Dokáže rozdíl mezi anglickým časem present perfect & past simple zabít?

srovnání časů present perfect a past simple, rozdíl může zabít

Přečtěte si stručný přehled anglických časů present pefect a past simple. Zjistěte, proč může být jejich špatné užití fatální! 😉


Present perfect & past simple

Present perfect & past simple jsou jedny z nejoblíbenějších anglických časů, které studenti Shakespearovy řeči rádi zaměňují. V tomto příspěvku proto podrobněji rozebereme, kdy který z nich použít a jaké jsou mezi nimi rozdíly, abyste se nedopustili nepotřebných chyb.

Přesněji řečeno:

 1. Opakování anglického času past simple.
 2. Expresní opakování anglického času present perfect.
 3. Rozdíly mezi časem present perfect a časem past simple (tabulka).
 4. Since a for v čase present perfect a past simple.
 5. Může rozdíl mezi časem present perfect a past simple zabít?
 6. Příklady použití anglického času present perfect & past simple.
 7. Cvičení na čas present perfect & past simple.

Než přejdeme k titulní otázce, připomeňme si krátce, kdy používáme čas present perfect a kdy čas past simple.

minulý čas prostý past simple
Jsem prostý člověk. Potřebuji minulý čas prostý, tak ho použiji.

1. Opakování anglického času past simple

Používání času a tvoření vět v past simple

Anglický čas past simple popisuje situace, které se staly v minulosti a zůstaly v ní. Obvykle, když padne nějaké datum, budeme se muset vypořádat s časem past simple.

Takto například vypadají tvrzení, zápory a otázky:

 • I travelled to England in 1734.

(V roce 1734 jsem odjel do Anglie)

 • I didn’t travel to England in 1832.

(V roce 1832 jsem do Anglie nejel.)

 • Did you travel to England in 1832?

(Odjel jste do Anglie v roce 1832?)

cas minuly simple past trpny rod anglictina
Údajně udělal gramatickou chybu v memu. Ukázalo se, že to byla angličtina, kdo se mýlil.

Více o tom v tomto příspěvku: Proč navigace GPS mluví s Chuckem Norrisem v čase simple past?

Slovesa v čase past simple

Většina anglických sloves je pravidelných, to znamená, že minulý tvar se tvoří přidáním koncovky -ed. Ve výše uvedeném příkladu to bylo:

 • travel → travelled

(jet → jel)

Nepravidelná slovesa jsou anarchisté, kteří se nedrží žádných pravidel.

Například:

go → went

(jít → šel)

Není jich mnoho, ale tato slovesa jsou nejoblíbenější. Zde není o čem přemýšlet. Je třeba se je naučit a tečka.

co jsou anglická nepravidelná slovesa
Viz také: Co mají Vikingové společného s anglickými nepravidelnými slovesy?

2. Opakování anglického času present perfect

Situace je však mnohem zajímavější s časem present perfect protože v mnoha jazycích – například v češtině – taková gramatická konstrukce vůbec neexistuje.

Použití času present perfect

Naproti tomu čas „minulo-přítomný“ present perfect popisuje situace, které:

 • se staly v blíže neurčené minulosti, ale hlavně,
 • nás ovlivňují v přítomnosti.

V praxi tedy často popisují naše zkušenosti.

Například:

 • I’ve seen this movie.

(Tento film jsem již viděl.)

‚ve je stažený tvar slovesa have

 • No, I haven’t seen this movie.

(Ne, tento film jsem ještě neviděl.)

 • Have you seen this movie?

(Viděli jste tento film?)

Více informací o této problematice naleznete v článku: Jednoduchá dokonalost času present perfect simple

Slovesa v čase present perfect

V čase present perfect musíme použít dvě slovesa. Jedním z nich je tzv. pomocné sloveso – samo o sobě v podstatě nic neznamená, má pouze gramatickou funkci.

V případě času present perfect je to naše have (nebo has pro he, she, it).

Pouze druhé sloveso je „vlastním slovesem“. Vyskytuje se zde ve „třetím tvaru“ z tabulky nepravidelných sloves.

Například pro „see“ to bude.

 • 1. see 2. saw 3. seen.

U pravidelných sloves je to jednodušší: druhý a třetí tvar je stejný.

Například pro „play“ to bude.

 • 1. play 2. played 3. played).
Kdy použít yet, already, just & still v čase present perfect?
„Den 47: Stále si mě nevšimli.“ Viz také: Kdy použít yet, already, just & still v přítomném čase present perfect?

3. Rozdíly mezi časem present perfect & past simple

Nejzajímavější jsou však rozdíly mezi těmito časy.

Anglický čas present perfect

Anglický čas simple past


Anglický čas přítomno-minulý present perfect popisuje událost z minulosti, která však ovlivňuje přítomnost. Mluvíme o přítomném účinku dané aktivity:
 • Anna has fallen in love.

Tedy „Anna se zamilovala“, ale smysl věty je, že „Anna je nyní zamilovaná“ – je pravda, že se zamilovala někdy v minulosti, ale nás zajímá přítomný účinek této minulé události.

Anglický čas simple past popisuje minulé události. O možném dopadu na přítomnost nic nevíme. Pokud bychom použili čas simple past, je velmi pravděpodobné, že tato minulá událost zůstala v minulosti:
 • Anna fell in love in August.

Anne se v srpnu zamilovala. Nevíme, zda románek přežil, nebo ne. Pravděpodobně ne, bohužel…

Období, o němž se hovoří ve větě v čase present perfect, stále trvá:

 • I’ve learned a lot today.

(Dnes jsem se toho hodně naučil.)

Znamená to, že „dnešek“ ještě neskončil.

Období uvedené ve větě v čase past simple skončilo:

 • I learned a lot yesterday.

(Včera jsem se toho hodně naučil.)

Včerejšek skončil včera… protože dnešek je dneškem.

To, že dané období stále probíhá, nám naznačují slova jako:

 • this week (tento týden)
 • today (dnes)
 • just (právě)
 • in my life (v mém životě)

Že toto období skončilo, nám naznačují slova jako:
 • yesterday (včera)
 • five minutes ago (před pěti minutami)
 • when I was a child (když jsem byl dítě)
 • in 1980 (v roce 1980)

How long + present perfect:

 • How long have you lived here?

(Jak dlouho zde žijete?)

Žili jste zde a žijete zde i nadále. Minulost je spojena neviditelnou nití času present perfect s přítomností.

When + past simple

 • When did it start raining?

(Kdy začalo pršet?)

Ačkoli v tomto případě déšť možná ještě stále padá, „začátek padání“ je dokonaný, ukončený děj, a proto použijeme minulý čas simpe past.

Tabulka: Srovnání času past simple & present perfect

4. Since a for v čase present perfect a past simple

For & since je možné užít v obou časech, a to jak ve větě v present perfect, tak v past simple.

Porovnejte:

 • She’s been working here for six months.

(Pracuje zde již šest měsíců – stále zde pracuje)

 • She worked here for six months.

(Pracovala zde šest měsíců – nyní již nepracuje)

nebo:

 • The band hasn’t performed since April 2012.

(Od dubna 2012 do současnosti kapela nevystupuje naživo)

 • It was the band’s first live performance since April 2012.

(Bylo to (možná včera, možná před měsícem?) první živé vystoupení kapely od dubna 2012)

since for
Přečtěte si také: Anglická noční můra since a for’a

Dobře. S těmito znalostmi můžeme nyní přejít k titulní otázce:

5. Dokáže rozdíl mezi časem past simple & present perfect zabít?

Možná!

Nebo nám alespoň může říct, zda je někdo naživu, nebo mrtvý.

Podívejme se na dvě podobné věty:

 • Josef Václav Sládek wrote 86 poems.

(Josef Václav Sládek napsal 86 básní – věta v čase simple past.)

 • Jaroslav Erik Frič has written over 200 poems.

(Jaroslav Erik Frič přes 200 básní – věta v čase present perfect.)

V češtině jsou obě věty v minulém čase. Existuje však rozdíl mezi anglickými originály v čase past simple & present perfect? Je, a to velký!

Je to o životě básníka!

Použití času past simple nám ukazuje, že básník zemřel a už nic nenapíše.

Použití času present perfect nám ukazuje, že básník stále žije a tvoří!

To je dáno výše popsanou specifičností času past simple a present perfect.

Čas past simple používáme k popisu ukončených situací, které se staly v minulosti a zůstávají v ní. Naproti tomu čas present perfect má přímý vliv na přítomnost – řečeno poeticky: spojuje staré s novým.

anglický čas minulý past simple
Minulý čas od Williama Shakespeara k Wouldiwas Shookspeared (will → would, I am → I was, Shake → shook, speare → speared)

6. Příklady použití anglického času past simple a present perfect

Ačkoli čas present perfect se obvykle překládá jako předpřítomný čas, jde o přítomný čas (present)! Týká se toho, co je TEĎ.

Naproti tomu minulý čas simple past je „klasický“ minulý čas.

Protože v češtině neexistuje konstrukce jako present perfect, je to oblast anglické gramatiky, kde děláme mnoho chyb. A čas present perfect je pravděpodobně nejoblíbenějším anglickým časem!

Podívejme se tedy na několik dalších praktických příkladů jejich použití.

Cas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Přečtěte si také: Samé dokonalosti: Přehled časů present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect…a jiných perfektů

Příklady použití času present perfect & past simple

 • A hipster grew a beard but he has shaved it off.

(Hipster si nechal narůst vousy, ale oholil si je)

Hipster si v minulosti nechal narůst plnovous (past simple), ale teď už ho nemá (present perfect)!

 • They went out to do some shopping after breakfast), but they’ve just come back.

(Po snídani šli nakoupit, ale právě se vrátili)

V minulosti už byly pryč, ale nyní jsou zpět.

Všimněte si, jak se tyto časy kombinují s present simple:

 • Greg lives in London. He has lived there for seven years.

(Greg žije v Londýně a žije tam už sedm let.)

Ale:

 • Greg lived in London for 7 years. Now he lives in Brno.

(Greg žil 7 let v Londýně a nyní žije v Brně.)

Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?
Viz také: Jak se naučit mluvit anglicky sami doma?

7. Cvičení na čas present perfect & past simple

Teorie je samozřejmě jedna věc, praxe druhá. Zejména proto, že čas present perfect pro nás není přirozený, vyžaduje používání této konstrukce mnoho opakování, aby se nám nová gramatika dostala do krve.

Proto v online kurzu angličtiny najdete mnoho příkladů oznámení, otázek a záporů v čase present perfect a past simple.

Zajímavé na online kurzu angličtiny Speakingo je to, že se nemusíte trápit nad nesrozumitelnými gramatickými pravidly nebo suchými seznamy slovíček, se kterými si pak nevíte rady. Ve Speakingo se učíte anglicky jako dítě, které se učí mluvit.

porovnání present perfect & past simple v angličtině
present perfect & past simple – Mám to!

V kurzu angličtiny Speakingo posloucháte správné věty, které obsahují veškerou potřebnou gramatiku a slovní zásobu. A pak mluvíte… S počítačem nebo telefonem, který vám – překvapivě – rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje!

Tento druh učení je nejen velmi efektivní, ale také jednoduše příjemný!

Ale nejlepší je zkusit si to sami. Stačí se zaregistrovat dvěma kliknutími níže, pravidelně cvičit a brzy budete mluvit jako Angličan!

Doufám, že nyní je rozdíl mezi anglickým časem present perfect & past simple jasný jako facka.

Pokud však máte ještě nějaké otázky, můžete je položit v komentářích. Rád odpovím a/nebo doplním text!


Zaregistrujte se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
počasí v Anglii Londýně, přísloví, výroky
Přísloví o počasí v Anglii

Počasí v Anglii je legendárně deštivé a zatažené. Není divu, že Angličané přišli s několika pěknými příslovími o počasí, které nám mohou být užitečná i v měnícím se českém klimatu!

Číst dále »
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail