← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Kiedy używamy do, does, doing, did, done? Scooby Dooby Doo!

Do, does, doing, did i done to jedno i to samo angielskie słowo! Kiedy używamy danej formy, w jakim czasie i w której osobie? I co na to wszystko Scooby Dooby Doo?! Zobaczysz w tłumaczeniu piosenki!


W tym wpisie dowiesz się wszystko o angielskim czasowniku „robić” w jego formach do, does, doing, did i done. Znajduje on zastosowanie jako:

 •  czasownik „zwykły” w różnych czasach
 •  czasownik posiłkowy
 •  sposób zapewniania, że naprawdę tak było

A na koniec poznasz tekst i tłumaczenie słynnej piosenki po angielsku Zespołu Pogromców Tajemnic „Scooby Dooby Doo, where are you?”.

do does doing did done, Scooby Dooby Doo

Scooby-Doo nazywał się pierwotnie “Za Dużo” (taa, wiemy) dopóki kierownik Fred Silverman zainspirowany piosenką “Nieznajomi nocą”, w której Sinatra śpiewa nic nie znaczącą frazę “scoobie-doobie-doo” po prostu zmienił imię bohatera kreskówki na “Scooby Doo”. Dziękujemy Ci Franku Sinatro, że oszczędziłeś nam Wszechświata, w którym Załoga Pogromców Tajemnic ma psa o imieniu “Za Dużo”.

Co znaczy „do” po angielsku?

Angielskie słowo to do znaczy „robić coś, wykonywać”. Jest to więc czasownik, słowo opisujące jakieś działanie. Jak w legendarnym sloganie:

 • Just do it!

(Po prostu zrób to!)

albo

 • This is how we do it.

(Tak to robimy.)

Kiedy używać do, a kiedy does?

Generalnie język angielski jest prosty! Po polsku w czasie teraźniejszym powiedzielibyśmy: ja rob, ty robisz, ona robi, my robimy, wy robicie, oni rob. W każdej osobie inaczej! A różne słowa mają różną odmianę!

W języku angielskim we wszystkich osobach będzie tak samo… poza jednym przypadkiem… a w zasadzie trzema… (on + ona + ono = tak zwana “trzecia osoba liczby pojedynczej”):

 • I do it. (Ja to robię.)
 • You do it. (Ty to robisz.)
 • He does it. (On to robi.)
 • She does it. (Ona to robi.)
 • It does it. (Ono/to to robi.)

W liczbie mnogiej niczego nie odmieniamy:

 • We do it. (My to robimy.)
 • You do it. (Wy to robicie.)
 • They do it. (Oni to robią.)

Tak więc jedyne o czym musimy pamiętać, to że w czasie teraźniejszym present simple, tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono), zamiast “do” używamy “does“.

Bardzo podobnie do kwestii do czy does, sytuacja wygląda z dylematem have czy has, o czym w osobnym wpisie:

Kiedy używamy did – done?

Jeśli będziemy chcieli powiedzieć, że coś zrobiliśmy, musimy zastosować nasze „dow czasie przeszłym.

Jak wiele z najpopularniejszych angielskich słów, “to do” jest czasownikiem nieregularnym, to znaczy jego przeszłe formy wyglądają jak chcą – czasami nie mają nawet jednej podobnej literki (na przykład go – chodzić, went – poszedł)!

W przypadku czasownika “to do” jego przeszłą formą jest nasze “did” właśnie. W języku angielskim jest jeszcze tak zwana „trzecia forma” past participle, którą używamy w czasach typu perfect. Trzecią formą od czasownika “do” jest właśnie “done”.

angielskie czasowniki nieregularne

Wyobraź sobie świat bez czasowników nieregularnych! Patrz również: Co wikingowie mają wspólnego z angielskimi czasownikami nieregularnymi?

Jak używać did w czasie przeszłym simple past?

 • I did it. (Ja to zrobiłem.)
 • You did it. (Ty to zrobiłeś/zrobiłaś.)
 • He did it. (On to zrobił.)
 • She did it. (Ona to zrobiła.)
 • It did it. (Ono/to to zrobiło.)

Jak widać, w czasie przeszłym simple past nawet trzecia osoba liczby pojedynczej (on, ona, ono) się nie odmienia. Tym bardziej w liczbie również mnogiej niczego nie odmieniamy:

 • We did it. (My to zrobiliśmy.)
 • You did it. (Wy to zrobiliście.)
 • They did it. (Oni to zrobili.)

Jak używać done w czasach typu perfect?

Najpopularniejszym angielskim czasem jest prawdopodobnie czas present perfect. Tworzymy go poprzez połączenie „have” z czasownikiem w „trzeciej” formie past participle. Owa trzecia forma czasownika może być regularna albo nieregularna.

W przypadku czasowników regularnych sprawa jest prosta, ponieważ „druga” forma (zwykły czas przeszły simple past) i „trzecia” forma past participle są takie same (np. walk-walked-walked).

Tylko w przypadku czasowników nieregularnych trzeba wyuczyć się trzech różnych form: Tutaj będzie to: do-did-done

 • I have done it. (Ja właśnie to zrobiłem.)
 • You have done it. (Ty właśnie to zrobiłeś/zrobiłaś.)
 • He has done it. (On właśnie to zrobił.)
 • She has done it. (Ona właśnie to zrobiła.)
 • It has done it. (Ono/to właśnie to zrobiło.)

W trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono) czasu present perfect odmienia się czasownik posiłkowy have/has, natomiast nasze done pozostaje bez zmian.

W liczbie również mnogiej niczego nie odmieniamy:

 • We have done it. (My właśnie to robimy.)
 • You have done it. (Wy właśnie to zrobiliście.)
 • They have done it. (Oni właśnie to zrobili.)

A co z czasem przyszłym?

Czas przyszły future simple tworzymy poprzez dodanie czasownika posiłkowego will do czasownika „właściwego” – tutaj naszego “robić” czyli “to do”.

Tak jak w czasie present perfect czasownikiem posiłkowym był have/has, tak w czasie przyszłym future simple będzie to zawsze will:

 • I will do it. (Ja to zrobię.)
 • You will do it. (Ty to zrobisz.)
 • He will do it. (On to zrobi.)
 • She will do it. (Ona to zrobią.)
 • It will do it. (Ono/to to zrobi.)
 • We will do it. (My to zrobimy.)
 • You will do it. (Wy to zrobicie.)
 • They will do it. (Oni to zrobią.)

Jak używamy formy ciągłej „doing” w continuousach?

Nie ma tu żadnej filozofii, tworząc formę ciągłą dla czasownika to do podążamy za ogólnymi zasadami:

 • I am doing my homework now.

(Właśnie robię swoje zadanie domowe – czas present continuous)

 • She was doing her shopping.

(Ona robiła swoje zakupy – czas past continuous)

 • They will be doing this together.

(Oni będą to robić razem – czas future continuous)

do does doing did done scooby doo meme

„Robić to być” – Sartre, „Być to robić” – Sokrates, „Być albo nie być” – Szekspir, “dubidubidu”-Sinatra „Scooby-Dooby-Doo”- Scoobert Doo

Do, does, did jako czasowniki posiłkowe

A co jeśli zapragniemy zadać pytanie: Czy oni to robią? Czy ona to zrobiła? Czy ja to zrobię?

Sytuacja wygląda dosyć zabawnie, ponieważ wówczas użyjemy „do” dwa razy! W jednym zdaniu będziemy mieć dwa “do”, które są tym-samym-a-jednak-nie-do-końca-tym-samym.

Pierwsze „do” będzie tak zwanym „czasownikiem posiłkowym”, który pełni tylko funkcję gramatyczną i sam w sobie nic nie znaczy.W języku polskim użyjemy w jego miejscu słowa “czy”.

Dopiero drugie „do” jest tym właściwym czasownikiem „robić”:

 • Do they do it every day?

(Czy oni to robią codziennie? – czas present simple)

 • Did she do it yesterday?

(Czy ona to zrobiła wczoraj? – czas simple past)

do does did done, scooby

“Scooby Dooby Doo GDZIE jesteś? “Scooby Dooby Doo DLACZEGO jesteś?”

Sytuacja ta nie występuje w perfektach i czasach przyszłych:

 • Has he just done it?

(Czy on właśnie to zrobił? – jak widzicie w czasie present perfect czasownikiem posiłkowym jest „have/has” a nie „do”)

 • Will I do it?

(Czy ja to zrobię? – podobnie tutaj czasownikiem posiłkowym jest „will”)

Chociaż więc w czasie teraźniejszym present simple i czasie przeszłym simple past wygląda to może odrobinę śmiesznie, po prostu podążamy tu za ogólnymi zasadami tworzenia zdań w poszczególnych czasach gramatycznych.

Kiedy więc używamy do, does, did, done? Scooby Dooby Doo!

Na potrzeby tego tekstu zrobiłem specjalnie mema, w którym używamy czterech możliwości:

Mam nadzieję, że teraz jasne jest już dlaczego tak jest!

do does, did done, scooby dooby doo, uzywać

Nie robi się ot tak memów ze Scoobym. Ale ja zrobiłem… właśnie zrobiłem!

O co chodzi z tą dolną linijką?

Czasu przeszłego simple past używamy do zamkniętych sytuacji z przeszłości (I did). Natomiast czasu present perfect używamy do opisania sytuacji z przeszłości co prawda, ale sytuacji które wpływają nam na teraźniejszość (I have done).

To trudny dla nas obszar angielskiej gramatyki, ponieważ w języku polskim nie ma takiej konstrukcji jak czas present perfect. A warto zwrócić na to uwagę, ponieważ różnica między czasem present perfect a past simple może zabić!

Scooby Dooby Doo gorąco zapewnia, że do / does / did

Ostatnia sprawa związana jest z tym, że „do” występuje jako czasownik posiłkowy. Głównie spotykamy się z nim w pytaniach:

 • Do you love me?

(Czy mnie kochasz?)

albo w przeczeniach

 • She doesn’t love me any more…

(Ona już mnie nie kocha… – pamiętamy że w czasie teraźniejszym present simple w trzeciej osobie liczby pojedynczej jest does/doesn’t, a we wszystkich pozostałych osobach do/don’t)

do does doing did done, scooby dooby

Do dla emfazy

W zdaniach twierdzących możemy to posiłkowe “do” pominąć: I love you (Kocham Cię). Jeśli nasza ukochana połówka powzięła jednak jakieś podejrzenia w tym temacie, oprócz kwiatów możemy podkreślić nasz afekt właśnie dodatkowym „do”:

 • I do love you!

(Naprawdę Cię kocham!)

albo

 • You don’t like me?

(Nie lubisz mnie?)

 • I do like you, but…

(Ależ lubię Cię, tylko…)

Tak samo zrobić możemy w czasie przeszłym simple past

 • I did brush my teeth mum!

(Ja naprawdę umyłem zęby mamo!)

W czasie przeszłym simple past zwrócić należy jedynie uwagę, że skoro „did” występuje już w przeszłej formie, to czasownik (w powyższych przykładach brush – szczotkować i eat – jeść) nie występują już w formie przeszłej (brushed – wyszczotkował, ate – zjadł) tylko w podstawowej (brush, eat).

 • But the dog really did eat my homework!

(Ale pies naprawdę zjadł moje zadanie domowe! Nie: Dog did ate my homework.)

Oczywiście są też inne sposoby podkreślania i zapewniania (emphasis) w języku angielskim.

Tekst i tłumaczenie piosenki Scooby Dooby Doo where are you

Na koniec bonus, czyli obiecany tekst i tłumaczenie piosenki z legendarnej kreskówki.

 • Scooby Dooby Doo, where are you?

(Scooby Dooby Doo, gdzie jesteś?)

 • We got some work to do now

(Mamy trochę pracy do zrobienia teraz)

 • Scooby Dooby Doo, where are you?

(Scooby Dooby Doo, gdzie jesteś?)

 • We need some help from you now

(Potrzebujemy trochę pomocy od ciebie teraz)

 • Come on Scooby Doo, I see you

(No dalej Scooby Doo, widzę cię)

 • Pretending you got a sliver

(Udającego, że masz drzazgę [w łapie] – to typowo amerykańskie słowo, zwykle powiemy splinter)

 • You’re not fooling me, ’cuz I can see

(Nie ogłupisz mnie, bo widzę)

 • The way you shake and shiver

(Jak się trzęsiesz i drżysz [ze strachu])

do does doing did done, scooby dooby doo, wilk

Ludzie przy ognisku… Jest zimno a ja umieram z głodu, może zapytam ich o jakieś resztki. Co takiego może się w najgorszym wypadku stać? 10 000 lat później… Patrz również: Idiomy z psami.

 • You know we got a mystery to solve so Scooby Doo be ready for your act

(Wiesz, [że] mamy tajemnicę do rozwiązania, więc Scooby Doo bądź gotowy na swą rolę)

 • Don’t hold back

(Nie trzymaj się z tyłu)

 • And Scooby Doo if you come through you’re gonna yourself have a Scooby snack

(I Scooby Doo, jeśli „przejdziesz przez to”, sam dostaniesz Scooby-smakołyka)

 • Scooby Dooby Doo, here are you

(Scooby Dooby Doo, tu jesteś!)

 • You’re ready and you’re willin’

(Jesteś gotowy i chętny)

 • We can count on you, Scooby Doo

(Możemy na Ciebie liczyć, Scooby Doo)

 • I know we’ll catch that villain

(Wiem, że złapiemy tego łotrzyka)

Teraz więc zapraszam do wspólnego śpiewania ze Scooby Doo!

Do you Scooby Doo po angielsku? No? Nic straconego!

Chociaż fajnie jest sobie porozmawiać o angielskiej gramatyce, skuteczność takiej nauki jest wątpliwa. Nikt jeszcze nie nauczył się jeździć na rowerze z podręcznika aerodynamiki. Jeśli chcesz zacząć mówić po angielsku…. musisz zacząć mówić!

A co jeśli nie ma z kim? Wstydzisz się? Nie masz czasu? Lekcje są drogie?

Doskonała odpowiedzią na te pytania jest kurs języka angielskiego online Speakingo. Za cenę jednej korepetycji masz miesiąc nauki 24/7, kiedy i gdzie chcesz, bez dojazdów, bez umawiania się!

Co więcej metoda jest bardzo szybka, ponieważ uczysz się całych zdań, co jest najskuteczniejszym sposobem nauki!

Zresztą najlepiej zarejestruj się i wypróbuj przez pierwszy tydzień zupełnie za darmo!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


A jakie są Wasze doświadczenia z does i do, did i done? Oglądaliście w ogóle Scooby Doobie Doo? Napiszcie koniecznie w komentarzach!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,77 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

A tak swoją drogą w styczniu mamy promocję -60% zniżki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)