4 problémy s anglickým množným číslem podstatného jména

množné číslo jednotné číslo anglický singular plural form

Jednotné a množné číslo podstatného jména v angličtině (singular and plural noun form) je obecně jednoduchým témtem. Obvykle. Zábava začíná, když se začneme zabývat detaily. Zde se setkáváme se 4 problémy, zejména s psaním anglického množného čísla podstatného jména.


Začněme však neproblematickým jednotným číslem a teprve poté přejděme k dobrodružstvím v množném čísle.

Jak tvoříme anglický tvar jednotného čísla (singular form) podstatného jména?

Když se učíme nějaké slovo, je ve slovníku uvedeno v jednotném čísle. Například

 • cat (kočka)
 • house (dům)
 • car (auto)

jsou v jednotném čísle – existuje jedna taková věc.

V jednotném čísle se však vyskytují i slova, která se později ukáží jako problematická. Například:

 • bus (autobus),
 • scissors (nůžky)
 • party (oslava),
 • wife (manželka),
 • child (dítě) nebo
 • love (láska).

Jak je to tedy s anglickým množným číslem?

množné číslo, jednotné číslo, angličtina, věda
„Jestli jsou tohle nůžky, tak co je ** tohle?“ A o nadávkách v angličtině v samostatném příspěvku.

Jak tvoříme anglický tvar množného čísla (plural form) podstatného jména?

Ha! Věc je triviálně jednoduchá. Na konec slova přidáme koncovku -s a je to. O kolik obtížnější je čeština:

 • den-dni day-days,
 • kočka-kočkycat-cats,
 • strom-stromytree-trees,
 • banka-bankybank, banks

a tak dále.

Bohužel, jak jsem již zmínil, věc se komplikuje, když se podíváme na téma anglického plurálu zblízka. Problémy bych zde rozdělil do čtyř skupin:

 1. Problém s anglickým pravopisem v množném čísle.
 2. Obtíže s výslovností anglického plurálu.
 3. Těžkosti s výjimkami v anglickém množném čísle.
 4. Nářek s anglickými nepočitatelnými podstatnými jmény.
Kurz angličtiny online Speakingo
Viz také: Regular plural s. Jednoduché množné číslo v anglických větách.

1. Problémy s pravopisem anglického množného čísla (plural)

Pokud vás nezajímá psaní, ale mluvení, pak se vás tento problém v podstatě netýká. Většina z nás však občas musí něco napsat v angličtině (e-mail nebo test), takže se vyplatí nad tímto tématem pozastavit.

Vezměme si například anglický pence (haléř) tedy penny.

Vyslovuje se takto:

A množné číslo takto:

Nicméně, jak jste si pravděpodobně všimli, množné číslo podstatného jména penny je pennies, a ne pennys. Ačkoli to, co slyšíme, je pouhé přidání koncovky -s ke slovu penny, zápis množného čísla bohužel není pouhým přidáním písmene -s…

Naštěstí existuje několik jednoduchých a snadno zapamatovatelných pravidel:

Nejjednodušší je zapamatovat si, že pokud slovo končí na –y (jako naše penny), nahradíme poslední písmeno –y třemi jinými písmeny: –ies.

Proto:

 • (haléř) penny-pennies
 • (povinnost) duty – duties
 • (dítě) baby-babies
 • (jahoda) strawberry-strawberries
 • (oslava) party-parties

a tak dále.

jednotné číslo množného čísla angličtina singular plural form
Proč je slovo kalhoty v množném čísle. A slovní spojení kalhotový pár v jednotném čísle? (Mimochodem, odpověď je jednoduchá – protože v 16. století se „kalhoty“ nebo pantalony skládaly ze dvou samostatných nohavic).

Bohužel to není celý příběh.

Výše uvedené pravidlo platí pouze pro slova, ve kterých je -y po souhlásce.

Pokud slovo končí na kombinaci samohlásek (a,e,i,o,u) + y, tj. na dvě samohlásky, použijeme obecné pravidlo: (chlapec) boy-boys, (hračka) toy-toys...

Navzdory všem předpokladům to dává smysl.

Jen poslouchejte: penny, duty, baby končí na podobnou hlásku jako naše /y/.

Na druhou stranu, pokud vyslovíme boy nebo toy, není tam /y/, ale slyšíme známé /oj/.

Nezapomeňte, že tuto zásadu uplatňujeme na to, co slyšíme, ne na to, co vidíme na papíře.

Další výhoda učení se mluvením místo gramatického teoretizování!

jak být dobrý a angličtině
Viz také: Jak být dobrý v angličtině?

Druhým takovým případem jsou slova, která končí na hlásku (ne nutně na písmeno!) f.

Jak víte, v angličtině často nevíte, jak se slovo čte a vyslovuje (protože angličtina je vlastně sloučením různých jazyků a každý jazyk má jiné zákonitosti, ale to je jiný příběh). V následujících slovech sice slyšíme, že na konec slova jednoduše přidáváme písmeno -s, ale rozdíl bude opět v pravopisu.

Například:

 • (manželka) wife-wives (vyslovuje se „wajf-wajfs”)
 • (vlk) wolf-wolves (vyslovuje se „wulf-wulfs”)
 • (nůž) knife-knives („najf-najfs“)
 • (elf) elf-elves
 • (život) life-lives

Angličtina by samozřejmě nebyla angličtinou, kdyby tu neexistovaly výjimky.

Například střecha (roof-roofs) nebo trpaslík (dwarf-dwarfs – ačkoli dwarves jsou od Tolkienových dob stále populárnější).

Ale obecně to není tak hrozné, že? Jaký je tedy problém s výslovností anglických podstatných jmen v množném čísle?

výuka angličtiny od základu
Viz také: Učení angličtiny od nuly.

2. Problém způsobený výslovností anglických podstatných jmen v množném čísle (plural nouns)

Množné číslo se tvoří přidáním koncovky -s na konec slova. Jak je to však v případě, že se slovo… končí na -s? Ha!

Pokud přidáme druhé -s, začneme syčet jako had!

Například autobus – jak by to znělo! One bus, two busssss🙂

Proto, abychom si nezlomili jazyk, přidáváme v tomto případě mezi obě es samohlásku -e-.

Tím jsme získali něco, co už umíme vyslovit: bus-busses.

Aby to bylo ještě vtipnější, naše původní -s se zde zdvojnásobuje a dostáváme až tři es (autobusses)! Ale aspoň to můžeme nějak vyslovit.

Na druhou stranu to, že slovo nekončí na -s, neznamená, že na jeho konci neuslyšíme s (nebo š či z). A jak jsme viděli výše, gramatická pravidla v angličtině mají tendenci následovat živý jazyk. A ne naopak (od teorie k praxi) – nezáleží na tom, že to tak všichni říkají, musí se podřídit pravidlu, které jsme si sami vymysleli!

V Anglii pravidla popisují jazyk takový, jaký je, a nevymýšlejí, jaký by teoreticky být neměl.

Ale zpět k tématu: „s“ můžeme slyšet nejen ve slovech končících na -s, ale také na -ch a -x. Z nějakého podivného důvodu se k této skupině přidalo i -o.

Proto ve slovech končících na -s, -sh, -ch, -x, -o, – přidáváme místo „holého“ -s es

Například:

 • (ztráta) loss-losses
 • (zápas, zápalka) match-matches
 • (krabička) box-boxes
 • (brambor) potato-potatoes
 • (pojistka fjuz) fuse-fuses
množné číslo jednotného anglicky jsingular plural form
Nevím, jestli říkáte „you“ v jednotném čísle (ty!), nebo jestli říkáte „you“ v množném čísle (vy!)… ale v tuto chvíli se bojím zeptat!

3. Problém s nepravidelným plurálem anglických podstatných jmen (irregular plurals)

Jak jsem již zmínil, v angličtině jsou různá slova odvozena z různých jazyků, a proto mají svá vlastní pravidla. Vznikla tak celá řada nepravidelných tvarů množného čísla tohoto podstatného jména.

Zde není co kombinovat, prostě si je musíte pamatovat.

I když podle mého názoru je i v případě dvou výše popsaných pravidel jednodušší zapamatovat si množné číslo těchto slov než pokaždé analyzovat, ke kterému pravidlu přiřadit množné číslo podstatného jména!

Pokud jde o nepravidelné případy množného čísla, jsou to například:

 • (dítě) child–children
 • (ryba) fish–fish
 • (muž) man-men
 • (žena) woman–women
 • (ovce) sheep-sheep
 • (zub) tooth–teeth
 • (způsob) means–means
 • (noha) foot–feet
 • (seriál) series–series
 • (druh) species–species
 • (myš) mouse–mice
 • (kaktus) cactus-cacti

Někdy se jako výjimka uvádí i person (osoba), protože person obvykle nahrazujeme people (lidé). Slovo persons však existuje v maximální možné míře. Jednoduše zní velmi formálně a v hovorové řeči se pravděpodobně nepoužije.

U ryb je také drobná nuance: fishes je také možné, ale pak to znamená mnoho různých druhů ryb, ne jen mnoho ryb.

kurz anglictiny
Speakingo

4. Problém s anglickými nepočitatelnými podstatnými jmény (uncountable nouns)

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména je rozsáhlé téma, kterému věnuji samostatný příspěvek. Ve zkratce řeknu jen toto: anglická podstatná jména dělíme do dvou skupin. Některé z nich lze spočítat jako židle (chair-chairs), domy (house-houses) nebo nohy (foot-feet).

Jsou však věci na nebi i na zemi, které se nedají spočítat. Jak spočítáte lásku (love), vzduch (air) nebo bezpečnost (safety)?

Proto nepočitatelná podstatná jména nemají množné číslo – jsou vždy v jednotném čísle. Zdánlivě jednoduché. Na druhou stranu je zábavné, že ne vždy víme, zda je slovo počitatelné, nebo ne.

Například nevím, jak na to přišli, ale slovo peníze (money) je nepočitatelné! Proto řekneme.

 • Money makes the world go round

(Peníze hýbou světem)

Money jsou zde v jednotném čísle (proto musíme přidat koncovku -s: makes).

Mezi další běžná nepočitatelná podstatná jména patří news (zprávy):

 • The news is very good.

(Zprávy jsou velmi dobré)

Na druhé straně však

 • The scissors are sharp.

(Nůžky – jedny – jsou ostré – „Ne všechno co má na konci -s“ je množné číslo!)

Některá slova jsou navíc v závislosti na kontextu počitatelná nebo nepočitatelná!

Například pivo (beer) jako tekutina je nepočitatelné, moře piva je počitatelné.

 • We need more beer.

(Potřebujeme více piva)

Na druhou stranu lze říci:

 • Can you get us two beers?

(Můžeš nám přinést dvě piva?)

To proto, že pak nemáme na mysli abstraktní pojem zlatavého moku, ale konkrétní dvě láhve nebo dva půllitry piva…

Ale to je úplně jiný příběh, o kterém se dozvíte v příspěvku níže:

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině, ducks, uncountable nouns
Viz také: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině.

Zde stojí za zmínku pouze to, že některá anglická podstatná jména jsou vždy v množném čísle a chovají se jako nepočitatelná¹.

Například:

 • glasses – brýle
 • shorts – kraťasy
 • scissors – nůžky

Proto řekneme:

 • I need new shorts. (Potřebuji nové šortky.)
 • I need a new pair of jeans. (Potřebuji nové kalhoty.)

Především však musíme všechna tato slova praktikovat v praxi!

Všechna tato slova najdete v online kurzu angličtiny Speakingo!

Tady se učíte anglicky jako dítě, které nepřemýšlí o všech těch pravidlech, ale prostě mluví, a mluví správně. Didaktika kurzu Speakingo zahrnuje veškerou potřebnou gramatiku a 2 000 nejoblíbenějších slov, jejichž znalost vám umožní porozumět 90 % konverzace v tomto jazyce.

Na Speakingo jednoduše posloucháte sametový hlas rodilého mluvčího, prohlížíte si hezké obrázky a „jen“ si povídáte (na své úrovni znalostí) s počítačem nebo telefonem, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje. A samotné znalosti vstupují do vaší hlavy!

Každopádně je nejlepší zkusit si to sama nebo sám! Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a naučte se tento způsob zdarma bez jakýchkoli závazků!

Doufám, že vám tento příspěvek osvětlil, jak se v angličtině používají podstatná jména v jednotném a množném čísle. Pokud vám něco není jasné, zeptejte se v komentářích!

A myslíte si, že má cenu učit se anglickou gramatiku (anglické množné číslo), nebo je lepší učit se jako dítě mluvením a podvědomě vstřebávat všechna ta pravidla – i se všemi výjimkami?


Angličtina se sama nenaučí!

Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail