Nowy nauczyciel angielskiego, new english teacher, Catherine Tate Show, David Tennant

Nowy nauczyciel angielskiego (Catherine Tate, David Tennant)

W genialnym skeczu New English Teacher (Nowy nauczyciel angielskiego) Catherine Tate wciela się w rolę wyszczekanej, angielskiej nastolatki Laureen Cooper, która przedrzeźnia nowego nauczyciela angielskiego w szkole – Davida Tennanta, znanego ze swej roli w serialu Doctor Who.


Catherine Tate Show

Catherine Tate Show jest kabaretem, który od 2004 roku zobaczyć można na BBC. Świetnie oddaje brytyjskie realia. Na przykład szkolne. Jedną z postaci odgrywanych przez tytułową aktorkę Catherine Tate jest Laureen Cooper, wygadana „dresiara” (chav).

Miłosny boomerang w Back To You (Louis Tomlinson, Bebe Rexha)
Patrz również: Miłosny boomerang w Back To You (Louis Tomlinson, Bebe Rexha).

Raz do roku znane osoby i aktorzy biorą udział w tak zwanym Comic Relief, by zebrać w ten sposób środki na jakiś charytatywny cel. Tym razem u jej boku wystąpił równie znany co Catherine Tate aktor grający w kultowym serialu tytułowego „Doktora Kto” David Tennant.

David Tennant jako nowy nauczyciel angielskiego

Rzecz dzieje się w Anglii więc tam „nauczyciel angielskiego” uczy literatury i tak dalej. Tak jak w Polsce nauczyciel polskiego uczy Mickiewicza. W rolę nowego nauczyciela angielskiego wdał się nie kto inny jak David Tennant, powszechnie znany w Anglii ze swej roli w kultowym serialu Doctor Who.

To najdłużej emitowany serial w historii o podróżach w czasie i potworach. Ten krótki trailer da Wam posmak tego o czym on jest oraz pomoże zrozumieć żarty w skeczu:

Dresiara i nowy nauczyciel angielskiego

W tym skeczu Catherine Tate jako angielska dresiara Laureen Cooper będzie pastwić się nad nowym nauczycielem języka angielskiego (David Tennant).

Skecz świetnie pokazuje postawę antyspołecznych, młodych Anglików z niższych klas, zwykle odzianych w dresy i zwanych chavs.

Na tyle dobrze, że powtarzana często przez Catherine Cooper fraza „Am I bovvvered” (slangowa wymowa Am I bothered?) czyli „Czy wyglądam jakbym się tym przejmowała?” została „słowem roku” w Oxford English Dictionary jako:

 • The perfect expression of a generation of teenagers and their speaking style.

(Doskonały wyraz pokolenia nastolatków i ich stylu mówienia.)

Ale do rzeczy!

Catherine Tate Show: New English Teacher

Tradycyjnie spróbuj najpierw zrozumieć o co chodzi w poniższym skeczu. A jeśli nie wszystko złapiesz to nic straconego – poniżej szczegółowo go omawiam.

Nowy nauczyciel angielskiego po angielsku i polsku

 • English is well dry. I don’t see what’s so great about reading anyways. Now reading’s for losers!
 • Ain’t it though?

-Angielski jest nieźle „suchy” (nudny). Nie widzę (rozumiem) co jest takiego fajnego w czytaniu tak czy owak. Teraz czytanie jest dla luzerów!

-No nie?

Ain’t it jest slangową wersją question tag isn’t it, która z pewnością przyprawiłaby angielskiego nauczyciela literatury o ból głowy.

 • At least we’ve got a new teacher today. Yeah, right that’ll be a laugh!
 • Morning …
 • Alright…

-Przynajmniej mamy dziś nowego nauczyciela angielskiego. Tja, no to się pośmiejemy!

-Dobry…

-Okej….

 • As I’m sure you’re aware my name is Mr. Logan. I’m your new English teacher. Nice to meet you all. (I) hope you’re all ready to get to grips with some Elizabethan literature. Let’s all turn to page 53 in our poetry textbooks. Then we’ll dive straight in with the Bard himself.

Jak jestem pewien, jesteście świadomi (wiecie już), że nazywam się pan Logan. Jestem waszym nowym nauczycielem angielskiego. Miło mi was wszystkich poznać / spotkać. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście gotowi, żeby „złapać się za bary” z literaturą elżbietańską (czyli z okresu panowania królowej Elżbiety I, 1558–1603). Przejdźmy na stronę 53 w naszych podręcznikach do poezji. Następnie „zanurkujemy” prosto do samego Barda (oczywiście chodzi o Szekspira, w języku angielskim bard jest synonimem „poety”, a przedimek the sugeruje nam, że chodzi o tego konkretnego, wielkiego, słynnego poetę okresu elżbietańskiego).

 • Sir, are you English, sir?
 • No, I’m Scottish.
 • So you ain’t English then?
 • No. I’m British.
 • So you ain’t English then?
 • No, I’m not, but as you can see I do speak English.

-Proszę pana, czy pan jest Anglikiem proszę pana?

-Nie, jestem Szkotem.

-No to pan nie jest Anglikiem?

-Nie. Jestem Brytyjczykiem.

-No to pan nie jest Anglikiem?

-Nie, nie jestem, ale jak widzisz mówię po angielsku.

Mówiąc „Anglia” (England) mamy na myśli zwykle całe Zjednoczone Królestwo (United Kingdom) albo Wielką Brytanię (Great Britain). Ale Anglia to tylko jedno z „królestw” (kingdoms) czy „krajów” (countries) które wchodzą w skład UK; pozostałe to Szkocja (Scotland), Irlandia Północna (Northern Ireland) oraz Walia (Wales).

William Wallace (Braveheart) o wolności (FREEDOM!!)
Patrz również: William Wallace (Braveheart) – Słynna mowa o wolności (FREEDOM!!)

 • But I can’t understand what you’re saying sir.
 • Well, clearly you can.
 • Sorry, are you talking Scottish now?
 • No, I’m talking English.
 • Right, (you) don’t sound like it.
 • Okay, whatever you want, Now, let’s get on with Shakespeare!

-Ależ proszę pana, ja nie rozumiem co Pan mówi.

-Cóż, najwyraźniej rozumiesz.

-Przepraszam, czy Pan teraz mówi po szkocku?

-Nie, mówię po angielsku.

-Aha, bo nie brzmi pan jakby mówił Pan po angielsku.

-Okej, jak tam sobie chcesz. Teraz przejdźmy do Szekspira!

Oczywiście David Tennant mówi czystym angielskim. Ale to klasyka gatunku. Wiele lat pracowałem w angielskich szkołach i gdybym za każdy taki głupi tekst jak powyżej dostawał funta, to byłbym milionerem! Chociaż im bardziej David Tennant się wkurza, tym bardziej wchodzi mu szkocki akcent – genialna gra wymową!

 • I think that you’re not qualified to teach us English
 • I am perfectly qualified to teach English.
 • I don’t think you are though.
 • You don’t have to be English to teach it.
 • Right, have you got double English or double Scottish?

-Myślę, że nie posiada Pan kwalifikacji, żeby uczyć nas angielskiego.

-Jestem doskonale kwalifikowany, żeby uczyć was / ciebie angielskiego.

-Niemniej ja tak nie sądzę.

-Nie musisz być Anglikiem, żeby uczyć angielskiego.

-Ta, ma pan teraz podwójną (lekcję) angielskiego czy szkockiego?

co można robić gdy się nudzi w domu, nuda, angielski
Patrz również: Amerykańska nastolatka radzi co można robić, gdy się nudzi w domu.

 • Is your name Lauren Cooper by any chance?
 • Yeah. Why?
 • Your reputation precedes you.
 • Aint it tho(ugh)!

-Czy nazywasz się może Lauren Cooper?

-Ta. A co?

-Twoja reputacja cię wyprzedza.

-Wiadomka!

Ain’t it tho to slangowa fraza, którą się z kimś zgadzamy. Coś jak „dziwnym nie jest” z komiksów Wilq.

 • So… Shakespeare’s sonnets.
 • Sir?
 • A Sonnet is a poem,
 • Sir?
 • Written in 40 lines.
 • Siiir..
 • the last two of which
 • Siiir..
 • must form a rhyming couplet
 • Sir?
 • Sir!?

-Tak więc… Sonety Szekspira.

-Proszę pana?

-Sonet jest wierszem…

-Proszę pana?

-..pisanym w 40 wersach…

-Proszę pana?

-…z których ostatnie dwa…

-Proszę paaaaanaaaa?

-…muszą się ze sobą rymować…

-Proszę pana?

-Proszę pana?

Północny akcent i rozmowa o prace w skeczach "Nienormalnej Almy"
Patrz również: Północny akcent i rozmowa o prace w skeczach „Nienormalnej Almy” (BBC Comedy).

 • Yes, Lauren.
 • Can I ask you a question?
 • Not just now.
 • Can I ask you a question now?
 • Just wait.
 • Can I just ask you a question? Can I ask you a question? Now I only want to ask you a question! Kind of artsy a question. I’m just asking you a question. Can I ask you a question?

-Tak Lauren.

-Czy mogę zadać panu pytanie?

-Nie w tej chwili.

-Czy mogę zadać panu pytanie?

-Poczekaj.

-Czy mogę zadać panu pytanie? Czy mogę zadać panu pytanie? No tylko chcę zadać panu pytanie! Takie trochę artystyczne pytanie. Tylko zadaję panu pytanie. Czy mogę zadać panu pytanie?

Zwróć też uwagę jak Lauren Cooper wymawia słowo „ask” (pytać) – coś jak „ax”, co jest typowe dla potocznego angielskiego.

 • What is it?
 • Are you the Doctor?
 • Doctor Who?
 • I don’t know what you’re talking about.
 • You look like Doctor Who though.
 • I’m not Doctor Who, I’m your English teacher.
 • I don’t think you are though.
 • Lauren!

-O co chodzi?

-Czy pan jest (tym) doktorem?

-Którym Doktorem? (= Doktorem Kto?)

-Nie wiem o czym mówisz.

-Ale pan wygląda jak Doktor Who.

-Nie jestem Doktorem Who, jestem waszym nauczycielem angielskiego.

-A ja jednak myślę, że pan nie jest.

-Lauren!

Real and unreal conditionals, angielski, tryby okresy warunkowe
Patrz również: Real and unreal conditionals – jak rzeczywiste są angielskie tryby warunkowe?

 • I think you’re a nine hundred and forty-five year old Time Lord.
 • Listen…
 • Did you just pitch up from Mars?
 • Don’t be ridiculous.
 • You know your house, right?
 • What?
 • You know your house.
 • Yeah.
 • Is it bigger on the inside?
 • No, be quiet.
 • Did you park the TARDIS on a meter?

-Myślę, że jest pan 945-letnim Włodarzem Czasu.

-Słuchaj…

-Czy przyleciał pan tu z Marsa?

-Nie bądź niedorzeczna.

-Zna pan swój dom, no nie?

-Co?

-No wie pan, pański dom.

-No?

-Czy jest większy od wewnątrz (niż na zewnątrz – jak w filmie)?

-Nie. Cicho bądź!

-Czy kupił pan bilet w parkomacie do swojego TARDISa?

TARDIS to Time And Relative Dimensions In Space (Czasowe i Względne Wymiary w Przestrzeni), fikcyjny statek kosmiczny dr Who, który dla niepoznaki wygląda jak budka policyjna.

 • Can we please get back to Shakespeare? Thank you.
 • So… Did you fancy Billie Piper sir?
 • Right!

-Czy możemy wrócić do Szekspira? Dziękuję.

-Tak więc… Czy podobała się panu (brytyjska aktorka) Billie Piper?

-No dobra!

David Tennant jako Dr Who z Billie Piper i Tardisem w tle.

 • You are the most insolent child I’ve ever had the misfortune to teach.
 • Thank you!
 • You’re pointless, repetitious and extremely dull.
 • A bit like Shakespeare.
 • You’re not even worthy to mention his name. William Shakespeare was a genius. You little madam are definitely not. Now just sit there, keep your mouth shut. And I will fill you in this whole module all right now.

-Jesteś najbardziej bezczelnym dzieckiem, jakie miałem pecha uczyć.

-Dziękuję!

-Jesteś bezcelowa, powtarzalna i skrajnie nudna.

-Trochę jak Szekspir.

-Nie jesteś godna wspominać jego imienia. Wilam Szekspir był geniuszem. A ty młoda damo zdecydowanie nim nie jesteś. A teraz siadaj i zamknij buzię. A ja w tej chwili dam wam informacje z całego tego bloku (dydaktycznego).

 • Amiss I bothered?
 • What?
 • Amiss, I bothered, forsooth. Looketh at my face. Looketh at my face.
 • Stop it!
 • Is this the bothered face that…
 • Right! I’m calling your parents!
 • Are you disrespecting the House of Cooper? Art thou calling my mother, a pox-ridden wench?
 • Enough.
 • Art thou calling my father, a goodly rotten apple?
 • Lauren…
 • He ain’t even a goodly rotten apple.
 • That’s enough!
 • Faceth, my friend, looketh.
 • Lauren
 • My liege, my liege, my liege, my liege… You take the high road and I’ll take the low road… Bothered face, bothered, I be not bothered, my liege I be not botheredFace bothered Shakespeare sonnets I ain’t even bothered.

-Czymże ja na przejętą wyglądamże?

[To jej kultowa fraza Am I bothered? powiedziana „po staroangielsku”. W kolejnych linijkach Laureen Cooper dalej przedrzeźnia szekspirowski język.]

-Co?

-Czymże ja na przejętą wyglądam, zaiste? Spójrzże na twarz mą. Spójrzże na twarz mą.

-Przestań!

-Czyż jest to twarz przejęta…

-Dosyć! Dzwonię do twoich rodziców!

-Czy obrażasz rodzinę („dom”) Cooperów? Czyż dzwonisz panie do mej matki, owej zasyfilisowanej dziewoi?

-Starczy.

-Czyż dzwonisz do ojca mego, pokaźnie zgniłego jabłka?

-Lauren…

-On nie jest nawet pokaźnie zgniłym jabłkiem.

-Wystarczy.

-Lico, przyjacielu, patrzaj.

-Lauren.

– Mój panie (feudalny), mój panie, mój panie… Ty wybierz wysoką drogę (dobro), a ja wybiorę niską drogę (nieprawość)… Przejęte…lico… zatroskane… Jam nie zatroskana, mój panie, jam nie zatroskana… nie przejęta sonetami Szekspira w ogóle…

nauka jezyka angielskiego dla początkujących
Czytaj również: Dlaczego według Szekspira nauka języka angielskiego powinna być prosta i przyjemna czyli nie bądź Januszem!

[Po czym Laureen Cooper recytuje z pamięci 130 sonet Szekspira:]

My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips’ red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress when she walks treads on the ground.
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.

(Szekspir, Sonet 130)

Nie słońcem jest ten promień, co z oczu jej pada;

Czerwień jej warg ma odcień bledszy niż korale,

Przy bieli śniegu pierś jej wydaje się śniada,

Włos jej to włos — nie w złocie wyrzeźbione fale.

Znam róże, których białość przechodzi w purpurę,

Lecz nie takie się róże rumienią w jej cerze;

Rozkoszniejszą woń mają perfumy niektóre

Niż tchnienie mojej miłej — nie więcej niż świeże.

Lubię dźwięk jej słów — przecie, gdy muzyka płynie,

Czulej mnie ukołysze brzmieniami błogiemi;

Przyznaję, nie widziałem, jak chodzą boginie,

Jedno wiem: moja stąpa po realnej ziemi.

Lecz w oczach mych przyćmiewa — powiem bez wahania

Wszystko, czym ją fałszywe czynią porównania.

(Przełożył Stanisław Barańczak)

 • Bite me alien boy!

-Odczep się (dosłownie: ugryź mnie) kosmito!

 • That’s better.

-Tak lepiej.

[Tu oczywiście David Tennant używa gadżetu z filmu Doktor Who.]

 • A rose by any other name would smell as sweet

-„Róża pod jakąkolwiek inną nazwą pachniałaby tak słodko” (To cytat z Romea i Julii)

 • I still ain’t bothered.

-Nadal mam to gdzieś.

Zobacz teraz Catherine Tate i Davida Tennanta w skeczu o nowym nauczycielu angielskiego jeszcze raz

i zobacz ile teraz uda Ci się zrozumieć!

Nowy nauczyciel języka angielskiego… w telefonie

Zanim jednak zaczniemy czytać Szekspira w oryginale, musimy najpierw nauczyć się współczesnego angielskiego!

I to niekoniecznie suchych „słówek” i gramatyki, ale najlepiej współczesnych zdań i fraz, żebyśmy mogli śmiało używać ich w codziennych sytuacjach, zamiast zastanawiać się nad tym, którą regułkę zastosować.

Dlatego polecam naukę angielskiego na kursie języka angielskiego Speakingo!

Nauka polega tu – niczym w filmie science-fiction pokroju dr Who – na rozmowie ze swoim komputerem lub telefonem, który nas rozumie, chwali, a w razie potrzeby poprawia! I nigdy się nie denerwuje ani nie traci cierpliwości!

Oglądasz śliczne zdjęcia i rozmawiasz przy użyciu zdań, w których zawarta jest cała angielska gramatyka (wszystkie poziomy) i 2000 najpopularniejszych angielskich słów, których znajomość pozwala zrozumieć 90% konwersacji w tym języku.

Zresztą najlepiej wypróbuj sama lub sam! Zarejestruj się by przez tydzień pouczyć się… ze swoim nowym nauczycielem angielskiego!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Czy podobali się Wam Catherine Tate i David Tennant w skeczu New English Teacher (nowy nauczyciel angielskiego)? Czy zaskoczyło Was jak wygląda angielska szkoła? Komentarze są do Waszej dyspozycji!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Co to znaczy BSOD?

Anglicy uwielbiają skróty, co nie zawsze ułatwia im komunikację i wzajemne zrozumienie. Popularnym ostatnio skrótem stał się BSOD. Co znaczy ten skrót?

Czytaj dalej »

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!