Proč je tento anglický genitiv saský a kdy používáme possessive’s?

sasky doplnek, possessive 's, genitive, anglicka gramatika

Pokud něco někomu patří, signalizujeme to přidáním apostrofu a písmene s vedle majitele (např. Tom’s house).“ Jedná se o takzvaný saský genitiv, nazývaný také genitive / possessive ‚s. Kdy ho použít… a kdy ne?


Co je to saský genitiv / přivlastňovací pád postatných jmen (possessive ‚s)?

Possessive ‚s – doslova „přivlastňovací“ – se také nazývá saský genitiv (z angličtiny Saxon Genitive). V praxi to neznamená nic jiného než písmeno „s“ přidané za apostrofem ve větách v genitivu – to znamená, když odpovídáme na otázku: čí?

Jedním slovem používáme tento postup, abychom signalizovali, že něco někomu patří.

Saský genitiv (possessive ‚s) lze aplikovat jak na osoby, tak na zvířata.

Například:

 • What’s the colour of Ania‚s eyes?

(Jaká je barva Anino očí? – Čí? Anino!)

 • How long is the giraffe‚s neck?

(Jak dlouhý je krk žirafy? – Čí? Žirafy!)

Jak se rychle a efektivně můžete naučit anglicky sami?
Přečtěte si také: Jak rychle a efektivně se můžete naučit anglicky sami?

V češtině je otázka variace slov v genitivu velmi komplikovaná (žirafí krk, Aniiny oči, Tomovo auto, domovní zeď atd.).

V angličtině stačí přidat possessive ‚s a to je vše!

Proto řekneme:

 • the manager’s office (kancelář manažera)
 • uncle’s house (strýcův dům)
 • Tom’s car (Tomovo auto)
 • my sister’s baby (miminko mé sestry)
 • government’s decision (rozhodnutí vlády)
 • the world’s population (světová populace)
 • England’s smallest town (nejmenší město Anglie)
 • yesterday’s news (včerejší novinky)
 • this evening’s programme (program dnešního večera)
 • two week’s holiday (dvoutýdenní dovolená)
 • McDonald’s restaurant (restaurace McDonalda) i tak dále.

Possesive’s nebo of?

V zásadě by každý z těchto příkladů mohl být také vyjádřen slovem „of“:

 • the manager’s office = the office of the manager
 • my uncle’s house – house of my uncle
 • Tom’s car = car of Tom

a tak dále, ale… ale nezní to moc dobře. To je poněkud zastaralý, dnes příliš pompézní způsob vyjadřování. Myslím , že the office of the manager je v pořádku, ale car of Tom už zní docela groteskně. No, ale formálně je všechno „správné“. Kdy přesně použít „of“ místo saského genitivu bude diskutováno za chvíli (bod čtyři).

Pokud jste na úrovni začátečníků, je to vše, co potřebujete vědět!

Doporučuji se nyní již neobtěžovat teorií, ale jít do praxe!

Pokud na druhou stranu váš hlad po poznání ještě nebyl uspokojen, má pro vás tento text několik dalších zajímavostí, jako například:

 1. Kdy může být podstatné jméno vynecháno po saském genitivu?
 2. Kdy dát possessive ‚s, pokud jde o mnoho lidí?
 3. Saský genitiv, i když nemáme nic.
 4. Kdy nepoužíváme genitive ‚s?
 5. A co saský genitiv u množného čísla, které samo o sobě končí písmenem s?

A nakonec odpovíme na poslední dvě otázky:

 1. Proč je saský genitiv… saský?
 2. Jaký je nejlepší způsob, jak praktikovat possessive ‚s?
jak a kde se začít učit angličtinu na online kurzu speakingo
Viz také: Jak a kde začít učit angličtinu v kurzu Speakingo?

1. Někdy můžeme vynechat podstatné jméno, které následuje po saském genitivu (genitiv ‚s)

Obvykle v situacích, kdy víte, co se děje:

 • It isn’t my car. It’s my brother’s.

(Není to moje auto. Je mého bratra.)

Plná verze by byla:

 • It’s my brother’s car.

(Toto je auto mého bratra.)

nebo:

 • They got married at St John’s.

(Vzali se v [katedrále/kostele] sv. Jana.)

nebo

 • I never eat at McDonald’s.

(Nikdy nejím v [restauraci] pana McDonalda.)

2. Je-li vlastnitelem possessive ‚s více lidí, dáváme saský genitiv po poslední osobě

Například:

 • Tom and Jerry‚s house

(Dům Toma a Jerryho)

 • Prince Harry and Meghan Markle‚s wedding

(Svatba prince Harryho a Meghan Markleové)

3. Possessive ‚s, když nic nevlastníme

Saský genitiv však nepoužíváme pouze tehdy, když něčím vlastněným je něco (odhaduje se, že je to 40% situací). Za BBC můžeme oznámit, že kromě klasického „vlastnění“ (possession) používáme také naše possessive ‚s

do popisů vztahu (relationship),

 • my sister’s friend

(přítel mé sestry)

charakteristik (characteristics),

 • the car’s colour

(barva auta )

fyzických vlastností (physical features),

 • water’s density

(hustota vody)

vlastností (qualities),

 • Frank’s generosity

(Frankova velkorysost)

nebo míry (measurement)…

 • two mile’s distance

(vzdálenost dvou mil)

proč nestojí za to učit se anglickou gramatiku
Přečtěte si také: Proč nestojí za to učit se anglickou gramatiku?

4. Kdy nepoužíváme saský genitiv / genitive ‚s??

A nyní se vracíme k tématu signalizovanému na začátku tohoto příspěvku – kdy dát possessive ‚s a kdy spíše of?

Pro objekty použijeme spíše „of“ než saský genitiv

Například:

 • What’s the colour of the wall?

(Jaká je barva stěny?)

To však neznamená, že

 • What’s the wall’s colour?

je „chyba“. Prostě to „nezní“ tak dobře.

Někdy použijeme konstrukci podstatné jméno-podstatné jméno místo genitive ‚s.

Například:

 • company car

je to služební vůz, company’s car je spíše „firemní auto“

 • garage door

už tak je těžké vyslovit: garage’s door – „dveře náležící do garáže“.

Samozřejmě můžeme také říci

 • the door of the garage.

V podstatě to všechno znamená jedno a totéž.

Mimochodem, v tomto případě stojí za to věnovat pozornost skutečnosti, že v angličtině jsou dveře v jednotném čísle (door), není to jako v češtině pomnožné podstatné jméno „dveře“ (doors)!

Proto:

 • The door is closed.

(Dveře jsou zamčené .)

co jsou anglická nepravidelná slovesa
Přečtěte si také: Co měli Vikingové společného s anglickým nepravidelným tvarem slovesa?

Pokud je něco na začátku (the beginning), nahoře (on the top), ve středu (in the middle) atd. tak obvykle použijeme of:

 • Take the seat in the back of the car.

(Posaďte se do zadní části vozu.)

 • The beginning of the year is a time of New Year’s resolutions.

(Začátek roku je časem novoročních předsevzetí.)

Také nebudeme používat saský genitiv, pokud je výraz příliš dlouhý a nezní dobře.

Například:

 • What’s the name of the boy who stole the moon?
 • What’s the boy who stole the moon’s name?

(Jak se jmenuje chlapec, který ukradl měsíc?)

Vykonavatelem naší činnosti není „boy“ sámo sobě, ale „boy-who-stol-the-moon„, a proto by saský genitiv musel jít po Měsíci, což nevypadá nejlépe.

A nakonec dvě ošemetné situace, kdy náš majitel possessive ‚s končí písmenem s.

gradace přídavných jmen, genitiv s, saský genitiv, přivlastňovací s
Přečtěte si také: Vše o gradaci anglických přídavných jmen

5. Saský genitiv / genitiv ‚s/ přivlastňovací pád podstatných jmen u množného čísla

Množné číslo obvykle končí písmenem s!

Abychom nezněli jako syčící had, jednoduše vynecháme extra possessive ‚s – ale apostrof (‚) necháváme. Nebo alespoň teoreticky, protože z mých pozorování je velmi vzácné, aby si to nativě speakeři pamatovali !

 • We went for a ten days trip.

(Šli jsme na 10denní výlet.)

 • First 40 years of boys childhood is always most difficult.

(Prvních 40 let dětství chlapců je vždy nejtěžších.)

Pokud má naopak podstatné jméno nepravidelné množné číslo, pak possessive ‚s přidáme… pravidelně:

 • Children’s trip was cancelled due to bad weather conditions.

(Výlet pro děti byl zrušen kvůli špatným povětrnostním podmínkám.)

Saský genitiv, přivlastňovací, genitiv
„Navzdory ujištění svých rodičů se Bill nedokázal zbavit neodbytného podezření, že mohl být adoptován.“
(všimněte si správného apostrofu za slovem rodiče‘)

Saský genitiv / genitiv ‚s ve slovech končících písmenem s v jednotném čísle

To je pravděpodobně nejzákeřnější kategorie slov. Co dělat se slovy jako

 • boss (šéf),
 • Dickens (Dickens)
 • nebo princess (princezna)?

Naštěstí je zde anglický jazyk tolerantní (jako obvykle) a dává nám dvě možnosti, ze kterých si můžete vybrat.

Samotný apostrof můžeme přidat v množném čísle:

 • Every girl would love to have a princess‘ wedding (Každá dívka by ráda měla svatbu princezny.)

Nebo přidejte tento possessive ‚s:

Budou se lišit jen trochu ve výslovnosti. V prvním případě není „holý“ apostrof vůbec slyšet, ale ve druhém případě nám to dojde [iz].

Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

6. Dobře, ale proč je anglický genitiv saský?

Samozřejmě, že je to kvůli historii, starému anglickému jazyku.

Když se Římané v pátém století stáhli z Británie, jejich místo zaujaly kmeny Anglů (Angles) a Sasů (Saxons). Takže kromě legend z doby krále Artuše (který hrdinně odrazil saské invaze) máme saský genitiv po Sasech a název země (Anglie) po Angličanech.

Až do normanské invaze v roce 1066 (tj. Francouzští Vikingové) převládala v Anglii „anglosaská“ kultura. Byly to germánské kmeny, proto se jejich jazyk podobal moderní němčině více než angličtině. V průběhu let se jejich řeč mísila s jazyky návštěvníků – Vikingů ze Skandinávie, Britové byli také velmi ovlivněni latinou, jejich jazyk se mísil a vyvíjel …

Naštěstí v Shakespearově době to všechno bylo zjednodušeno a dnes je angličtina relativně jednoduchým jazykem.

učení angličtiny pro začátečníky
Čtěte také: Proč by podle Shakespeara mělo být učení angličtiny jednoduché a příjemné!

7. Chcete správně používat saský genitiv / possessive ‚s ve větách?

Teorie je jedna věc, praxe je věc druhá. Nejdůležitější je procvičovat si a rozvíjet správné používání anglických gramatických struktur.

Proto vás zvu na online kurz angličtiny Speakingo, který obsahuje veškerou gramatiku a slovní zásobu, kterou potřebujete!

Zajímavé je, že učení v kurzu Speakingo je o mluvení … s počítačem nebo telefonem, který rozumí tomu, co mu říkáte, chválí vás nebo vás v případě potřeby opravuje. Tímto způsobem se na něm učíte ne prostřednictvím suchých pravidel, ale jako dítě tím, že je aplikujete v praxi!

Takové učení je nejen velmi efektivní, ale také příjemné!

Ale je nejlepší zjistit si to sami pro sebe. Zaregistrujte se se dvěma klíny níže a vyzkoušejte si tuto zajímavou metodu na výuku angličtiny online bez jakýchkoli závazků!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je již vše jasné o „přivlastňovacím“ genitivu / possessive ‚s ? Je ještě co dodat k přivlastňovacímu pádu podstatných jmen?

Nebojte se zeptat v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Anglické hry
Anglické hry tedy co Angličané hrají nejvíce

Přemýšleli jste někdy o tom, zda se anglické hry zásadně liší od těch, které známe v Čechách? Hrají Angličané také Prší a Dostihy, nebo co vlastně hrají anglické děti? Připravili jsme krátký seznam her a aktivit, které jsou velmi populární mezi našimi přáteli ve Velké Británii.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail