosti časů v nepřímé řeči (reported speech).

Například:

 • I have been saving the planet. → You told me you had been saving the planet.

Zachraňoval jsem planetu → Řekl jsi mi, že zachraňuješ planetu.

 • I was helping Katka. → I said I had been helping Katka.

Pomohl jsem Katce. → Řekl jsem, že pomáhám Katce.

posloupnost casu v anglictine,(sequence of tense, backshifting

3. Past perfect continuous a další anglické časy

Podívejme se nyní, jak náš past perfect continuous souvisí s ostatními anglickými časy.

3.1 Past perfect continuous i present perfect continuous

Obecně platí, že rozdíl mezi časem past perfect progressive a past perfect continuous je, že:

Past perfect continuous nám popisuje, co se dělo do určitého okamžiku v minulosti.

 • I had been waiting for 2 hours, when he finally came.

(Čekal jsem dvě hodiny, když konečně přišla)

Nejdříve jsem byl-čekající a to trvalo a trvalo až do okamžiku jejího příchodu – který již popisujeme „obyčejným“ časem minulým simple past.

Naproti tomu předpřítomný čas průběhový nám popisuje, co se dělo až do přítomného okamžiku.

 • I have been waiting for 2 hours, I hope he is all right!

(Čekám už 2 hodiny, doufám, že je s ní všechno v pořádku!)

cas present perfect continuous tense
Viz také: Čekání na přítomný čas present perfect continuous.

3.2 Past perfect continuous a past continuous

Jak jsem již zmínil, past perfect progressive nám popisuje, co se dělo do určitého okamžiku v minulosti a co skončilo v době, o které je náš příběh.

Minulý čas past simple continuous není tak složitý – jde jen o to, že se něco stalo v minulosti, o které mluvíme.

Proto se tyto dva časy mohou a měly by se v našich pestrých příbězích pěkně propojit.

(Svítilo slunce, ale bylo-dříve-pršelo, takže paluba (lodi) byla mokrá.)

 • The pirate was sitting in a tavern and telling stories (past continuous). He had had (past perfect) many adventures as he had been sailing (past perfect continuous) all his life long.

(Pirát seděl v krčmě a vyprávěl příběhy. Byl-měl mnohá dobrodružství, když se byl-plavil na plachetnici přes jeho dlouhý život.)

cas minuly past continuous pribehy z more
Viz také: Čas past continuous a příběhy z moře od piráta bez oka.

4. Past perfect continuous ve zkratce? Časové determinanty.

Všiml jsem si, že se lidé často ptají na „časové determinanty“ pro past perfect progressive. Předem vás upozorňuji, že zde nejsou žádné zkratky. Některé determinanty času se samozřejmě často vyskytují v past perfect continuous – ale vyskytují se i v jiných časech!

Gramatiku musíte pochopit (nebo lépe „vycítit“), žádné „triky“ zde neexistují.

Nicméně časové determinanty, které se rádi pojí s past perfect continuous, jsou například:

4.1 Determinanty času for & since a past perfect continuous

 • He had been living there for 20 years.

Byl-tam-žijící dvacet let.

 • He had been living there since 1914.

Byl-tam-žijící od roku 1914.

4.2 Determinanty času before & after a past perfect continuous

Vzhledem k tomu, že předminulé časy uspořádávají naše příběhy chronologicky, budou nám také velmi užitečné při vyprávění příběhů slova jako před (before) a po (after).

 • Before settling in London, he had been travelling around the world.

Než se usadil v Londýně, byl-byl-cestující po světě.

 • He gained complete fluency in English after he had been learning English for 20 years.

Po 20 letech co byl-byl-studující angličtinu dosáhl plné plynulosti.

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Viz také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

5. Cvičení s past perfect continuous

Čas past perfect progressive – stejně jako vše ostatní v anglické gramatice – se nejlépe procvičuje v praxi. Neřešte jen cvičení na papíře, ale využijte tento čas k mluvení!

Proto v online kurzu angličtiny Speakingo najdete spoustu vět v tomto a všech ostatních časech a gramatických konstrukcích. Mluvíte s počítačem jako s učitelem, jako dítě, které se učí svou mateřštinu, podvědomě „nasáváte“ všechny tyto konstrukce a brzy budete mluvit jako Angličan nebo Angličanka!

Je to úžasné – díváte se na pěkné obrázky, posloucháte hlas rodilého mluvčího a „jen“ odpovídáte – a všechny znalosti se vám samy dostávají do hlavy!

V každém případě je nejlepší se zaregistrovat a vyzkoušet si tuto metodu učení na jeden týden zcela zdarma a nezávazně!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Učení bez dojíždění, kdy, kde a jak dlouho chcete!


Je už vše jasné, co se týče času past perfect continuous? Směle se ptejte v komentářích, rád vám odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
písně v angličtině
Days of the week, tedy dny v týdnu v angličtině

Dokážete vyjmenovat všechny dny v týdnu v angličtině? Pravděpodobně mnozí z vás v tuto chvíli souhlasně pokývají hlavou. Když však vedle Tuesday položíme Thursday, nastane značný problém. Naučte se historii, hláskování, vtipy a rýmy se dny v týdnu v angličtině.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail