Kdy byste měli používat SHOULD?

should, kdy uzivat, subjunctive

Should je populární anglické modální sloveso. Znamená to „měl bys / mělo by se“. Kdy používáme should a jak se toto slovo liší od must, ought to nebo shall? A co je to ten subjunctive?


Začněme s úplnými základy, abychom se postupem času přemístili k pokročilejším oříškům.

Co to znamená should?

Should znamená, že je dobře něco udělat. Něco dobrého a správného.

Například:

 • You should study more. (Měl by ses více učit.)
 • You should see that movie! (Měl bys ten film vidět!)

A když něco není dobrý nápad, řekneme should not = shouldn’t:

 • You shouldn’t drink so much… (Neměl bys tolik pít…)

Existují také otázky, jak ze slavné písně The Clash:

I think you should…

Should rádo vystupuje se slovem think což doslova znamená „myslet“, ale také „být opatrný, soudit“.

 • I think you should go now. (Myslím, že už bys měl jít.)
 • I don’t think you should ignore it. (Nemyslím si, že byste to měli ignorovat.)
 • How much do you think I should pay him for it? (Kolik myslíš, že bych mu za to měl zaplatit?)

Jak by se mělo should vyslovovat?

Nezapomeňte, že nevyslovujeme písmeno „L“.

Něco jako „šud“, ale raději si poslechněte, jak vyslovovat toto slovo ve videu níže:

Co jsou to modální slovesa?

Také nezapomeňte, že should je modální sloveso. V praxi to znamená, že:

Kdy ještě užíváme should?

Kromě vyjádření našich názorů a rad, should užijeme pokud něco není v pořádku, něco je jinak, než bychom očekávali:

 • So expensive? It should cost 10 pounds not 50! (Tak drahé? Mělo to stát 10 liber, ne 50 liber!)
 • You shouldn’t stay up all night before the exam. (Neměli byste zůstat vzhůru celou noc před zkouškou.)

Tímto slovem také popisujeme pravděpodobnost:

 • An hour a day should be enough. (Hodina denně by měla stačit.)
 • They should be here by now. (Už by tu měli být.)

Naše očekávání můžeme vyjádřit také tímto způsobem:

 • It shouldn’t be difficult to convince her. (Nemělo by být těžké ji přesvědčit.)
 • She is so smart that she should pass without any problems. (Je tak chytrá, že by měla bez problémů projít.)

should have done v minulém čase

Všimněte si, že všechny výše uvedené věty jsou o přítomnosti, nebo jsou radou do budoucna.

Ale co když chceme říct, co měl někdo udělat…

Modální sloveso should nemá minulý čas jako takový, proto abychom ukázali že mluvíme o minulosti, užíváme should have + sloveso v infinitivu,

Například:

 • It was a great party, you should have come! (Byla to skvělá párty, měli jste přijít! – Ale nepřišli jste.)
 • What a hangover! I shouldn’t have drunk so much! (To je ale kocovina! Neměl jsem tolik pít!)
 • Broken toe? You should have been wearing safety shoes! (Zlomený prst na noze? Měl jsi si nazout bezpečnostní boty!)

Porovnejte:

 • My date is tomorrow, I should book a table! (Moje rande je zítra, měl bych rezervovat stůl!)
 • Sorry darling, the restaurant is full… I should have booked a table yesterday. (Promiň miláčku, restaurace je plná… Měl jsem rezervovat stůl včera.)
legrační popisy na tinder bio angličtina
Viz také: Vtipné popisy na Tinderu v angličtině.

should & ought to

Je bezpečné předpokládat, že should & ought to znamenají totéž.

Ought to je ale trochu starší, což z něho dělá možná trochu formálnější, ale méně populární formu.

 • Do you think I ought to marry him? = Do you think I should marry him? (Myslíš, že bych si ho měla vzít?)
 • You ought not to eat so much at night. = You shouldn’t eat so much at night. (V noci byste se neměli přejídat.)
 • You ought to have come with us. = You should have come with us. (Měl jsi jít s námi.)

had better & should

Také velmi podobný význam má výraz had better, ale zde již vidíme jemné rozdíly.

Had better se vztahuje spíše na konkrétní situace než na obecné rady:

 • You should always wear a hat in winter. (V zimě byste měli vždy nosit čepici.)
 • It’s freezing outside! You had better wear a hat! (Venku mrzne. Raději si nasaďte čepici!)

Kromě toho had better s sebou lépe nese stín hrozby spojené s nepříjemnými důsledky neuposlechnutí našich upřímných rad:

 • You should learn English, because it will help you in your future life. (Měli byste se naučit anglicky, protože vám to pomůže v budoucnu v životě.)
 • You’d better learn English or you’ll fail the test tomorrow! (Raději se uč angličtinu, nebo propadneš zítřejší test!)

should & must

Must je také modální sloveso a funguje podobně. Je ale silnější.

Porovnejte:

 • You should apologise to her. (Měl by ses jí omluvit. – Ano, radím ti přátelsky.)
 • You must apologise to her. (Musíš se jí omluvit – Protože pokud ne, bude to velmi špatné! Nemáš na výběr!)

Nebo:

 • If he wants to have a girlfriend, he should change his behaviour. (Pokud chce mít přítelkyni, měl by změnit své chování – které je špatné.)
 • If he wants to have a girlfriend, he must change his behaviour. (Pokud chce mít přítelkyni, musí změnit své chování – které je špatné.)

Pamatujte si, že must popisuje vnitřní nutkání, ne vnější:

 • It’s a good movie, you should see it. (Je to dobrý film, měli byste ho vidět.)
 • This book changed my life, you must read it! (Tato kniha mi změnila život, musíte si ji přečíst!)

V těchto větách žádný policista nestojí s napřaženou rukou s obuškem a neříká nám, abychom se oddávali potěšením kultury a umění, vnitřně to chceme tak moc, že to „musíme“ udělat. Abychom mluvili o objektivním, vnějším nátlaku, spíše používáme have to (je to více české „musíte“). Ale více o tom v samostatném příspěvku:

Have to & must
„Viděl jsem to na internetu, takže to musí být pravda!“ Viz také: Have to & must. Musíš to vědět!

should & shall

Obecně platí, že tato slova nemají mnoho společného, ale lidé se často ptají na vztah mezi nimi, protože… Vypadají podobně.

Stejně tak shall je více archaická forma will.

 • I will do it. = I shall do it. (Udělám to. Verze shall je tak aristokratická, že dnes může znít legračně.)

Prakticky řečeno shall používáme pouze ve zdvořilých návrzích:

 • Shall we dance? (Chcete si se mnou zatančit?)

Nebo ve formální příkazech a zákazech:

anglicky cas budouci prosty, future simple, vesteni, proroctvi
Viz také: Věštění? Anglický čas budoucí future simple (will/shall).

Formálně a podmíněně

V prvním kondicionálu (first conditional) můžeme také formálně hovořit o možnosti takto:

 • If you should change your mind, I’ll be available until 5 o’clock. (Pokud si to rozmyslíte, budu k dispozici do 17. hodiny.)

Chcete-li získat dalších několik bodů inteligence, můžete také použít inverzi:

 • Should you change your mind, I’ll be available until 5 o’clock.

Ale více o tom v položce o modálních slovesech v podmínkových větách.

Kromě toho se můžete setkat také se spekulacemi nebo vyjádřením naděje ve formálních větách, jako jsou:

 • She will not be happy about that, I should imagine. (Předpokládám, že s tím nebude spokojená.)
 • ‘‘It won’t happen again.’ ‘I should hope not.’’ („Už se to nestane.“ „No, doufám, že ne.“)

Stejně jako über zdvořile o něco požádat:

 • I should like some more tea, if I may. (Rád bych dostal ještě trochu čaje, jestli mohu.)

Should se slovesy a that (+subjunctive)

Should rádo vystupuje s takovými slovesy (verbs) jako insist, demand, suggest, recommend, propose.

