Anglická diplomacie v podnikání – 7 způsobů, jak chodit kolem horké kaše

Anglická diplomacie v podnikání

Jak se diplomaticky vyjadřovat na obchodních schůzkách s anglicky mluvícími lidmi a nejen to? Naučte se těchto 7 způsobů, jak chodit kolem horké kaše v souladu s legendárním kánonem anglické obchodní diplomacie.


Anglická diplomacie v podnikání

Anglická diplomacie a zdvořilost v obchodě je legendární. Jak se říká, diplomat je ten, kdo nás může poslat k čertu, a my se na nadcházející cestu těšíme.

Angličané jsou zdvořilostí poněkud posedlí. Nebo se jen bojí spolu upřímně mluvit? Myslím, že je užitečné mít schopnost umět jemně říci něco, co není třeba ihned dávat na ostří nože. Život je pak mnohem příjemnější a uvolněnější.

Je i dobré znát tyto triky, abychom správně porozměli, co se nám někdo snaží tímto způsobem sdělit.

mezikulturni komunikace co anglican rika
Přečtěte si také: Mezikulturní komunikace – co Angličan říká a co tím skutečně myslí?

Mezinárodní jazyk obchodní diplomacie

I když jsou Američané přímočařejší než Angličané, v obchodním styku stále váží slova. Zejména pokud potřebují sdělit nějakou špatnou zprávu, o něco požádat, protestovat nebo něco navrhnout.

Když s nimi mluvíme, měli bychom i my nejen překládat slova do angličtiny, ale také zjemnit náš jazyk, aby odpovídal nejen gramaticky, ale i kulturně.

Jak to tedy zaobalit?

Anglická diplomacie v podnikání
Diplomacie je umění poslat lidi do háje (doslova do pekla) takovým způsobem, aby se ještě zeptali, kterým směrem mají jít.

7 technik anglické diplomacie v podnikání

Podívejte se na těchto sedm způsobů, jak přeformulovat své výroky tak, aby v mezinárodní společnosti zněly lépe.

Podívejte se, jak používat diplomaticky:

 1. Změkčovače (softeners).
 2. Modální slovesa ve službách diplomacie.
 3. Jak diplomaticky přeformulovat věty.
 4. Jaké jsou přívlastky (modifiers) v diplomatickém korpusu?
 5. Anglický diplomat se místo rozkazování ptá.
 6. Jak používat past continuous v diplomacii?
 7. A samozřejmě anglický trpný rod.
Anglická diplomacie v podnikání
Nic vlastně neříkat, zejména když mluvíte, je polovina umění diplomacie.

Technika č. 1 anglické obchodní diplomacie: změkčovače (softeners)

Softener je změkčovadlo, které sypeme do pračky. Takové jazykové změkčovadlo však můžeme i přidat do našich výpovědí.

Předpokládejme například, že chceme říci:

 • I can’t come to the meeting tomorrow.

(Nemohu přijít na zítřejší schůzku.)

V Česku je to pravděpodobně běžný způsob, jak sdělit svou indispozici. V Německu by to také bylo v pořádku. Ale už ne v Anglii nebo USA! Tam by věta zněla poněkud hrubě.

Pokud tedy nechceme vypadat jako středoevropský barbar, řekněme raději:

 • To be honest, I’m afraid I can’t come to the meeting.

(Abych řekl pravdu, obávám se, že na toto setkání nemohu přijít)

 • I’m so sorry, but I really can’t come to the meeting tomorrow.

(Velmi se omlouvám, ale na zítřejší schůzi opravdu nemohu přijít)

 • Unfortunately, something has come up and I’m unable to come to the meeting tomorrow.

(Bohužel mi něco vpadlo do plánu a nemohu se zítřejšího setkání zúčastnit)

Změkčovače nestojí nic. Umožňují však našemu partnerovi snáze překousnout špatné zprávy.

Tento jazykový nástroj nám umožňuje zmírnit tón naší řeči, vyjádřit zdvořilý respekt k našemu partnerovi.

Abych řekl pravdu, jsem velkým fanouškem jejich používání i v češtině!

intensifiers, intensifying adverbs adjectives
Viz také: Něco k posílení: Intensifiers.

Technika anglické diplomacie v podnikání č. 2: modální slovesa

Chceme-li o něco zdvořile požádat, třeba i gentlemansky, modální slovesa (modal verbs) nám zde budou neocenitelným pomocníkem. Jejich hlavním úkolem je přece upravovat řeč!

Místo toho, abych řekl poněkud okázale (skoro v té větě slyším Schwarzeneggerův německý přízvuk):

(Chci více času.)

Můžeme říci laskavě:

 • I could do with more time.

(Hodilo by se více času.)

Nebo ještě lépe:

 • It would be so helpful to have more time.

(Více času by bylo velmi užitečné.)

anglicky gentleman kursy online

Tím spíše, pokud zastáváte určitou pozici, je dobré být zdvořilý. Jak se říká, hodnota člověka se nepozná podle toho, jak se chová k těm, kteří jsou důležitější než on sám, ale právě podle toho, jak se chová k podřízeným.

Proto místo toho, abych spíše hrubě pověděl:

 • Give me the answer by tomorrow.

(Odpovězte mi do zítřka.)

Lze říci:

 • Could you give me the answer by tomorrow, please?

(Můžete mi, prosím, do zítřka odpovědět?)

Obecně platí, že je dobré prosytit svůj projev libovolným počtem „thank you“ a „please„. Vždycky to pomůže!

Modální slovesa v čase přítomném a minulém modals deducation speculation
Viz také: Modální slovesa pro spekulace v přítomném a minulém čase.

Anglická obchodní diplomacie 3: Přeformulování

Stejně jako zkušený diplomat můžeme negativní větu vždy přeformulovat tak, aby zněla mnohem lépe. Angličané jsou v tom mistři. Neexistují žádné problémy (problems), existují výzvy (challenges); neexistuje žádná hádka (argument), místo toho existuje upřímný a otevřený rozhovor (frank and open conversation).

Proto místo:

 • I haven’t finished the report.

(Zprávu jsem nedokončil.)

Tuto větu můžeme přeformulovat a zmírnit na:

 • I’m afraid I haven’t been able to finish the report yet.

(Obávám se, že jsem tuto zprávu ještě nestihl dokončit).

Použití slovesa to be able to (být schopen) zdůrazňuje, že jsme opravdu chtěli splnit zadaný úkol, ale kvůli faktorům, které jsme nemohli ovlivnit (nedostatek dat, přílišná pracovní zátěž), se nám to nepodařilo. V žádném případě se však nejedná o naši chybu nebo nedopatření!

Kromě toho použití slova yet“ (zatím, do této doby) ukazuje naši dychtivou touhu korunovat naše úsilí úspěchem. Yet diplomaticky ukazuje, že na tématu stále pracujeme.

can cannot cant modalni slovesa
Kdo to může udělat? Přece ty! Přečtěte si více o anglickém modálním slovese can can’t cannot

Yes you can!

Anglický diplomat v obchodě nikdy neříká, že něco nemůže (can’t) nebo nechce (won’t) udělat!

Americký prezident Theodore Roosevelt jednou řekl1:

 • Whenever you are asked if you can do a job, tell them, ”Certainly I can!” — and get busy and find out how to do it.

(Kdykoli se vás někdo zeptá, jestli můžete danou práci udělat, řekněte: „Samozřejmě, že můžu!“ – a pusťte se do toho, až zjistíte, jak to udělat.“)

Mějte to na paměti, protože pro Angličana „yes“ znamená „možná může a možná nemůže, ověřme si, jaké má pracovní zkušenosti“. A co to znamená, když ho vyhodíme s upřímným „ne“?

Fráze s can’t a won’t budou pravděpodobně znít hrubě, negativně, budou Američanovi vyjadřovat nedostatek dobré vůle z naší strany!

Proto místo toho, abychom říkali:

 • I can’t deliver the goods on time.

(Nemohu dodat zboží včas.)

nebo

 • I won’t have finished the report by Friday.

(Zprávu nedokončím do pátku.)

Řekneme diplomaticky

 • I’m not able to say when the goods will be delivered.

(Nejsem schopen říci, kdy bude zboží dodáno.)

 • I won’t be able to have the report ready by Friday.

(Zprávu nestihnu připravit do pátku.)

dny v týdnu v angličtině friday
Tady je můj páteční výraz.

Angličtí diplomaté v obchodním styku nepoužívají negativní slova

Anglický diplomat v obchodním styku nikdy nepoužívá slova s negativním tónem. Vždycky najde způsob, jak věci zaobalit, a raději něco nenápadně navrhne, než aby se k situaci postavil přímo.

Neřekne například na obchodní schůzce:

 • This is a bad arrangement.

(To je špatná dohoda.)

Nanejvýš lakonicky naznačí:

 • I’m not entirely happy with this arrangement.

(S tímto uspořádáním nejsem zcela spokojen).

Záporné slovo špatný (bad) nebo nespokojený (I’m unhappy with the arrangement) je nahrazeno kladným opakem, happy jen ne zcela entirely, totally, completely).

Použijeme-li pouze tři výše uvedené techniky anglické obchodní diplomacie, můžeme místo příslovečného „není a nebude“ informovat klienta o situaci tímto způsobem:

I’m afraid I haven’t been able to get through to our suppliers, so I’m not in a position to tell you when we can expect the delivery. Could you give me a little more time?

(Obávám se, že se mi nepodařilo dovolat našim dodavatelům, takže v této situaci nejsem schopen říci, kdy můžeme očekávat dodávku. Mohl byste mi dát trochu více času?)

Mnohem profesionálnější, že?

negative questions, anglicky, otázky
„Proč nepracujš? Nevšiml jsem si, že jdete.“ Viz také: Pozitivně o „negative questions“!

Technika anglické diplomacie v obchodě 4: Co dělají přívlastky v diplomatickém korpusu?

Co jsou to přídavky (modifiers)? Přívlastky jména jsou slova, která určují podstatné jméno, ale nejsou to jen přídavná jména. Aniž bychom zacházeli do zbytečných podrobností, v našem kontextu lze pro zjemnění obchodní výpovědi použít přívlastek jako:

 • a little
 • a bit
 • slight
 • slightly
 • small
 • one or two

Kromě slov small (malý) a one or two (jeden nebo dva) znamenají všechny ‚trochu, málo‘.

Porovnejte:

 • We are having problems with the new product.

(S novým produktem máme problémy.)

 • We are having one or two problems with the new product.

(S novým produktem máme jeden nebo dva problémy)

Druhá věta je mnohem mírnější a méně dramatická než první.

nebo:

 • We’re going to run over budget.

(Překročíme rozpočet.)

 • We’re going to run slightly over budget.

(Mírně překročíme rozpočet.)

Je úžasné, jak takový malý dodatek (modifier) může změnit vyznění celé věty!

Jak vypadá výuka angličtiny v online kurzu Speakingo?
Viz také: Jaké to je učit se anglicky v online kurzu Speakingo?

Anglická diplomacie v obchodě 5: Ptejte se, ne přikazujte!

To je častým důvodem nedorozumění mezi Angličany a Čechy pracujícími na Britských ostrovech.

Na otázku „Nechtěl bys udělat to a to?“ Evropan si obvykle odpoví „E, ne, díky!“ Není nám zřejmé, že se vůbec nejedná o žádost, ale o zdvořilý způsob, jak podle nich sdělit objednávku služby.

Pokud to nevede k nedorozumění, myslím, že na tom není nic špatného. Zejména pokud se jedná nejen o mezikulturní komunikaci, ale také o… komunikaci mezi mužem a ženou.

Proto místo suverénního prohlášení:

 • The website needs to be redone.

(Webové stránky je třeba přepracovat.)

Koneckonců můžete říct totéž, ale lépe:

 • Don’t you think the old design of the website needs a bit of refreshment.

(Nemyslíte si, že starý vzhled webových stránek potřebuje trochu osvěžit?)

anglická prezentace, otázky a odpovědi v angličtině, obchod, expose, q&A
„Když dokončíte prezentaci a lidé se vás opravdu chtějí zeptat“ Viz také: Q&A po prezentaci v angličtině.

Zejména při rozhovoru s klientem nebo nadřízeným je užitečné změnit přímé sdělení na návrh ve formě otázky. Na pomoc nám zde mohou přijít i modální slovesa could, would a should.

Například místo:

 • We must inform the senior management immediately.

(Musíme neprodleně informovat vyšší vedení.)

Diplomatičtěji bychom jemně navrhli:

 • Wouldn’t it be a good idea to inform the shareholders immediately?

(Nebylo by dobré okamžitě informovat vyšší vedení?)

žádosti v angličtině polite requests, zdvořilost
Viz také: Žádosti v angličtině, tedy jak nebýt barbarem?

Technika anglické diplomacie v obchodě č. 6: používání času past continuous

Vyjadřování myšlenek v čase minulém past continuous dodává naší obchodní angličtině diplomatičtější tón:

Proto namísto téměř výhružných slov:

 • I hope we can come to an agreement today.

(Doufám, že se dnes dohodneme).

Totéž můžeme zdvořile a diplomaticky říci v minulém čase past continuous:

 • I was hoping we could come to an agreement today.

(Doufal jsem, že se dnes dohodneme.)

Zajímavé je, že nevyjadřujeme nutně zklamání z neúspěchu jednání, ale právě optimistické přání dosáhnout dohody ještě dnes.

Věty v minulém čase past continuous zní spíše hypoteticky, jako bychom váhali. Méně přímé věty jsou méně rušivé.

Například:

 • I think we should offer Andrej the job.

(Myslím, že bychom měli nabídnout práci Andřejovi).

 • I was thinking we should offer Andrej the job.

(Říkal jsem si, že bychom měli nabídnout práci Andřejovi.)

Anglické minulé časy past simple continuous
Viz také: Srovnání anglických minulých časů past simple a past continuous.

Anglická diplomacie v obchodě č. 7: trpný rod (passive voice)

Tu možná nejdůležitější diplomatickou techniku jsem si však nechal na konec.

Ačkoli učitelé v hodinách anglického jazyka obecně nedoporučují přehánět to s používáním trpného rodu, může se jednat o obratný diplomatický trik, jak zjemnit naši obchodní angličtinu.

Činný rod je často brutálně přímý. Především však činný rod ukazuje prstem na viníka:

 • You made a mistake!

(To vy jste udělali chybu!)

Už jen to, že věta začíná slovem „you„, způsobuje, že věta zní hrubě.

Lze tedy například říci, že:

 • Mistakes were made.

(Došlo k chybám.)

passive voice trpny rod, diplomacie
Přečtěte si také: Anglický trpný rod – passive voice pro diplomaty.

Tímto způsobem signalizujeme problém, ale zároveň neútočíme na partnera osobně.

Proto, pokud máme zájem na dohodě, nikoli na konfliktu, je mnohem lepší použít zdvořilý trpný rod.

 • You said you were going to sign the contract today.

(Říkal jste, že dnes podepíšete smlouvu.)

 • We were told that you were going to sign the contract today.

(Bylo nám řečeno, že jste dnes chtěl podepsat smlouvu.)

Vidíte, o kolik slušněji zní druhá věta v pasivu?

nebo:

 • You agreed to lower your fees.

(Souhlasili jste se snížením poplatků.)

 • It was agreed you would lower your fees.

(Bylo dohodnuto, že poplatky snížíte.)

To vše je však třeba praktikovat v praxi a ve správném kontextu!

Protože jinak bychom mohli působit nediplomaticky jako pán níže, který se zjevně naučil anglickou diplomacii z knih, a ne z frází na Speakingo! 😉

Anglická diplomacie v podnikání
Jak být dobrý v konverzaci. 1. zdvořilé přivítání 2. křestní jméno 3. důležitá osobní vazba 4. formulace očekávání. Ahoj. Jmenuji se Inigo Monyoya. Zabil jsi mého otce. Buď připraven zemřít.

Cvičení z anglické obchodní diplomacie

S výše uvedenými způsoby, jak zaobalovat v angličtině, se můžete bez obav pokusit stát se obchodním diplomatem. Pokud však cítíte, že potřebujete procvičit angličtinu, doporučuji cvičení v online kurzu angličtiny Speakingo.

Najdete zde mnoho příkladů použití nejen trpného rodu nebo modálních sloves, ale celé gramatiky, mnoho frází a idiomů, které vám umožní efektivně komunikovat v angličtině!

Výuka zde probíhá především formou konverzace, takže odbouráte svůj odpor k mluvení anglicky a naučíte se veškerou anglickou gramatiku a slovní zásobu v praxi. A vy mluvíte… s počítačem nebo telefonem, který vám díky technologii rozpoznávání řeči rozumí, chválí vás a v případě potřeby opravuje.

Tento způsob učení je nejen efektivní a příjemný, ale také velmi flexibilní. Nemusíte ztrácet čas dojížděním ani se objednávat na konkrétní čas, abyste se naučili anglicky na kurzu Speakingo!

Stačí se zaregistrovat dvěma kliknutími níže a získáte možnost učit se, kdy chcete a jak dlouho chcete. Po uplynutí zkušební doby je samozřejmě výuka zpoplatněna – měsíc výuky však stojí stejně jako doučování, takže se to rozhodně vyplatí!

A jaké jsou vaše zkušenosti s vedením obchodních rozhovorů v angličtině? Funguje anglická obchodní diplomacie v praxi? Podělte se o své poznatky nebo dotazy v komentářích!

Text inspirovaný příspěvkem o anglické diplomacii v podnikání na webu English Twist


Přihlaste se do online kurzu angličtiny Speakingo.

Vyzkoušejte si prvních 7 dní zdarma!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Anglické idiomy se psy

Anglické idiomy jsou takové zákeřné výrazy, které jsou velmi obtížně pochopitelné, protože znamenají něco úplně jiného, než slova, která jsou vyslovena. Proto je učení anglických idiomů tak důležité. Dnes se dozvíme o anglických idiomech se psy.

Číst dále »
Nejnovější texty:

Roztomilé memy se psy

To bude nejkrásnější věc, kterou tento týden uvidíte! Roztomilé memy se psy – samozřejmě v angličtině s překladem do češtiny. Protože kdo řekl, že učit

Číst dále »

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail