Převrácený slovosled v anglických otázkách

Viz také: Převrácený slovosled v anglických otázkách, gramatické časy, joda

Převrácený slovosled v anglických otázkách je záměna prvních slov ve větě, takže v různých gramatických časech můžeme správně položit naši otázku.


Převrácený slovosled – také nazývaný inverze – se používá především v anglických otázkách.

Na ulici jsou samozřejmě slyšet různé věci, ale pokud chceme správně formulovat naši otázku v angličtině, pak musíme tuto inverzi použít. Existují však situace, ve kterých se převrácený slovosled v otázkách neužívá, ale o tom si povíme až na konci textu.

Převrácený slovosled používáme také jako stylistickou formu na pokročilejších úrovních. Díky tomu zní naše texty nebo prohlášení výmluvněji. Ale o tom v samostatném příspěvku níže:

V tomto textu se zaměříme výhradně na základní problém, to znamená, jak vypadá převrácený slovosled v anglických otázkách ve všech 12 anglických gramatických časech. Bonusem tedy bude opakování časů!

Konkrétně budeme diskutovat o:

 1. Převrácený slovosled v otázkách na začátečnické úrovni
 2. Převrácený slovosled v záporu neboli „záporných“ otázkách“
 3. Převrácený slovosled v otázkách na středně pokročilé úrovni
 4. Převrácený slovosled na pokročilé úrovni
 5. Kdy nepoužíváme převrácený slovosled v anglických otázkách?
 6. Jak nejlépe cvičit kladení otázek s převráceným slovosledem?

1. Převrácený slovosled v anglických otázkách – začátečnická úroveň

Podívejme se, jak nám převrácený slovosled pomáhá klást otázky v angličtině ve čtyřech nejzákladnějších anglických gramatických časech.

1.1 Převrácený slovosled v otázkách v anglickém čase present simple

Ne tak úplně jednoduchého přítomného času prostého present simple využíváme k popisu pravidelných, každodenních aktivit.

Otázky s převráceným slovosledem v čase present simple mohou mít následujících pět forem, především v závislosti na tom, jaké pomocné sloveso použijeme v dané větě:

1.1.1 Převrácený slovosled v otázkách v anglickém čase present simple s have got

Kladná věta s have got v čase present simple může vypadat například takhle:

 • They have got a car.

(Mají auto.)

Aby se věta změnila v otázku, jednoduše zaměníme první dvě slova věty, to znamená, že používáme převrácený slovosled (inverzi):

 • Have they got a car?

(Mají auto?)

A to je v podstatě všechno!

To slovo got samo o sobě nic neznamená. Klidně je možné ho vynechat v oznamovacích větách (They have a car.), ale současně otázky zní lépe, pokud dodáme got.

1.1.2 Převrácený slovosled v otázkách v anglickém čase present simple s to be

Oznamovací věta, kterou najdete v první lekci kurzu angličtiny Speakingo online:

 • She is happy.

(Je šťastná.)

Změníme na otázku:

 • Is she happy?

(Je šťastná?)

Zde stačí vědět, jak zaměnit sloveso „být“ to be (I am, she is, we are), ale to je již samostatné téma.

1.1.3 Převrácený slovosled v otázkách v anglickém čase present simple s to do

Zde je situace trochu zrádná, protože pomocné sloveso do se nám rádo v čase present simple… schovává.

Proto potřebujeme vědět, že například věta:

 • I love you.

(Miluji tě.)

Ve své plné verzi (pokud bychom to chtěli říci důrazněji neboli aplikovat tzv. emfázi zní takto:

 • I do love you.

(Opravdu tě miluji.)

Nyní byste neměli být překvapeni, proč v tomto případě otázka zní:

 • Do I love you?

(Miluji tě?)

1.1.4 Převrácený slovosled v anglickém čase present simple s modálními slovesy

I když to zní možná trochu hrozivě, modální slovesa (can, could, should.) se zde chovají velmi zdvořile a předvídatelně:

 • We can do it!

(Můžeme to udělat!)

 • Can we do it?

(Můžeme to udělat?)

1.1.5 Převrácený slovosled v otázkách v anglickém čase present simple s where, what atd.

Co když se chceme zeptat na otázku, která začíná například where?

Podívejme se:

 • I (do) live in Prague.

(Žiji ve Praze.)

 • Do I live in Prague?

(Žiji v Praze?)

 • Where do I live?

(Kde žiji?)

Jak můžete vidět, používáme tady také převrácený slovosled. Bohužel to nebude vždy tak jednoduché, jak píšu níže v sekci 4: Kdy nepoužíváme převrácený slovosled v anglických otázkách?

1.2 Inverze v otázkách v anglickém čase past simple

Situace je zde obdobná, takže udám pouze příklady těchto pěti variant otázek se vzorem převráceného slovosledu, tentokrát pouze v čase past simple.

 • He was sad.

(Byl smutný.)

 • Was he sad?

(Byl smutný?)

nebo

 • I lived in London.

(Žil jsem v Londýně.)

Jak si pamatujeme, v takovýchto větách je skryto pomocné sloveso to do, zde samozřejmě ve čase minulém did:

 • I did live in London.

(Opravdu jsem žil v Londýně.)

[Všimněte si, že did se objevuje v minulém čase, takže live již nemusí, takže není potřeba užít koncovky – ed: did live a ne did lived]

Proto je otázka:

 • Did I live in London?

(Žil jsem v Londýně?)

V past simple si tu s námi také to have hraje na schovávanou, ale my víme, že se tam skrývá!

 • I had a car. = I did have a car.

(Měl jsem auto. = Opravdu jsem měl auto.)

Proto je otázka:

 • Did I have a car?

(Měl jsem auto?)

Tady už to got nezní moc dobře.

S modálními slovesy to na jedné straně může být velmi jednoduché:

 • She could dance for five hours non-stop.

(Byla schopná tančit pět hodin bez přestávky.)

 • Could she dance for five hours non-stop?

(Mohla by tančit pět hodin bez přestávky?)

Prakticky řečeno, v mnoha větách již vstupujeme na pokročilejší úrovneň modálních sloves v čase minulém (modals in the past), kterou se teď nebudu zabývat.

A s what to vypadá následovně:

 • She did it! ( V plné verzi: She did do it.)

(Ona to udělala!)

 • Did she do it?

(Udělala to?)

 • What did she do?

(Co udělala?)

asking for and giving directions, ptaní se na cestu v angličtině
„Někdy si říkám, co se stalo lidem, kteří se mě ptali na cestu“ Viz také: Asking and giving directions neboli ptaní se na cestu v angličtině.


1.3 Převrácený slovosled v anglických otázkách v anglickém čase future simple

V budoucím čase future simple je situace pravděpodobně nejjednodušší, protože prakticky vždy používáme will:

 • She will help me.

(Pomůže mi.)

 • Will she help me?

(Pomůže mi?)

 • You will have a lot of money.

(Budeš mít spoustu peněz.)

(Budeš mít hodně peněz?)

 • He will help her.

(On jí pomůže.)

 • Will he help her?

(Pomůže jí?)

 • What will he do?

(Co udělá?)


1.4 Převrácený slovosled v otázkách v anglickém čase present perfect (simple)

Ačkoli čas present perfect není jedním z nejjednodušších, je to pravděpodobně nejoblíbenější čas v angličtině, takže stojí za to se s ním seznámit od samého začátku. Problém je v tom, že to není ani čas minulý ani čas přítomný – popisuje věci v minulosti, které ovlivňují současnost.

Dobrou zprávou však je, že otázky present perfect nejsou složité a my v nich také jednoduše užijeme inverzi:

 • I have seen this movie.

(Tento film jsem již viděl.)

 • Have I seen this movie?

(Viděl jsem ten film již dříve?)

Nebo celí ještě umazaní barvou můžeme prohlásit:

 • We have painted the room.

(Vymalovali jsme pokoj.)

 • Have we painted the room?

(Vymalovali jsme pokoj?)

 • What have we painted?

(Co jsme vymalovali?)

čas předpřítomný prostý, present perfect
Co se učíš? Čas present perfect.

Pokud to, co jsem psal výše, bylo obtížné, namísto motání další teorie do vaší hlavy, doporučuji jít cvičit na online kurz angličtiny Speakingo, kde najdete mnoho příkladů převráceného slovosledu v praktických větách na vaší úrovni.

Ale pokud máte rádi gramatiku, vyzývám vás, abyste pokračovali ve čtení!

2. Převrácený slovosled v záporných otázkách

Všechny věty, ze kterých jsme dosud vytvářeli otázky, byly věty kladné. A je možné vytvořit otázku založenou na záporu?

Určitě!

 • She didn’t do it.

(Ona to neudělala.)

Pokud nyní vytvoříme otázku z výše uvedeného záporu, bude to, co nazýváme „záporná otázka“ (negative question). Jedná se o jednoduché a elegantní řešení, díky kterému můžeme spekulovat nebo hledat potvrzení:

 • Didn’t she do it?

(Neudělala to?)

nebo

 • You don’t like it.

(Nelíbí se ti to.)

 • Don’t you like it?

(Nelíbí se ti to?)

negative questions, anglicky, otázky
„Proč nepracujš? Nevšiml jsem si, že přicházíte. „Viz také: Pozitivně o „negative questions“!

