Обърнат словоред при въпросите на английски

Oбратный порядок слов

обърнатият словоред при въпросите на английски представлява размяната на първите думи в изречението, така че в различни граматически времена да можем правилно да зададем нашия въпрос.


/На мема с Йода: Моите изречения словоред аз обръщам /

Какво е обърнат словоред?

Обърнат словоред – наричан още инверсия – се използва предимно при задаване на въпроси на английски език.

На английски език не е достатъчно да промените интонацията на гласа си ,да поставите въпросителна в края на изречението или пък да добавите частицата „ли“ за да зададете въпрос правилно. На английски език няма и такава дума „ли“, така че няма да ни помогне.

Разбира се, на улицата се чуват различни неща, но ако искаме да формулираме правилно нашия въпрос на английски, тогава трябва да приложим тази инверсия. Всъщност, има ситуации, в които не прилагаме обърнатия словоред във въпросите, но за това ще ви обясня на края на текста за най-любопитните.

Също така използваме обърнатия словоред чисто стилистично, когато сме на по-високо ниво на езика. Това прави нашите текстове или твърдения по-красноречиви. Но за това в отделна публикация по-долу:

В този текст ще се съсредоточим само върху основната тема, т.е. как изглежда обърнатия словоред във въпросите на английски във всички 12 английски граматически времена. И имаме бонус! Преговор на английските граматически времена.

По-конкретно, ще обсъдим:

 1. обърнат словоред на ниво начинаещи
 2. Инверсия при отричане или „отрицателни въпроси
 3. Инверсия при въпроси на ниво средно ниво
 4. обърнат словоред на ниво напреднали
 5. Кога не използваме обърнат словоред във въпросите на английски?
 6. Как най-добре да упражняваме задаване на въпроси с обърнат словоред?

1. Обърнат словоред при въпроси на английски – ниво начинаещи

Нека да разгледаме как обърнатия словоред ни помага да задаваме въпроси на английски език в четирите основни граматически времена на английски език.

1.1 Обърнат словоред във въпросите на английски език present simple

Въобще не толкова простото настояще просто време present simple използваме за описване на редовни ежедневни дейности.

Въпросите с обърнат словоред в present simple могат да бъдат следните пет форми, главно в зависимост от това, какъв спомагателния глагол ще използваме в дадено изречение:

1.1.1 Обърнат словоред при въпросите на английски език, които са в present simple, с have got

Съобщителни изречения с have got в present simple може да изглежда примерно така:

 • They have got a car.

(Те имат кола.)

За да попитате, просто трябва да разменим първите две думи , т.е. използваме обърнат словоред (инверсия):

 • Have they got a car?

(Имат ли кола?)

И това е всичко!

Думатаgot сама по себе си нищо не означава. Можете спокойно да я пропуснете в твърдението (They have a car.),но въпросите просто звучат по-добре, ако сте добавили got.

1.1.2 Обърнат словоред във въпросите на английски в present simple с to be

Съобщително изречение, което ще намериш в първи урок на онлайн курса по английски език Speakingo:

 • She is happy.

(Тя е щастлива.)

Ще заменим на въпроса:

 • Is she happy?

(Щастлива ли е?)

Тук просто трябва да знаете как да спрегнете глагола „съм“ to be (I am, She is, We are), но това е отделна тема.

1.1.3 Обърнат словоред при въпросите на английски език в present simple сto do

Тук ситуацията е малко подвеждаща, защото спомагателния глагол do просто обича в present simpleда се….скрие.

Ето защо трябва да знаем, че например изречението:

 • I love you.

(Обичам те.)

В пълната си версия (ако искаме да го кажем по-ясно или да приложим така наречената емфаза) ще звучи по следния начин:

 • I do love you.

(Наистина те обичам.)

Сега не трябва да се изненадвате защо въпросът в този случай е:

 • Do Ilove you?

(Обичам ли те?)

1.1.4 Обърнат словоред на английски в present simple с модални глаголи

Въпреки че това звучи може да звучи малко страшно, модалните глаголи (can,could, should т.н.) се държат тук много учтиво и предвидимо:

 • We can do it!

(Можем да го направим!)

 • Can we do it?

(Можем ли да го направим?)

1.1.5 Обърнат словоред при въпроси в present simple с what, wher и т.н.

Какво ще стане, ако искаме да зададем въпрос, който започва например с where?

Нека видим:

 • I (do) live in Varna.

(Живея във Варна.)

 • Do I live in Varna?

(Живея ли във Варна)

 • Къде да живея?

(Къде живея?)

Както виждаш тук, ние също използваме обърнат словоред. За съжаление, не винаги ще бъде толкова лесно. Обяснявам за това в раздел 4: Кога да не използваме обърнат словоред във въпросите на английски?

1.2 Инверсия при въпросите в past simple на английски

Ситуацията тук е аналогична, така че ще дам само примери за тези пет варианта на въпроси с обърнат словоред, само този път в past simple.

 • He was sad.

(Той беше тъжен.)

 • Was hesad?

(Беше ли той тъжен)

или

 • I lived in London.

(Аз живеех в Лондон.)

Както помним, в такива изречения е скрит спомагателния глагол to do, , тук в неговата минала форма did:

 • I did live in London.

(Аз наистина живеех в Лондон.)

[Забележе, че тъй като did е вече в миналата си форма, то вече не е необходимо live да бъде също, така че няма окончание -ed: did liveа не did lived]

Следователно въпросът е:

 • Did I live in London?

(Аз живяла ли съм в Лондон?)

В past simple също to have си играе с нас на криеница, но ние знаем, че той се крие там!

 • I had a car. = I did have a car.

(Имах кола. = Наистина имах кола.)

Следователно въпросът е:

 • Did I have a car?

(Имал ли съм кола.)

Тук примерно got не звучи вече толкова добре.

С модалните глаголиот една страна нещата могат да бъдат много прости:

 • She could dance for five hours non-stop.

(Тя успя да танцува в продължение на пет часа нон-стоп.)

 • Could she dance for five hours non-stop?

(Тя можела ли е да танцува пет часа без почивка?)

На практика, в много изречения вече навлизаме в по-напредналата тема на модалните глаголи вминалото (modals in the past),за които е по-добре да не се занимаваме сега.

И с what нещата изглеждат така:

 • She did it (В пълна версия:She did do it.)

Тя го направи!

 • Did shedo it?

(Тя ли го направи?)

 • What did she do?

(Какво направи тя?)

asking for and giving directions, въпроси за даване на указания на пътя на английски
„Понякога се чудя какво се е случило с хората, които ме питаха за пътя“ Вижте също: Asking & giving directions – въпроси за даване на указания на английски.


1.3 Обърнат словоред при въпросите на английски в future simple

В future simple ситуацията е може би най-простата, защото практически винаги използваме will:

 • She will help me.

(Тя ще ми помогне.)

 • Will she help me?

(Ще ми помогне ли тя?)

 • You will have a lot of money.

(Ще имаш много пари.)

 • Will you have a lot of money?

(Ще имате ли много пари?)

 • He will help her.

(Той ще й помогне.)

 • Will he help her?

(Ще й помогне ли?)

 • What will hedo?

(Какво ще направи той?)


1.4 Обърнатия словоред в въпросите на английски в present perfect (simple)

Въпреки чевремето present perfect не е от най-лесните може би е най-популярното, използвано на английски, така че си струва да го научите от самото начало. Проблемът е, че това не е нито минало, нито настояще време – описва нещата от миналото, които засягат настоящето.

Добрата новина обаче е, че въпросите в present perfect не са сложни и просто използваме инверсия в тях:

 • I have seen this movie.

(Вече съм гледал този филм.)

 • Have Iseen this movie?

(Гледал ли съм този филм преди?)

Или все омазани с боя, ние можем да кажем:

 • We have painted the room.

(Боядисахме стаята.)

 • Have we painted the room?

(Боядисахме ли стаята?)

 • What have we painted?

(Какво сме боядисали?)

Английски граматични времена, present perfect
Какво учиш? Времето present perfect.

Ако е било трудно, вместо да се обърквате допълнително с нова теория в главата си, препоръчвам да отидете на онлайн курс по английски език speakingo ,където ще намерите много примери за обърнат словоред на практика.

Но ако искате още граматика, продължете четенето!

2. обърнат словоред в отрицателните въпроси

Всички изречения, по които сме създали въпроси до момента, са били изявления. И дали е възможно да се създаде въпрос, основан на отказ?

Естествено!

 • She didn’t do it.

(Не го е направила.)

Ако сега създадем въпрос от горепосоченото отрицателно изречение, ще се получи това, което наричаме „отрицателен въпрос“ (negative question). Това е прост и елегантен начин, благодарение на който можем да спекулираме или да търсим потвърждение:

 • Didn’t she do it?

(Не го ли направила?)

или

 • You don’t like it.

(Не ти харесва.)

 • Don’t you like it?

(Не ти ли харесва това?)

negative questions, английски, въпроси
„Защо не работиш? Не забелязах, че идвате“. Вижте също: Положително за „negative questions“!

3. Инверсия при въпроси на английски на ниво средно-напреднали

Добре, нека да разгледаме ситуацията в следващите 4 граматически времена:

3.1 обърнат словоред при въпросите на английски език в present continuous

Използваме present continuous време преди всичко да опишем нещата, които се случват тук и сега – въпреки че това „тук и сега“ може да продължава доста време. Тук използваме така наречениянепрекъснат глагол,т.е. този с окончанието -ing.

Например:

 • She is dancing.

Тя танцува в момента.

За да зададем въпрос в present continuous, просто ще използваме инверсия:

 • Is she dancing?

Тя танцува ли?

Ситуацията е проста, защото всичко, което трябва да знаем тук е вариация на глагола to be (I am, you are, she is etc.):

 • I am reading. → Am Ireading?

(В момента чета. → чета ли в момента?)

 • We are learning English. → Are welearning English?

(Ние в момента учим анлийски →. Учим ли английски в момента?)

3.2 Инвертиране (обърнат словоред) при въпроси на английски в past continuous

По подобен начин ще бъде в past continuous – и може би дори по-лесно, защото тук имаме само две възможности да избираме: was или were.

 • I was strong drunk.

(Бях пиян.)

 • Was Idrunk?

(Бях ли пиян?)

или

 • She was full of energy.

(Тя беше пълна/имаше много енергия.)

 • Was she full of energy?

(Имаше ли много енергия?)

или

 • We werehungry.

(Бяхме гладни.)

 • Were we hungry?

(Бяхме ли гладни?)

3.3 Обърнат словоред при въпроси на английски в future continuous

future continuous вече не е толкова популярно като време на глагола, както горе описаните времена. Използваме го, за да опишем ситуация, която ще се случва в някакъв момент в бъдещето.

Например:

 • We willstrong be singing tomorrow.

(Утре ще пеем.)

Тук няма изненади. Във въпросите даваме will в началото:

 • Will we be singing tomorrow?

(Ще пеем ли утре?)

или

 • I will be earning a lot of money.

(Ще правя много пари.)

 • Will I be earning a lot of money?

(Ще изкарвам ли много пари?)

You're always using present continuous for annoying actions! constantly, граматика, заек
Вижте също: Защото ти винаги използваш present continuous, за да описваш своите лоши навици!

3.4 Инверсия при въпроси на английски език в past perfect (simple)

Past perfect понякога се нарича минало минало, защото описва ситуации, които са се случили дори по-рано от това, което описваме като „обикновено минало“ чрез past simple или past continuous.

Както и да е, при него също така създаваме въпроси тук чрез проста инверсия:

 • We had seen it before.

(Виждали сме това и преди.)

 • Had we seen it before?

(Вече виждали ли сме го преди?)

Всъщност, това е много приятно време, защото използваме had за всички лица.

 • She hadknown it before he told her.

(Тя знаеше още преди той да й каже.)

 • Had she known it before he told her?

(Тя-знаеше ли преди той да е успял да й каже това?)

Ако е било трудно, вместо да се обърквате допълнително с нова теория в главата си, препоръчвам да отидете на онлайн курс по английски език speakingo ,където ще намерите много примери за обърнат словоред на практика.

Но ако искате граматика – прочетете останалата част от текста!

4. Обърнат словоред – ниво напреднали

Ако сте на напреднало ниво, тогава несъмнено вече знаете как се прилага инверсия при въпроси и сте по-скоро заинтересовани от стилистична инверсия, или евентуално от ситуации, в които ние не прилагаме обърнатия словоред от следващата точка.

Въпреки това, по-долу, накратко описвам ситуацията в последните 4 от 12те английски граматически времена.

4.1 Обърнат словоред в въпросите на английскиезик в present perfect continuous

Съобщително изречение:

 • I have been working all day.

(Работих и продължавам да работя цял ден.)

Дали това време е за напреднали или не, въпросът ще бъде създаден с проста инверсия:

 • Have I been working all day?

(Все още ли работя цял ден?)

Все пак, най-честите въпроси в present perfect continuous започват с How long…?

 • How long have you been working?

(От колко време работиш?)


4.2 Инверсия (обърнат словоред) в въпросите в past perfect continuous време на английски език

Ако нещо се е случило активно „в миналото“, ще използваме past perfect continuous:

 • She had been learning a lot before she passed the exam.

(Тя много се е учила преди да вземе изпита.)

 • Had she been learning a lot before she passed the exam?

(Много ли е учила преди да вземе този изпит?)

reported speech questions, преразказани въпроси
Вижте също: Как да задаваме въпроси като преразказ (reported speech questions)?


4.3 Обърнат словоред в въпросите в future perfect

Ако ще бъде вече направено нещо в даден момент в бъдеще, ще използваме future perfect:

 • I will have finished this task by Wednesday.

(До сряда ще приключа “ / ще завърша тази задача.)

 • Will I have finished this task by Wednesday?

(Ще довърша тази задача до сряда?)

4.4 Инверсия при въпроси в future perfect continuous

Ако нещо ще се случи по някое време в бъдеще, ще използваме future perfect continuous:

 • Next week, he will have been working here for twenty years.

(Следващата седмица той ще е работил тук вече 20 години.)

 • Will he have been working here for twenty years next week?

(Ще работи ли тук вече 20 години от следващата седмица?)

5. Кога не използваме обърнат словоред на английски при задаване на въпроси?

Възможно ли е да задавате въпроси на английски без обърнат словоред (инверсия)?

Можеш!

5.1 Въпроси относно предмета на говорене (subject questions)

Когато говорихме в самото начало за въпросите, започващи с думите наwh- (what, where, who и т.н.) говорихме за така наречените въпроси за допълване (object questions) . Въпроси, започващи с wh- words могат да имат различна форма – така наречените въпроси за допълване (object questions).

Например:

 • Who is learning English?

(Кой учи английски?)

 • Who ate my cookies?

Кой ми е изял бисквитите?

 • Who had known it?

(Кой е-за-това-знаеше?)

 • What will be waiting for them?

(Какво ще го чака?)

 • What will happen next?

(Какво се случва веднага/след това?)

Имайте предвид, че в такива въпроси, независимо от граматичното време, ние не използваме инверсия, а словореда на съобщителното изречение.

 • She is learning English. Tom ate my cookies. They had known it. etc.

Но повече за subject and object questions в отделен текст за тях:

subject and object questions, въпроси за подлог и допълнение
Вижте също: Какво ще ни разкажат Ромео и Жулиета за английските въпроси за подлог и допълнение (subject and object questions)?

5.2 обърнат словоред в непреките въпроси (indirect questions)

Косвени въпроси (indirect questions) са такива въпроси, които любезно започват с думи като Can you tell me…? или Do you know if….?

Характерна особеност на косвените въпроси е именно, че „обръщаме в тях инверсията“ до модела на съобщителното изречение.

Например:

 • This isimportant.

(съобщитетлно изречение: Това е важно)

 • Is this important?

(Нормален въпрос: Това важно ли е?)

 • Do you know if this is important?

(Косвен въпрос: Знаете ли, че може би е важно?)

В косвения въпрос казваме, this is като в съобщителното изречение, а не is this, както в „нормалния“ въпрос. Така че можем да кажем, че ние обърнахме инферсията обратно .

5. Как е най-добре да упражнявам задаване на въпроси с обърнат словоред?

Както можете да видите, теорията не е сложна, дори и на по-високите нива.

Проблемът е само да се направи навик да се говори с помощта на английски граматични структури, а не само да се превеждат думи в главата си и да се заместват с родните схеми. Просто така не работи!

Ето защо, това, от което се нуждаем, е да практикуваме, да практикуваме и да се упражняваме отново!

И не само с очите си на екрана на монитора или на страниците на учебника, но с уста!

Точно така изглежда обучението в онлайн курса по английски език Speakingo!

Този курс се състои от разговори с пълни, правилни изречения, които съдържат цялата граматика, от която се нуждаете, и 2000 от най-популярните английски думи.

Гледате сладки снимки, слушайте гласа на носителя на езика, а телефонът или компютърът ви разбира, похвали ви или поправя, ако е необходимо. Никога не е нетърпелив или пък би отменил часовете!

Това е не само изключително ефективен и практичен, но и приятен метод за изучаване на английски език!

Както и да е, опитайте го най-добре сами! Регистрирайте се с две кликвания по-долу, за да видите как работи без никакво задължение!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Всичко ли е ясно? Ако имате повече въпроси, ги задавайте смело в коментарите!

Меме с Йода за MemeGenerator

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Как бързо и ефективно можете да научите английски сами?

Знанието на английски език означава по-добра работа, свобода на пътуване, неограничен достъп до знания и дори по-добро здраве. Не всеки обаче има време или пари за курсове и уроци. Следователно въпросът за сто точки е: Колко бързо и ефективно можете да научите английски език самостоятелно?

Прочети повече »
Как да бъдем добри с английския?

Как да бъдем добри с английския? Е, отговорът от една страна е прост – трябва да се учиш… Но можем да си зададем допълнителни въпроси: какво означава за вас да бъдете добри на английски език – имате предвид четене, писане, слушане с разбиране или говорене? И: как да се учим,

Прочети повече »
Електронно обучение: Предимства и недостатъци на обучението в Интернет
Онлайн английски език – може ли онлайн обучението да работи?

Днес повече хора се учат на онлайн курсове, отколкото в държавната образователна система. Може ли онлайн английският също да ни помогне да запълним езиковите пропуски от уроците по английски език в училище?

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail