kiedy używamy do did doing done, scooby dooby do

Kiedy do, does, doing, did, done? Scooby Dooby Doo!

Do, does, doing, did i done to jedno i to samo angielskie słowo! Kiedy używamy danej formy, w jakim czasie i w której osobie? I co na to wszystko Scooby Dooby Doo?! Zobaczysz w tłumaczeniu piosenki!


W tym wpisie dowiesz się wszystko o angielskim czasowniku „robić” w jego formach do, does, doing, did & done. Znajduje on zastosowanie jako:

 •  czasownik „zwykły” w różnych czasach
 •  czasownik posiłkowy w pytaniach i przeczeniach
 •  sposób zapewniania, że naprawdę tak było

A na koniec poznasz tekst i tłumaczenie słynnej piosenki po angielsku Zespołu Pogromców Tajemnic „Scooby Dooby Doo, where are you?”

Spis treści:

 1. Co znaczy „do” po angielsku?
 2. Kiedy używać do, a kiedy does?
 3. Kiedy używamy did, a kiedy done?
 4. Do, does, did jako czasowniki posiłkowe w pytaniach i przeczeniach.
 5. Scooby Dooby Doo gorąco zapewnia, że do, does, did, doing, done (emfaza).
 6. Tekst i tłumaczenie piosenki Scooby Dooby Doo where are you?
 7. Do you Scooby Doo po angielsku? (ćwiczenia)
do does doing did done, Scooby Dooby Doo
Scooby-Doo nazywał się pierwotnie „Za Dużo” (taa, wiemy) dopóki kierownik Fred Silverman zainspirowany piosenką „Nieznajomi nocą”, w której Sinatra śpiewa nic nie znaczącą frazę „scoobie-doobie-doo” po prostu zmienił imię bohatera kreskówki na „Scooby Doo”. Dziękujemy Ci Franku Sinatro, że oszczędziłeś nam Wszechświata, w którym Załoga Pogromców Tajemnic ma psa o imieniu „Za Dużo”.

1. Co znaczy „do” po angielsku?

Angielskie słowo to do znaczy „robić coś, wykonywać”. Jest to więc czasownik, słowo opisujące jakieś działanie. Jak w legendarnym sloganie:

 • Just do it!

(Po prostu zrób to!)

albo

 • This is how we do it.

(Tak to robimy.)

Ale to nie wszystko!

Oprócz tego, na boku dorabia sobie jako czasownik posiłkowy, to znaczy pełni w zdaniu funkcję gramatyczną, chociaż sam w sobie nic nie znaczy.

Jak na angielski czasownik (i to na dodatek nieregularny!) przystało, będziemy go odmieniać przez różne czasy gramatyczne i osoby.

Stąd przyjmie tez takie formy (oprócz to do w bezokoliczniku) jak:

 • does
 • doing
 • did
 • done

A o tym kiedy i jak używać każdej z tych form po kolei już w kolejnym punkcie.

czasowniki angielskie do does doing did done, Scooby Dooby Doo
Czytaj również: Kapryśne, spięte i nieregularne angielskie czasowniki.

2. Kiedy używać do, a kiedy does?

Do & does występują w czasie teraźniejszym.

Generalnie język angielski jest prosty! Po polsku powiedzielibyśmy: ja rob, ty robisz, ona robi, my robimy, wy robicie, oni rob. W każdej osobie inaczej!

W języku angielskim we wszystkich osobach będzie tak samo… poza jednym przypadkiem… a w zasadzie trzema…

 • I do it.

(Ja to robię.)

 • You do it.

(Ty to robisz.)

 • He does it.

(On to robi.)

 • She does it.

(Ona to robi.)

 • It does it.

(Ono/to to robi.)

W liczbie mnogiej niczego nie odmieniamy, za każdym razem jest do:

 • We do it.

(My to robimy.)

 • You do it.

(Wy to robicie.)

 • They do it.

(Oni to robią.)

Tak więc jedyne o czym musimy pamiętać, to że w czasie teraźniejszym present simple, tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono), zamiast „do” używamy „does„.

Odmiana wygląda tak samo czy to do pełni funkcję „prawdziwego czasownika” i znaczy „robić”, czy występuje jako czasownik posiłkowy i pełni tylko funkcję gramatyczną w zdaniu.

Bardzo podobnie do kwestii do czy does, sytuacja wygląda z dylematem have czy has.

 

3. Kiedy używamy did, a kiedy done?

A co z innymi czasami gramatycznymi?

Jak wiele z najpopularniejszych angielskich słów, „to do” jest czasownikiem nieregularnym, to znaczy jego przeszłe formy wyglądają jak chcą! Nie wystarczy (jak w przypadku regularnych czasowników) dodać końcówkę -ed i już. Czasowniki nieregularne czasami nie mają nawet jednej podobnej literki po zmianie czasu – na przykład go (chodzić), odmienia się na went (poszedł)!

W przypadku czasownika „to do” jego przeszłą formą jest nasze did właśnie.

W języku angielskim jest jeszcze tak zwana „trzecia forma” past participle, którą używamy w czasach typu perfect. Trzecią formą od czasownika (past participle) od „do” jest właśnie done„.

Ale po kolei.

angielskie czasowniki nieregularne
Wyobraź sobie świat bez czasowników nieregularnych! Patrz również: Co wikingowie mają wspólnego z angielskimi czasownikami nieregularnymi?

 

Jak używać did w czasie przeszłym simple past?

Najpopularniejszym i najprostszym angielskim czasem przeszłym jest past simple. Odmiana to be w tym czasie wygląda następująco:

 • I did it.

(Ja to zrobiłem.)

 • You did it.

(Ty to zrobiłeś/zrobiłaś.)

 • He did it.

(On to zrobił.)

 • She did it.

(Ona to zrobiła.)

 • It did it.
 • (Ono/to to zrobiło.)

Jak widać, w czasie przeszłym simple past nawet trzecia osoba liczby pojedynczej (on, ona, ono) się nie odmienia! Tym bardziej w liczbie również mnogiej niczego nie odmieniamy:

 • We did it.

(My to zrobiliśmy.)

 • You did it.

(Wy to zrobiliście.)

 • They did it.

(Oni to zrobili.)

No prościej by się już nie dało. No ale to nie koniec historii!

czas przeszly simple past strona bierna angielski
„Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie.” Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie past simple?

 

Jak używać done w czasach typu perfect?

Najpopularniejszym angielskim czasem jest prawdopodobnie czas present perfect. Tworzymy go poprzez połączenie „have” z czasownikiem w „trzeciej” formie past participle. Owa trzecia forma czasownika również może być regularna albo nieregularna.

W przypadku czasowników regularnych sprawa jest prosta, ponieważ „druga” forma (zwykły czas przeszły simple past) i „trzecia” forma past participle są takie same (np. walk-walked-walked).

Tylko w przypadku czasowników nieregularnych trzeba wyuczyć się trzech różnych form:

Tutaj będzie to: do-did-done.

 • I have done it.

(Ja właśnie to zrobiłem.)

 • You have done it.

(Ty właśnie to zrobiłeś/zrobiłaś.)

 • He has done it.

(On właśnie to zrobił.)

 • She has done it.

(Ona właśnie to zrobiła.)

 • It has done it.

(Ono/to właśnie to zrobiło.)

W trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono) czasu present perfect odmienia się nam czasownik posiłkowy have/has, natomiast nasze done pozostaje bez zmian dla wszystkich osób.

W liczbie mnogiej niczego nie odmieniamy:

 • We have done it.

(My właśnie to robimy.)

 • You have done it.

(Wy właśnie to zrobiliście.)

 • They have done it.

(Oni właśnie to zrobili.)

do did done present perfect does, scooby doo
Czytaj również: Prosta doskonałość czasu present perfect

A co z czasem przyszłym?

Czas przyszły future simple tworzymy poprzez dodanie czasownika posiłkowego will do czasownika „właściwego” – tutaj naszego „robić” czyli „to do”.

Tak jak w czasie present perfect czasownikiem posiłkowym był have/has, tak w czasie przyszłym future simple będzie to zawsze will:

 • I will do it.

(Ja to zrobię.)

 • You will do it.

(Ty to zrobisz.)

 • He will do it.

(On to zrobi.)

 • She will do it.

(Ona to zrobią.)

 • It will do it.

(Ono/to to zrobi.)

Oraz w liczbie mnogiej:

 • We will do it.

(My to zrobimy.)

 • You will do it.

(Wy to zrobicie.)

 • They will do it.

(Oni to zrobią.)

Znowu chyba prościej już się nie da!

do doing did done have czasy przyszłe future
Czytaj również: Zestawienie czasów przyszłych w języku angielskim.

Jak używamy formy ciągłej „doing” w continuousach?

Angielskie czasy ciągłe (te z continuous lub po amerykańsku progressive w nazwie) kładą nacisk na aktywność, to że coś się dzieje, a nie na efekt tego działania jak czasy proste (simple).

Aby to gramatycznie wyrazić do czasownika dodajemy końcówkę -ing.

Tutaj będzie to po prostu: doing.

 • I am doing my homework now.

(Właśnie robię swoje zadanie domowe – czas present continuous)

 • She was doing her shopping.

(Ona robiła swoje zakupy – czas past continuous)

 • They will be doing this together.

(Oni będą to robić razem – czas future continuous)

Zwróć uwagę, że czasownikiem posiłkowym w powyższych zdaniach jest nie to do tylko to be (być). Nasz doing znaczy robienie czegoś, jest tutaj pełnoprawnym czasownikiem.

Kiedy więc to do wchodzi w rolę pomocniczego, gramatycznego czasownika posiłkowego… i po co?

do does doing did done scooby doo meme
„Robić to być” – Sartre, „Być to robić” – Sokrates, „Być albo nie być” – Szekspir, „dubidubidu”-Sinatra „Scooby-Dooby-Doo”- Scoobert Doo

 

4. Do, does, did jako czasowniki posiłkowe w pytaniach i przeczeniach

A co jeśli zapragniemy zadać pytanie:

Czy oni to robią? Ona to zrobiła? A może ja to zrobię?

Sytuacja wygląda dosyć zabawnie, ponieważ wówczas użyjemy „do” dwa razy! W jednym zdaniu będziemy mieć dwa „do”, które są tym-samym-a-jednak-nie-do-końca-tym-samym.

Pierwsze „do” będzie tak zwanym „czasownikiem posiłkowym”, który pełni tylko funkcję gramatyczną i sam w sobie nic nie znaczy.

Dopiero drugie „do” jest tym właściwym czasownikiem „robić”:

Na przykład:

 • Do they do it every day?

(Czy oni to robią codziennie? – czas present simple)

 • Did she do it yesterday?

(Czy ona to zrobiła wczoraj? – czas simple past)

Podobnie będzie w przeczeniach:

 • I don’t do it every day.

(Nie robię tego codziennie.)

 • He didn’t do it.

(On tego nie zrobił.)

Zwróć uwagę w tym ostatnim przypadku, że jeśli raz już zamieniliśmy do na did, to tego drugiego nie musimy już drugi raz zamieniać. Pierwsze did zaspokoiło już wszystkie potrzeby gramatyczne zdania.

 • He didn’t did it.

Chociaż więc w czasie teraźniejszym present simple i czasie przeszłym simple past wygląda to może odrobinę śmiesznie, po prostu podążamy tu za ogólnymi zasadami tworzenia zdań w poszczególnych czasach gramatycznych.

do does did done, scooby
„Scooby Dooby Doo GDZIE jesteś? „Scooby Dooby Doo DLACZEGO jesteś?”

Sytuacja ta nie występuje w perfektach i czasach przyszłych:

W perfektach i czasie przyszłym czasownik do ma wolne – to znaczy przynajmniej nie musi pełnić funkcji czasownika posiłkowego, ponieważ zajęli się tym jego koledzy have/has & will.

Na przykład:

 • Has he just done it?

(Czy on właśnie to zrobił?)

Jak widzicie w czasie present perfect czasownikiem posiłkowym jest „have/has” a nie „do”.

A w przyszłości:

 • Will I do it?

(Czy ja to zrobię?)

Podobnie tutaj czasownikiem posiłkowym jest „will”.

do does, did done, scooby dooby doo, uzywać
Nie robi się ot tak memów ze Scoobym. Ale ja zrobiłem… właśnie zrobiłem!

5. Scooby Dooby Doo gorąco zapewnia, że do / does / did (emfaza)

W zdaniach twierdzących możemy nasze posiłkowe „do” pominąć i zwykle tak właśnie robimy.

na przykład w zdaniu:

 • I love you

(Kocham Cię).

Jeśli nasza ukochana połówka powzięła jednak jakieś podejrzenia w tym temacie, oprócz kwiatów możemy podkreślić nasz afekt właśnie dodatkowym „do”:

 • I do love you!

(Naprawdę Cię kocham!)

albo

 • You don’t like me?

(Nie lubisz mnie?)

 • I do like you, but…

(Ależ lubię Cię, tylko…)

Wydobywając na światło dzienne ukryte zwykle do dodatkowo podkreślamy (emfaza), że tak właśnie jest!

do does doing did done, scooby dooby

Tak samo emfazę stosować możemy w czasie przeszłym simple past

 • I did brush my teeth mum!

(Ja naprawdę umyłem zęby mamo!)

Jak już wspomniałem, w czasie przeszłym simple past zwrócić należy uwagę, że skoro „did” występuje już w przeszłej formie, to czasownik (w powyższych przykładach brush – szczotkować i eat – jeść) nie występują już w formie przeszłej tylko podstawowej (nie mówimy did brushed tylko did brush itd.).

 • But the dog really did eat my homework!

(Ale pies naprawdę zjadł moje zadanie domowe! Nie: Dog did ate my homework.)

Oczywiście są też inne sposoby podkreślania i zapewniania (emphasis) w języku angielskim.

emphasis, emfaza, język angielski, nauka
Patrz również: Co to jest emfaza (emphasis) w języku angielskim?

6. Tekst i tłumaczenie piosenki Scooby Dooby Doo where are you

Zanim powiemy sobie jak najlepiej ćwiczyć nasze do, did,done, doing krótki bonus, czyli obiecany tekst i tłumaczenie piosenki z legendarnej kreskówki.

 • Scooby Dooby Doo, where are you?

(Scooby Dooby Doo, gdzie jesteś?)

 • We got some work to do now

(Mamy trochę pracy do zrobienia teraz)

 • Scooby Dooby Doo, where are you?

(Scooby Dooby Doo, gdzie jesteś?)

 • We need some help from you now

(Potrzebujemy trochę pomocy od ciebie teraz)

question tags
Patrz również: Question tags – angielskie pytania na końcu zdania, no nie?
 • Come on Scooby Doo, I see you

(No dalej Scooby Doo, widzę cię)

 • Pretending you got a sliver

(Udającego, że masz drzazgę [w łapie] – to typowo amerykańskie słowo, zwykle powiemy splinter)

 • You’re not fooling me, 'cuz I can see

(Nie ogłupisz mnie, bo widzę)

 • The way you shake and shiver

(Jak się trzęsiesz i drżysz [ze strachu])

do does doing did done, scooby dooby doo, wilk
Ludzie przy ognisku… Jest zimno a ja umieram z głodu, może zapytam ich o jakieś resztki. Co takiego może się w najgorszym wypadku stać? 10 000 lat później… Patrz również: Idiomy z psami.
 • You know we got a mystery to solve so Scooby Doo be ready for your act

(Wiesz, [że] mamy tajemnicę do rozwiązania, więc Scooby Doo bądź gotowy na swą rolę)

 • Don’t hold back

(Nie trzymaj się z tyłu)

 • And Scooby Doo if you come through you’re gonna yourself have a Scooby snack

(I Scooby Doo, jeśli „przejdziesz przez to”, sam dostaniesz Scooby-smakołyka)

 • Scooby Dooby Doo, here are you

(Scooby Dooby Doo, tu jesteś!)

 • You’re ready and you’re willing

(Jesteś gotowy i chętny)

 • We can count on you, Scooby Doo

(Możemy na Ciebie liczyć, Scooby Doo)

 • I know we’ll catch that villain

(Wiem, że złapiemy tego łotrzyka)

Teraz więc zapraszam do wspólnego śpiewania ze Scooby Doo!

7. Do you Scooby Doo po angielsku? No? Nic straconego!

Chociaż fajnie jest sobie porozmawiać o angielskiej gramatyce, skuteczność takiej nauki jest wątpliwa. Nikt jeszcze nie nauczył się jeździć na rowerze z podręcznika aerodynamiki! Tak samo tutaj – jeśli chcesz umieć mówić po angielsku…. musisz zacząć mówić po angielsku!

A co jeśli nie ma z kim? Wstydzisz się? Nie masz czasu? Lekcje są drogie?

Doskonałą odpowiedzią na te pytania jest kurs języka angielskiego online Speakingo. Co ciekawe rozmawiasz na nim ze swoim telefonem lub komputerem, który rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia. I nigdy nie traci cierpliwości! A za cenę jednej korepetycji masz miesiąc nauki 24/7, kiedy i gdzie chcesz, bez dojazdów, bez umawiania się!

Co więcej metoda jest bardzo szybka, ponieważ uczysz się całych zdań, co jest najskuteczniejszym sposobem nauki!

Zresztą najlepiej zarejestruj się i wypróbuj przez pierwszy tydzień zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań!


Just do it!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


A jakie są Wasze doświadczenia z does i do, did i done? Oglądaliście w ogóle Scooby Doobie Doo? Napiszcie koniecznie w komentarzach!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Jak wygląda nauka na kursie języka angielskiego online Speakingo?
dzisiejsze Wpisy dnia:
srodki transportu po angielsku, means of transport
Środki transportu po angielsku (means of transport)

Środki transportu po angielsku (means of transport) to jeden z podstawowych tematów poruszanych na pierwszych lekcjach każdego kursu. W tym wpisie poznasz słowa opisujące najróżniejsze środki transportu lądowego, wodnego czy powietrznego oraz – co ważniejsze – dowiesz się jak używać ich w zdaniach. Bo bez języka angielskiego daleko nie zajedziesz!

Czytaj dalej »
Znajdź na blogu::
Najnowsze teksty:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby bez żadnych zobowiązań wypróbować tę metodę nauki języka angielskiego zupełnie za darmo!

2 odpowiedzi

 1. Witam, jaki jest koszt kursu i na jaki okres po darmowym tygodniu ?

 2. 59zł za miesiąc w abonamencie (można zrezygnować kiedy się chce), a dla świeżo zarejestrowanych uczniów jest też promocja (wyskakuje takie okienko po pierwszym zalogowaniu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub

Problem z mówieniem po angielsku?

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Mów jak anglik!