← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Future perfect simple tense – angielski czas przyszły dokonany

Future perfect simple tense – angielski czas przyszły dokonany – jest jednym z bardziej zaawansowanych czasów, którego znajomością błysnąć możesz w wyedukowanym towarzystwie lub na egzaminie.


Co to jest czas przyszły dokonany future perfect simple tense?

 • Future perfect simple tense czyli „czas przyszły dokonany” jest jednym z 12 angielskich czasów gramatycznych.
 • Czas future perfect używamy do opisania aktywności, które w pewnym momencie czasu w przyszłości będą już skończone, zrealizowane.
 • Nie jest to szczególnie popularny czas gramatyczny, ale jeśli poprawnie go zastosujesz dostajesz +5 punktów do inteligencji.
 • Budowa czasu future perfect to: will have + 3 forma czasownika. Na przykład: I will have finished my work by midnight. (Do północy będę miał skończoną swoją pracę).

angielskie czasy zestawienie

Patrz również: Porównanie angielskich czasów – 12 wspaniałych!

Budowa czasu future perfect

Chociaż czas przyszły dokonany future perfect budować musimy z wielu słów, sama logika tej konstrukcji nie jest zbytnio wyszukana. Zdania w czasie future perfect są takie same dla wszystkich osób i czasowników, tak więc paradoksalnie jest to dużo prostszy czas niż nieprosty czas prosty present simple! A jeśli znamy już czas present perfect simple i pamiętamy o czasownikach nieregularnych, sama budowa czasu przyszłego dokonanego future perfect to bułka z masłem.

Popatrzcie zresztą sami:

Budowa zdania twierdzącego w czasie przyszłym dokonanym future perfect

 • I will have learned future perfect tense.

(Będę miał nauczony czas przyszły dokonany.)

 • She will have learned future perfect tense.

(Ona będzie miała wyuczony czas przyszły dokonany.)

Taka sama konstrukcja dla wszystkich osób! Czyż angielski nie jest wspaniały!

Warto pamiętać, że „trzecia forma” od być (to be) to jest: to be-> was/were -> (have) been. Dlatego:

 • By the end of the year, she will have been 100 years old.

(Do końca tego roku, ona będzie miała 100 lat – teraz ma jeszcze 99, ale pod koniec roku będzie miała przeżyte sto.)

czas przyszły dokonany, future perfect tense, gramatyka angielska, jokes, rabbit and turtle

Królik Rapido i Żółw Zen uczą się angielskiego. Lekcja 11 poziom zaawansowany. „Kiedy będę miał skończoną naukę języka angielskiego?” „Gdy nie będziesz już musiał zadawać mi tego pytania. Swoją drogą, fajne zastosowanie czasu przyszłego dokonanego!”

Pytania w czasie przyszłym dokonanym future perfect tense

Stosujemy prostą inwersję, czyli podmieniamy jak zwykle pierwsze dwa słowa:

 • Will they have eaten all the chocolate?

(Czy oni będą-zjedli całą czekoladę?)

Przeczenia w czasie przyszłym dokonanym future perfect tense

Tu po prostu dodajemy not. Ewentualnie skracamy will not -> won’t.

 • Will will not have finished the job by Friday.

(Nie będziemy mieli skończonej pracy do piątku.)

 • They won’t have finished the job by Friday either.

(Oni też nie będą mieli skończonej pracy do piątku.)

Przykłady i zastosowanie czasu future perfect simple

Przeanalizujmy kilka kontekstów, w których użylibyśmy czasu przyszłego dokonanego future perfect tense:

Na przykład:

Mam lekcje do ósmej. Nie chcę więc by ktoś do mnie wtedy dzwonił, tylko potem. Powiem więc:

 • Call me after eight, I will have finished my lessons by then.

(Zadzwoń do mnie po ósmej, będę miał skończone lekcje do tamtej pory/czyli do po ósmej.)

Albo:

Tomek pracuje do 17:oo. Nie ma sensu więc odwiedzać go w pracy o 18:oo, ponieważ:

 • He’ll have gone home.

(On będzie poszednięty do domu.)

Tudzież słyszymy marudzenie podczas wieczornej wyprawy do kina:

 • Your’re always late! The film will already have started by the time we get to the cinema.

(Ty zawsze się spóźniasz! Film będzie-się-już-zaczął do czasu, kiedy dotrzemy do kina.)

czas przyszły dokonany, future perfect tense, gramatyka angielska, żart

„Ach, mój pierwszy wehikuł czasu” / „Jest całkiem wporzo, myślę” / „Ale mój jest lepszy. Jest z przyszłości” / „W porządku Panie Przyszłość Doskonała. Jeśli twój wehikuł czasu jest taki wspaniały, to dlaczego ma tu wgniecenie?” [i tu zdanie w czasie future perfect] „To będzie-było spowodowane twoją twarzą!”

Czas future perfect a present perfect i past perfect

Porównaj te trzy zdania w trzech różnych perfektach:

(Harry i Meghan są w stanie małżeństwa przez trzy lata – coś zaczęło się w przeszłości i trwa po dziś, wpływa na teraźniejszość czyli czas present perfect.)

 • Next year they will have been married for 4 years.

(Za rok będą ożenieni przez cztery lata [no bo 3+1=4] – używamy więc omawianego tu czasu future perfect  – w jakimś punkcie przyszłości [za rok] coś będzie dokonane  – tu: przeżyte 4 wspólne lata)

 • When their kid was born, they had been married for two years.

(Kiedy urodziło się ich dziecko (zwykły czas past simple) oni byli-byli już małżeństwem przez dwa lata – Najpierw byli małżeństwem, czyli zdanie w czasie zaprzeszłym past perfect, a dopiero potem ich dziecko urodziło się w zwykłym czasie przeszłym past simple. )

Future perfect in the past

Czas przyszły do przeszłości? W pewnym sensie.

Future perfect simple w trzecim okresie warunkowym

Popularnym zastosowaniem czasu przyszłego dokonanego future simpletryby warunkowe. Jest to więc raczej użycie tej konstrukcji gramatycznej (z drobną modyfikacją). O future simple in the past mówimy w kontekście trzeciego trybu warunkowego, kiedy to spekulujemy o przeszłości.

Jako że koniec końców mówimy o przeszłości zamienimy tylko will -> would. Reszta pozostanie z grubsza taka sama.

Na przykład:

 • They would have helped us, if we had asked them.

(Oni by byli nam pomogli, jeśli bylibyśmy ich poprosili – Spekulujemy tu o zamkniętej historii z przeszłości.)

Future perfect simple w mowie zależnej

Podobnie będzie wyglądała sprawa w mowie zależnej (reported speech)

 • I will have called her by Monday. -> He said he would have called her by Monday.

(Będę-zadzwonił do niej do poniedziałku. – > On powiedział że będzie miał zadzownione do niej do poniedziałku.)

Ćwiczenia na czas przyszły dokonany future perfect i nie tylko

Jak widzisz gramatyka nie jest największym problemem w nauce języka angielskiego. Jest nim zastosowanie jej w praktyce!

Dlatego nawet na coraz wyższych poziomach zaawansowania ważne jest, żeby ćwiczyć poprawne konstrukcje tak, żeby nowy nawyk gramatyczny wyparł kalki językowe z naszego ojczystego języka. Nie tylko na teście z gramatyki ale w życiowych sytuacjach komunikacyjnych!

Dlatego polecam kurs języka angielskiego online Speakingo!

Nauka polega tu na swobodnej rozmowie z komputerem czy telefonem, w ten sposób jak dziecko uczące się swojego ojczystego języka ugruntowujesz angielskie słowa i konstrukcje gramatyczne w odpowiednim kontekście. A to ważne. Jest to świetny pomysł na główną metodę nauki dla zabieganych, jak i ekonomiczne uzupełnienie bardziej tradycyjnych sposobów nauki języka angielskiego.

Zresztą wypróbuj tydzień za darmo i zobacz czy taka metoda nauki angielskiego Ci odpowiada!


Dokonaj tej wiekopomnej, przyszłościowej decyzji!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!


Czy z angielskim czasem przyszłym dokonanym wszystko jest już jasne?

Jeśli nie pytajcie śmiało w komentarzach, chętnie odpowiem!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 4,98 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)