Otázky a odpovědi po prezentaci v angličtině

prezentace v angličtině, otázky a odpovědi v angličtině, obchod, expose, q&A

Příprava prezentace v angličtině je jedna věc. Její představení je druhá. Nejtěžší však je pravděpodobně okamžik, kdy potřebujete odpovědět na otázky ze sálu (tzv. Q&A). Objevte 37 frází, které vám mohou zachránit kůži na vašem exposé!

Jak se mohu zeptat po prezentaci v angličtině?

Stejně jako v Česku, i v mezinárodním prostředí se obvykle ptáme až po prezentaci, na tzv. Q&A session.

Prezentující obvykle na konci svého projevu použije jednu z následujících frází v angličtině:

 • Are there any questions? (Máte nějaké otázky?)
 • That is all I have to say. Are there any questions? (To je vše, co k tomu mohu říci. Máte nějaké dotazy?)
 • Thank you very much for your attention. Have you got any questions to what I’ve just said? (Děkuji vám za pozornost. Máte otázky ohledně toho, co jsem právě řekl?)

[Všimněte si použití času present perfect v poslední otázce.]

Zdvořilé rozehřátí pro Angličany

Pokud je prezentace v Anglii nebo pro Angličany, doporučuji dříve než se přesunete k jádru věci, abyste řekli nějakou zdvořilostní větu ve stylu:

 • Thank you very much for your presentation, it was really interesting. (Moc děkuji za prezentaci, bylo to opravdu zajímavé.)
 • Thanks for shedding more light on this topic. (Děkuji, že jste nám osvětlil toto téma.)
 • Thank you for giving us this highly informative presentation. (Děkuji, že jste nám poskytl tuto velmi informativní prezentaci.)

Pokud je prezentace v angličtině, ale řekněme pro Němce, výše uvedená zdvořilost není nutná. Je to otázka kulturních zvyků!

Anglická diplomacie v podnikání
Viz také:Anglická diplomacie v podnikání aneb 7 způsobů, jak zaobalovat do bavlny.

Navázání na dané téma během prezentace v angličtině

Aby byla otázka pochopitelná, je nutné odkazovat na téma, které vyvolává naše pochybnosti nebo zájem.

Budeme používat fráze v angličtině, jako jsou:

 • You talked about the problems with the Manchester office. (Mluvil jste o problémech s kanceláří v Manchesteru.)
 • You told us about the success of the new marketing campaign. (Řekli jste nám o úspěchu nové marketingové kampaně.)
 • You dealt with the difficulties with the new system quite quickly. (Otázku problémů s novým systémem jste nadnesl velmi stručně.)
 • You described the reaction of the workers to the changes as ‘broadly positive’. (Reakci zaměstnanců na změny jste popsal jako „obecně pozitivní“.)
 • You commented on the problems with communication. (Vyjádřil jste se k problémům s komunikací.)
 • You referred to the poor economic outlook. (Zmínil jste slabý ekonomický výhled.)
 • You mentioned the drop in sales in Europe. (Zmínil jste pokles prodeje v Evropě. – Pamatujte, že pro Angličany je Evropa v overseas neboli „za mořem“; in Europe není u nich.)

Samozřejmě you znamená jak „vy“ tak „ty“, takžeje to velmi univerzální fráze a můžete ji bezpečně používat i ve vážném obchodním prostředí.

důraz, emfáze, angličtina, nauka
Viz také: Co je důraz (emfáze) v angličtině?

Teď se přesuneme k vlastním otázkám

Například:

 • Could you tell us if you think that the project will affect the sales? (Můžete nám říci, zda si myslíte, že projekt ovlivní prodej?)
 • Could you elaborate on the thinking behind that? (Mohl byste říci více o myšlení / logice / důvodech, které za tím stojí?)
 • Could you explain why you said that customer service quality was irrelevant? (Můžete vysvětlit, proč jste řekl, že na zákaznickém servisu nezáleží? – Věnujte pozornost používání nepřímé řeči.)
reported speech question otázky v nepřímé řeči
Viz také: Jak mohu klást otázky v nepřímé řeči?

Můžeme se také zeptat na více podrobností k tématu diskutovaném v prezentaci v angličtině

Například:

 • Could you be a bit more specific(Mohl byste poskytnout podrobnější informace?)
 • Could you give us more details? (Můžete nám poskytnout více detailů?)
 • Could you elaborate on that? (Můžete toto téma rozvinout?)

Nezapomeňte také správně používat nepřímé otázky (indirect questions):

 • Was it a success? (Byl to úspěch?)
 • I’m curious whether it was a success? (Zajímalo by mě, jestli to fungovalo?)
indirect questions, nepřímé otázky
Viz také: Jak mohu klást nepřímé otázky?

Jak odpovědět na otázky po prezentaci v angličtině?

No dobře. Po naší prezentaci v angličtině byla položena jedna z výše uvedených otázek. Jak na ni hezky odpovědět?

Na začátku, abychom získali nějaký čas na přemýšlení, můžeme říci:

 • That’s a good question. Let me think about it for a moment. (Dobrá otázka. Nechte mě o tom chvíli popřemýšlet.)

A pak se pokuste odpovědět, počínaje slovy:

 • As I said earlier, we are looking at several different solutions. (Jak jsem již řekl, zvažujeme mnoho různých řešení.)

Někdy je obtížné pochopit otázku – nejen z jazykových důvodů. Až konečně pochopíme pomateného posluchače, odpovíme:

 • Oh I see. So what you are asking is… (Ach, rozumím. Takže se ptáte na…)

Možná se nám ale jen zdálo, že jsme ho pochopili:

 • Perhaps I didn’t make myself clear. What I was trying to say was… (Možná jsem to nevyjádřil nejlépe. To, co jsem se snažil říct, je…)
negative questions, anglicky, otázky
„Proč nepracujete? Nevšiml jsem si, že jste přišel.“ Viz také: Pozitivně o „negative questions“!

Když nechcete odpovídat na otázku po prezentaci v angličtině

Můžete se vyhnout obtížným otázkám a blokovat je následujícími frázemi:

 • To be honest, I’m not really the person to ask about that. (Upřímně řečeno nejsem ta správná osoba, které se můžete ptát.)
 • I’m afraid I can’t answer that. That information is still confidential. (Obávám se, že na tuto otázku nemůžu odpovědět. Tyto informace jsou stále důvěrné.)
 • That’s a good question. I’m afraid I don’t know the answer. We are still investigating the case. (Dobrá otázka. Obávám se, že neznám odpověď. Stále to prošetřujeme.)
 • I’m not in a position to answer that. You will have to ask your manager about that. (Na tuto otázku nemohu odpovědět. Na to se budete muset zeptat mého manažera.)

Nebo pokud vůbec nechcete odpovídat veřejně:

 • Perhaps we can talk about it when I have finished. (Možná si o tom promluvme, až skončím.)

[Věnujte pozornost času future perfect v prvním kondicionálu.]

Pokud chcete po prezentaci v angličtině přitlačit

Pokud s odpověďmi na své otázky nejste spokojeni, můžete se jako posluchač na dané téma doptávat:

 • Yes, that may be so, but what I want to know is… (Ano, možná to tak je, ale to co chci vědět je…)

But (ale) je krásné slovo, vymaže totiž všechny dobré věci, které mu předcházely 🙂

Dáme čárku před but v angličtině?
Viz také: Ale… Dáme před but čárku?

Když se někdo snaží vykroutit z naší otázky:

 • Yes, but you still haven’t answered my question. (Ano, ale stále jste neodpověděl na mou otázku.)

Pokud stále ještě nejste přesvědčení:

 • Well, I’m not so sure. Can you give us an example to illustrate that? (No, nejsem si tak jistý. Můžete nám dát příklad, který to ilustruje?)

Pokud nesouhlasíte s diplomovou prací při prezentaci v angličtině:

 • That may be so, but I still think that… (Možná to tak je, ale stále si myslím…)

Jak ukončím relaci otázek a odpovědí po prezentaci v angličtině?

Mimochodem stojí za zmínku, že relace otázek po prezentaci v angličtině se nazývá zkráceně Q&A (questions and answers), takže se nedivte, pokud uslyšíte podivně znějící slovo „KjuEnEj“ 🙂

Pokud chceme ukončit toto mučení, to znamená naši obchodní prezentaci v angličtině, jednoduše řekneme:

 • I’m afraid we’re running a bit late so we’d better stop here. (Obávám se, že už je trochu pozdě, lépe to tady ukončíme.)
 • If there are no more questions, we should stop there. (Pokud již nejsou žádné další otázky, měli bychom skončit.)
 • Thank you very much for very interesting questions, but let’s better move on to the next presentation. (Děkuji za velmi zajímavé otázky, ale raději přejděme k další prezentaci.)

Jak se blýsknout na prezentaci v angličtině?

Bez ohledu na to, jak uznávaní jsme v naši rodné zemi, pokud budeme ničit naši prezentaci lámanou angličtinou, nemusíme udělat nejlepší dojem.

Funguje to i naopak – často prezentace domorodých Angličanů nebo Američanů zní skvěle a profesionálně, i když nemají moc co říct.

Ať tak či onak, situace je jednoduchá – musíte zlepšit svou angličtinu!

Za tímto účelem, zejména pokud bojujeme s jazykovou blokádou a máme problém mluvit anglicky – doporučuji online kurz angličtiny Speakingo!

Výuka tady spočívá v rozhovorech v angličtině s… počítačem nebo telefonem! To není šílené!

Pomocí Přímé Metody a pokročilé technologie rozpoznávání řeči Speakingo mluví hlasem native speakera a klade vám otázky, na které odpovídáte. Program vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. Žádný stres, žádné dojíždění, kdykoli a kdekoli máte chvilku na to, abyste se naučili anglicky!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a – zdarma a bez závazků – si na týden vyzkoušejte výuku angličtiny na online kurzu Speakingo!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už jste někdy museli přednášet obchodní prezentaci v angličtině? Sdílejte své zkušenosti v komentářích!

Otázky a odpovědi na prezentace v angličtině jsou inspirované stranou Effective Public Speaking

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Opravdu existují různé styly učení?

Slyšeli jste o různých stylech učení? Někteří jsou vizuální studenti, jiní jsou sluchoví studenti a někdo jiný se musí něčeho dotknout, aby se něco naučil. Zdá se však, že výsledky vědeckých výzkumů stále častěji potvrzují, že styly učení nejsou ničím jiným než mýtem.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail