Conjunctions: Anglické spojky

Conjunctions jsou anglické spojky, to znamená, krátká slova jako and, but, however. Spojky nám umožňují pěkně propojit fragmenty vět mezi sebou. V tomto záznamu se seznámíme s několika spojkami, což nám bude užitečné písemně a v řeči.


Základní anglické spojky (conjunctions)

Pokud právě začínáte své dobrodružství s anglickým jazykem, doporučuji si nejprve přečíst položku o těchto nejzákladnějších spojkách (conjunctions), známých také jako „linking words“, která vám budou užitečná na úrovni začátečníků.

linking words, linkers, spojky, anglicky
Viz také: 10 nejoblíbenějších linking words v angličtině.

Pokud jste však ambiciózní středně pokročilý nebo pokročilý student, vyzývám vás, abyste pokračovali ve čtení o anglických spojkách (conjunctions).

Co jsou conjunctions (anglické spojky)?

Obecně se jedná o slova, která nám umožňují kombinovat myšlenky a věty do jednoho delšího prohlášení. Proto se hovorově nazývají linking words – spojovací výrazy. Mohou být tematicky rozděleny (hranice se překrývají), v tomto textu pro English at Home jsem je rozdělil do šesti kategorií.

Anglické spojky (conjunctions) pro nás mohou být užitečné, pokud chceme:

 1. Uvézt příklad.
 2. Doplnit informace.
 3. Shrnout prohlášení.
 4. Uspořádat příběh chronologicky.
 5. Uvézt příčinu nebo následek.
 6. Porovnat nápady mezi sebou.

A kromě toho řekneme několik slov o:

Takže jedno po druhém.

1. Anglické spojky (conjunctions) pro udávání příkladů

 • For example – například
 • For instance – také „například“ pouze formálněji
 • Namely – jmenovitě

Například:

 • It’s good to be careful, for example, wash your hands.

(Je dobré být opatrný, například si mýt ruce.)

 • I learned an important lesson when I lost my job, namely, that nothing is a hundred percent guaranteed.

(Když jsem přišel o práci, naučil jsem se důležitou lekci, a to, že nic není 100% jisté.)

Všimněte si čárky před a po for example. [Více o čárkách v předposlední části záznamu.]

2. Anglické spojky (conjunctions) pro dodatečné informace

 • both… and – to i to
 • In addition – navíc
 • As well as – stejně jako (spíše hovorové než formální)
 • Also – také (vyhýbáme se mu na začátku věty)
 • Too – také (a too je rádo na konci věty)
 • Furthermore, – co víc (formálně, vždy s čárkou)
 • Moreover, – co víc (formálně)
 • Apart from – kromě
 • Besides – kromě toho
 • Yet – a přesto

Několik příkladů:

 • They gamble, yet they don’t smoke.

(Hazardují, ale nekouří.)

 • In addition to what you have said, he is also messy.

(Kromě toho co jsi řekl, je také chaotický.)

 • This glass was cracked, besides, I never liked it.

(Ta sklenice byla prasklá, a kromě toho se mi nikdy nelíbila.)

 • He is clever as well as handsome. = He is both clever and handsome.

(Je chytrý i pohledný.)

 • They were concerned too. / I, too, was concerned.

(Také se báli. / Také jsem se bál.)

 • Marketing strategy provides us with a picture of the potential market. Furthermore, it informs us about the competition.

(Marketingová strategie nám poskytuje představu o potenciálním trhu. A co víc, informuje nás o konkurenci.)

obchodní idiomy anglický monkey business
Viz také: Obchodní idiomy v memech v angličtině.

3. Anglické spojky (conjunctions) pro shrnutí

Následující spojovací výrazy (linkers) se obvykle použijí na začátku věty k shrnutí všeho, co bylo dosud řečeno. Vždy po nich na začátku věty dáme čárku:

 • In short, – ve zkratce
 • In brief, – ve zkratce
 • To conclude, – abych to zakončil
 • To summarise / In summary – shrnutí
 • In a nutshell, – s přihlédnutím k výše uvedeným záležitostem (doslova „ve skořápce ořechu“)
 • In conclusion, – závěr je, že

V podstatě všichny znamenají jedno a totéž.

 • In brief, you have to learn conjunctions.

(Stručně řečeno, musíte se naučit spojky.)

 • To conclude, learning conjunctions is good for you.

(Závěrem lze říci, že učení spojek je pro vás dobré.)

4. Anglické spojky (conjunctions), které umožňují dávat řád prohlášení

 • The former, … the latter – ten předchozí… ten následující (např. argument)
 • Firstly, secondly, – za prvé, za druhé
 • then / next – potom
 • no sooner…than – ne dříve než..
 • finally / lastly – na konec
 • when – kdy
 • while – zatímco
 • the following – následující..

Například v takových větách jako:

 • I like both apples and bananas, but I believe the former to be healthier.

(Mám rád jablka i banány, ale myslím, že ty první jsou zdravější.)

 • The following movies are good for learning English: The Gentleman, The English Patient, Home Alone.

(Následující filmy jsou vhodná pro výuku angličtiny: Džentlmeni, Anglický pacient, Sám doma.)

 • First, we have a shower and then we watch the movie.

(Nejprve se osprchujeme, a pak se podíváme na film.)

Vzhledem k tomu, že pořadové číslice mohou být jak přídavná jména, tak příslovce, přidání koncovky -ly je volitelné, nanejvýš přidává trochu formality ¹.

gerund infinitiv
Viz také: Gerund a infinitiv nebo kdy -ing a kdy „to“?

5. Anglické spojky (conjunctions) o příčině a následcích

a) Spojky příčinné:

 • Due to (the fact that nebo jiné podstatné jméno)z důvodu (faktu že)
 • Owing to (the fact that nebo jiné podstatné jméno) z důvodu (faktu že)
 • Because (of + podstatné jméno) – protože (kvůli)
 • for – staromódní „poněvadž“
 • Since- jako že (ne ve smyslu „od nějakého momentu v čase“)
 • As – jako že

Například:

 • Due to the rise in oil prices, flight tickets skyrocketed.

(V důsledku růstu cen ropy se ceny letenek zvýšily.)

 • Since the company is expanding, we need to hire more staff. = As he company is expanding, we need to hire more staff.

(Jak společnost roste, musíme najmout více zaměstnanců.)

 • We postponed the picnic because of the bad weather. = We postponed the picnic because the weather was bad.

(Piknik jsme odložili kvůli špatnému počasí.)

b) Conjunctions o následku:

 • Therefore, – proto
 • So – tak
 • Consequently – v důsedku toho
 • This means that – to znamená že
 • As a result – v důsledku toho

Například:

 • Consequently, he lost his well-paid job.

(V důsledku toho přišel o dobře placenou práci.)

 • Therefore, he had to find a new one.

(Proto si musel najít novou.)

 • So, he subscribed to a job portal.

(Takže se přihlásil na pracovní portál.)

anglické věty, učení se psát, práce, sopka, kočka
Viz také: Jak pěkně vytvářet věty a psát sloh ve 4 krocích

6. Anglické spojky (conjunctions) a nejen ty, které porovnávají

 • but ale
 • either..or.. – buď… nebo…
 • whether…or not – buď… nebo ne (bez ohledu na to, nebo ne)
 • neither… nor… – ani… ani…
 • not only…but (also) – nejen… ale (také)…
 • both…and – obojí.. – to i to…
 • the…the – ten… ten..
 • as…as – tak… jak…
 • rather…than – spíše… než…
 • However – nicméně
 • Although / even though – ačkoli / i když
 • Despite (the fact that) – navzdory skutečnosti že (faktu že)
 • In spite of (the fact that) – mimo (faktu že)
 • Nevertheless / Nonetheless – mimo všechno / konec konců
 • Whereas – zatímco
 • Unlike – na rozdíl od
 • In theory… in practice… – teoreticky… v praxi

Například v praxi:

 • Have either peas or corn. Whether you like it or not!

(Sněz hrášek nebo kukuřici. Ať se ti to líbí nebo ne!)

 • The more you learn the more you know.

(Čím více se učíte, tím více víte.)

 • Nevertheless, I will choose option B.

(Každopádně volím možnost B.)

 • Unlike in the UK, in the USA guns are legal.

(Na rozdíl od Velké Británie jsou zbraně v USA legální.)

 • Although in theory teachers should prepare for lessons, in practice they often don’t have enough time.

(I když v teorii by se učitelé měli připravit na výuku, v praxi na to často nemají dostatek času.)

praktický kurz angličtiny
Viz také: Kurz praktické angličtiny… Nebo jaký?

Anglické spojky (conjunctions) a čárky (commas)

Čárky jsou velmi zajímavé téma v angličtině. Velmi kontroverzní. Zejména pokud jde o takzvanou Oxford comma.

Zde obecně řekněme, že v angličtině můžete, ale nemusíte dávat čárku před and a jinými spojkami.

Například:

 • I researched the topic, and I created the presentation.

(Studoval jsem téma a vytvořil prezentaci.)

Zvláště pokud je spojka v první části věty, dáváme po ní čárku:

 • First, I researched the topic. Then, I created the presentation.

Nebo se středníkem:

 • I researched the topic; afterwards, I created the presentation.

nebo:

 • After I researched the topic, I created the presentation.

Pokud si však věty prohodí strany, čárka zmizí:

 • I created the presentation after I researched the topic.

Obvykle však nedáme čárku, například ve větách s but:

 • He is handsome but not very smart.

(Je hezký, ale ne příliš chytrý.)

Pokud nezkombinujeme dvě plnohodnotné věty (independent clauses):

 • He is handsome, but he is not very smart.

(Je hezký, ale není moc chytrý.)

Ve větách s because spíše čárku nedáváme, protože věty jsou závislé:

 • He kissed her because he loved her.

(Políbil ji, protože ji miloval.)

jak být dobrý s angličtinou

Praktické učení anglických spojek (conjunctions)

Samozřejmě je nejlepší naučit se všechny tyto spojky (conjunctions) v praxi!

Vynikající příležitostí pro to je online kurz angličtiny Speakingo!

V tomto jedinečném kurzu angličtiny se učíte hlavně mluvením! Díky tomu se neocitnete v situaci, kdy si sice možná vzpomenete na některá slova, ale nevíte, jak ho vlepit do celé věty. Nebo hůř, bojíte se promluvit!

A co je zajímavé v kurzu Speakingo, mluvíte anglicky s telefonem nebo počítačem, který vám díky technologii rozpoznávání řeči rozumí a jako vás nejlepší učitel vás chválí nebo opravuje chyby. Díky tomu se můžete učit, kdykoli budete chtít a tak dlouho, jak chcete, bez dojíždění a měsíc studia stojí stejně jako jedno jediné doučování!

To je nejen velmi účinná metoda učení angličtiny, ale také velmi příjemná metoda!

Každopádně si to zkuste nejlépe na týden zdarma – bez jakýchkoli smluv nebo závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je vše již jasné s anglickými spojkami (conjunctions)? Máte-li nějaké připomínky nebo dotazy, neváhejte napsat do komentářů!

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Tuto vlajku dávám i na ruskojazyčnou verzi blogu – to nejlepší, co můžete pro Rusy udělat, je naučit je anglicky, aby měli přístup ke spolehlivým informacím o světě.
Jak vypadá učení během online kurzu angličtiny Speakingo?
kategorie textů na blogu:
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Opravdu existují různé styly učení?

Slyšeli jste o různých stylech učení? Někteří jsou vizuální studenti, jiní jsou sluchoví studenti a někdo jiný se musí něčeho dotknout, aby se něco naučil. Zdá se však, že výsledky vědeckých výzkumů stále častěji potvrzují, že styly učení nejsou ničím jiným než mýtem.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

Najít na blogu::
blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail