Modals in the past: Could / Should / Would have done

V případě modálních sloves vypadá mluvení o minulosti (modals in the past) trochu jinak než pro „normální“ slovesa. V tomto textu se dozvíte, jaký rozdíl je mezi could & could have, should & should have a would & would have.


Modals in the past

Modální slovesa (modal verbs) jsou zajímavé mimo jiné proto, že nemají průvěhovou formu (should), nebo mají (can-could, will-would), ale používá se v tolika různých situacích, že není známo, zda mluvíme o minulosti nebo ne, a proto, abychom si byli jisti, přidáme k nim další have (could have done, would have done).

Obvykle je používáme v situacích jako „když mi něco v životě nevyšlo“ – proto jim někdy říkáme „modální slovesa ztracených příležitostí“ (past modals of lost opportunity)¹“.

Obecně platí, že když mluvíme o past tense modals, obvykle máme na mysli následující tři delikventy:

 1. Could have
 2. Would have
 3. Should have

could of, would of, should of

A možná stojí za to od samého začátku poukázat na to, že neexistuje nic, jako could of, would of, should of.

To je jen běžná chyba native speakerů, pro které have zkrácené na ‚ve zní jako of.

Ale není!

could have, should have, would have, modals in the past, modální slovesa v čase minulém could of, should of, would of
„Kdo tě sakra učí anglicky!“

Začněme pravděpodobně nejzajímavějším a nejsložitějším – případem modals in the past neboli could & could have.

1. Could & could have

Obecně lze říct, že by could je minulý čas od can:

 • You can do it! (Dokážeš to!)
 • I could do it. (Mohl jsem to udělat. – Podařilo se mi to, zvládl jsem to.)

Could vystupuje rovněž jako uctivější verze can:

 • We can go for a walk. (Můžeme jít na procházku.)
 • We could go for a walk. (Mohli bychom se projít. Co na to říkáte? Chcete?)

A již v tomto okamžiku to začíná být nejasné, protože výše uvedené věty by mohly znamenat:

 • I could do it. (To bych mohl udělat. – Jestli chceš, udělám to.)
 • We could go for a walk. (Mohli bychom se projít. – Ale už nesmíme.)
Could v časech present simple & past simple
Přečtěte si také: Could v časech present simple & past simple.

Could have je přesnější

Proto, pokud nechceme zanechat stín pochybností, že mluvíme o minulosti – a mimochodem zníme pak jako lépe vzdělaný člověk – namísto samotného could můžeme použít modal in the past a říci could have:

 • I could have done it. (Mohl jsem to udělat.)
 • We could have gone for a walk. (Mohli jsme jít na procházku.)

Všimněte si, že po modals in the past dáváme sloveso „ve třetí formě“ (past participle). Pro „dělat“ výše je to: do-did-done, a pro „jít“ je to: go-went-gone.

Could have promarněné příležitosti

V praxi však budeme could have používat nejčastěji v situacích, kdy bylo něco možné, ale neudělali jsme to. S nádechem nostalgie mluvíme o promarněné příležitosti a říkáme například:

 • I could have told her I loved her. (Mohl jsem jí říct, že jsem ji miloval.)
 • You’re lucky anyway, it could have been much worse! (Ať tak či onak máte štěstí, mohlo to být mnohem horší!)
 • We could have gone to the cinema instead of doing this nonsense. (Mohli jsme jít do kina místo toho, abychom se vypořádávali s těmito nesmysly.)

Možná také nebyla žádná šance:

 • He couldn’t have met us, because he was so busy. (Nemohl se s námi setkat, protože byl tak zaneprázdněný.)

Nebo tato šance může být pouze čistě teoretická (ve třetím podmíněném způsobu):

 • I could have passed the exam, if I’d studied more. (Mohl jsem složit tuto zkoušku, kdybych se více učil.)
 • He couldn’t have driven her to the airport, because he had lost his driving licence. (Nemohl ji odvézt na letiště, protože přišel o řidičský průkaz.)
Podmíněné způsoby s modálními slovesy, contitionals with modals, naučte se je!
Viz také: Pokud si přečtete tento článek o podmíněných způsobech s modálními slovesy (conditionals with modals), možná se je konečně naučíte!

2. Would & would have

Situace je podobná v případě modálního slovesa would. I když to zní divně, would je čas minulý tvořící čas budoucí modálního will. Takový návrat do minulosti:

 • I will do it. (Udělám to.)
 • He said he would do it. (Řekl, že to udělá. – Věta v nepřímé řeči)

Nebo ukazující na podráždění:

 • The car won’t start. (Auto nechce nastartovat.)
 • We missed the show because the car wouldn’t start. (Zmeškali jsme show, protože auto nechtělo nastartovat.)

Kromě toho would užíváme ve zdvořilostních frázích:

 • Would you open that jar for me, please? (Mohl byste mi otevřít tuto sklenici, prosím?)
 • Would you like to have some more tea, love? (Dáš si ještě trochu čaje?)

Would je možné užívat při vzpomínání na minulost:

 • As kids we would get up early in the morning and play outside. (Jako děti jsme vstávali brzy ráno a hráli si na dvorku.)

A ve frázích would rather i would prefer:

 • I would rather you didn’t go there. I’d prefer you stayed home. (Byl bych radši, kdybys tam nešel. Byl bych radši, kdybys zůstal doma.)

K tomu všemu užíváme would jako jedno z modals in the past.

imperatives, imperative mood, rozkazovací způsob, angličtina
„Přiveď mi dalšího šmoulu!“ Viz také: Imperatives: Rozkazovací způsob v angličtině.

Would jako past modal

Would v modals in the past užíváme ve dvou situacích:

a) Vyjasnění, že se rozhodně jedná o minulost.

 • I would have called you, but my phone died. (Zavolal bych vám, ale můj telefon „umřel“ – baterie se vybila.)

Na ulici jistě často uslyšíte verzi bez have:

 • I would call you, but my phone died. (Zavolal bych vám, ale můj telefon „umřel“ – baterie se vybila.)

Tato věta však není nijak zvlášť hezká ani zcela správná.

Proč?

Když už mluvíme o hypotetické situaci v současnosti, používáme druhý podmíněný způsob, který by zde vypadal takhle:

 • I would call her if my phone didn’t die.(Zavolal bych jí – teď – kdyby se mi nevybil telefon.)
Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Přečtěte si také: Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?

Mluvili jsme však o situaci z minulosti (omlouváme se, že jsme jí nezavolali). Spekulace o minulosti by naopak měly být vyjádřeny pomocí třetího (would have called), nikoli druhého podmíněného způsobu (would call).

[Podobný problém bude v mnoha větách s could vs. could have]

b) Would have ve třetím podmíněném způsobu

Správná věta ve třetím podmíněném způsobu bude vypadat takhle:

 • If my phone hadn’t died, I would have called her. (Kdyby se mi nevybil telefon, tak bych jí – v minulosti – zavolal.)

Mluvíme o promarněné příležitosti z minulosti – to znamená, že klasicky používáme modals in the past k popisu ztracené příležitosti.

would, would rather, would like to, would you mind, anglictina, gramatika
Viz také: Vše o WOULD!

3. Should & should have

Konečně, pravděpodobně nejjednodušší případ. A to proto, že should všichni znají. Znamená jen „měl bys“ a to je všechno.

 • You should learn about modals in the past. (Měli byste se učit o modálních slovesech v minulosti.)

A protože should nemá minulý čas, abychom mohli použít toto modální sloveso v minulosti (modals in the past), musíme jej doplnit pomocným slovesem have.

Proto, když nechceme říci „co by měl někdo dělat“, ale „co měl udělat“, řekneme například:

 • You should have learnt about modals in the past. (V minulosti ses měl naučit o modálních slovesech v minulosti.)

Pomocí should have můžeme prolévat slzy na příslovečným rozlitým mlékem:

 • I should have married him. (Měla jsem si ho vzít.)
 • They should have been here a week ago. (Měli tu být už před týdnem.)
 • She shouldn’t have been listening to our private conversation! (Neměla poslouchat náš soukromý rozhovor!)

A to je zatím vše pro conditionals in the past!

should, kdy uzivat, subjunctive
Viz také: Měli byste se nyní naučit… o modálním slovese SHOULD!

Aby vaše angličtina nebyla „promarněnou příležitostí“!

Jak vidíte, důstojné ale nebezpečně znějící could have, would have & should have, stejně jako celé téma modals in the past není tak složité.

Nejtěžší – jako vždy – je aplikace nově naučených slov a gramatických konstrukcí v praxi. Ale co z toho, že bychom dokonce zvládli složit zkoušku z angličtiny (na kterou bychom se přesně naučili gramatická pravidla a seznamy slov), pokud v reálných situacích nám nejdou slova na jazyk.

Proto náše ústa také musí trénovat – musíme jen mluvit anglicky!

A ne jen tak ledajakým způsobem, protože pak si můžeme zapamatovat chybné konstrukce, které je těžší se odnaučit, než se je vůbec naučit!

Tak jak?

Nejlépe na online kurzu angličtiny Speakingo!

Veškeré učení angličtiny zde spočívá v mluvení v angličtině podle osnov přizpůsobených vaší úrovni pokročilosti, které nepostřehnutelně obsahují veškerou gramatiku, kterou potřebujete, a 2000 nejoblíbenějších slov, jejichž znalost vám umožní pochopit 90% všech konverzací v angličtině.

A co víc, jedná se o online kurz, takže se můžete učit kdykoli a kdekoli chcete, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu!

Žádný stres a žádné dojíždění!

Je hezké mluvit s počítačem, který vám rozumí, chválí vás nebo vás v případě potřeby opravuje díky technologii rozpoznávání řeči!

To je nejen rychlá a efektivní, ale také příjemná metoda učení angličtiny!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat níže a vyzkoušet si na týden zdarma a bez jakýchkoli závazků, zda vám tento způsob výuky angličtiny vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Chápete, kdy užívat could have, would have, should have a o co chodí s těmi všemi modals in the past? Pokud máte nějaké otázky, položte je odvážně v komentáři – rád odepíšu!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Jak vypadá učení během online kurzu angličtiny Speakingo?
kategorie textů na blogu:
dnešní zápisy dne:
Najít na blogu::
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Problem z mówieniem po angielsku?

Mów jak anglik!