← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Jak zadawać pytania w mowie zależnej (reported speech questions)?

Nie dość, że sama mowa zależna z jej następstwem czasów sprawia nam problem, to jeszcze pytania w mowie zależnej (reported speech questions) rządzą się swoimi prawami…


Co to jest mowa zależna (reported speech)?

Zanim przejdziemy do samych pytań, przypomnijmy sobie o co chodzi z tą całą mową zależną (reported speech).

Jeśli przytaczamy co ktoś powiedział, używamy mowy zależnej właśnie. Sama angielska nazwa nam o tym mówi – mowa „raportowana” (reported).

Bo normalnie mówimy w mowie niezależnej, po angielsku „bezpośredniej” (direct speech).

Na przykład:

 • Direct speech: I want to learn English online! (Mowa niezależna: Chcę nauczyć się języka angielskiego online!)
 • Reported speech: She said she wanted to learn English online. (Mowa zależna: Powiedziała, że chce uczyć się angielskiego online!)

Zwróć uwagę, że czasownik „want” (chcieć) w mowie niezależnej jest w czasie teraźniejszym. W mowie zależnej zamieniamy go jednak na czas przeszły (wanted).

To jest owo słynne następstwo czasów w mowie zależnej. Zawsze cofamy się „o jeden czas do tyłu”.

 • Direct speech: I am happy. (Mowa niezależna: Jestem szczęśliwy.)
 • Reported speech: He said he was happy. (Mowa zależna: On powiedział że był szczęśliwy.)

.

 • Direct speech: He will go there. (Mowa niezależna: On tam pojedzie.)
 • Reported speech: He said he would go there. (Mowa zależna: On powiedział, że on tam pojedzie.)

.

mowa zależna w języku angielskim

Więcej na ten temat we wpisie: Mowa zależna jakże przydatna w plotkowaniu.

Kiedy nie zmieniamy czasu w mowie zależnej (reported speech)?

Nie musimy zmieniać czasu jeśli

 1. raportujemy rzeczy nadal aktualne (przy użyciu czasownika w czasie teraźniejszym, na przykład he says)
 2. lub cytujemy dosłownie (z cudzysłowami), wtedy to nie jest nawet mowa zależna, tylko po prostu niezależna z cytatem:
 • Direct speech: It’s always sunny in California. (Mowa bezpośrednia: Zawsze jest słonecznie w Kalifornii.)
 • Reported speech: He says it’s always sunny in California. (Mowa zależna: On mawia, że zawsze jest słonecznie w Kalifornii.)

.

 • Direct speech: „Never turn your back on a friend.” (Mowa bezpośrednia: Nigdy nie odwracaj się do przyjaciela plecami – to znaczy „nie spuszczaj ich po brzytwie” nawet jeśli będzie trudno)
 • Direct speech: He told me „Never turn your back on a friend.” (Mowa zależna: On powiedział mi „Nigdy nie odwracaj się do przyjaciela plecami”)

.

Pytania w mowie zależnej (reported speech questions)

Skoro uporaliśmy się już z problemem następstwa czasów, możemy przejść do tematu właściwego, czyli szyku zdania w pytaniach w mowie zależnej (reported speech questions).

Zupełnie podobnie jak w przypadku pytań pośrednich (indirect questions) z powrotem odkręcamy inwersję. To znaczy chociaż jest to nadal pytanie, to wracamy do szyku zdania twierdzącego.

 • Pytanie oryginalne: What are you doing? (Co robisz?)
 • Pytanie w mowie zależnej: He asked what I was doing. (On zapytał co robię.)

Zwróć więc uwagę, że:

 1. nie tylko zamieniło nam się are (czas teraźniejszy) na was (czas przeszły).
 2. Drugą rzeczą, która uległa zmianie jest właśnie szyk zdania: are you zamieniliśmy na I was.

.

 • Pytanie oryginalne: Are you crazy? (Oszalałeś?)
 • Pytanie w mowie zależnej: She asked if I were crazy? (Zapytała czy jestem szalony.)

.

3 warianty pytań w mowie zależnej (reported speech questions)

Znowu zupełnie jak w pytaniach pośrednich (indirect questions), w przypadku pytań w mowie zależnej (reported speech questions) również będziemy mogli zadawać pytania na trzy sposoby:

 1.  Pytania w mowie zależnej (reported speech questions) z what, who, where, why, when oraz how
 2.  Pytania w mowie zależnej (reported speech questions) z if/whether (odpowiedź tak/nie)
 3.  Powyższe pytania w mowie zależnej (reported speech questions) ale z do does did

Ale najpierw może o tym, jak możemy wprowadzać nasze pytania w mowie zależnej (reported speech questions):

Frazy otwierające pytania w mowie zależnej (reported speech question openers)

 • He asked… (on zapytał)
 • She inquired… (ona dopytywała się)
 • They questioned… (Oni kwestionowali)
 • We wanted to know… (Chcieliśmy wiedzieć….)
 • You wondered… (Zastanawiałeś się…)

.

1. Pytania w mowie zależnej (reported speech questions) z what (co?), who (kto?), where (gdzie?), why (dlaczego?), when (kiedy?) i how (jak?)

 • Pytanie normalne: What’s your name? (Jak się nazywasz?)
 • Pytanie w mowie zależnej: We wanted to know what your name was? (Chcieliśmy wiedzieć jak się nazywasz?)

.

 • Pytanie normalne: How will you do it? (Jak to zrobisz?)
 • Pytanie w mowie zależnej: I wondered how you would do it? (Zastanawiałem się jak to zrobisz.)

.

 • Pytanie normalne: Where were you born? (Gdzie się urodziłeś?)
 • Pytanie w mowie zależnej: He asked where you had been born. (On zapytał gdzie się urodziłeś.)

.

2. Pytania w mowie zależnej (reported speech questions) z if/whether (odpowiedź tak/nie)

 • Pytanie normalne: Are you happy? (Jesteś zadowolony?)
 • Pytanie w mowie zależnej: She asked if he was happy. (Ona zapytała czy był zadowolony.)

.

 • Pytanie normalne: Have you got a pencil? (Masz ołówek?)
 • Pytanie w mowie zależnej: He asked if I had had a pencil. (On zapytał czy mam ołówek. – jedno had jest czysto gramatyczne, drugie to właściwe „masz” natomiast w praktyce często usłyszymy tylko jedno)

.

 • Pytanie normalne: Can you sing? (Potrafisz śpiewać?)
 • Pytanie w mowie zależnej: We wanted to know whether you can sing. (Chcieliśmy wiedzieć czy potrafisz śpiewać.)

.

3. Powyższe pytania w mowie zależnej (reported speech questions) ale z do does did

 • Pytanie normalne: Why do they do it? (Po co oni to robią?)
 • Pytanie w mowie zależnej: Do you know why they do it? (Czy wiesz po co oni to robią? Nie Do you know do why they do it?)

.

 • Pytanie normalne: Do you like her? (Lubisz ją?)
 • Pytanie w mowie zależnej: I asked if she liked her. (Zapytałem czy ją lubi. – Znowu nie powiemy I asked if she did like her.)

.

A co jeśli frazy otwierające pytania w mowie zależnej (reported speech question openers) są w czasie teraźniejszym?

Jeśli fraza otwierająca pytanie w mowie zależnej (reported speech question opener) jest w czasie teraźniejszym, tak jak to zwykle robimy w mowie zależnej nie zmieniamy czasu (następstwo czasów), ale inwersję (szyk zdania) odkręcamy.

Na przykład:

 • Pytanie w mowie bezpośredniej: When will this end? (Kiedy to się skończy?)
 • Pytanie w mowie zależnej: She asks when it will end? (Ona pyta kiedy to się skończy?)

Zwróć uwagę, że jeśli nasz question opener byłby w czasie przeszłym powiedzielibyśmy:

 • Pytanie w mowie zależnej: She asked when it would end? (klasyczne następstwo czasów will-> would)

Porównaj:

 • Pytanie w mowie bezpośredniej: Are you OK? (Wszystko w porządku?)
 • Pytanie w mowie zależnej w czasie teraźniejszym: She asks if you are OK? (Ona pyta czy wszystko w porządku?)
 • Pytanie w mowie zależnej w czasie przeszłym: She asked if you were OK? (Ona zapytała czy wszystko było w porządku?)
 • Pytanie w mowie bezpośredniej: Do you love me? (Kochasz mnie?)
 • Pytanie w mowie zależnej w czasie teraźniejszym: He asks whether I love him? (On pyta czy go kocham?)
 • Pytanie w mowie zależnej w czasie przeszłym: He asked whether I loved him? (On zapytał czy go kocham?)

Pytanie za sto punktów? Jak się tego wszystkiego nauczyć?

Oczywiście najlepiej uczyć się poprzez praktykę!

Czytanie o gramatyce (szczególnie na blogu Speakingo!) może być przyjemną rozrywką, jeśli jednak chcemy naprawdę być w stanie zastosować te konstrukcje w rzeczywistych rozmowach, musimy zacząć ruszać językiem a nie tylko gałkami ocznymi. Musimy zacząć mówić po angielsku!

Dlatego kurs języka angielskiego online Speakingo zawiera mnóstwo przykładów z pytaniami w mowie zależnej, jak i wszystkimi innymi obszarami gramatyki, jakie mogą Ci być potrzebne.

Nie tracisz tam jednak czasu na wkuwanie nudnej i niekoniecznie potrzebnej gramatyki, lecz jak dziecko słuchasz, powtarzasz, rozmawiasz, pytasz.

I nagle okazuje się, że mówisz jak Anglik!

Zresztą przekonaj się sama czy sam – pierwszy tydzień dostajesz i tak za darmo!


Zapisz się na internetowy kurs języka angielskiego Speakingo!

Dołącz do dwóch miliardów ludzi mówiących po angielsku!


A jakie są Wasze przygody, lub pytania, w kwestii pytań w mowie zależnej (reported speech questions)? Pytajcie śmiało w komentarzach, chętnie odpowiem!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 votes, average: 4,70 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)