Conjunctions: Anglické spojky

Conjunctions jsou anglické spojky, to znamená, krátká slova jako and, but, however. Spojky nám umožňují pěkně propojit fragmenty vět mezi sebou. V tomto záznamu se seznámíme s několika spojkami, což nám bude užitečné při psaní i v řeči.


Základní anglické spojky (conjunctions)

Pokud právě začínáte své dobrodružství s anglickým jazykem, doporučuji si nejprve přečíst položku o těchto nejzákladnějších spojkách (conjunctions), známých také jako „linking words“, která vám budou užitečná na úrovni začátečníků.

linking words, linkers, spojky, anglicky
Viz také: 10 nejoblíbenějších linking words v angličtině.

Pokud jste však ambiciózní středně pokročilý nebo pokročilý student, vyzývám vás, abyste pokračovali ve čtení o anglických spojkách (conjunctions).

Co jsou conjunctions (anglické spojky)?

Obecně se jedná o slova, která nám umožňují kombinovat myšlenky a věty do jednoho delšího prohlášení. Proto se hovorově nazývají linking words – spojovací výrazy. Mohou být tematicky rozděleny (hranice se překrývají), v tomto textu pro English at Home jsem je rozdělil do šesti kategorií.

Anglické spojky (conjunctions) pro nás mohou být užitečné, pokud chceme:

 1. Uvézt příklad.
 2. Doplnit informace.
 3. Shrnout prohlášení.
 4. Uspořádat příběh chronologicky.
 5. Uvézt příčinu nebo následek.
 6. Porovnat nápady mezi sebou.

A kromě toho řekneme několik slov o:

Takže jedno po druhém.

1. Anglické spojky (conjunctions) pro udávání příkladů

 • For example – například
 • For instance – také „například“ pouze formálněji
 • Namely – jmenovitě

Například:

 • It’s good to be careful, for example, wash your hands.

(Je dobré být opatrný, například si mýt ruce.)

 • I learned an important lesson when I lost my job, namely, that nothing is a hundred percent guaranteed.

(Když jsem přišel o práci, naučil jsem se důležitou lekci, a to, že nic není 100% jisté.)

Všimněte si čárky před a po for example. [Více o čárkách v předposlední části záznamu.]

2. Anglické spojky (conjunctions) pro dodatečné informace

 • both… and – to i to
 • In addition – navíc
 • As well as – stejně jako (spíše hovorové než formální)
 • Also – také (vyhýbáme se mu na začátku věty)
 • Too – také (a too je rádo na konci věty)
 • Furthermore, – co víc (formálně, vždy s čárkou)
 • Moreover, – co víc (formálně)
 • Apart from – kromě
 • Besides – kromě toho
 • Yet – a přesto

Několik příkladů:

 • They gamble, yet they don’t smoke.

(Hazardují, ale nekouří.)

 • In addition to what you have said, he is also messy.

(Kromě toho co jsi řekl, je také chaotický.)

 • This glass was cracked, besides, I never liked it.

(Ta sklenice byla prasklá, a kromě toho se mi nikdy nelíbila.)

 • He is clever as well as handsome. = He is both clever and handsome.

(Je chytrý i pohledný.)

 • They were concerned too. / I, too, was concerned.

(Také se báli. / Také jsem se bál.)

 • Marketing strategy provides us with a picture of the potential market. Furthermore, it informs us about the competition.

(Marketingová strategie nám poskytuje představu o potenciálním trhu. A co víc, informuje nás o konkurenci.)

obchodní idiomy anglický monkey business
Viz také: Obchodní idiomy v memech v angličtině.

3. Anglické spojky (conjunctions) pro shrnutí

Následující spojovací výrazy (linkers) se obvykle použijí na začátku věty k shrnutí všeho, co bylo dosud řečeno. Vždy po nich na začátku věty dáme čárku:

 • In short, – ve zkratce
 • In brief, – ve zkratce
 • To conclude, – abych to zakončil
 • To summarise / In summary – shrnutí
 • In a nutshell, – s přihlédnutím k výše uvedeným záležitostem (doslova „ve skořápce ořechu“)
 • In conclusion, – závěr je, že

V podstatě všichny znamenají jedno a totéž.

 • In brief, you have to learn conjunctions.

(Stručně řečeno, musíte se naučit spojky.)

 • To conclude, learning conjunctions is good for you.

(Závěrem lze říci, že učení spojek je pro vás dobré.)

4. Anglické spojky (conjunctions), které umožňují dávat řád prohlášení

 • The former, … the latter – ten předchozí… ten následující (např. argument)
 • Firstly, secondly, – za prvé, za druhé
 • then / next – potom
 • no sooner…than – ne dříve než..
 • finally / lastly – na konec
 • when – kdy
 • while – zatímco
 • the following – následující..

Například v takových větách jako:

 • I like both apples and bananas, but I believe the former to be healthier.

(Mám rád jablka i banány, ale myslím, že ty první jsou zdravější.)

 • The following movies are good for learning English: The Gentleman, The English Patient, Home Alone.

(Následující filmy jsou vhodná pro výuku angličtiny: Džentlmeni, Anglický pacient, Sám doma.)

 • First, we have a shower and then we watch the movie.

(Nejprve se osprchujeme, a pak se podíváme na film.)

Vzhledem k tomu, že pořadové číslice mohou být jak přídavná jména, tak příslovce, přidání koncovky -ly je volitelné, nanejvýš přidává trochu formality ¹.

gerund infinitiv
Viz také: Gerund a infinitiv nebo kdy -ing a kdy „to“?

5. Anglické spojky (conjunctions) o příčině a následcích

a) Spojky příčinné:

 • Due to (the fact that nebo jiné podstatné jméno)z důvodu (faktu že)
 • Owing to (the fact that nebo jiné podstatné jméno) z důvodu (faktu že)
 • Because (of + podstatné jméno) – protože (kvůli)
 • for – staromódní „poněvadž“
 • Since- jako že (ne ve smyslu „od nějakého momentu v čase“)
 • As – jako že

Například:

 • Due to the rise in oil prices, flight tickets skyrocketed.

(V důsledku růstu cen ropy se ceny letenek zvýšily.)

 • Since the company is expanding, we need to hire more staff. = As he company is expanding, we need to hire more staff.

(Jak společnost roste, musíme najmout více zaměstnanců.)

 • We postponed the picnic because of the bad weather. = We postponed the picnic because the weather was bad.

(Piknik jsme odložili kvůli špatnému počasí.)

b) Conjunctions o následku:

 • Therefore, – proto
 • So – tak
 • Consequently – v důsedku toho
 • This means that – to znamená že
 • As a result – v důsledku toho

Například:

 • Consequently, he lost his well-paid job.

(V důsledku toho přišel o dobře placenou práci.)

 • Therefore, he had to find a new one.

(Proto si musel najít novou.)

 • So, he subscribed to a job portal.

(Takže se přihlásil na pracovní portál.)

anglické věty, učení se psát, práce, sopka, kočka
Viz také: Jak pěkně vytvářet věty a psát sloh ve 4 krocích

6. Anglické spojky (conjunctions) a nejen ty, které porovnávají

 • but ale
 • either..or.. – buď… nebo…
 • whether…or not – buď… nebo ne (bez ohledu na to, nebo ne)
 • neither… nor… – ani… ani…
 • not only…but (also) – nejen… ale (také)…
 • both…and – obojí.. – to i to…
 • the…the – ten… ten..
 • as…as – tak… jak…
 • rather…than – spíše… než…
 • However – nicméně
 • Although / even though – ačkoli / i když
 • Despite (the fact that) – navzdory skutečnosti že (faktu že)
 • In spite of (the fact that) – mimo (faktu že)
 • Nevertheless / Nonetheless – mimo všechno / konec konců
 • Whereas – zatímco
 • Unlike – na rozdíl od
 • In theory… in practice… – teoreticky… v praxi

Například v praxi:

 • Have either peas or corn. Whether you like it or not!

(Sněz hrášek nebo kukuřici. Ať se ti to líbí nebo ne!)

 • The more you learn the more you know.

(Čím více se učíte, tím více víte.)

 • Nevertheless, I will choose option B.

(Každopádně volím možnost B.)

 • Unlike in the UK, in the USA guns are legal.

(Na rozdíl od Velké Británie jsou zbraně v USA legální.)

 • Although in theory teachers should prepare for lessons, in practice they often don’t have enough time.

(I když v teorii by se učitelé měli připravit na výuku, v praxi na to často nemají dostatek času.)

praktický kurz angličtiny
Viz také: Kurz praktické angličtiny… Nebo jaký?

Anglické spojky (conjunctions) a čárky (commas)

Čárky jsou velmi zajímavé téma v angličtině. Velmi kontroverzní. Zejména pokud jde o takzvanou Oxford comma.

Zde obecně řekněme, že v angličtině můžete, ale nemusíte dávat čárku před and a jinými spojkami.

Například:

 • I researched the topic, and I created the presentation.

(Studoval jsem téma a vytvořil prezentaci.)

Zvláště pokud je spojka v první části věty, dáváme po ní čárku:

 • First, I researched the topic. Then, I created the presentation.

Nebo se středníkem:

 • I researched the topic; afterwards, I created the presentation.

nebo:

 • After I researched the topic, I created the presentation.

Pokud si však věty prohodí strany, čárka zmizí:

 • I created the presentation after I researched the topic.

Obvykle však nedáme čárku, například ve větách s but:

 • He is handsome but not very smart.

(Je hezký, ale ne příliš chytrý.)

Pokud nezkombinujeme dvě plnohodnotné věty (independent clauses):

 • He is handsome, but he is not very smart.

(Je hezký, ale není moc chytrý.)

Ve větách s because spíše čárku nedáváme, protože věty jsou závislé:

 • He kissed her because he loved her.

(Políbil ji, protože ji miloval.)

jak být dobrý s angličtinou

Praktické učení anglických spojek (conjunctions)

Samozřejmě je nejlepší naučit se všechny tyto spojky (conjunctions) v praxi!

Vynikající příležitostí pro to je online kurz angličtiny Speakingo!

V tomto jedinečném kurzu angličtiny se učíte hlavně mluvením! Díky tomu se neocitnete v situaci, kdy si sice možná vzpomenete na některá slova, ale nevíte, jak ho vlepit do celé věty. Nebo hůř, bojíte se promluvit!

A co je zajímavé v kurzu Speakingo, mluvíte anglicky s telefonem nebo počítačem, který vám díky technologii rozpoznávání řeči rozumí a jako vás nejlepší učitel vás chválí nebo opravuje chyby. Díky tomu se můžete učit, kdykoli budete chtít a tak dlouho, jak chcete, bez dojíždění a měsíc studia stojí stejně jako jedno jediné doučování!

To je nejen velmi účinná metoda učení angličtiny, ale také velmi příjemná metoda!

Každopádně si to zkuste nejlépe na týden zdarma – bez jakýchkoli smluv nebo závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je vše již jasné s anglickými spojkami (conjunctions)? Máte-li nějaké připomínky nebo dotazy, neváhejte napsat do komentářů!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Kdy DO, a kdy MAKE? A nebo TAKE?

Slovo „udělat“  může být v angličtině vyjádřeno třemi způsoby, což nám umožní snadno udělat chybu. Zjistěte, kdy používáme „do“, kdy „make“ a kdy „take“ v anglických větách.

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail