30 anglických frázových sloves

Podívejte se na seznam 30 nejzákladnějších a nejoblíbenějších anglických frázových / složených (phrasal verbs) sloves spolu s příklady jejich správného použití.


Co jsou frázová (složená) slovesa?

Frázová slovesa jsou složená slovesa, anglicky phrasal verbs.

Frázová slovesa jsou složená slovesa, protože se skládají ze dvou (méně často až tří) slov:

 1. slovesa (např. go, get, come)
 2. předložky (např. in, on, at) a / nebo příslovce (např. away).

V angličtině existuje téměř bezpočet frázových sloves!

Obvykle lze jejich význam uhodnout, pokud známe jeho části.

Například:

 • go away (jdi pryč – doslovně: jdi + daleko odsud)

Někdy však spojením dvou slov vznikne úplně nový význam.

Například:

 • bring up (vychovávat – doslova: přinést na horu)

Frázová slovesa jsou velmi populární v hovorovém jazyce. Písemně se jim snažíme vyhnout. Ale musíme je znát, abychom spolu mohli svobodně komunikovat!

Seznam 30 nejoblíbenějších frázových sloves (phrasal verbs) s příklady vět

Níže je seznam 30 nejoblíbenějších frázových sloves, které byste již měli znát na úrovni začátečníků A2.

Není toho moc – ale jak jsem zmínil, je to jen začátek vašeho dobrodružství s frázovými slovesy!

go in – dostat se dovnitř

 • You can’t go in there, not tonight.

(Nemůžete se dostat dovnitř, ne dnes večer.)

get on – nastoupit

 • I have to get on that plane!

(Musím nastoupit do tohoto letadla!)

give back – vrátit

 • You got from her more than you can ever give back.

(Dostali jste od ní víc, než budete moci vrátit.)

Někdy mohou být části frázových sloves rozdělené jiným slovem:

 • Give it back to me!

(Vraťte mi to!)

find out – zjistit, dozvědět se

 • Let’s go there and find out.

(Pojďme tam a zjistíme to / dozvíme se to.)

 • If my mother finds out she’ll kill me!

(Kdyby to máma zjistila, zabilo by mě! – Věnujte pozornost prvnímu podmiňovacímu způsobu v této větě.)

jednoduché vtipy pro výuku angličtiny pro začátečníky, úroveň A1 A2 B1, se zvířaty
Viz také: Jednoduché vtipy pro výuku angličtiny pro začátečníky (úroveň A1 A2)

Frázové sloveso get up / get (sb) up – vstávat

I zde máme dvě možnosti:

 • I get up at 7 am.

(Vstávám v 7 hodin ráno.)

 • Get me up at half past seven.

(Vzbuďte mě v půl osmé.)

Frázová slovesa (složitá) často mají v angličtině více než jeden význam. Například get up může také znamenat „vysadit“:

 • Get me up the wall. Hurry!

Vysaď mě (abych mohl přelézt přes) zeď. Rychle!

come from – pocházet odněkud

 • Where do you come from?

(Odkud pocházíte?)

 • I come from Czechia

(Pocházím z Čech.)

come in – vejít

 • Please, come in!

(Prosím, vejděte.)

come back – vrátit se

 • Honey, come back to bed.

(Zlato, vrať se do postele.)

bring back – přinést zpět

 • He risked his life to bring back a dragon egg.

nebo

 • He risked his life to bring a dragon egg back.

(Riskoval svůj život, aby z expedice přinesl dračí vejce.)

Modální slovesa v čase přítomném a minulém modals deducation speculation
Viz také: Modální slovesa pro spekulace v přítomném a minulém čase.

Složené sloveso call back – zavolat zpět

 • Maybe you should just call back and talk to your girlfriend.

nebo

 • Maybe you should just call your girlfriend back and talk to her.

(Možná by jsi měl zavolat a promluvit si se svou přítelkyní.)

get off – vysedat z

 • Take the underground towards Brixton and after three stops get off at the Oxford Circus station.

(Jeďte metrem směrem na Brixton a po třech zastávkách vystupte na nádraží Oxford Circus.)

get back – vrátit se

 • We should probably get back before it gets dark.

(Asi bychom se měli vrátit před setměním.)

Frázové sloveso get back také znamená „dostat zpět“

 • You will never get your money back!

(Nikdy nedostanete své peníze zpět!)

grow up – dospívat

 • Boys never really grow up.

(Chlapci nikdy úplně nedospějí.)

Pokud chceme sloveso použít v jiném čase, musíme ho na ten čas změnit – také tehdy, pokud jde o nepravidelné sloveso (grow – grew – grown):

 • We grew up together.

(Společně jsme vyrůstali.)

wash up – umýt se

 • Go wash up, and don’t touch anything!

Běž se umýt a ničeho se nedotýkej!

Frázová slovesa (složená) mohou být také v průběhové formě (s koncovkou -ing):

 • I actually like washing up the dishes.

(Když to tak vezmu, rád umývám nádobí.)

Viz také: Vaření v 15 zábavných memech do nauky... angličtiny.
Viz také:Vaření v 15 zábavných memech do nauky… angličtiny.

Frázové sloveso wake up

 • Wake me up when you wake up, OK?

(Vzbuď mě, až se probudíš, dobře?)

lie down – lehnout si

 • I just need to lie down for a minute.

(Jen si musím na chvíli lehnout.)

turn on / turn off – zapnout / vypnout

 • Turn off the lights and turn on the projector.

(Zhasněte světla a zapněte projektor.)

put on – obléct se / nasadit

 • Just put something on, please.

(Prostě si něco obleč, prosím.)

 • And now put on your helmet and come here.

(Teď si nasaď helmu a pojď sem.)

 • Is there a mirror somewhere? I need to put my make-up on.

(Je tu někde zrcadlo? Musím se nalíčit.)

pick up – vyzvednout / zvednout

Frázové sloveso (složené) pick up má mnoho různých významů, které spolu nemají nic společného. Pro začátek stačí vědět, že:

 • I dropped my bag. Can you pick it up for me please?

(Upustil jsem tašku. Mohl byste mi ji prosím zvednout?)

 • I will pick you up at midnight from the train station.

(O půlnoci vás vyzvednu z vlakového nádraží.)

 • The phone is ringing. I’ll pick it up!

(Zvoní telefon. Já to zvednu!)

Frázové sloveso pick up také znamená „sbalit“, ale více z těchto typů frázových sloves v samostatném textu:

frázová slovesa obscénní
Viz také: Obscénní frázová slovesa, která se ve škole nenaučíte.

Frázové sloveso try on– vyzkoušet

 • Man, I always try on people’s coats at parties.

(Já si vždy zkouším kabáty (cizích) lidí a večírcích.)

take off – sundat / vystartovat

 • And then she took of her dress…

(A pak si sundala šaty…)

Frázové sloveso take off také znamená… vystartovat.

 • The plane takes off in 10 minutes.

(Letadlo odlétá za 10 minut.)

look after – starat se, hlídat

 • Promise me that you will look after my family.

(Slib mi, že se postaráš o mou rodinu.)

move in / move out – nastěhovat se / vystěhovat se

 • We’re looking for something where we can move in immediately.

(Hledáme něco, kam se můžeme okamžitě nastěhovat.)

eat out – jíst v restauraci

 • When I lived in Italy, I used to eat out all the time.

(Když jsem žil v Itálii, obvykle jsem jedl ve městě.)

"I would like to" neboli dialog v restauraci v angličtině
Viz také „I would like to“ neboli dialog v restauraci v angličtině.

Složená slovesa fill in & fill out – vyplnit

 • Just don’t ask me to fill in your forms.

(Jen mě nežádejte, abych vyplnil vaše formuláře.)

Hurry up! – Pospěšte si!

 • Hurry up and catch the early booking discounts for your summer holiday.

(Pospěšte si a získejte slevy na rezervace na letní dovolenou.)

belong to – patřit

 • This watch belonged to my great-grandfather.

(Tyto hodinky patřily mému pradědečkovi.)

come round – navštívit

 • I’m really sorry I couldn’t come round last night.

(Je mi to opravdu líto / omlouvám se, že jsem vás včera nemohl navštívit.)

go out – jít ven

 • Are you going out tonight?

(Jdeš dnes večer někam ven?)

Kurz angličtiny online speakingo a kočka

Cvičení frázových sloves (složených) či praktických vět z frázových sloves na kurzu Speakingo

Nejdůležitější je však „oťukat se“ s těmito – a mnoha dalšími – složitými slovesy (frázovými) ve správných větách.

Teprve pak se pro nás stane zcela přirozené použít tato podivná stvoření, jaká jsou frázová slovesa.

To je důvod, proč jsem do vět na online kurzu angličtiny Speakingo – kromě veškeré gramatiky, kterou potřebujete, a 2 000 nejoblíbenějších anglických sloves – zahrnul mnoho frázových sloves.

Učení však není učení se nazpaměť nudné seznamy slov nebo složitá gramatická pravidla. Jako dítě se učíte anglicky praxí.

Pohodlně sedíte před počítačem nebo telefonem a mluvíte. A Speakingo vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás opravuje. A nikdy neztrácí trpělivost!

Jen posloucháte milý hlas rodilého mluvčího, odpovídáte nahlas na otázky a samotné znalosti vám přicházejí do hlavy!

To je nejen velmi efektivní, ale také příjemná metoda učení angličtiny!

Každopádně, nemusíte mi věřit! Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a vyzkoušejte Speakingo English zdarma a bez závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, o co jde s frázovými slovessy, phrasal verbs? Pokud máte další otázky, položte je odvážně v komentáři – rád odpovím!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Jak vypadá učení během online kurzu angličtiny Speakingo?
kategorie textů na blogu:
dnešní zápisy dne:
Najít na blogu::
Nejnovější texty:

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Problem z mówieniem po angielsku?

Mów jak anglik!