reported speech question pytania w mowie zaleznej

Jak zadawać pytania w mowie zależnej (reported speech questions)?

Nie dość, że sama mowa zależna z jej następstwem czasów sprawia nam problem, to jeszcze pytania w mowie zależnej (reported speech questions) rządzą się swoimi prawami…


Spis treści:

 1. Co to jest mowa zależna (reported speech) i następstwo czasów (backshifting)?
 2. Co to są pytania w mowie zależnej (reported speech questions)?
 3. Ćwiczenia na zadawanie pytań w mowie zależnej po angielsku.

1. Co to jest mowa zależna (reported speech)?

Zanim przejdziemy do samych pytań, przypomnijmy sobie o co chodzi z tą całą mową zależną (reported speech).

Jeśli przytaczamy co ktoś powiedział, używamy mowy zależnej właśnie. Sama angielska nazwa nam o tym mówi – mowa „raportowana” (reported speech).

Bo normalnie mówimy w mowie niezależnej, którą po angielsku nazywamy „bezpośrednia” (direct speech).

Na przykład:

Direct speech: I want to learn English online!

(Mowa niezależna: Chcę nauczyć się języka angielskiego online!)

Reported speech: She said she wanted to learn English online.

(Mowa zależna: Powiedziała, że chce uczyć się angielskiego online!)

Zwróć uwagę, że czasownik „want” (chcieć) w mowie niezależnej jest w czasie teraźniejszym. W mowie zależnej zamieniamy go jednak na czas przeszły (wanted).

To jest owo słynne następstwo czasów w mowie zależnej. Zawsze cofamy się „o jeden czas do tyłu” (backshifting).

 • Direct speech: I am happy.

(Mowa niezależna: Jestem szczęśliwy.)

 • Reported speech: He said he was happy.

(Mowa zależna: On powiedział że był szczęśliwy.)

Albo:

 • Direct speech: He will go there.

(Mowa niezależna: On tam pojedzie.)

 • Reported speech: He said he would go there.

(Mowa zależna: On powiedział, że on tam pojedzie.)

mowa zależna w języku angielskim
Więcej na ten temat we wpisie: Mowa zależna jakże przydatna w plotkowaniu.

 

Kiedy nie zmieniamy czasu w mowie zależnej (reported speech)?

Nie musimy zmieniać czasu jeśli:

Raportujemy rzeczy nadal aktualne

Używany wtedy czasownika w czasie teraźniejszym, na przykład he says:

 • Direct speech: It’s always sunny in California.

(Mowa bezpośrednia: Zawsze jest słonecznie w Kalifornii.)

 • Reported speech: He says it’s always sunny in California.

(Mowa zależna: On mawia, że zawsze jest słonecznie w Kalifornii.)

Cytujemy dosłownie (z cudzysłowami)

Wtedy to nie jest nawet mowa zależna, tylko po prostu niezależna z cytatem:

 • Direct speech: „Never turn your back on a friend.”

(Mowa bezpośrednia: Nigdy nie odwracaj się do przyjaciela plecami – to znaczy „nie spuszczaj ich po brzytwie” nawet jeśli będzie trudno)

 • Direct speech: He told me „Never turn your back on a friend.”

(Mowa zależna: On powiedział mi „Nigdy nie odwracaj się do przyjaciela plecami”)

Więcej przykładów jak to będzie wyglądało w pytaniach podaję pod koniec tekstu.

Następstwo czasów w języku angielskim,(sequence of tense, backshifting
Patrz również: Następstwo czasów (sequence of tenses / backshifting) w języku angielskim.

 

2. Co to są pytania w mowie zależnej (reported speech questions)?

Skoro uporaliśmy się już z problemem następstwa czasów, możemy przejść do tematu właściwego, czyli szyku zdania w pytaniach w mowie zależnej (reported speech questions).

Zupełnie podobnie jak w przypadku pytań pośrednich (indirect questions) z powrotem odkręcamy inwersję. To znaczy chociaż jest to nadal pytanie, to wracamy do szyku zdania twierdzącego.

Pytanie oryginalne:
 • What are you doing?

(Co robisz?)

Pytanie w mowie zależnej:
 • He asked what I was doing.

(On zapytał co robię.)

Zwróć więc uwagę, że:

 1. Nie tylko zamieniło nam się are (czas teraźniejszy) na was (czas przeszły).
 2. Drugą rzeczą, która uległa zmianie jest właśnie szyk zdania: are you zamieniliśmy na I was.

Albo popatrz na tym przykładzie:

Pytanie oryginalne:
 • Are you crazy?

(Oszalałeś?)

Pytanie w mowie zależnej:
 • She asked if I were crazy?

(Zapytała czy jestem szalony.)

Widzisz co się dzieje nie tylko z czasem, ale też z całym szykiem zdania?

Frazy otwierające pytania w mowie zależnej (reported speech question openers)

Zabieg taki wykonamy w przypadku pytań zaczynających się na przykład takimi frazami jak:

 • He asked…

(On zapytał…)

 • She inquired…

(Ona dopytywała się…)

 • They questioned…

(Oni kwestionowali/dopytywali…)

 • We wanted to know…

(Chcieliśmy wiedzieć….)

 • You wondered…

(Zastanawiałeś się…)

indirect questions, pytania posrednie
Patrz również: Jak i kiedy zadawać pytania pośrednie (indirect questions)?

3 warianty pytań w mowie zależnej (reported speech questions)

Znowu zupełnie jak w pytaniach pośrednich (indirect questions), w przypadku pytań w mowie zależnej (reported speech questions) również będziemy mogli zadawać pytania na trzy sposoby:

oraz dodatkowo

Ale najpierw może o tym, jak możemy wprowadzać nasze pytania w mowie zależnej (reported speech questions):

Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?
Patrz również: Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?

A. Pytania w mowie zależnej (reported speech questions) z what (co?), who (kto?), where (gdzie?), why (dlaczego?), when (kiedy?) i how (jak?)

Mówimy tu o tak zwanych wh- questions, które również zadawać można w mowie zależnej:

Pytanie normalne:
 • What’s your name?

(Jak się nazywasz?)

Pytanie w mowie zależnej:
 • We wanted to know what your name was?

(Chcieliśmy wiedzieć jak się nazywasz?)

Albo:

Normalne pytanie:
 • How will you do it?

(Jak to zrobisz?)

Pytanie w mowie zależnej:
 • I wondered how you would do it?

(Zastanawiałem się jak to zrobisz.)

Albo:

Wh-question:
 • Where were you born?

(Gdzie się urodziłeś?)

W tym pytaniu mamy dodatkowo stronę bierną czasu przeszłego czyli past simple passive.

Wh-question w mowie zależnej:
 • He asked where you had been born.

(On zapytał gdzie się urodziłeś.)

where were you born
Patrz również: Najpopularniejsze angielskie pytania: Where were you born? Kiedy je usłyszymy, z czego się składa i jak na nie odpowiadać.

B. Pytania w mowie zależnej (reported speech questions) z if/whether (odpowiedź tak/nie)

Generalnie if & whether znaczą to samo i można je stosować zamiennie. Whether jest bardziej oficjalne.

Pytanie w stronie czynnej:
 • Are you happy?

(Jesteś zadowolony?)

Pytanie w mowie zależnej z if:
 • She asked if he was happy.

(Ona zapytała czy był zadowolony.)

Albo:

Pytanie w stronie czynnej:
 • Have you got a pencil?

(Masz ołówek?)

Pytanie w mowie zależnej z if:
 • He asked if I had had a pencil.

(On zapytał czy mam ołówek.)

Jedno had jest czysto gramatyczne (auxiliary verb), drugie to właściwe „masz” natomiast w praktyce, na ulicy często usłyszymy tylko jedno had.

Albo:

Pytanie w stronie czynnej:
 • Can you sing?

(Potrafisz śpiewać?)

Pytanie w mowie zależnej z whether:
 • We wanted to know whether you can sing.

(Chcieliśmy wiedzieć czy potrafisz śpiewać.)

Tylko nie pomyl słowa whether z weather (pogoda)!

pogoda w anglii londynie, przysłowia, powiedzenia
Patrz również: Przysłowia o pogodzie w Anglii.

C. Powyższe pytania w mowie zależnej (reported speech questions) ale z do does did

Zobacz tez jak wyglądają pytania w mowie zależnej, gdy czasownikiem posiłkowym jest to do:

Pytanie normalne z do:
 • Do you like her?

(Lubisz ją?)

Pytanie w mowie zależnej z do:
 • I asked if she liked her.

(Zapytałem czy ją lubi.)

Zwróć uwagę, że nie powiemy:

I asked if she did like her.

Albo:

Pytanie normalne z do:
 • Why did they do it?

(Po co oni to zrobili?)

Pytanie w mowie zależnej z do:
 • She wanted to know why they had done it.

(Ona chciała wiedzieć, po co oni to robili.)

jak wymawiać nazwy angielskich firm, marki, brands
Patrz również: Jak wymawiać po angielsku nazwy znanych firm?

D. A co jeśli frazy otwierające pytania w mowie zależnej (reported speech question openers) są w czasie teraźniejszym?

Jeśli fraza otwierająca pytanie w mowie zależnej (reported speech question opener) jest w czasie teraźniejszym (to znaczy reporting verb jest w present simple, a nie tak jak do tej pory w past simple), tak jak to zwykle robimy w takim wypadku NIE zmieniamy czasu (bez następstwa czasów), ale inwersję (szyk zdania) już tradycyjnie odkręcamy.

Na przykład:

Pytanie w mowie bezpośredniej:
 • When will this end?

(Kiedy to się skończy?)

Pytanie w mowie zależnej z reporting verb w present simple:
 • She asks when it will end?

(Ona pyta kiedy to się skończy?)

Zwróć uwagę, że jeśli nasz question opener / reporting verb byłby w czasie przeszłym powiedzielibyśmy:

Pytanie w mowie zależnej z reporting verb w czasie past simple:
 • She asked when it would end?

(Czyli mamy tu klasyczne następstwo czasów will → would)

Porównaj:

Pytanie w mowie bezpośredniej:
 • Are you OK?

(Wszystko w porządku?)

Pytanie w mowie zależnej z reporting verb w czasie teraźniejszym present simple:
 • She asks if you are OK?

(Ona pyta czy wszystko w porządku?)

Pytanie w mowie zależnej z reporting verb w czasie przeszłym past simple:
 • She asked if you were OK?

(Ona zapytała czy wszystko było w porządku?)

Albo:

Pytanie w mowie bezpośredniej:
 • Do you love me?

(Kochasz mnie?)

Pytanie w mowie zależnej z reporting verb w czasie teraźniejszym:
 • He asks whether I love him?

(On pyta czy go kocham?)

Pytanie w mowie zależnej z reporting verb w czasie przeszłym:
 • He asked whether I loved him?

(On zapytał czy go kocham?)

Top 10 REPORTING VERBS, ławka rezerwowych, reported speech, mowa zależna, angielski
Patrz również: Top 10 REPORTING VERBS + ławka rezerwowych.

3. Pytanie za sto punktów? Jak się tego wszystkiego nauczyć?

Oczywiście najlepiej uczyć się poprzez praktykę!

Czytanie o gramatyce (szczególnie na blogu Speakingo!) może być przyjemną rozrywką, jeśli jednak chcemy naprawdę być w stanie zastosować te konstrukcje w rzeczywistych rozmowach, musimy zacząć ruszać językiem, a nie tylko gałkami ocznymi po stronach internetowych czy podręcznikowych. Musimy zacząć mówić po angielsku!

Dlatego kurs języka angielskiego online Speakingo zawiera mnóstwo przykładów z pytaniami i odpowiedziami w mowie zależnej, jak i wszystkimi innymi obszarami gramatyki, jakie mogą Ci być potrzebne.

Nie tracisz tam jednak czasu na wkuwanie nudnej i niekoniecznie potrzebnej gramatyki, lecz jak dziecko słuchasz, powtarzasz, rozmawiasz, pytasz. A co ciekawe na kursie Speakingo rozmawiasz po angielsku ze swoim telefonem lub komputerem, który rozumie Cię, chwali, w razie potrzeby poprawia. I nigdy się nie denerwuje ani nie odwołuje zajęć!

A Ty oglądasz sobie śliczne zdjęcia, słuchasz przyjemnego głosu native speakera i „tylko” odpowiadasz, a cała skrupulatnie zawarta w dydaktyce kursu gramatyka i słownictwo same wchodzą Ci do głowy! I nagle okazuje się, że mówisz jak Anglik!

Zresztą przekonaj się sama czy sam – pierwszy tydzień nauki dostajesz za darmo i bez żadnych zobowiązań!


Zapisz się na internetowy kurs języka angielskiego Speakingo!

Angielski to klucz do Twojej niezależności!


A jakie są Wasze przygody, lub pytania, w kwestii pytań w mowie zależnej (reported speech questions)? Pytajcie śmiało w komentarzach, chętnie odpowiem!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Jak narzekać po angielsku?
Jak narzekać po angielsku?

Wydaje Ci się, że Polacy cały czas narzekają, podczas gdy ludzie z innych krajach wyłącznie doceniają cud życia? Nic bardziej mylnego! Anglicy też narzekają, z tym że robią to trochę inaczej niż my. Jak narzekać po angielsku?

Czytaj dalej »
św Mikołaj ma autyzm
Czy święty Mikołaj ma autyzm?

Święty Mikołaj ma autyzm? Brzmi niedorzecznie? Może, ale mam nadzieję, że ten tekst pozwoli Ci lepiej zrozumieć, na czym polega autyzm i jak budować dobre relacje z ludźmi, szczególnie dziećmi cierpiącymi na to zaburzenie rozwojowe.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!