Například:

 • She insisted that we should kiss. (Trvala na tom, abychom se políbili.)
 • They proposed that he should go for this job interview. (Navrhli mu, že by měl jít na tento pracovní pohovor.)

V hovorové řeči – jak už tomu často bývá s that – může být vynecháno (i když víme, že implicitně existuje):

 • He recommends (that) we should be going home soon. (Doporučuje, abychom se brzy vrátili domů.)

V tomto typu vět (jde o takzvaný subjunctive) můžeme také vynechat should:

 • What do you suggest I do? = What do you suggest that I should do? (Co navrhujete, že bych měl udělat?)
 • I demanded that he apologise. = I demanded that he should apologise. (Požadoval jsem, aby se omluvil.)
měl, když používat, subjunktivní, iron man
„Neměl by ses teď učit?“ 

Should se slovesy that (+subjunctive)

Bude to podobné, pokud z výše uvedených sloves vytvoříme podstatná jména (nouns): insistence, demand, suggestion, recommendation, proposal.

Například:

 • What do you think of my mum’s suggestion that I should finally move out? = What do you think of my mum’s suggestion that I finally move out?

(Co si myslíš o mámině návrhu, že se konečně odstěhuju z domu?)

 • The official recommendation is that you should not use it outside. (Oficiální doporučení je nepoužívat jej venku.)

Bude to podobné v případě frází: It’s important (to je důležité), It’s vital (to je nejdůležitější), It’s essential (je to zásadní):

 • It’s essential that you should not be late. = It’s essential that you are not late. (Zásadní je, abyste se nezpozdili.)
měl, kdy používat, subjunktiv, chlapec
Viz také: Obscénní frázová slovesa v memech, která se ve škole nenaučíte!

Should s přídavnými jmény a that (+subjunctive)

Podobně should se bude mít rádo s přídavnými jmény (adjectives) jako: strange, funny, natural, interesting, surprising.

 • It’s strange that he should be late. = It’s strange that he be late. (Je zvláštní, že má zpoždění. – Není to v jeho stylu.)
 • Funny you should ask! (Legrační, že se ptáte! – Jaká ironie nebo náhoda.)
 • It’s only natural that you should feel the same way, too. (Je přirozené, že to cítíte stejně.)
 • I was surprised that she should say such things. (Překvapilo mě, že říkala takové věci.)
měl, kdy používat, subjunktiv, dívka
Viz také: Jak se rychle a efektivně naučit angličtinu doma?

Cvičení na should… a na vše ostatní, co potřebujete!

Nejdůležitější věcí je, jako vždy, zvyknout si na nová slova a gramatické konstrukce.

Nejlépe v plných, správných větách, které vyslovíme nahlas.

Tímto způsobem v nás nevznikne žádný jazykový blok, bez váhání budeme odvážně a plynule odpovídat na otázky, které nám byly položeny v angličtině!

Právě o tom je učení se na online kurzu angličtiny Speakingo!

Osnovy obsahují 2000 nejoblíbenějších anglických slov (jejich znalosti vám umožní porozumět 90% konverzací) a veškerou gramatiku, kterou potřebujete!

A samotné učení je nejen efektivní (díky použití Přímé Metody), ale také příjemné! Díváte se na krásné fotografie a odpovídáte na otázky do mikrofonu. A počítač vám rozumí, chválí vás nebo, pokud je to nutné, opravuje. Žádný stres, žádné dojíždění, kdykoliv a kdekoliv chcete!

Každopádně vyzkoušejte si tuto jedinečnou metodu učení angličtiny sami! První týden studia dostanete zdarma a bez závazků!


Měli byste se přihlásit do online kurzu angličtiny Speakingo!

Angličtina se sama nenaučí!


Je všechno jasné? Pokud máte nějaké otázky, neváhejte je položit v komentářích – rád vám odpovím! V tomto slovníku naleznete také několik dalších aplikací tohoto slova.

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail