Noční můra since a for

since for

Since & for je jednou z nejoblíbenějších pastí, kterou českých studentům nastražila anglická gramatika. Co se děje s tím for a since?


Co znamenají slova since a for?

Věc se zdá být jednoduchá.

Since je „od“ a for je „přes“.

Proto řekneme:

 • for two years – přes dva roky
 • since 1980 – od roku 1980

Pokud se však na užití since & for podíváme blíže, pak začnou komplikace…

Například v češtině řekneme „znám ji dva týdny „. V angličtině to však bude:

 • I’ve known her for two weeks.

To znamená: „Znám ji přes dva týdny.“

Určitě jste si všimli, jak hrozně vypadají záměrně zkomolené překlady vět v online kurzu angličtiny Speakingo. Ačkoli jako zkušený překladatel trpím při každém pohledu na ně, v tomto šílenství je metoda.

Přečtěte si také: Trestuhodné překlady z angličtiny do češtiny na kurzu Speakingo.

Příšerné překlady ve cvičeních na online kurzu angličtiny Speakingo jasně ukazují, že nemá cenu se snažit všechno překládat doslova, stačí se naučit myslet anglicky.

Kromě toho také ukazují rozdíly ve větné stavbě v angličtině a češtině, abychom lépe věděli, na co si dát pozor při zkouškách nebo při konverzaci.

Jak tedy bude since a for v češtině?

První past, do které se chytáme, souvisí s gramatickým časem.

V angličtině existuje útvar, který pravděpodobně zná každý, kdo se alespoň trochu učil anglicky, s názvem present perfect.

Je to nejoblíbenější čas v anglickém jazyce.

Jako Češi se mu však s tvrdohlavostí nám vlastní opakovaně vyhýbáme. Z jednoduchého důvodu: v češtině nic takového neexistuje! Protože present perfect není ani minulý, ani budoucí čas – je něco mezi tím.

Obecně popisuje situace, kdy událost z minulosti má vliv na přítomnost. (Totéž platí i pro jeho „průběhovou“ variantu present perfect continuous, s tím rozdílem, že čas continuous zdůrazňuje spíše samotnou činnost než dosažený výsledek činnosti).

Ever, never & before čas present perfect
„Někdy si říkám, jestli jsem někdy koupil mléko od stejné krávy dvakrát.“ Viz také: Ever, never & before mají rádi čas present perfect.

Klasické příklady vět v present perfect

Typickým příkladem pro present perfect je tedy otázka How long...? „Jak dlouho…?“

Například v češtině se ptáme v přítomném čase „Jak dlouho se znáte?“. (To je taková typická otázka v testech na since for.)

Obvykle pak, ještě než se dostaneme ke skutečnému since nebo for, jsme již zbrklí.

„Jak dlouho se znáte” se nedá přeložit jako How long do you know each other”. Myslím, že něco takového můžeme a často také slyšíme na ulici, ale není to „správná“ konstrukce!

Spřátelte se s časem present perfect!

Pokud chceme získat extra bod na maturitě z angličtiny, musíme použít čas present perfect:

 • „How long have you known each other?“

(Všimněte si také, že říkáme each other – sebe navzájem, a ne yourselves – tedy sebe samé. Ale zvratná zájmena jsou něco jiného.)

Klasika žánru – protože se známe už nějakou dobu, znamená to, že děj započatý v minulosti má vliv na přítomnost. Pravděpodobně stále pokračuje. Present perfect krásně pasuje.

Může to být i jinak. Pokud se někdo stěhuje z bytu, před domem je naložený náklaďák s harampádím, můžeme se v češtině zeptat v minulém čase: „Jak dlouho jsi tu bydlel?“. V angličtině však nebudeme říkat „How long did you live there“.

To je věta, kterou se můžeme zeptat na dům, ve kterém jsme bydleli před několika lety, když jsme byli děti, tedy dávno. Pokud se náš přítel právě stěhuje ze svého domu, musíme se také ptát v present perfect :

 • „How long have you lived here?“.

Ale o tom tento příspěvek není. Vraťme se k našemu since for.

Cas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Viz také: Čas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect… a další perfekty

Since for se nám objeví pouze v odpovědi na otázky položené v čase present perfect.

Řekněme, že se známe dva roky. Pokud se odvoláme na překlad z horní části stránky, podle něhož „since“ znamená „od“, vyjde nám „We have known each other since two years“. Jak jste možná uhodli, jedná se o jednu z nejčastějších chyb, kterých se dopouštíme.

Abychom pochopili proč, musíme se blíže podívat na to, co vlastně znamenají since for.

Tak co vlastně znamenají, since a for?!

Abychom pochopili, kde přesně je zakopaný pes, musíme analyzovat rozdíl mezi since a for.

Tedy přesněji řečeno:


Since ukazuje na určitý bod v minulosti,

zatímco for označuje období, časový interval.


Vezmeme-li si tedy znovu tyto dva příklady užití since for ze začátku textu, vše nám sedí:

 • for two years (po dobu dvou let) a
 • since 1980 (protože rok 1980 je konkrétní bod na časové ose, lidé narození v tomto roce jsou zřejmě stále naživu).
6 nejčastějších chyb při učení angličtiny
Viz také: 5 nejčastějších chyb při učení angličtiny.

V čem je tedy problém s since for?

Vrátíme-li se k větě „Známe se dva roky“, jasně vidíme, v čem je problém. Ačkoli už víme, že dva roky jsou časový interval, a nikoli časový bod, datum na stránkách dějin – v češtině (nota bene nelogicky) říkáme „ dva roky“. Vždyť „přes dva roky“ by dávalo větší smysl!

Pro jednou bude angličtina přesnější a bude trvat na tom, že se známe for two years (a ne since two years).

Tolik teorie. Není to složité.

Problém je, že takových nesrovnalostí bude se since for přibývat.

A oblíbeným koníčkem učitelů angličtiny je vymýšlet je a zadávat je v testech z angličtiny!

Čtěte také: Má smysl učit se celé věty v angličtině?
Čtěte také: Má smysl učit se celé věty v angličtině?

Kdy používáme since for?

Užití since

Slovo since používáme, pokud mluvíme o začátku nějaké činnosti, situace apod. obvykle v minulosti.

To znamená, že připadá na konkrétní datum, což je situace, kterou lze zařadit na historickou časovou osu.

Jedná se například o:

 • since 10 o’clock in the morning (od 10 hodin dopoledne)
 • since Tuesday (od úterý)
 • since 11th November (od 11. listopadu)
 • since 2005 (od roku 2005)
 • since Easter (od Velikonoc)
 • since breakfast (od snídaně)
 • since they were kids („od dětství”)
 • since I met her (od té doby, co jsem ji potkal)
 • since the beginning of time (pokud filozoficky předpokládáme, že takový bod existuje)
 • since this happened (od té doby, co se to stalo)
 • since I last saw you (od té doby, co jsem tě viděl naposledy)
 • since we went to the cinema (od té doby, kdy jsme šli do kina)

Poslední případy stojí za zmínku, protože v nich není uvedeno datum, ale jedná se o konkrétní historickou událost.

since for anglictina

Slovníček pojmů:
yesterday – včera
my wife – moje žena
ran away with – utekla s
best friend – nejlepší přítel
since when – od kdy

POZNÁMKA PRO FILOSOFY: Nyní si můžeme zkomplikovat život a začít spekulovat, že věta „She’s been working here since January“ znamená „časový interval“ – vždyť zde pracuje od ledna do přítomnosti, což zjevně implikuje určitý časový úsek. A právě jsme se v pravidlech dočetli, že „časový interval“ = „for„. Mělo by tedy být… for January!

Nepropadejme tedy fanatismu, podle něhož slovo „časový úsek“ automaticky znamená použití slova „for“ a nikoliv “ since „. Je lepší si uvědomit, že since vyžaduje konkrétní datum, bod v čase, a náš leden takovým bodem rozhodně je.

nepřímá řeč v angličtině
Viz také: 5 typů nepřímé řeči v angličtině (reported speech).

Užití for

For se používá pro určitou dobu. Přesné datum od kdy není uvedeno, ale doba trvání činnosti je zvýrazněna.

Proto bude například:

 • for five hours (přes pět hodin – i když v češtině se také říká na pět hodin)
 • for 10 minutes (i když v češtině se také říká na 10 minut)
 • for 2 days (i když v češtině se také říká na dva dny)
 • for 3 months (i když v češtině se také říká na tři měsíce)
 • for a week (i když v češtině se říká na týden)
 • for 25 years (i když v češtině se někdy říká na 25 let)
 • for a long time (na dlouhou dobu)
 • for ages (doslova „po staletí“, což znamená po velmi dlouhou dobu)

Popravdě řečeno, opět se ukazuje, že angličtina je jednodušší než čeština!

Zatímco zde se použití since for zdá být poměrně logické, jak vysvětlíte anglicky mluvícímu člověku, že „Budu se učit angličtinu přes hodinu“, ale „Učím se už hodinu“, „Učila jsem se angličtinu přes hodinu“, ale „Když přišel, učila jsem se angličtinu hodinu“. Uff!

Jak je dobře, že se učíme anglicky a ne česky!!!

gerund infinitiv ing
„Před Speakingo / Po Speakingo“. Viz také: Koncovka -ing (gerundi) s předložkami (prepositions) before & without.

Kdy se lze vyhnout for?

Existují specifické situace, ve kterých se můžeme vyhnout slovu for. Protože Angličané rádi zkracují a polykají slova, bude možné ho vypustit z vět, jako např.:

Místo:

 • I have lived here for 20 years.

(Žiji zde již dvacet let.)

 • They’ve been married for 5 years.

(Jsou manželé už pět let.)

Totéž lze říci i bez for

 • I have lived here 20 years.
 • They’ve been married 5 years.

Obě věty znamenají totéž a obě verze jsou správné.

Bez for to zní spíše jako z britské ulice, zatímco použití for bude vypadat lépe v psané podobě (obecně se v psané podobě vyhýbáme všem zkratkám – zcela opačně, než když mluvíme anglicky).

Nepolykejte for v záporech

Teoreticky byste se neměli vyhýbat ani for v záporu, takže je dobré říci celou větu:

 • I haven’t lived here for 20 years.

nebo

 • They haven’t been married for 5 years.

Kdy nepoužíváme for?

Samozřejmě, klasicky se v každém pravidle najde výjimka. Při použití for se jedná o situaci, kdy se za slovo for dosadí slovo all (všechno, všechny, všech atd.). Pak vždy vynecháváme for. Například:

 • I have loved her all my life.

(Miloval jsem ji celý život.)

 • I have known it all the time.

(Věděl jsem to celou dobu)

 • I have played football all my childhood.

(Přes celé dětství jsem hrál fotbal)

Zde jedna nuance: v poslední větě bude použit present perfect, když jsme teenageři. Pokud nám již bylo čtyřicet let a dětství je uzavřeným obdobím, řekneme spíše v simple past:

 • I played football all my childhood.
porovnani casu present perfect a past simple, rrozdil muze zabit
Přečtěte si také: Dokáže rozdíl mezi časem present perfect a past simple zabít?!

Since ve větách začínajících na It’s

Dalším případem, na který je třeba si dát pozor, je situace , kdy since jde ruku v ruce s it’s.

 • It’s two years since I last saw you.

(Už jsou to dva roky, co jsem tě viděl naposledy.)

It’s vypadá, že je v čase present simple, i když je to spíše stažená forma celé věty v present perfect „It has been two years“. Naproti tomu druhá část věty je pouze v past simple (saw).

Význam je naprosto stejný jako ve větě:

 • I haven’t seen you for two years.

(Dva roky jsem tě neviděl – čas present perfect)

nebo

 • The last time I saw you was two years ago.

(Naposledy jsem tě viděl před dvěma lety. – Zde je čas simple past přítomen v obou větách).

cas minuly simple past trpny rod anglictina
Údajně udělal gramatickou chybu v memu. Ukázalo se, že to byla angličtina, kdo se mýlil. Přečtěte si také: Proč navigace GPS mluví s Chuckem Norrisem v čase simple past?

It’s ages since

Totéž platí pro frázi „It’s ages since“ ( je to už dávno, co…) atd.

Pokud bychom se naopak rozhodli položit otázku s it’s a since, vypadalo by to takto:

 • How long is it since I last saw you? (Tedy, kdy jsem tě viděl naposledy?)

Jazykoví puristé zde mohou také namítnout, že podle pravidla by se mělo říkat spíše v čase present perfectIt’s been two years since I last saw you“ a „It’s been ages since…“.

Na druhou stranu, v praxi to nikdo neřekne, a dokonce i Murphy v legendární English Grammar in Use uvádí, že How long is it since… It’s two years since… a tak dále.

…a právě v tomto bodě se mi zdá, že pouštět se do podrobných gramatických výkladů a snažit se vytvořit podrobná pravidla se začíná míjet účinkem.

Jsem přesvědčen, že znalosti obsažené v tomto textu na téma since for vám budou stačit ke štěstí!

Především se vyplatí zaměřit se na praxi!

proč nestojí za to učit se anglickou gramatiku
Viz také: Proč nestojí za to učit se anglickou gramatiku?

Praktické použití for a since

Problém je „jen“ v tom, abychom uměli naše since for správně uplatňovat v reálných životních situacích, protože zejména tam nám přijdou na jazyk české jazykové „přeneseniny“. Je to proto, že jsme si v mozku vytvořili určité jazykové návyky podle pravidel české gramatiky. Nyní je třeba vytvořit nový zvyk v souladu s anglickou gramatikou.

Ale není to jen o tom, přečíst si pravidla v knize, aby se potom zázračně objevily v našem mozku. To je jako chtít zhubnout po přečtení fitness příručky…

Abyste since for dobře aplikovali v praxi, nejdůležitější je tyto slova opakovat, opakovat a znovu opakovat ve správném kontextu, ve spráných větách!

Nejlépe samozřejmě na online kurzu angličtiny Speakingo, kde je jich velmi příjemné množství!

to care, in care, take care, care who/where/when/why, care about & care for
Viz také: Postarejte se o svou angličtinu s: take care, care about & care for + pár zlobivých idiomů.

Procvičte si for a since ve větách!

Ale nic si nenamlouvejme. V zápalu rozhovoru nemá nikdo čas přemýšlet, zda to, o čem se v angličtině bavíme, se děje už nějakou dobu nebo až po nějaké době. Musíme to cítit!

A jazykový cit si vyvineme, až když si takové věty dostatečně naposloucháme a především je vyslovíme!

Takto se záludné since & for procvičuje v online kurzu angličtiny Speakingo!

Počítač nebo telefon vám hlasem rodilého mluvčího klade otázky a vy – nahlas do mikrofonu – odpovídáte. A Speakingo vás chválí, případně opravuje. A nikdy neztrácí trpělivost!

Stručně řečeno, díváte se na krásné obrázky a „jen“ si povídáte, zatímco vědomosti se vám samy dostávají do hlavy.

Je to nejen efektivní, ale také příjemná metoda výuky angličtiny!

Každopádně je nejlepší si to vyzkoušet sám nebo sama. Zaregistrujte se dvěma kliknutími níže a podívejte se, jak to funguje bez závazků!

A jaká je vaše zkušenost se slavným since for? Je since for opravdu taková noční můra? 🙂


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Vyzkoušejte si ho na týden for free!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Naučte se anglicky!

Nauč se anglicky. Jednoduše. Je to méně komplikované, než si myslíš. A v tomto příspěvku se dozvíš, jak překonat překážky a jak se naučit mluvit anglicky!

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail