30 anglických tipů, jak se chránit před horkem

porady jak chronić się przed upałami

Horké počasí není jen v České republice, ale také (a možná ještě více) ve vlhkém anglickém podnebí. Podívejte se, jak vám angličtí lékaři radí, jak se chránit před teplem…. a zlepšete si přitom angličtinu!


Na obrázku: Chybějící klimatizace v mém bytě. Musel jsem improvizovat.
Mimochodem, všimněte si, že „musím“ není ani tak must, jako spíše have to , zejména v minulém čase!

Horké počasí v Anglii by mohlo být ještě horší!

Nedávno teplota v Anglii poprvé v historii překročila 40 stupňů Celsia. A přestože ve většině zemí panují vyšší teploty než v Anglii, ve Spojeném království je horko obzvlášť nesnesitelné.

Stejně jako v Anglii v zimě způsobuje citelná teplota minus jeden stupeň Celsia, že celá země stojí v chladu, tak i Angličanům dává vysoká teplota pořádně zabrat. Hlavním problémem je, že na Britských ostrovech, které jsou obklopeny mořem a oceánem, je vysoká vlhkost vzduchu, což způsobuje, že změnu teploty pociťujete silněji.

Jak to shrnul jeden anglický uživatel internetu:

(V anglickém záznamu výše – všimněte si typického chybějícího psaní velkých písmen)

Doslovný překlad:

Teplo v zahraničí: nádherné. „mírně větrné“. cítíte se jako noblesní italská princezna, která stojí na nábřeží a s větrem v šatech se dívá na průzračné (klidné) moře.

Vedro ve Velké Británii: cítíte se jako pes v rozpáleném autě. bezvětří i při otevřených oknech. nyní žiješ v kaluži potu.

Není tedy pravda, že v Anglii stále prší, jak by se mohlo zdát ze stereotypu!

počasí v Anglii Londýně, přísloví, výroky
Viz také: Přísloví o počasí v Anglii.

Jak se chráníte před horkem?

I takový milovník slunce, jako jsem já, má někdy plné zuby horka, které se na něj valí z oblohy. Pokud se tedy v noci převalujete z boku na bok, nemůžete spát z horka nebo trčíte za stolem v kanceláři bez klimatizace, bude vás zajímat těchto několik anglických tipů, jak se chránit před horkem!

S touto radou přišla londýnská společnost Netdoctor.

Zkuste si nejprve přečíst rady v angličtině a pak, pokud něčemu nerozumíte, si pod nimi přečtěte doslovný překlad.

1. Jak se chráníte před horkem? Drink up! – Napijte se!

 • The first rule of heatwave survival is to drink up! Drink plenty of water throughout the day to stay hydrated – even if you’re not thirsty. Hot weather causes you to sweat, and it’s vital to replenish the lost fluids or you’ll overheat. Dehydration symptoms include dizziness, a dry mouth, lethargy, lack of energy and very dark urine – so keep a chilled water bottle within reach at all times to quench your thirst.

„První pravidlo, jak přežít vlnu veder, je pít! Během dne pijte hodně vody, abyste zůstali hydratovaní – i když nemáte žízeň. V horkém počasí se potíte a je důležité doplňovat ztracené tekutiny, jinak se přehřejete. Mezi příznaky dehydratace patří závratě, sucho v ústech, letargie, nedostatek energie a velmi tmavá moč – mějte proto vždy po ruce láhev chlazené vody, abyste uhasili žízeň.“

Zajímavé na této dehydrataci je, že když se chceme napít, je už pozdě, tělo v horku a při fyzické námaze už nestihne vodu správně rozvést po těle. Musíte se napít dříve, než pocítíte žízeň!

Takže to není to pití, na které jste mysleli. 😉 Dokonce dehydratuje, což je bolestivě cítit druhý den.

alkohol pomaha v nauce anglictiny
Viz také: Alkohol pomáhá při učení angličtiny

2. Make a cooling compress – Vytvořte chladicí kompres

 • A cold compress is a surprisingly simple but effective method to quickly lower your body temperature and help you to cool down. Freeze a damp flannel or tea towel and use it as a cold compress on your neck and forehead to cool you down during the day. Keep a compress on your bedside table at night in case you wake up sweating and need a chill fix.


Studený obklad je překvapivě jednoduchá, ale účinná metoda, jak rychle snížit tělesnou teplotu a ochladit se. Zmrazte vlhký flanel nebo „ručník“ (utěrku) a použijte jej jako studený obklad na krk a čelo, abyste se během dne ochladili. V noci mějte na nočním stolku obklad pro případ, že se probudíte zpocení a budete potřebovat „ochladit“ (zchladit).

3. Chill your pillow – Vychlaďte si polštář

 • If you’re lucky enough to own a big freezer, bag up your sheets and chill them during the day to help you sleep comfortably on a sweltering night. Choose thin cotton sheets that don’t retain heat rather than a duvet. If your freezer isn’t big enough, chilling your pillow cases can be just as effective.

Pokud máte to štěstí, že máte velký mrazák, zavařte si povlečení (zabalte ho do sáčku) a přes den ho zchlaďte, abyste si zajistili pohodlný spánek v horké noci. Místo přikrývky zvolte (spíše) tenké bavlněné povlečení, které nezadržuje teplo. Pokud nemáte dostatečně velký mrazák, může být stejně účinné i chlazení povlaků na polštáře.

 • to swelter – potit se (hovorově)

učení angličtiny spánkem
Viz také: Sen o učení angličtiny ve spánku

4. Take a lukewarm shower – Osprchujte se vlažnou vodou

 • Taking a cool shower or bath is a great way to bring your body temperature down first thing in the morning or just before bed. However, it’s worth opting for lukewarm water over the freezing cold setting. When you take a cold shower, your body works hard to try to warm up again — which can lead you to feel even hotter. According to a 2019 study, warm water actually cools your bloodstream, so take a lukewarm shower to regulate your body temperature more efficiently.

Chladná sprcha nebo koupel je skvělým způsobem, jak hned ráno nebo těsně před spaním snížit tělesnou teplotu. Vyplatí se však zvolit vlažnou vodu namísto ledově studené. Když si dáte studenou sprchu, vaše tělo se usilovně snaží znovu zahřát – což může vést k tomu, že vám bude ještě větší horko (budete se cítit ještě teplejší). Podle studie z roku 2019, teplá voda ve skutečnosti ochlazuje krevní oběh, proto se sprchujte vlažnou vodou, abyste účinněji regulovali tělesnou teplotu.

zlaté vtipné myšlenky v angličtině
Viz také: 30 zlatých, vtipných myšlenek v angličtině…. zpod sprchy!

5. Cool your toes – Ochlaďte si prsty na nohou

A tohle je asi nejvtipnější nápad, jak se chránit před horkem!

 • Feet are one of the body’s quick-cooling spots and if you focus on chilling your toes it can lower your whole body temperature and help you stay cool, so use a cold damp towel wrapped around your feet for temporary relief or soak your socks in cold water. If you’re really suffering, pop your socks in the freezer for 10 minutes for the ultimate toe cooler!

Nohy jsou jednou z nejrychleji se ochlazujících částí těla, a pokud se zaměříte na ochlazování prstů na nohou, můžete snížit teplotu celého těla a zůstat v pohodě. (při udržování chladu), takže pro dočasnou úlevu použijte studený vlhký ručník omotaný kolem nohou nebo si ponožky namočte do studené vody. Pokud vás to opravdu bolí, dejte ponožky na 10 minut do mrazáku, abyste si je mohli vzít. . „Nejvyšší“ chladič na prsty!

 • toe – prst na noze
 • pop – má nesčetné množství neformálních významů: prasknout, hodit, vystřelit, zasáhnout..
 • ultimate – toto slovo se často objevuje v reklamách, kterým dodává romantický a humorný nádech.

6. Leave your hat on – Nechte si klobouk na hlavě

Také si tuto radu spojujete s textem písně Joe Cookera You Can Leave Your Hat On?

 • Sweltering hot and wondering how to cool down? If you really must leave the house, shading your face from the sun with a hat will make you feel cooler on a scorching day. Opt for wider brimmed styles and avoid black which absorbs heat, or carry a sun protective umbrella around for your own personal shady spot.


„Potící se horko“ a přemýšlíte, jak se ochladit (jak se chránit před horkem)? Pokud opravdu musíte opustit dům, stínění obličeje před sluncem kloboukem vám v den, kdy „pálí kůže“, zajistí chladnější pocit. Vyberte si klobouky se širší krempou a vyhněte se černé barvě, která pohlcuje teplo, nebo si s sebou vezměte deštník, který vás ochrání před sluncem, abyste měli vlastní stinné místo.

Drobná gramatická poznámka. „Stín“ jsou v angličtině dvě různá slova!

 • shadow – obrazec osoby nebo předmětu, který zakrývá světlo.
 • shade – stinné místo, oblast

co to znamená chtít, chtít, chtít, chtít někoho, lama , písně
Viz také: Chci vědět, co to znamená chtít & wanna!

7. Pull down the blinds – Stáhněte žaluzie (rolety)

 • Keep your curtains and blinds closed during the day to stop the sun coming in, but open windows on the shady side of the house. This will stop the heat coming in and reduce the temperature of your room. But once the sun sets and the temperature drops, open them back up for a slightly cooler breeze to help you cool down.


Přes den mějte zatažené závěsy a žaluzie, aby dovnitř nepronikalo slunce, ale otevřete okna na stinné straně domu. Tím se zastaví vnikání tepla dovnitř (přívod/odvod) a sníží se teplota v místnosti. Když však slunce zapadne a teplota klesne, otevřete ji zpět, abyste se mohli ochladit mírným chladnějším vánkem (abyste vpustili chladnější vítr).

Všimněte si, že ve větě Once the sun sets… and temperature drops… mluvíme o budoucnosti (slunce zapadne, teplota klesne), ačkoli v angličtině to vypadá jako přítomný čas prostý present simple (sets, drops, nikoli: will set, will drop). Je to proto, že zde máme co do činění s prvním podmiňovacím způsobem!

cas pritomny prosty present simple
Viz také: Ne tak jednoduchý čas present simple tense.

8. Make a brew – uvařte si něco teplého k pití

 • Did you know that sipping on a hot cup of tea can actually help to cool you down? A 2012 study carried out by researchers from the University of Ottawa looked at the effect hot drinks have on body temperature and revealed that sipping tea can indeed lower the amount of heat stored inside your body, provided the additional sweat that’s produced when you drink the hot drink gets the chance to evaporate.

Věděli jste, že popíjení horkého čaje vám může pomoci se ochladit? Studie vědců z Ottawské univerzity z roku 2012 se zabývala (znepokojivými) účinky horkých nápojů na tělesnou teplotu a zjistila, že pití čaje skutečně může snížit množství tepla uloženého v těle, pokud se pot, který se při pití horkého nápoje vytvoří navíc, stihne odpařit.

nejoblíbenější chyby při učení angličtiny, kávy nebo čaje
„Kávu nebo čaj?“ „Kávu.“ „Ale to je čaj.“ Viz také: Nejčastější chyby při učení angličtiny.

9. Get minty – ‚Jít na mátový‘

 • According to research mint actually tricks your brain into believing your mouth is cold, so sip on mint tea or make your very own mint cooler to beat the heat. Simply add a handful of mint leaves to a jug of iced or carbonated water, toss in some fresh lemon slices, sit back and enjoy.


Podle výzkumů máta skutečně přesvědčí váš mozek, že vaše ústa jsou studená, a tak popíjejte mátový čaj nebo si vyrobte vlastní mátový chladič, abyste překonali horko. Stačí přidat hrst lístků máty do džbánu s ledovou nebo perlivou vodou, přidat několik plátků čerstvého citronu, pohodlně se usadit (relaxovat) a vychutnávat.

Speakingo učení angličtiny zlepšit práci mozku
Viz také:Jak učení angličtiny zlepšuje funkci mozku?

10. Skip coffee and alcohol – Vynechat kávu a alkohol

 • Everyone loves a glass of cool beer in the sunshine (and who could survive without coffee?) but in the midst of a heatwave it’s worth sidestepping drinks that have a diuretic effect. Beer and coffee are both fluid depleting culprits that make you need to pee more and lose fluids as a result. You need fluids to sweat to help cool down, so switch to water until the heatwave passes.

Každý má rád sklenici vychlazeného piva na sluníčku (a kdo by přežil bez kávy?), ale uprostřed vlny veder se vyplatí vzdát se (těch) nápojů, které mají močopudné účinky. Pivo i káva jsou viníky úbytku tekutin, kvůli kterým musíte více močit, a tím ztrácíte tekutiny. Potřebujete tekutiny, které vám pomohou se ochladit, proto přejděte na vodu, dokud vlna veder (ne)přejde.

Anglické rady, jak se chránit před horkem?

Jak jinak se můžeme chránit před horkem? 20 dalších nápadů, jak se chránit před letními vedry.

11. Avoid hot foods – Vyhýbejte se kořeněným (doslova: horkým) jídlům.

 • According to research eating spicy food can make you feel hotter! So avoid spicy curries or hearty roast dinners, and opt for chilled salads and pasta dishes that can be enjoyed cold. Keep your oven off to avoid generating any more heat in the house, and fire up the barbecue to spend the entire heatwave eating alfresco.


Podle výzkumů vám konzumace kořeněných jídel může zvýšit pocit horka (budete se cítit žhavější)! Vyhněte se proto kořeněným pokrmům na kari nebo vydatným pečeným večeřím a volte raději chlazené saláty a těstoviny, které si můžete vychutnat (sníst) za studena. Nechte troubu vypnutou (nezapínejte ji), aby se v domě nevytvářelo větší teplo, a rozpalte gril, abyste mohli celou vlnu veder jíst venku.

vtipné vtipy v angličtině, vtipy
„Když váš salát nepřestává vyprávět vtipy“

12. Eat water-rich foods – Jezte potraviny bohaté na vodu

 • Water-rich fruits and veggies such as melon, berries, cucumber and fresh peas all have a high water content, which will aid hydration and help you cool down. Cold vegetable soups, such as gazpacho, and homemade ice-lollies packed with fresh fruit juices or pureed fruits should also be top of the heatwave menu.

Ovoce a zelenina bohaté na vodu, jako je meloun, bobulovité ovoce (jahody – strawberries, borůvky – blueberries). ), okurky a čerstvý hrášek (všechny) mají vysoký obsah vody, což napomáhá hydrataci a ochlazování. Studené zeleninové polévky, jako je gazpacho (španělská rajčatová polévka), a domácí zmrzlina plná čerstvých ovocných šťáv nebo ovocných pyré by také měly být na vrcholu vašeho jídelníčku v době vlny veder.

Krátká gramatická poznámka:

Fruit (Ovoce) je zpravidla nepočitatelné podstatné jméno.
Například:

 • I don’t like fruit.

Nesnáším ovoce.

Na druhou stranu se můžeme setkat se slovem fruits – v takovém případě se jedná o různé druhy ovoce (každé z nich je nepočitatelné!). Totéž platí pro fish & fishes (nepočitatelné ryby a počitatelné různé druhy ryb).

Zatímco veggies je žoviálně zkrácená verze slova vegetables (zelenina).

13. Snack on frozen yoghurt – Svačina z mraženého jogurtu

 • Invest in a frozen yoghurt maker for creamy but healthy summertime treats. There are a number of great frozen yoghurt makers on the market, which fast-freeze yoghurt and sorbet ingredients to give you a healthy treat. Alternatively buy an ice lolly mould to make cost effective and healthful fruit lollies at home.

Investujte do přístroje na výrobu mraženého jogurtu (jogurtovače), abyste získali krémové, ale zdravé letní pochoutky. Na trhu je řada (mnoho) skvělých jogurtovačů, které rychle zmrazí jogurtové a sorbetové ingredience a poskytnou vám zdravou pochoutku. Můžete si také zakoupit formu na zmrzlinu, abyste si mohli doma vyrobit úspornou a zdravou ovocnou zmrzlinu.

14. Invest in a desk fan – Investujte do stolního ventilátoru

 • When the temperature soars it’s worth investing in a small desk fan to cool you down. Desk fans also come with an unexpected sleep boosting trick: the white noise of a fan whirring away is actually proven to help you sleep! But if you do use it on your desk during the day, try not to nod off.


Když teplota prudce stoupne, vyplatí se investovat do malého stolního ventilátoru, abyste se mohli (ochladit). Stolní ventilátory mají také nečekaný trik, který zlepšuje spánek: je prokázáno, že bílý šum ventilátoru pomáhá usnout! Pokud jej však používáte na pracovním stole během dne, snažte se zůstat vzhůru.

Ve větě IF you do use (JESTLI použijete), se nám nečekaně objevil – obvykle skrytý – pomocný slovesný tvar do. A to je zdůraznění slovesa, které následuje za ním (emfáze).

důraz, empháze, angličtina, nauka
Viz také: Co je důraz (emfáze) v angličtině?

15. Feel the breeze! – Pociťte vánek!

 • On really humid days it can feel like your fan is just circulating hot air around the room. Create a cross-breeze by opening doors as well as windows first thing in the morning to encourage a wind tunnel through your home. If you own more than one desk fan, strategically place them around the room to create a fake cross breeze, or point your fan outside and slightly towards the window so they push the hot air out. If you’re lucky enough to own a ceiling fan, set it to counter-clockwise to pull the hot air away.


Ve skutečně vlhkých dnech se může zdát, že ventilátor pouze cirkuluje (rozvádí) horký vzduch po místnosti. Vytvořte „boční vánek“ otevřením dveří i oken (což bude) „první věc“ (hned) ráno, abyste „podpořili“ (vytvořili) větrný tunel (po)skrz dům. Pokud máte více než jeden stolní ventilátor, rozmístěte je strategicky po místnosti, abyste vytvořili falešný boční vánek, nebo nasměrujte ventilátor ven a mírně k oknu, abyste vytlačili horký vzduch ven. Pokud máte to štěstí, že máte stropní ventilátor, nastavte jej proti směru hodinových ručiček, aby „táhl horký vzduch daleko“.

Anglicky psané memy o silném větru

16. Hang wet sheets – Zavěšení mokrých prostěradel

 • Soak a couple of sheets or muslin squares in water and drape them around the house or in front of windows for a cooling effect. A well-placed wet sheet brings the room temperature down and adds some much-needed moisture to dry air. Damp muslin cloths can also help to keep babies and small children cool during the hottest parts of the day.


Namočte několik prostěradel nebo mušelínových čtverců (např. dětských ručníků) do vody a rozvěste je po domě nebo před okna (do oken), abyste dosáhli chladivého efektu. Dobře umístěné mokré prostěradlo sníží teplotu v místnosti a dodá suchému vzduchu tolik potřebnou vlhkost. Vlhké mušelínové utěrky mohou také pomoci udržet kojence a malé děti v chladu během nejteplejších částí dne.

memy o rodičovství děech a rodičích v angličtině
„Ahoj Janice, jo, můžu ti zavolat za 11 let?“ Viz také: Memy o výchově dětí a rodičů v angličtině.

17. Don’t overexercise – Nepřetěžujte se.

 • While it can be tempting to go for a walk or run when the weather is nice, exercising in hot weather puts extra stress on your body and increases your risk of heat stroke. If you’re reluctant to miss your daily run, start early to sidestep the midday sun, switch running for swimming, or head for the air-conditioned gym instead.


Ačkoli může být lákavé jít se za hezkého počasí projít nebo proběhnout, cvičení v horkém počasí představuje pro tělo (organismus) další zátěž a zvyšuje riziko úpalu. Pokud se nechcete vzdát každodenního běhání, začněte běhat dříve, abyste se vyhnuli polednímu slunci, vyměňte běhání za plavání nebo místo toho navštivte klimatizovanou posilovnu (místo venkovních aktivit).

18. Create a fine mist – Vytvoření jemné mlhy

 • Mist umbrella is just like a traditional patio parasol except this one generates a fine cooling mist around the canopy. Simply connect your standard garden hose to the base and cool down in your own backyard on hot summer days. For a cheaper option, buy a paddling pool and wallow in the shade to cool you down.


Mlhový slunečník se podobá tradičnímu terasovému slunečníku, ale vytváří kolem stříšky jemnou chladivou mlhu. Stačí k základně připojit standardní zahradní hadici a v horkých letních dnech se můžete ochladit na vlastní zahradě. „Levnější variantou“ je koupit si brouzdaliště a plavat ve stínu, abyste se ochladili.

19. Try a portable spritz! – Vyzkoušejte přenosný zavlažovač!

 • For a portable mist to spritz on your face on the bus, at the office, or even in bed at night, pop a cooling face spray into your handbag. Spraying a fine mist of water on your face and limbs works in the same way as sweating by evaporating and cooling the body. Studies show that facial spritzing is also great for skin moisture balance, so it’s a win-win.


Pokud chcete přenosnou mlhu, kterou si můžete nastříkat na obličej v autobuse, v kanceláři nebo dokonce v noci v posteli, vložte si chladivý sprej na obličej do kabelky. Stříkání jemné vodní mlhy na obličej a končetiny funguje stejně jako pocení – odpařuje se a ochlazuje tělo. Výzkumy ukazují, že postřikování obličeje je také skvělé pro rovnováhu vlhkosti pokožky, takže je to výhra pro všechny (zde: dvojitá výhra, obvykle je to řešení výhodné pro všechny).

queen, we are the champions preklad pisne z anglictiny
Viz také: Queen: We Are The Champions. Text s present perfect v pozadí.

20. Pack a paper fan – Zabalte papírový vějíř

A zde je velmi klasický, možná trochu zapomenutý nápad, jak se chránit před horkem:

 • If you’re out and about and struggling in the heat, for a cost-effective cooling solution keep a paper or bamboo hand fan in your bag and whip it out when you need a quick cool down – perfect if you’re sweltering on the tube.


Pokud jste na cestách a bojujete s horkem a hledáte úsporné řešení pro ochlazení, mějte v tašce papírový nebo bambusový ruční větrák a vytáhněte ho, když se potřebujete rychle ochladit – ideální je, pokud jste zpocení v „metru“ (londýnském metru).

Jak jinak se můžete chránit před horkem?

Jak jinak radí angličtí lékaři lidem, aby se chránili před horkem? Posledních 10 tipů.

21. Wear natural fibres – Nosit přírodní vlákna

 • Wear light loose-fitting cotton skirts and tops to draw moisture away from your skin and make sure you opt for natural fibres to help you keep your cool. At night, loose fitting, well-ventilated cotton pyjamas are the best option. Avoid synthetic materials that will cling to you at night.

Noste lehké bavlněné sukně a topy volného střihu, které odvádějí vlhkost od pokožky, a vybírejte si přírodní vlákna, která vám pomohou udržet chlad. Na noc je nejlepší volné, dobře větrané (prodyšné) bavlněné pyžamo. Vyhněte se syntetickým materiálům, které se na vás v noci lepí.

calvin harris summer
Viz také: Léto, auta a krásné ženy s textem Summer od Calvina Harrise.

22. Switch to a summer duvet – Přechod na letní přikrývku

 • Invest in a lower tog summer duvet or switch to a cotton sheet to keep you from seriously overheating during the warmer months. Breathable bedding is best, so opt for linen, bamboo, or cotton to help cool you down. Specialist bedding such as buckwheat or water-filled pillows can also help transfer heat away from the body, or go all-out and buy a cooling mattress topper.

Investujte do letní přikrývky s nižší gramáží (tog je britský ukazatel izolačních vlastností přikrývek atd., což znamená, že přikrývky s nižší gramáží jsou určeny pro teplejší počasí) nebo ji vyměňte za bavlněné prostěradlo, abyste zabránili velkému přehřátí v teplých měsících. Nejlepší je prodyšné povlečení, takže si vyberte len, bambus nebo bavlnu, které vám pomohou udržet chlad. Odvádět tělesné teplo mohou pomoci i speciální lůžkoviny, jako jsou pohankové polštáře nebo polštáře plněné vodou, případně si pořiďte chladivý topper na matraci.

23. Wear sports kit all day – Celodenní nošení sportovní soupravy

 • Most sportswear brands now use sweat-wicking fabric to deal with sweat and help you stay cool during physical activity, so wear your gym kit all day long to retain an even body temperature. If anyone asks, you’re just on your way back from a workout!


Většina značek sportovního oblečení dnes používá tkaniny odvádějící pot, které odvádějí pot a pomáhají vám zůstat během fyzické aktivity v chladu, takže sportovní oblečení noste po celý den, abyste si udrželi rovnoměrnou tělesnou teplotu. Pokud se vás někdo zeptá, právě se vracíte z tréninku!

anglický čas minulý past simple
Věděli jste to? Protože sat (sat) je minulý tvar od sit (sit), fat (fat) je minulý tvar od fit (fit, atletický). Viz také: Past and present simple tenses… a čas plyne…

24. Invest in a home AC unit – Investice do domácí klimatizační jednotky

 • Loathe as we are to suggest you turn to an air conditioner for comfort during these humid and sticky times, if you’re really struggling to sleep/work/relax and you’re desperate for a breath of fresh air, an AC unit is the fastest and most effective way to beat the heat.

Nechce se nám doporučovat, abyste se v těchto vlhkých a lepkavých časech obraceli na klimatizaci, ale pokud se vám opravdu špatně spí/pracuje/odpočívá a zoufale se chcete nadechnout čerstvého vzduchu, je klimatizační jednotka (AC – Air Conditioning) nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem, jak porazit horko.

Horko je zpět aneb 20 meme v angličtině pro horké léto!

Jak se ale chránit před horkem, když si nemůžete dovolit klimatizaci?

25. Make your own air con! – Vyrobte si vlastní klimatizaci!

 • To go easier on the planet (and your pocket) ignore the above and make your own home air con by placing an electric fan in front of your desk (or bed during the night) behind a shallow container filled with ice cubes. The ice will cool the air blowing over you and help evaporate sweat when temperatures soar.

MacGyverovy rady, jak se chránit před horkem! 🙂

Chcete-li ulehčit (zmírnit) zátěž planety (a své kapsy), ignorujte výše uvedené a vytvořte si vlastní domácí klimatizaci umístěním elektrického ventilátoru před svůj pracovní stůl (nebo v noci před postel) za mělkou nádobu naplněnou kostkami ledu. Led ochlazuje vzduch, který na vás fouká, a pomáhá odpařovat pot při vyšších teplotách.

26. Switch off electrical devices – Vypněte elektrické spotřebiče

 • Sharing your home with multiple electrical devices can actually raise the room temperature and you’d be surprised at the heat generated by devices including chargers, TVs, laptops, and even lightbulbs. So unplug any unnecessary electrical equipment and go off grid! High temperatures can actually damage your devices and shorten their lifespan, so it’s good practice to switch everything off when it’s not in use.

Sdílení domácnosti s více elektrickými spotřebiči může skutečně zvýšit teplotu v místnosti a byli byste překvapeni, jaké teplo produkují spotřebiče, včetně nabíječek, televizorů, notebooků a dokonce i žárovek. Proto odpojte všechny nepotřebné elektrické spotřebiče a odpojte je od elektrické sítě! Vysoké teploty mohou spotřebiče poškodit a zkrátit jejich životnost, proto je dobré je vypínat, pokud je nepoužíváte.

naučte se anglicky online
Viz také: Co je efektivní online výuka angličtiny?

27. Go solo – Jdi sám (Zvol si samotu)

 • If you find yourself tossing and turning all night long and your other half is emanating enough heat to boil a kettle, consider separate rooms for the duration of the heatwave. This applies to the daytime too, so skip your nightly sofa snuggles and avoid densely populated places such as the tube. One hot body is enough to contend with!

Pokud se vám stává, že se celou noc převalujete a vaše druhá polovička vyzařuje takové teplo, že by se z něj dala uvařit rychlovarná konvice, zvažte možnost oddělených pokojů po dobu vlny veder. To platí i během dne, takže vynechejte večerní tulení na pohovce a vyhněte se hustě obydleným oblastem, jako je metro. Stačí jedno žhavé tělo, abyste to zvládli! (Jedno horké těleso potřebuje dostatek energie k ochlazení. Natož dvě!)

28. Head downstairs –Jít dolů (po schodech)

 • Hot air rises, so head downstairs to cool you down during the hottest parts of the day. If you live in an apartment and don’t own a basement, pop out to a cafe between 11am-3pm and make the most of their air-con until the temperature dips.

Horký vzduch stoupá vzhůru, proto se v nejteplejších částech dne ochlaďte v přízemí. Pokud bydlíte v „bytě“ a nemáte sklep, zajděte mezi 11. a 15. hodinou do kavárny a využijte jejich klimatizaci, dokud teplota (ne)klesne.

30 anglických tipů, jak se chránit před horkem
Jediný způsob, jak zvládnout vlnu veder

29. Freeze your hot water bottle – Zamrazte si láhev s horkou vodou

 • Dig out your winter hot water bottle and stick it in the freezer for a multi-purpose ice pack that you can keep in the bed during those hot summer nights, or rest on your feet during the day to help cool you down.

Vyndejte zimní láhev s horkou vodou (termofor) a vložte ji do mrazáku, abyste získali víceúčelový ledový balíček (zábal), který můžete mít v posteli během horkých letních nocí nebo si ho můžete dát na nohy během dne, abyste se ochladili.

A poslední kreativní tip, jak se chránit před horkem:

30. Go glamping! – Vydejte se na výlet do… „glamping“!

Glamping je druh luxusního kempování – spojení slov „glamorous“ (prestižní) a „camping“ (bydlení ve stanu).

 • If you’re lucky enough to have access to private outdoor space, pitch a tent in your own backyard/roof/terrace and take the temperature down a few notches by sleeping in the great outdoors. The best thing about camping in your own garden is you still get to enjoy creature comforts, so forget uncomfortable camp beds and drag your mattress and duvet outside for the ultimate home glamping experience to cool you down.

Pokud máte to štěstí, že máte přístup k soukromému venkovnímu prostoru, postavte si stan na vlastní zahradě/střeše/terase a snižte teplotu o několik příček tím, že budete spát „pod širým nebem“ (pod širým nebem, na volném prostranství). Nejlepší na kempování na vlastní zahradě je, že si stále můžete užívat pohodlí, takže zapomeňte na nepohodlné kempinkové postele a vezměte si ven matraci a přikrývku, abyste si užili dokonalý zážitek z domácího glampingu, který vás ochladí.

english speakingo, ONLINE KURZ ANGLIČTINY
Viz také: Kurz angličtiny online.

Jak se vyrovnat s neznalostí angličtiny?

Když už víte, jak se vypořádat s horkem, stojí za to zjistit, jak se vypořádat s neznalostí angličtiny!

Pokud se chcete zlepšit v angličtině (na jakékoliv úrovni), prolomit jazykovou bariéru nebo si jen občas popovídat v angličtině, abyste nevyšli z cviku, mám pro vás skvělou nabídku!

V kurzu angličtiny Speakingo je učení jednoduché, efektivní a zábavné!

Díváte se na krásné obrázky, posloucháte rodilého mluvčího a konverzujete v angličtině a všechna gramatika a 2000 nejdůležitějších slovíček se vám dostanou do hlavy samy!

Podívejte se, jaké to je učit se anglicky na Speakingo zdarma a nezávazně! Stáhněte si aplikaci do telefonu nebo se zaregistrujte níže a vyzkoušejte si nezávazný zkušební týden zdarma!

Už víte, jak se chránit před horkem? Nebo máte jiné nápady, jak se chránit před horkem, které na vás padá z nebe? Podělte se o své triky v komentářích!


Rozsviťte svou angličtinu!

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Lití železa, dokud je žhavé!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail