Jak klást „wh-questions“ v present and past simple?

Jak klást "wh-otázky" v present and past simple?

Zjistěte, co jsou to wh-questions („wh-otázky“). Podívejte se, jak správně používat wh- words v čase present simple, past simple a dalších anglických časech.


Co jsou to wh- questions?

Wh- questions jsou takzvané doplňující otázky, protože na ně nelze odpovědět jednoduše „ano“ nebo „ne“.

Musíme doplnit nějaké konkrétní informace.

Wh-questions (doplňující otázky) začínají jedním z dotazovacích zájmen (interrogative pronouns), neboli některými z wh- words.

Otázky z toho, co v časech prezentuje jednoduché a přítomné nepřetržité.
Viz také: Otázky s „what“ v časech present simple a present continuous.

Co jsou wh- words?

V angličtině, stejně jako v češtině, potřebujeme dotazovací zájmena, abychom mohli klást doplňující otázky (interrogative pronouns). Jsou to ty, které se nám na začátaku hodně pletou a které začínají písmeny wh. Proto jim říkáme wh- words (slova na wh-) nebo question words (slova do kladení otázek).

Jedná se o:

 • what (co?)
 • when (kdy?)
 • where (kde?)
 • who (kdo?)
 • why (proč?)
 • whom (komu?)

A trochu problematičtější:

 • which (který?)
 • whose (čí?)

Zajímavé je, že slova wh- words používáme také k vytvoření „vět ve větě“, takzvaných relative clauses, které nemusí být vůbec otázkami (více o nich níže). Proto se stejná „wh-slova“ nazývají vztažná zájmena (relative pronouns).

zájmena, relativní zájmena, která
Viz také:Anglické vztažná zájmena (relative pronouns).

„Wh- word bez písmen wh-?

Kromě toho, i když toto slovo nezačíná písmeny wh-, při zadávání wh- questions používáme také zájmen tázacích:

 • how (jak?)

Zejména proto, že vytváří slavné:

 • how many (kolik? – pro počitatelná podstatná jména)
 • how much (kolik? – pro nepočitatelná podstatná jména)
mnoho mnoha
Viz také: Spousta toho much, many, lots of…

Teď se podíváme, jak vypadají naše wh- questions v praxi!

Příklady wh- otázek v čase present simple

Čas present simple mluví o aktivitách, které pravidelně děláme. Takže pokud se chceme zeptat na něco, co náš partner dělá každý den, bylo by vhodné položit wh- question v čase present simple!

Jak vytváříme otázky wh-questionsčase present simple?

Obecně platí, že naše wh-word skáče na začátek již vytvořené otázky.

A jak si pamatujeme ze záznamu o čase present simple, můžeme k tomu použít tři pomocná slovesa (be, have, do). V angličtině při tvorbě otázek používáme inverzi, to znamená, že přehazjeme první dvě slova ve větě.

Například:

 • This is a subway. (Tohle je metro.)
 • Is this a subway? (Je tohle metro?)
 • Where is this subway? (Kde je metro?)
 • Whose is this subway? (Čí je to metro?)
s otázkami, proč
„Zpochybňuj všechno.“ „Proč?“

Chcete-li položit otázku wh- v čase  present simple,

nejčastěji použijeme pomocné sloveso „do“.

 • I like you. (Líbíš se mi.)
 • Do you like me? (Líbím se ti?)
 • Why do you like me? (Proč mě máš rád?)
 • How much do you like me? (Jak moc mě máš rád?)

A mějte na paměti, že pro třetí osobu jednotného čísla v čase present simple místo do použijeme does.

 • Where does she live?
 • Where does he go for his holiday?
 • When does it start?

Třetí možností je pomocné sloveso have (has pro he, she, it)

 • You have (got) an elephant. (Máš slona.)
 • Have you got an elephant? (Máš slona?)
 • Where have you got an elephant? (Kde máš slona?)
 • Why have you got an elephant? (Proč máš slona?)

[V oznámeních got nic neznamná, můžeme ho přeskočit, ale otázky a zápor zní s got lépe.]

prezentovat jednoduchý dárek jednoduchý
Viz také: Ne tak jednoduchý present simple tense.

what’s, where’s, who’s

Angličané vše samozřejmě zkrátí, kdykoli budou moci. Proto what is = what’s, where is = where’s, who is = who’s.

 • What’s that? (Co to je?)
 • Where’s my car? (Kde je moje auto?)
 • Who’s this? (Kdo to je?)

Příklady wh- questions v čase past simple

Velmi podobně budou vypadat naše wh -questions v past simple. Je to o to jednodušší, protože nemusíme myslet na změny pro třetí osobu jednotného čísla (on, ona, ono).

Pomocí přesně stejných příkladů, jako jsou výše, to bude:

 • Where was this house? (Kde byl ten dům?)
 • Whose was this house? (Čí ten dům byl?)

Takže měníme pouze čas, v kterém je pomocné sloveso (is→ was; do→did):

 • Why did you like me? (Proč jsi mě měla ráda?)
 • How much did you like me? (Jak moc jsi mě měla ráda?)

Ačkoli forma „Had you an elephant?“ je údajně správná, je však poměrně staromódní. Proto řekneme spíše „did have“:

 • Where did you have an elephant? (Kde jsi měl slona?)
 • Why did you have an elephant? (Proč jsi měl slona?)
cas minuly simple past trpny rod anglictina
„Údajně udělal gramatickou chybu v memu. Ukázalo se, že to byla angličtina, která se mýlila.“ Viz také:Proč GPS navigace mluví s Chuckem Norrisem v čase past simple?

Problematické wh- questions

Zejména who (kdo?), which one (který?) a what (co?) rádi vykonávají nejen roli předmětu (object), ale také podmětu (subject) vět. V zásadě to mění její význam.

Porovnej.

 1. Who did Amelia call(Komu Amelia volala? – kdo je zde předmětem)
 2. Who called Amelia? (Kdo volal Amelii? – who je zde podmětem)

To zásadně mění význam věty!

Všimněte si, že ve druhém případě již neužíváme did.

Totéž bude platit pro věty:

 • Who wants to have some fun? (Ne: Who does want to have some fun. Kdo se chce bavit? Nebo pro empházi.)
 • What happened to you? (Ne: What did happened to you. Co se ti stalo?)

Všimněte si také, že po which & whose obvykle náleduje podstatné jméno:

 • Whose car is it? (Čí je to auto? Ne: Whose Is it a car?)
 • Whose idea inspired you the most? (Čí nápad tě nejvíce inspiroval?)
 • Which one of you is John? (Kdo z vás je John?)
 • Which countries have you visited? (Které země jsi navštívil?)

Všimněte si, že po whose & which nedáváme předložky (a, an, the)

 • Whose chessboard is it? (Čí je to šachovnice?)

Před podstatným jménem chessboard není žádná předložka, protože whose funguje jako přídavné jméno přivlastňovací ¹: neřekli bychom přece my a car.

porovnejte:

 • Whose is the chessboard? (Čí je to šachovnice?)

Druhá možnost však zní docela staromódně.

Příklady wh- questions v jiných časech

Otázky wh- questions lze klást ve všech 12 anglických časech.

Například:

Otázka wh- question v čase present continuous:

 • Who are you talking to? (S kým to mluvíte?)

Wh- question v čase past continuous:

 • What were you thinking?! (Co jste si mysleli?!)

Wh- question v čase present perfect:

 • Who has eaten my cake? (Kdo snědl můj dort?)

Wh- question v čase present perfect continuous:

 • How long have you been waiting? (Jak dlouho čekáte?)

Wh- question v čase past perfect:

 • When had it begun? (Kdy to začalo?)

Wh- question v čase past perfect continuous:

 • What had he been doing for so long? (Co dělal tak dlouho?)

A kromě toho:

Wh- questions se mohou také objevit v trpném rodě:

 • Where were you born? (Kde jsi byla narozena?)

Wh- questions mohou také vystupovat v trpném rodě:

Wh- questions také mohou vystupovat v nepřímé řeči:

 • What she meant was that she loved you. (To co měla na mysli bylo, ze tě miluje.)

reported speech question otázky v nepřímé řeči

Wh- words uprostřed věty: relative clauses

Když chceme začít mluvit složitějšími větami, jednou z pěkných anglických konstrukcí jsou relative clauses. Ty spočívají v tom, že doprostřed věty vsadíme další větu – jakoby v závorkách, ale bez závorky.

Například:

 • John, who is very handsome, is a student. (John, který je velmi přístojný, je studentem.)
 • Anna, whose grades are fantastic, is very intelligent. (Anna, jejíž známky jsou vynikající, je velmi inteligentní.)
 • The noise, which was so annoying, finally stopped. (Hluk, který byl tak otravný, konečně skončil.)

Ale na toto téma více v samostatném příspěvku:

relativní klauzule
Parz také: Věty s relative clauses.

Wh- words uprostřed věty: indirect questions

Pokud chceme být zdvořilí, nemusíme vytrubovat naše wh- questions. Můžeme jim předcházet jemným úvodem.

 • I would like to know who ate my cake? (Chtěl bych vědět, kdo snědl moje sušenky?)
 • Can you tell me where it is? (Mohl bys mi říct, kde to je?)

Všimněte si, že v nepřímých otázkách vracíme inverzi zpět ke vzoru kladné oznamovací věty. Ale o tom také více v samostatném příspěvku:

indirect questions, nepřímé otázky

Jaký je nejlepší způsob, jak se naučit anglicky?

Nejdůležitější věcí při učení angličtiny je však pravidelné a praktické cvičení a opakování naučeného materiálu. A co skutečnost, že teorie a anglická gramatika nejsou vůbec těžké pochopit, pokud nám v reálných situacích slova nejdou na jazyk?

Proto doporučuji online kurz angličtiny Speakingo, kde se učíte prostřednictvím konverzace. Zvyknete si mluvit – aniž byste přemýšleli o gramatických pravidlech, jen mluvíte a správné konstrukce vám přijdou do hlavy jako dítěti, které se učí svůj rodný jazyk!

Takové učení je nejen efektivní, ale také příjemné!

Každopádně je nejlepší se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a zdarma zjistit, zda vám tento způsob učení angličtiny vyhovuje!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Už víte, jak klást otázky pomocí wh- words? Pokud něco není jasné, zadejte svou otázku v komentářích – rád vám odpovím!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
can cannot cant modalni slovesa
Tři životy modálního slovesa can can’t cannot

Yes, you can! Ať už si myslíte, že můžete, nebo ne, máte pravdu! V tomto textu se dozvíte všechno o anglickém modálním slovese can can’t cannot. Pokročilí studenti se naučí zdvořilostní a idiomatické fráze s can, would a could a na závěr… několik vtipných memů s modálním slovesem can.

Číst dále »
Angličtina, slovesa smyslů
„Smyslová“ verbs of senses

Verbs of senses jsou slovesa, která používáme k tomu, abychom popsali to, co cítíme, vidíme nebo slyšíme. Zajímavé je, že v angličtině se řídí vlastními zákony, které stojí za to znát, aby nedošlo ke zbytečné chybě!

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail