porównanie czasów present perfect i past simple, roznica moze zabic

Czy różnica między angielskimi czasami present perfect i past simple może zabić?

Przeczytaj to krótkie zestawienie angielskich czasów present perfect i past simple. Dowiedz się, dlaczego ich pomylenie może okazać się śmiertelne w skutkach! 😉


Present perfect & past simple

Present perfect & past simple to jedne z popularniejszych angielskich czasów, które lubią mieszać się adeptom mowy Szekspira. Dlatego w tym wpisie omówimy sobie dokładniej kiedy używać każdy z nich i jakie są między nimi różnice, żeby nie popełniać nikomu nie potrzebnych błędów.

A dokładniej:

 1. Powtórka z angielskiego czasu past simple.
 2. Ekspresowa powtórka z angielskiego czasu present perfect.
 3. Różnice między czasami present perfect i past simple (tabelka).
 4. Since i for w czasach present perfect i past simple.
 5. Czy różnica między czasami present perfect i past simple może zabić?
 6. Przykłady zastosowania angielskich czasów present perfect i past simple.
 7. Ćwiczenia na czasy present perfect i past simple.

Zanim przejdziemy do tytułowego pytania, przypomnijmy sobie krótko, kiedy używamy czasu present perfect, a kiedy korzystamy z czasu past simple.

czas przeszły past simple
Jestem prostym człowiekiem. Potrzebuję czasu przeszłego prostego, to go używam.

1. Powtórka z angielskiego czasu past simple

Zastosowanie czasu i tworzenie zdań past simple

Angielski czas past simple opisuje sytuacje, które wydarzyły się w przeszłości i tam już zostały. Zwykle kiedy pada jakaś data, będziemy mieć do czynienia z czasem past simple właśnie.

Na przykład tak wyglądają twierdzenie, przeczenia i pytania w tym czasie:

 • I travelled to England in 1734.

(W 1734 roku pojechałem do Anglii.)

 • I didn’t travel to England in 1832.

(Nie pojechałem do Anglii w 1832 roku.)

 • Did you travel to England in 1832?

(Czy ty pojechałeś do Anglii w 1832 roku.)

czas przeszly simple past strona bierna angielski
Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie.

Więcej na ten temat we wpisie: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie simple past?

Czasowniki w czasie past simple

Większość angielskich czasowników jest regularna, to znaczy formę przeszłą tworzymy przez dodanie końcówki -ed. W powyższym przykładzie było to:

 • travel → travelled

(jechać → pojechałem)

Czasowniki nieregularne to anarchiści, którzy nie trzymają się żadnych zasad.

Na przykład:

go → went

(iść → poszedł).

Nie ma ich tak wiele, ale są to te najpopularniejsze czasowniki. Nie ma tu co się zastanawiać. Trzeba je wykuć i kropka.

co to są angielskie czasowniki nieregularne
Patrz również: Co wikingowie mają wspólnego z angielskimi czasownikami nieregularnymi?

2. Powtórka z angielskiego czasu present perfect

Dużo ciekawsza jest jednak sytuacja z czasem present perfect, ponieważ w wielu językach – na przykład w polskim – nie ma w ogóle takiego tworu gramatycznego.

Zastosowanie czasu present perfect

Dla odmiany czas „przeszło-teraźniejszy” present perfect opisuje sytuacje, które:

 • wydarzyły się w nieokreślonej przeszłości, ale co najważniejsze,
 • wpływają nam na teraźniejszość.

Dlatego w praktyce często opisują nasze doświadczenia.

Na przykład:

 • I’ve seen this movie.

(Widziałem już ten film.)

’ve to forma ściągnięta czasownika have

 • No, I haven’t seen this movie.

(Nie, nie widziałem jeszcze tego filmu.)

 • Have you seen this movie?

(Czy widziałaś ten film?)

Więcej na ten temat we wpisie: Prosta perfekcyjność czasu present perfect simple

Czasowniki w czasie present perfect

W czasie present perfect użyć musimy dwóch czasowników. Jeden to tak zwany czasownik posiłkowy – sam w sobie zasadniczo nic nie znaczy, pełni tylko funkcję gramatyczną.

W przypadku czasu present perfect chodzi o nasze have ( lub has dla he, she, it).

Dopiero drugi czasownik to „czasownik właściwy”. Występuje on tu w „trzeciej formie” z tabelki czasowników nieregularnych.

Na przykład dla „widzieć” będzie to

 • 1. see 2. saw 3. seen.

W przypadku czasowników regularnych sprawa jest prostsza: druga i trzecia forma są takie same

Na przykład dla „grać” będzie to

 • 1. play 2. played 3. played).
Kiedy używać yet, already, just & still w czasie present perfect?
„Dzień 47: Oni ciągle mnie nie zauważyli.” Patrz również: Kiedy używać yet, already, just & still w czasie present perfect?

3. Różnice między czasami present perfect i past simple

Najciekawsze są jednak różnice między tymi dwoma czasami.

Angielski czas present perfect

Angielski czas simple past
Angielski czas teraźniejszo-przeszły present perfect opisuje zdarzenie z przeszłości co prawda, ale wpływające na teraźniejszość. Mówimy o teraźniejszym skutku tego działania:
 • Ania has fallen in love.

To znaczy “Ania zakochała się” ale sens tego zdania jest taki, że “Ania jest teraz zakochana” – co prawda złapała bakcyla miłości kiedyś tam w przeszłości, ale interesuje nas teraźniejszy skutek tegoż zajścia z przeszłości.

Angielski czas simple past opisuje zdarzenia z przeszłości. Nic nie wiemy o ewentualnym wpływie na teraźniejszość. Jeśli użyliśmy czasu simple past, to najprawdopodobniej to wydarzenie z przeszłości w przeszłości zostało:
 • Ania fell in love in August.

Ania zakochała się w sierpniu. Nie wiemy czy romans przetrwał czy nie. Prawdopodobnie niestety nie…

Okres, o którym traktuje zdanie w czasie present perfect nadal trwa:

 • I’ve learned a lot today.

(Wiele się dzisiaj nauczyłem.)

Znaczy, że “dzisiaj” się jeszcze nie skończyło.

Okres, o którym traktuje zdanie w czasie past simple się skończył:

 • I learned a lot yesterday.

(Wiele się wczoraj nauczyłem.)

Wczoraj się skończyło wczoraj… bo dzisiaj jest dzisiaj.

O tym, że rzeczony okres jeszcze trwa sygnalizują nam takie słowa jak:

 • this week (bieżącego tygodnia)
 • today (dzisiaj)
 • just (właśnie)
 • in my life (w życiu)

O tym, że rzeczony okres dobiegł końca sygnalizują nam takie słowa jak:

 • yesterday (wczoraj)
 • five minutes ago (pięć minut temu)
 • when I was a child (gdy byłem dzieckiem)
 • in 1980 (w 1980 roku)

How long + present perfect:

 • How long have you lived here?

(Jak długo tu mieszkasz?)

Mieszkałeś tu i mieszkasz dalej. Przeszłość łączy się niewidzialną nicią czasu present perfect z teraźniejszością.

When + past simple

 • When did it start raining?

(Kiedy zaczęło padać?)

Chociaż w tym przypadku deszcz może nawet teraz nadal leje, to jednak „zaczęcie padania” jest dokonanym, skończonym działaniem, stąd użyjemy przeszłego czasu simple past.

Tabelka: Porównanie czasów past simple & present perfect

4. Since i for w czasach present perfect i past simple

Zarówno for jak i since są możliwe w obu tych czasach, zarówno w czasie present perfect jak i w past simple.

Porównaj:

 • She’s been working here for six months.

(Pracuje tu przez/od sześciu miesięcy – nadal tu pracuje.)

 • She worked here for six months.

(Ona pracowała tutaj przez sześć miesięcy – już tu nie pracuje.)

Albo:

 • The band hasn’t performed since April 2012.

(Zespół nie występował na żywo od kwietnia 2012 po dziś dzień.)

 • It was the band’s first live performance since April 2012.

(To był (może wczoraj, może miesiąc temu?) pierwszy występ zespołu na żywo od kwietnia 2012.)

since for
Czytaj również: Angielska zmora since i for’a

Okej. Z tą wiedzą, przejść możemy już do tytułowego pytania:

5. Czy różnica między czasami present perfect i past simple może zabić?

Może!

A przynajmniej może powiedzieć nam, czy ktoś żyje czy nie.

Spójrzmy na dwa podobne zdania:

 • Adam Mickiewicz wrote 86 poems.

(Mickiewicz napisał 86 wierszy – zdanie w czasie simple past.)

 • Jacek Podsiadło has written over 200 poems.

(Jacek Podsiadło (nie mylić z tym piosenkarzem) napisał ponad 200 wierszy – zdanie w czasie present perfect.)

W języku polskim oba zdania są w czasie przeszłym. Czy jest jednak różnica między angielskimi oryginałami w czasach present perfect i past simple? Jest i to duża!

Chodzi o życie poety!

Zastosowanie czasu past simple pokazuje nam, że poeta zmarł i niczego nie popełni więcej już.

Zastosowanie czasu present perfect pokazuje nam, że poeta ciągle żyje i tworzy!

Wynika to z opisanej powyżej specyfiki czasów present perfect i past simple.

Czas past simple używamy do opisania sytuacji dokonanych, takich które wydarzyły się w przeszłości i tam zostają. Natomiast czas present perfect ma bezpośredni wpływ na teraźniejszość – by poetycko powiedzieć: łączy stare z nowym.

angielski czas przeszły past simple
Czas przeszły od William Shakespeare to Wouldiwas Shookspeared (will → would, I am → I was, Shake → shook, speare → speared)

6. Przykłady zastosowania angielskich czasów present perfect i past simple

Chociaż czas present perfect tłumaczymy zwykle na język polski w czasie przeszłym, to jednak jest to czas teraźniejszy (present)! Dotyczy tego co jest TERAZ.

Natomiast czas przeszły simple past to „klasyczny” czas przeszły.

Ponieważ w języku polskim nie ma takiej konstrukcji jak present perfect, jest to obszar gramatyki angielskiej, w którym popełniamy mnóstwo błędów. A czas present perfect to prawdopodobnie najpopularniejszy angielski czas!

Dlatego przyjrzyjmy się jeszcze paru praktycznym przykładom ich zastosowania.

Czas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Czytaj również: Same perfekcje: Zestawienie czasów present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect… i innych perfektów!

Przykłady zastosowania czasów present perfect & past simple

 • A hipster grew a beard but he has shaved it off.

(Hipster zapuścił brodę, ale ją zgolił.)

Hipster zapuścił brodę w przeszłości (past simple), ale teraz jej już nie ma (present perfect)!

 • They went out to do some shopping after breakfast, but they’ve just come back.

(Po śniadaniu poszli zrobić zakupy, ale właśnie wrócili.)

Poszli w przeszłości, ale teraz są już z powrotem.

Zwróć uwagę jak czasy te łączą się też z present simple:

 • Grzegorz lives in London. He has lived there for seven years.

(Grzegorz mieszka w Londynie. Mieszka tam od siedmiu lat.)

Ale:

 • Grzegorz lived in London for 7 years. Now he lives in Wrocław.

(Grzegorz mieszkał w Londynie 7 lat. Teraz mieszka we Wrocławiu.)

Jak nauczyć się mówić po angielsku samemu w domu?
Patrz również: Jak nauczyć się mówić po angielsku samemu w domu?

7. Ćwiczenia na czasy present perfect i past simple

Oczywiście teoria to jedno, praktyka to drugie. Szczególnie, że czas present perfect nie jest dla nas czymś naturalnym, zastosowanie tej konstrukcji wymaga wielu powtórzeń, by nowa gramatyka weszła nam w krew.

Dlatego właśnie na kursie języka angielskiego online znajdziecie wiele przykładów stwierdzeń, pytań i przeczeń w czasach present perfect i past simple.

Co ciekawe na kursie języka angielskiego online Speakingo nie musisz zamęczać się niezrozumiałymi regułkami gramatycznymi, ani suchymi listami słów, z którymi nie wiadomo co potem zrobić. Na Speakingo uczysz się angielskiego jak dziecko uczące się mówić.

porównanie zestawienie present perfect i simple past angielski
Present perfect i past simple – Mam to!

Na kursie języka angielskiego Speakingo słuchasz poprawnych zdań, w których zawarta jest cała potrzebna Ci gramatyka i słownictwo. A potem rozmawiasz… ze swoim komputerem lub telefonem, który – o dziwo – rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia!

Taka nauka jest nie tylko bardzo skuteczna, ale również zwyczajnie przyjemna!

Ale najlepiej przekonaj się o tym sama czy sam! Wystarczy zarejestrować się dwoma kliknięciami poniżej i regularnie ćwiczyć, a wkrótce będziesz mówić jak Anglik!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Mam nadzieję, że teraz różnica między angielskim czasami present perfect i past simple jest jasna niczym słońce.

Jeśli macie nadal jednak jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Chętnie odpowiem i/lub uzupełnię tekst!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
znaczniki dyskursu, discourse markers
No wiesz, te znaczniki dyskursu (discourse markers)

W języku angielskim mamy wiele słów i wyrażeń, dzięki którym nasze wypowiedzi lepiej „płyną”. Nazywamy je znacznikami dyskursu (discourse markers). Jeśli chcesz brzmieć jak native speaker, naucz się używać m. in. well (no cóż), I mean (to znaczy), czy you know (no wiesz).

Czytaj dalej »
komunukacja miedzykulturowa co anglik mówi
Komunikacja międzykulturowa: Co Anglik mówi a co ma na myśli?

Nawet jeśli świetnie znasz już język angielski nie znaczy to wcale, że bez problemu dogadasz się z Anglikiem! Nie chodzi tylko o akcent, ale o tak zwane różnice kulturowe – nie zawsze to co mówimy, jest tym co chcemy przez to powiedzieć. Poniżej wprowadzenie oraz krótki słowniczek komunikacji międzykulturowej, czyli

Czytaj dalej »
can cannot cant czasowniki modalne
Trzy życia czasownika modalnego can can’t cannot

Yes, you can! Bez względu na to, czy myślisz, że możesz czy nie, masz rację! W tym tekście możesz na przykład dowiedzieć się wszystkiego o angielskim czasowniku modalnym can can’t cannot. Dla zaawansowanych zwroty grzecznościowe i idiomatyczne z can, would i could oraz… kilka śmiesznych memów z czasownikiem modalnym can.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Jedna odpowiedź

 1. Ale fajny tekst, jeszcze nikt mi tak fajnie tego nie wyjasnil, dzieki!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!