3. Inverze v otázkách na úrovni střední pokročilosti

Dobře, podívejme se na situaci v následujících 4 gramatických časech:

3.1 Převrácený slovosled v otázkách v anglickém čase present continuous

Čas present continuous používáme především k popisu věcí, které se dějí tady a teď – i když mohou trvat déle, než tady a teď. Používáme zde tzv. přítomného času průběhového, to znamená ten s koncovou -ing.

Například:

 • She is dancing.

(Právě teď tancuje.)

Pokud chcete zadat otázku v present continuous, také jednoduše využijeme převráceného slovosledu:

 • Is she dancing?

(Tancuje?)

Situace je jednoduchá, protože vše, co zde potřebujeme vědět, je variace slovesa to be (I am, you are, she is etc.):

 • I am reading. → Am I reading?

(V tuto chvíli čtu. → Právě čtu?)

 • We are learning English. → Are we learning English?

(Právě se učíme → Učíme se teď anglicky?)

3.2 Inverze v otázkách v anglickém čase past continuous

Podobně to bude v minulém čase past continuous – a možná dokonce jednodušší, protože zde máme na výběr pouze dvě možnosti was nebo were.

 • I was drunk.

(Byl jsem opilý.)

 • Was I drunk?

(Byl jsem opilý?)

nebo

 • She was full of energy.

(Byla plná / měla spoustu energie.)

 • Was she full of energy?

(Měla plno energie?)

nebo

 • We were hungry.

(Měli jsme hlad.)

 • Were we hungry?

(Měli jsme hlad?)

3.3 Převrácený slovosled v otázkách v anglickém čase future countinuous

Čas future continuous již není tak populární jako výše uvedené gramatické časy. Používáme ho k popisu situace, která se stane někdy v budoucnu.

Například:

 • We will be singing tomorrow.

(Zítra budeme zpívat.)

Překvapení tu nejsou, v otázkách pokaždé dáme will na začátek:

 • Will we be singing tomorrow?

(Zazpíváme si zítra?)

nebo

 • I will be earning a lot of money.

(Budu vydělávat spoustu peněz.)

 • Will I be earning a lot of money?

(Budu vydělat spoustu peněz?)

You're always using present continuous for annoying actions! constantly, gramatika, králík
Viz také: Protože vždy používáte present continuous k popisu svých otravných návyků!

3.4 Inverze v otázkách v anglickém čase past perfect (simple)

Past perfect se někdy nazývá časem minulým, protože popisuje situace, které se staly ještě dříve, než ty, co popisují „obvyklé“ časy minulé past simple nebo past continuous.

Každopádně zde také vytváříme otázky prostřednictvím jednoduché inverze:

 • We had seen it before.

(Tohle už jsme viděli.)

 • Had we seen it before?

(Už jsme to někdy viděli?)

Ve skutečnosti je to velmi příjemný čas, protože had využíváme pro všechny osoby.

 • She had known it before he told her.

(Věděla to ještě předtím, než jí to řekl.)

 • Had she known it before he told her?

(Věděla to dřív, než jí to mohl říct?)

Pokud se příklady již staly příliš obtížnými, namísto motání další teorie do vaší hlavy, doporučuji jít cvičit na online kurzu angličtiny Speakingo, kde ve větách na vaší úrovni najdete mnoho příkladů převráceného slovosledu v praktických větách.

Ale pokud máte rádi gramatiku, zvu vás, abyste si přečetli zbytek textu!

4. Převrácený slovosled na pokročilé úrovni

Pokud jste na pokročilé úrovni, pak již nepochybně víte, jak aplikovat inverzi v otázkách a spíše se zajímáte o stylistickou inverzi nebo případně situace, kdy neužíváme převráceného slovosledu.

Pro přesnost níže stručně popíšu situaci v posledních 4 z 12 anglických gramatických časů.

4.1 Převrácený slovosled v otázkách v anglickém čase present perfect continuous

Oznamovací věta:

 • I have been working all day.

(Pracoval jsem a pokračuji v práci celý den.)

Ať už je tento čas pokročilý nebo ne, otázka bude vytvořena jednoduchou inverzí:

 • Have I been working all day?

(Pracuji už celý den?)

Naproti tomu nejčastější otázky v čase present perfect continuous se začnou How long…?

 • How long have you been working?

(Jak dlouho už pracuješ?)


4.2 Inverze v otázkách v anglickém čase past perfect continuous

Pokud se něco aktivně stalo „v minulosti“, použijeme čas past perfect continuous:

 • She had been learning a lot before she passed the exam.

(Douho se učila před tím, než udělala zkoušku.)

 • Had she been learning a lot before she passed the exam?

(Studovala hodně, než složila zkoušku?)

reported speech question otázky v nepřímé řeči
Viz také: Jak položit otázku v nepřímé řeči (reported speech questions)?


4.3 Převrácený slovosled v otázkách v anglickém čase future perfect

Pokud je něco v daném čase v budoucnu již hotovo, použijeme future perfect:

 • I will have finished this task by Wednesday.

(Do středy budu mít skončený/ dokončím tento úkol.)

 • Will I have finished this task by Wednesday?

(Dokončím tento úkol do středy?)

4.4 Inverze v otázkách v anglickém čase future perfect continuous

Pokud se něco stane kdykoli v budoucnu, použijeme budoucí future perfect continuous:

 • Next week, he will have been working here for twenty years.

(Příští týden tu bude pracovat už 20 let.)

 • Will he have been working here for twenty years next week?

(Bude tu příští týden pracovat už 20 let?)

5. Kdy nepoužíváme převráceného slovosledu v anglických otázkách?

Je možné klást otázky v angličtině bez převráceného slovosledu (inverze)?

Ano!

5.1 Otázky na podmět (subject questions)

Když jsme na samém začátku hovořili o otázkách začínajících slovy na wh- (what, where, who etc.), mluvili jsme o takzvaných „předmětových otázkách“ (object questions). Otázky začínající slovy wh- words mohou mít také jiný tvar – takzvané podmětové otázky (subject questions).

Například:

 • Who is learning English?

(Kdo se učí anglicky?)

 • Who ate my cookies?

(Kdo snědl moje sušenky?)

 • Who had known it?

(Kdo to věděl?)

 • What will be waiting for them?

(Co na něj bude čekat?)

 • What will happen next?

(Co se pak stane?)

Všimněte si, že v takových otázkách, bez ohledu na gramatický čas, nepoužíváme inverzi, ale eleganci oznamovací věty.

 • She is learning English. Tom ate my cookies. They had known it. etc.

Ale více o tématu subject and object questions v samostatném textu o nich:

předmětové a podmětové otázky, otázky týkající se podmětu a předmětu
Viz také: Co nám Romeo a Julie řeknou o anglických podmětových a předmětových otázkách (subject and object questions)?

5.2 Převrácený slovosled v nepřímých otázkách (indirect questions)

Nepřímé otázky (indirect questions) jsou ty, které začínají ve stylu Can you tell me…? nebo Do you know if…?

Charakteristickým rysem nepřímých otázek je právě to, že „obrátíme inverzi nazpět“ do vzoru kladné věty oznamovací.

Například:

 • This is important.

(Kladná věta oznamovací: To je důležité)

 • Is this important?

(Normální věta tázací: Je to důležité?)

 • Do you know if this is important?

(Nepřímá otázka: Víte, že je to možná důležité?)

V nepřímé otázce říkáme, this is jako v kladné větě a ne is this jako v „normální“ otázce. Takže jsme obrátili inverzi zpět na oznámení.

5. Jak nejlépe procvičovat dávání otázek s převráceným slovosledem?

Jak vidíte, teorie není až tak složitá, a to ani na vyšších úrovních.

Problém je pouze v tom, vytvořit si návyk mluvit pomocí anglických gramatických struktur a ne jen si v hlavě překládat jednotlivá slova. Prostě to nefunguje!

Proto potřebujeme praxi, praxi a znovu praxi!

A to nejen očima na obrazovce monitoru nebo na kartičkách se slovíčky, ale i ústy!

Takhle vypadá učení v kurzu online angličtiny Speakingo!

Tento kurz se skládá z konverzace v úplných, správných větách, které obsahují veškerou gramatiku, kterou potřebujete, a 2000 nejužitečnějších anglických slov.

Sledujete pěkné fotografie, posloucháte hlas rodilého mluvčího a Váš telefon nebo počítač Vám rozumí, chválí Vás nebo v případě potřeby Vás opravuje. A nikdy není netrpělivý a neodvolává hodiny!

Je to nejen velmi efektivní a praktická, ale také příjemná metoda výuky angličtiny!

Každopádně, zkuste si to nejlépe sami. Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a podívejte se, jak to funguje bez závazků!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už je všechno jasné? Máte-li další otázky, zeptejte se směle v komentáři!

Mem s Jodou pro MemeGenerator

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
počasí v Anglii Londýně, přísloví, výroky
Přísloví o počasí v Anglii

Počasí v Anglii je legendárně deštivé a zatažené. Není divu, že Angličané přišli s několika pěknými příslovími o počasí, které nám mohou být užitečná i v měnícím se českém klimatu!

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail