Zwroty po angielsku w e-mailu

Zwroty po angielsku w e-mailu

Musisz napisać maila po angielsku? Poznaj zwroty po angielsku przydatne w e-mailu, korespondencji służbowej i nie tylko!


Na memie: Moja skrzynka ze służbowymi e-mailami. Ja oglądająca memy.

Zwroty po angielsku

Po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że nauka zwrotów po angielsku jak najbardziej ma sens!

Jest dużo skuteczniejsza niż nauka gołych list słówek (które potem używamy w błędnym kontekście) czy gramatyki teoretycznej (bo i tak w trakcie rozmowy nie zdążymy przeanalizować, który wyjątek od której zasady należy tu użyć).

Dlatego największy sens ma nauka pełnych zdań po angielsku, chociaż jest to sprawdzona metoda nauki języka angielskiego o której dziś już prawie nikt nie mówi.

Prawie – bo tak wygląda nauka na kursie języka angielskiego Speakingo. Ale o tym więcej na koniec.

Cięte śmieszne riposty po angielsku, drzwi
Patrz również: Cięte riposty na 15 karteczkach po angielsku.

Czy e-mail po angielsku różni się od korespondencji służbowej po polsku?

Zanim przejdziemy jednak do samych zwrotów, kilka praktycznych uwag kulturowych.

Po angielsku nie piszemy You z wielkiej litery tylko normalnie you!

Pierwszą rzeczą, która rzuca mi się w oczy gdy ktoś prosi mnie, żebym poprawił jakiegoś ważnego maila po angielsku jest You z wielkiej litery. Po angielsku wygląda to dziwnie – jakbyśmy się zwracali do Boga. Nie ma tam takiej tradycji.

Po angielsku nie ma też Pan/Pani tylko you

Tak samo nie ma zwrotu grzecznościowego Pan / Pani – z każdym jest się na „ty” – to znaczy zwracamy się do nich per you.

Pamiętaj, że piszesz do kogoś z innej planety

A tak poza tym to ważne są wszystkie te kulturowe sprawy, które odgrywają rolę we wszystkich kontaktach z Anglikami, czy ludźmi z innych krajów. Nie możemy zakładać, że zrozumieją nasze poczucie humoru, czy „śmieszny cytat” z jakiegoś filmu Barei.

Natomiast zawsze warto zwrócić uwagę, czy piszemy prosto, jasno i przejrzyście. Komunikacja przez internet jest źródłem niekończących się nieporozumień, dlatego warto dołożyć wysiłku, żeby ich uniknąć. Najlepiej nasz e-mail po angielsku dać komuś do przeczytania przed wysłaniem.

I generalnie gdy odpowiadamy pamiętajmy o stiff upper lip dosłownie „sztywnej górnej wardze” – czyli trzymaniu fasonu i zachowywanie zimnej krwi, profesjonalności, bez względu na to jak czyjś e-mail by nas nie wkurzył!

Służbowe -e-maile: Im bardziej jestem wkurzona, tym bardziej profesjonalnie brzmię.

E-mail po angielsku: formalny czy nieformalny?

Tu wszystko zależy od kontekstu. Paradoksalnie jeśli piszesz z kimś ze swojego biura, to styl może być wręcz mniej formalny niż czasami byłby ze współpracownikami w Polsce. Myślę, że nie warto przeginać w żadną stronę – jeśli napiszemy naszym zwykłym, książkowym angielskim, to będzie OK.

Jeśli chodzi o taką bardziej formalną korespondencję piszę o tym w osobnym tekście, w którym podaje zarówno formalne i nieformalne zwroty, które przydadzą Ci się w zależności od charakteru pisanego maila.

biznesowy list po angielsku, wzór, przykład
Patrz również: Jak napisać biznesowy list po angielsku (prawdziwe przykłady).

Praktyczne zwroty po angielsku w e-mailu

Tak więc do rzeczy!

Zwroty po angielsku w e-mailu – jak zacząć maila?

Jeśli piszesz oficjalnie, do jakiegoś urzędu, w nagłówku napisz – jeśli nie wiesz do kogo piszesz:

 • Dear Sir/Madam,

Natomiast jeśli wiemy do kogo piszemy, najlepiej użyć ich nazwiska – zwielokratnia to szansę, że nasz email zostanie przeczytany 🙂

 • Dear Mr Jones,

W większości przypadków, jak już kogoś – chociażby wirtualnie – poznamy, to uzyjemy imienia:

 • Dear Greg,

Oczywiście wszystkie rzeczy w stylu:

 • Hello!
 • Hi,
 • Hi Team,
 • Good morning,
 • Good afternoon,

też jak najbardziej są możliwe.

zwroty grzecznościowe po angielsku, mr, mrs, ms, miss, lady, madame
Patrz również: Zwroty grzecznościowe po angielsku: Mr, Mrs, Ms, Miss, Lady, Madame czy może Madam?


Zwroty po angielsku w e-mailu – small talk na dzień dobry

W Anglii od small talk nie uciekniesz. Zawsze warto na początku zagaić „o pogodzie”, powiedzieć coś miłego.

Na przykład:

 • How are you?

(Jak się masz / Pan-Pani ma?)

 • I hope you are well.

(Mam nadzieję, że masz się dobrze.)

(Mam nadzieję, że masz dziś dobry dzień. – W nieformalnym stylu czasami „połyka się” zaimek osobowy I z początku zdania. Gdybyśmy chcieli zabrzmieć formalnie nie użylibyśmy też skrótu, lecz pełnym zdaniem powiedzieli:

Dopiero potem – łagodnie – nawiązujemy do tematu emaila:

Znalazłem Państwa reklamę na Facebooku.

 • I recently read about your new product.

Przeczytałem ostatnio o Państwa nowym produkcie.

 • Thank you for your email in which you mention your product range.

Dziękuję za e-maila w którym wspominacie o swoim asortymencie („zakresie produktowym”).

 • Thank you for your e-mail regarding our new deals.

Dziękuję za Pani e-maila na temat naszych nowych ofert.

Możemy też nawiązać do osobistego spotkania:

 • It was great to catch up yesterday.

Wspaniale było spotkać się i wymienić się bieżącymi informacjami wczoraj.

could have, should have, would have, modals in the past, czasowniki modalne w czasie przeszłym
„Ja siedząca na spotkaniu, które powinno było być emailem” Patrz również: Modals in the past: Could / Should / Would have done it!

A dopiero potem wspominamy dlaczego piszemy naszego e-maila po angielsku

W rozmowie telefonicznej padłoby to small talk, a dokładniej po legendarnym „by the way” (a tak przy okazji…)

 • I would be interested in receiving more detailed information on your new product.

Byłbym zainteresowany otrzymaniem bardziej szczegółowych informacji na temat Waszego nowego produktu.

 • This email is to confirm that we’ve received your payment.

Ten e-mail jest po to, żeby potwierdzić, iż otrzymaliśmy Pańską wpłatę.

 • We wish to inform you of a change in our rates.

Chcielibyśmy poinformować o zmianach naszych stawek.

 • I’m writing concerning the recent change in your terms and conditions.

Piszę w sprawie niedawnej zmiany w waszych warunkach korzystania.

Można też krótko i nieformalnie się komuś przypomnieć:

 • Just a quick email to see how you’re doing.

(Piszę tylko ten) krótki email, żeby zobaczyć jak Ci leci (jak postępy).

teksty na podryw po angielsku
Patrz również: Teksty na podryw po angielsku.

E-mail sprzedażowy

No to lecimy z naszym spamem!

 • In this email, we wanted to give you a few links to articles on our blog that we’ve written that will help you get up to speed on how to use some of our best features.

W tym emailu chcielibyśmy podać kilka linków do artykułów na naszym blogu, które napisaliśmy, dzięki którym będziecie na bieżąco z wiedzą jak używać naszych najnowszych funkcjonalności.

 • What’s new? Lots. Starting with a new tool set.

Co nowego? Mnóstwo! Zaczynając od nowego zestawu narzędzi.

 • We know you’re busy but we’d hate to see you miss out on this opportunity!

Wiemy, że jesteś zajęty, ale nie moglibyśmy znieść tego, jeśli miałaby ominąć Cię taka okazja!

literówki po angielsku z internetów
Patrz również: 24 śmieszne literówki po angielsku z internetów.

E-mail remarketing? Jak najbardziej.

Chcesz ponownie sprzedać coś staremu klientowi? Działa to w każdym kraju.

 • (I’m) So happy that we’re in touch again.

Jestem szczęśliwy, że znów jesteśmy w kontakcie.

 • It’s always nice to get in touch with old friends!

Zawsze miło jest skontaktować się ze starymi przyjaciółmi.

 • Long time no see! Glad to hear from you again.

Dawno się nie widzieliśmy! Cieszę się, że znów słyszę co u Was.

Po angielsku słowo friend nie jest tak mocne jak polski „przyjaciel”. Nie ma więc problemu, żeby je używać nawet w biznesowym kontekście.

Przepraszamy po angielsku w e-mailu

 • We regret to inform you that we are unable to process your request.

(Z przykrością informujemy, że nie jesteśmy w stanie „przerobić” – zająć się – Pańską prośbą / żądaniem.)

 • Unfortunately, we cannot issue a refund.

(Niestety nie możemy zwrócić pieniędzy.)

 • After careful consideration we have decided to close the case.

(Po uważnym rozważeniu / przemyśleniu zdecydowaliśmy się zamknąć sprawę.)

 • Due to the shortage of staff, it would be impossible to process your request in time.

(Z powodu niedoborów kadrowych realizacja zlecenia na czas byłaby niemożliwa.)

 • It’s against the company policy to meet customers outside the office premises.

(To jest sprzeczne z polityką firmy, żeby spotykać się z klientami poza biurowcem.]

 • Despite my best efforts, it has proved to be impossible to track your parcel.

(Pomimo moich „najlepszych” wysiłków, niemożliwym okazało się wyśledzenie Pańskiej przesyłki / paczki.)

"Gdy rano dzwoni Twój 400 budzik i jesteś już 4 godziny spóźniona do pracy..." Patrz również: Jak komicy przepraszają za spóźnienie do pracy
„Gdy rano dzwoni Twój 400 budzik i jesteś już 4 godziny spóźniona do pracy…” Patrz również: Jak komicy przepraszają za spóźnienie do pracy?

Jakim zwrotem o coś pytać i poprosić w e-mailu po angielsku?

 • I would appreciate it if you would be so kind to provide us with more information.

(Doceniłbym jeśli bylibyście Pastwo na tyle uprzejmi, żeby dostarczyć więcej informacji.)

 • I am interested in receiving a free sample of the product.

(Interesuje mnie otrzymanie darmowej próbki produktu.)

 • Please let me know what action you propose to take.

Proszę o wiadomość jakie działania proponuje Pan podjąć.

 • Would it be possible to have a quick chat on Tuesday?

(Czy byłoby możliwe zamienić parę słów we wtorek?)

 • When would it be convenient for you to hold the meeting?

(Kiedy byłoby dla Was wygodne zorganizować spotkanie?)

 • I was wondering if you could deliver the parcel personally to the client.

(Zastanawiałam się, czy nie mógłbyś osobiście dostarczyć przesyłki klientowi.)

 • Could you confirm these details?

(Czy mógłby potwierdzić Pan te szczegóły?)

prośby po angielsku polite requests, uprzejmość
Patrz również: Prośby po angielsku czyli jak nie być barbarzyńcą?

English please czyli jak poprosić o dokładniejsze wyjaśnienie sprawy

 • Could you please clarify what you meant by „cost optimalisation”?

(Czy mógłby Pan wyjaśnić / wyklarować co rozumie przez „optymalizację kosztów”?)

 • If I understood you correctly, you would like us to dress down on Friday?

(Jeśli dobrze Panią zrozumiałem, chciałaby Pani żebyśmy w piątek przyszli ubrani nieformalnie?)

 • When exactly are you expecting to have this project launched?

(Kiedy dokładnie oczekujecie, że ten projekt wystartuje?)

 • I’d love it if you could walk me through your project.

(Byłoby mi przemiło, gdybyś „oprowadził” – opowiedział mi – o swoim projekcie.)

 • I didn’t quite get the part on health benefits. Could you be more specific?

Nie do końca zrozumiałem tę część o korzyściach zdrowotnych. Czy mogłaby Pani opowiedzieć o nich bardziej szczegółowo?

 • Could you give us some more details on the project time span?

(Czy mógłby Pan podać więcej szczegółów na temat rozpiętości czasowej – długości trwania i harmonogramu – projektu?)

*** nie potrafisz *** czytać?!”, „Jak wspomniałem w mojej poprzedniej wiadomości,”

Gdzie schowane są konfitury czyli Call to Action (wezwanie do działania)

 • Are you considering prolonging the contract?

(Czy rozważacie przedłużenie umowy?)

 • Just reply to this email and I can answer all your questions on the product and pricing.

(Po prostu odpowiedz na tego emaila a ja odpowiem na wszelkie pytania dotyczące produktu i cen.)

 • If you’re interested, drop me a line and we can have a quick chat to discuss the details.

(Jeśli jesteś zainteresowany zadzwoń i możemy uciąć sobie krótką pogawędkę na temat szczegółów.)

Your order…. – Twoje zamówienie…

 • We are pleased to place an order with your company for a black shoe polish.

(Z przyjemnością przyjmujemy zamówienie Pańskiej firmy na czarna pastę do butów.)

 • We would like to cancel our order number 12/34/56.)

(Chcielibyśmy anulować nasze zamówienie numer 12/34/56.)

 • Your order will be processed as quickly as possible.

(Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane tak szybko jak to tylko możliwe.)

 • We’re processing your order and we’ll get back to you as soon as we can.

(Przetwarzamy Pańskie zamówienie i odezwiemy się tak szybko jak będziemy mogli.)

zalety i wady zakupów online
Zakupy online: Co zamawiasz. Co dostajesz. Patrz również: Zalety i wady zakupów online.

Załączniki – attachments

 • Please find enclosed a draft of the agreement.

(W załączniku znajduje się szkic umowy / porozumienia.)

 • Could you please sign the attached form and send it back to us by the end of this week?

(Czy mogliby Państwo podpisać załączony formularz i odesłać z powrotem do nas do końca tego tygodnia?)

 • Please, take a look at the document I’ve attached to this email.

(Rzuć proszę okiem na dokument, który załączyłem do tego e-maila.)

Prośba o kontakt i oferta pomocy na koniec

W dobrym tonie jest też na koniec zaproponować w e-mailu ewentualną pomoc:

 • Should you have any further queries please do not hesitate to contact me.

(Jeśli mieliby Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania proszę bez wahania się ze mną skontaktować.)

 • Please feel free to contact me anytime.

(Proszę śmiało kontaktować ze ze mną w dowolnym czasie.)

 • If there’s anything I can do for you, please let me know.

(Jeśli będzie cokolwiek co będę mógł dla Pani zrobić, proszę dać mi znać.)

Zwróć uwagę, że w tym ostatnim zdaniu po angielsku nie ma will, ale zdanie przetłumaczymy na polski w czasie przyszłym. Dlaczego? Ponieważ to pierwszy tryb warunkowy.

Żydzi nauczyli złotą rybkę jeździć autem
Patrz również: Żydzi nauczyli złotą rybkę jeździć autem!

Thank you and good bye!

 • Thanks for taking the time to give us your feedback.

(Dzięki za poświęcenie czasu na udzielenie nam swojej opinii.)

 • I’ve enjoyed working with you and look forward to doing business with you in the future.

(Miło mi się z Państwem/ Panem/Panią współpracowało i cieszę się nam myśl o wspólnych biznesach w przyszłości.)

 • Thank you for helping us in this matter.

(Dziękuję za pomoc nam udzieloną w tej sprawie.)

 • If we can be of any further assistance, please let us know.

(Jeśli możemy jakoś jeszcze pomóc, prosimy dać znać.)

 • We look forward to a successful working relationship in the future.

(„Z radością patrzymy w przyszłość w oczekiwaniu na” pełną sukcesów współpracę w przyszłości.)

 • If there’s anything I can do to help you, just drop me a line.

(Jeśli mogę jeszcze w jakikolwiek sposób pomoc, po prostu do mnie zadzwoń/cie.)

Przed podpisem w e-mailu

 • Yours sincerely,

(z poważaniem)

 • Best regards,

(z wyrazami szacunku)

 • Best wishes,

(z najlepszymi życzeniami)

 • Have a wonderful day!

(Wspaniałego dnia!)

literówki po angielsku z internetów
Patrz również: 24 śmieszne literówki po angielsku z internetów.

Angielskie zwroty w mowie i w piśmie

Dobrze jest poznać trochę angielskich zwrotów, które zastosować możemy w e-mailu czy innej korespondencji służbowej, ale co jeśli dojdzie do osobistego spotkania, chociażby przez internet lub telefon?

Wtedy musimy zacząć mówić po angielsku – i nie będziemy mieli czasu na wertowanie ściągi na blogu Speakingo!

Angielskie zwroty muszą wejść nam w krew! Dlatego nie wystarczy uczyć się oczami, trzeba trenować również gardło!

Tak wygląda właśnie nauka angielskiego na kursie Speakingo!

Oglądasz śliczne zdjęcia, słuchasz native speakera, ćwiczysz pisownie, ale przede wszystkim non-stop mówisz po angielsku! A co najlepsze dzięki aplikacji Speakingo Twój telefon lub komputer Cię rozumie, chwali, w razie potrzeby poprawia!

A Ty bez dojazdów, kiedy chcesz i jak długo chcesz, poznajesz najważniejsze i najpraktyczniejsze angielskie słowa i zwroty oraz całą potrzebną Ci gramatykę. Ale uczysz się ich jak dziecko – poprzez praktykę, a nie suche regułki i niepraktyczne listy!

Zresztą najlepiej przekonaj się sama lub sam! Wypróbuj za darmo i bez żadnych zobowiązań naukę angielskiego na Speakingo. A jak Ci się spodoba, to później miesiąc nauki angielskiego kosztuje mniej niż jedna godzina korepetycji!


Zapisz się na kurs języka angielskiego Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


I jak tam, przydały się Wam powyższe zwroty po angielsku w e-mailu? Może czegoś brakuje, coś uzupełnić? Komentarze są do Waszej dyspozycji!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Lana del Rey: Pełny tekst "Ride"
Lana del Rey: Pełny tekst „Ride”

Lana del Rey podbiła serca fanów 10 minutową piosenką Ride o wolności, rock’n’rollu i uroku Ameryki, o których opowiada w długim, poetyckim wstępie. Zobacz o czym dokładnie swym aksamitnym głosem tak pięknie deklamuje!

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!