Něco k posílení: Intensifiers

intensifiers, intensifying adverbs adjectives

Pokud chceme přidat sílu do našeho prohlášení v angličtině, můžeme se pokusit použít jeden z takzvaných Intensifiers, slov jako quite, very really (intensifying adverbs) nebo big, deep, strong (intensifying adjectives).


Co jsou to intensifiers?

Intensifiers, doslova „zesilovače“ nebo „intenzifikátory“ jsou ta slova, která sama o sobě moc neznamenají, ale dodávají sílu slovu, které upravují¹.

Z gramatického hlediska mohou být zesilovače příslovce (intensifying adverbs) nebo přídavná jména (intensifying adjectives).Obvykle mění přídavná jména (adjectives), ale také slovesa (verbs) i příslovce (adverbs).

I když to může znít výhružně – jak to obvykle vypadá v případě gramatických překladů – brzy uvidíte, že záležitost není až tak komplikovaná!

praktický kurz angličtiny
Viz také: Kurz praktické angličtiny… Nebo jaký?

1. Intensifying adverbs

Nejčastěji zesilovače jsou zesilovací příslovce (intensifying adverbs). Příslovce (adverbs) jsou slova, která upravují slovesa (verbs). Existují různé typy. Chcete-li však věci zkomplikovat, intensifying adverbs nemění slovesa (jak to dělají příslovce), ale posilují přídavné jméno, které popisuje podstatné jméno… Brzy však uvidíte, že praxe je mnohem jednodušší než teorie!

Nejoblíbenější zesilovací příslovce jsou quite, really & very.

Co to znamená quite?

Quite znamená „celkem“. Toto zesilovací příslovce (intensifying adverb) použijeme například ve větách, jako jsou:

 • The two sisters are quite different.

(Obě sestry jsou úplně jiné.)

 • Quite honestly, I really like you.

(Upřímně řečeno, opravdu tě mám rád.)

 • The colours match but not quite.

(Tyto barvy se shodují, ale ne docela /ne úplně.)

A proč v této poslední větě v angličtině není čárka se dozvíte z následující položky:

Dáme čárku před but v angličtině?
Viz také: Ale… Dáme čárku před but?

Co to znamená really?

Zesilovač really znamená „opravdu“. Pokud nám někdo nevěří, nebo pro dramatický efekt, řekneme například:

 • She’s really going to do it!

(Ona to opravdu udělá!)

 • He isn’t really hungry, he’s just bored.

(Ve skutečnosti nemá hlad, jen se nudí.)

 • You don’t really expect me to go there, do you?

(Opravdu nečekáš, že tam půjdu, no ne?)

Co to znamená very?

Zesilovač very znamená „velmi“. Jako v těchto větách:

 • Thank you very much.

(Děkuji mnohokrát.)

 • The situation is very funny.

(Tato situace je velmi zábavná.)

 • I’m very, very sorry.

(Je mi to velmi líto / omlouvám se.)

Very je velmi dobré slovo, ale nepřehánějme to s ním.

Dobrý styl je nepřehánět tyto zesilovací příslovce. Například místo very good řekněte fantastic, místo very bad řekněte terrible, a tak dále. Nebo okořeňte větu jedním z pokročilejších zesilovačů.

much many lots of
Viz také: Spousta toho much, many, lots of…

Pokročilejší intensifying adverbs jsou:

Níže je několik vět s dalšími, pokročilejšími intensifying adverbs. Budou pro vás užitečná, protože Angličané na rozdíl od nás rádi dramatizují při výběru slov. Jak jsem už zmínil, stojí za to věnovat pozornost použití těchto slov, aby naše výroky nebyl klišé – very a really.

 • This is highly unusual…

(To je velmi pozoruhodné!)

 • That’s absolutely fantastic!

(To je naprosto fantastické!)

 • I strongly believe that you should do it.

(Pevně věřím, že byste to měli udělat.)

 • He was bitterly disappointed when he saw the results.

(Když viděl výsledky, byl hořce zklamán.)

 • Teachers are deeply concerned about your behaviour!

(Učitelé jsou hluboce rozrušeni tvým chováním!)

 • This car is ridiculously cheap!

(Toto auto je směšně levné!)

 • Your work was exceptionally good.

(Vaše práce byla mimořádně dobrá.)

 • I was extremely happy when I saw her.

(Byl jsem nesmírně šťastný, že ji vidím.)

příslovce anglické příslovce
„Takže nevíte, co je to příslovce? Vypořádejte se s tím!“

2. Intensifying adjectives

Pokud jde o přídavná jména (adjectives), popisují podstatná jména (nouns), specifikují jejich vlastnosti.

Nejoblíbenější intensifying adjectives jsou například big, deep, strong nebo great, large, high & low.

Co to znamená big?

Big obvykle znamená velký / velká / velké jako velikost nebo množství. Jako intensifier to znamená metaforicky „velký“, „vážný“.

 • He’s a big man.

(Je to velký muž.)

 • She’s a big player.

(Je to velká hráčka.)

 • Tomek started learning English in a big way.

(Tom se začal učit angličtinu skvělým způsobem / vzal učení angličtiny vážně.)

gradace anglických přídavných jména

Co to znamená deep?

Deep znamená hluboko, pod povrchem. Metaforicky však jako intensifying adjective toto přídavné jméno také ukazuje vážnost – hloubku – situace.

 • Her eyes are so deep.

(Její oči jsou tak hluboké.)

 • We’re in deep trouble.

(Jsme v hlubokých / vážných potížích.)

 • He fell into a deep sleep.

(Upadl do hlubokého spánku.)

Co to znamená strong?

Strong obvykle znamená, že někdo je obdařen velkou fyzickou silou. Ale příznaky nebo emoce mohou být také silné, a tak je toto přídavné jméno zesilovačem.

 • We need some strong medicine for this illness.

(Potřebujeme nějaké silné léky na tuto nemoc.)

 • He’s strong on grammar, but can’t speak English.

(Je dobrý / silný v gramatice, ale neumí mluvit anglicky.)

 • She has a strong personality and a weak body.

(Má silnou osobnost a slabé tělo.)

 • This glass is very strong, it won’t break.

(Toto sklenice je velmi silná, nerozbije se.)

 • English tea is very strong.

(Anglický čaj je velmi silný.)

Co to znamená great?

Slovo great má mnoho významů. Obecně však ukazuje, že je tu spousta něčeho, je to velké a nádherné.

 • You’re such a great artist!

(Jsi tak skvělý umělec!)

 • I spent a great deal of time there and we had a great time.

(Strávil jsem tam spoustu času a měli jsme se skvěle.)

 • The Great Wall of China looks great!

(Velká čínská zeď vypadá skvěle!)

 • The great majority of people would agree.

(Drtivá většina lidí by souhlasila.)

 • The issue is of great importance to voters.

(Tato otázka má pro voliče velký význam.)

 

Co to znamená large?

Large znamená velký, takže pro nás může také něco zesílit.

 • People came in large numbers.

(Lidé přišli ve velkém počtu.)

 • I come from a large family.

(Pocházím z velké rodiny.)

 • There’s still a large amount of work to be done.

(Stále je tu třeba vykonat velké množství práce.)

 

Co znamená high & low?

Něco může být také vysoké nebo nízké nejen v metrech:

 • The cost is low, but the price is high.

(Náklady jsou nízké, ale cena je vysoká.)

 • High speed means high energy consumption.

(Vysoká rychlost znamená vysokou spotřebu energie.)

 • Low expectations result in low levels of success.

(Nízká očekávání mají za následek nízkou úroveň úspěchu.)

Intensifying adjectives ve frázích pro pokročilé

 • absolute despair – absolutní zoufalství
 • a poor reason – chabý důvod
 • a minor problem – menší problém
 • total ecstasy – celková extáze
 • utter fury – hluboká / úplná zuřivost
 • a slight earthquake – mírné zemětřesení
 • the door is wide open – dveře jsou dokořán
 • pitch black – černý jako uhel
 • a complete idiot – úplný idiot
 • paper thin – tenký jako papír
 • stone hard – tvrdý jako skála
 • a brand new phone – zbrusu nový telefon
 • a crystal clear water – křišťálově čistá voda

Zintenzivněte výuku anglického jazyka!

Nejdůležitější je však naučit se používat všechna tato slova a výrazy v praxi!

Proto je velmi důležité mluvit úplnými, správnými větami. Co když nemáte s kým mluvit anglicky?

Pak je nejlepší se zaregistrovat do online kurzu angličtiny Speakingo!

V tomto kurzu mluvíte anglicky s počítačem nebo telefonem jako s nejlepším učitelem angličtiny, který vám rozumí, chválí vás a v případě potřeby vás trpělivě opravuje. Mluví hlasem rodilého mluvčího, ukazuje krásné fotografie a navrhuje materiál, ve kterém je pečlivě zahrnuta veškerá anglická gramatika, kterou potřebujete, a 2000 nejdůležitějších slov, jejichž znalost vám umožní pochopit až 90% konverzací v tomto jazyce!

Na tomto kurzu se uvolníte a „jen“ mluvíte v angličtině – a všechny znalosti samy o sobě vstupují do vaší hlavy jako dítěti, které se právě učí mluvit!

Každopádně je nejlepší vyzkoušet si tento způsob učení na týden zdarma a bez závazků a uvidíte, jak vaše angličtina posílí!


Zaregistruj se na online kurz angličtiny Speakingo!

Chceš rozumět Angličanům? Začni mluvit jako oni!


Je už všechno jasné s našimi zesilovači? Pokud ne, jděte do toho a zeptejte se v komentářích!

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail