angielski have got i to be czy to be

Być czy mieć? Angielskie have got i to be [odmiana]

Być czy mieć? Dobre pytanie! W tym wpisie nauczymy się jednak czegoś zgoła mniej filozoficznego – jak odmieniać i używać w różnych czasach gramatycznych języka angielskiego czasowniki to be oraz have got.


Czy jakość naszego życia definiuje to kim jesteśmy, czyli co wiemy, co zrobiliśmy lub doświadczyliśmy? Czy może raczej jest to nasz materialny status, to ile mamy na koncie w banku lub co mamy zaparkowane pod (jak największym) domem?

To bardzo dobre pytania ale zupełnie nie o tym będziemy mówić w tym tekście o gramatyce języka angielskiego!

Tak jak w tym nagraniu na kanale Speakingo na YouTube:

Być (angielski to be) czy mieć (angielski have got) w czasie teraźniejszym present simple

Z tego wpisu dowiesz się:

 1. Jak odmieniać to be (być) w angielskim czasie teraźniejszym present simple.
 2. Jak odmieniać to have (got) czyli „mieć” w czasie teraźniejszym present simple.
 3. Angielski have got & to be w czasach ciągłych (continuous)
 4. Angielski have got & to be w przeszłości (past tenses)
 5. Angielski have got & to be w czasach przyszłych (future tenses)
 6. Angielski have got & to be w czasach typu perfect
 7. Jak najlepiej ćwiczyć odmianę to be & to have got?

Ale zacznijmy od małego powtórzenia.

Jak wygląda proste zdanie w czasie present simple?

Na przykład tak:

 • I like you. (Ja lubię Ciebie)
 • We like cars. (My lubimy auta)

ale

 • He likes her. (On lubi ją)
 • She likes dancing (Ona lubi tańczyć).

To znaczy w czasie present simple czasownik używamy w podstawowej formie (like), za wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej (on, ona, to), kiedy dodajemy do czasownika końcówkę -s (she likes).

present simple s, have has
„Gdy uczysz się czasu present simple, ale zapominasz dopisać 's’ w trzeciej osobie liczby pojedynczej”.

Patrz również: Kiedy have, kiedy has i co to jest present simple -s?

Ale co w sytuacji, jeśli zapragniemy powiedzieć w czasie present simple:

 • Ona jest szczęśliwa?

Być to po angielsku to be. 

Wypadałoby więc powiedzieć

 • She bes happy.

Niestety nie ma tak łatwo!

Czasownik być (to be)  – podobnie jak mieć (to have o czym za chwilę) rządzi się własnymi prawami! I o tym właśnie jest ten wpis!

1. Być (angielski to be) w present simple

W języku angielskim to be odmieniamy przez osoby niemal jak w języku polskim – dla każdej osoby jest inaczej (czyli I am, you are…)!

Paradoksalnie, odmienione słówka w niczym nie przypominają bazowego to be, ale jest tak też w języku polskim: „być” nijak ma się do np. do „jesteś”.

Nie wystarczy już dopisać końcóweczki -s!

am is are, to be, kiedy
Patrz również: Am is are? Rockowa lekcja dla początkujących!

Jak to wygląda w praktyce?

Odmiana czasownika być (to be) w czasie present simple

Zdania twierdzące, pytania i przeczenia z to be (być) w czasie present simple wyglądać będą na przykład tak:

 • (jestem) I am happy. → Am I happy? → I am not happy.
 • (jesteś) You are happy. → Are you happy? → You are not happy.
 • (ona jest) She is happy. → Is she happy? → She is not happy.
 • (on jest) He is happy. → Is he happy? → He is not happy.
 • (ono jest) It is happy. → Is it happy? → It is not happy.
 • (jesteśmy) We are happy. → Are we happy? → We are not happy.
 • (jesteście) You are happy. → Are you happy? → You are not happy.
 • (oni są) They are happy. → Are they happy? → They are not happy.

Na co warto zwrócić tu uwagę?

 • Nasze JA jest na tyle wyjątkowe, że zasługuje na osobną formę: I am
 • Ona, on, ono wyglądają tak samo: she, he, it is
 • W liczbie mnogiej jest are
 • Ponieważ w języku angielskim „ty” i „wy” to jest to samo słowo: you. W obu przypadkach jest tak samo you are.
 • W pytaniach po prostu zmieniamy słówka miejscami (tak zwana inwersja): You are… – Are you…?
 • We wszystkich osobach tak samo w przeczeniach po prostu dodajemy not.
znasz już język angielski
Czytaj również: A teraz wyobraź sobie, że znasz już język angielski…

Skracanie przeczeń z to be (mieć)

W mowie potocznej zamiast formalnej, pełnej wersji z not usłyszysz:

 • she is not = she isn’t
 • you are not = you aren’t

A dla „ja” wygląda to odrobinę inaczej:

 • I am not = I’m not

Jak pytać niepoprawnie?

Ponieważ w języku angielskim nie ma takiego słowa jak nasze „czy”, jeśli chcemy poprawnie zadać pytanie stosujemy inwersję:

 • He is sad. (On jest smutny.)
 • Is he sad? (Czy on jest smutny?)

Nie zdziw się jednak, jeśli w praktyce usłyszysz na filmie czy zobaczysz na memie po prostu:

 • He sad?

Bardzo często też ludzie po prostu zmieniają intonacje głosu i tadaam! Ze zdania twierdzącego robi się pytanie!

 • You are happy?

Albo jak Joker z Batmana ktoś zapyta:

 • Why so serious?

(„Dlaczego jesteś taki poważny Batmanie?” Chociaż powinno być: Why are you so serious?)

2. Odmiana czasownika mieć (angielski have got) w czasie present simple

Jeśli natomiast nad filozoficznym bytem preferujemy materialistyczne posiadanie, sprawa robi się bardziej skomplikowana.

Teoretycznie tworząc pytania również stosujemy inwersję, tylko nie zawsze wychodzi nam z tego coś mądrego…

Zresztą zobaczcie sami poniżej.

Czy można „mieć” have bez got?

Jeśli zastosować się do ogólnego wzorca, wyjdzie nam coś takiego:

 • (Mam auto. Czy mam auto? →  Nie mam auta.) I have a car. → Have I a car? → I have not a car.
 • (masz) You have a car. → Have you a car? → You have not a car.
 • (mamy) We have a car. → Have we a car ? → We have not a car.
 • (macie) You have a car. → Have you a car? → You have not a car.
 • (mają) They have a car. → Have they a car? → They have not a car.

He, she, it zamiast have mają has, ale oprócz tego nic więcej się nie zmienia:

  • (ona ma) She has a car. → Has she a car? → She has not a car.

(on ma) He has a car. → Has he a car? → He has not a car.

 • (ono ma) It has a car. → Has it a car? → It has not a car.

Chociaż powyższe pytania i przeczenia (druga i trzecia kolumna powyżej) są super poprawne i uczy ich na przykład przestarzały podręcznik do metody Callana (którego autor w swoim testamencie zakazał nanosić żadnych zmian do swojej metody, a język przecież bez przerwy ewoluuje), to jednak nikt tak dziś już nie powie, chyba że w żartach lub bardzo oficjalnym piśmie.

Dlatego skreśliłem te archaiczne wersje. Jak więc naprawdę się mówi?

Have czy have got?

W przypadku zdań twierdzących z angielskim czasownikiem „mieć” (to have) mamy do wyboru dwie możliwości: z nic nie znaczącym got lub bez.

„Have” i „Have got” znaczą jednak dokładnie to samo.

Na przykład:

 • I have a book. (Mam książkę.)
 • I have got a book. (Mam książkę.)

Natomiast dużo lepiej brzmi jeśli got  użyjemy jednak w przeczeniach i pytaniach.

Jeśli do have dodamy więc got, otrzymamy wtedy:

 • (mam) I have (got) a car. → Have I got a car? → I have not got a car.
 • (masz) You have (got) a car. → Have you got a car? → You have not got a car.
 • (mamy) We have (got) a car. → Have we got a car ? → We have not got a car.
 • (macie) You have (got) a car. → Have you got a car? → You have not got a car.
 • (mają) They have (got) a car. → Have they got a car? → They have not got a car.

He, she, it zamiast have mają has, ale oprócz tego również tutaj nic się nie zmienia:

 • (ona ma) She has (got) a car. → Has she got a car? → She has not got a car.
 • (on ma) He has (got) a car. → Has he got a car? → He has not got a car.
 • (ono ma) It has (got) a car. → Has it got a car? → It has not got a car.

W mowie potocznej użyjemy zwykle skróconej wersji have got = 've got:

Szczególnie pełna forma przeczenia brzmi tak oficjalnie, że aż kłuje w uszy!

Dlatego powiemy zwykle:

 • I’ve got a car. I haven’t got a car.
 • She’s got a car. She hasn’t got a car.
 • We’ve got a car. They haven’t got a car.  itd.

Zamiast oficjalnego:

 • I have not go a car.

Tylko w pytaniach niczego nie skracamy:

 • Has he got a car?

No chyba że zadajemy tak zwane pytanie negatywne (negative question):

 • Hasn’t he got a car? (Czy on nie ma auta?)

Ale to już zupełnie inna historia.

„Jakieś narkotyki lub alkohol?” „Nie, dziękuję, mam wszystko!” [Patrz również: Jak alkohol pomaga w nauce języka angielskiego – szokujące wyniki badań naukowych]

Przeczenia w czasie present simple mogą przyjąć również poniższą formę:

Got wskoczyć nam może też do przeczeń z no, również tu niczego nie zmieniając w sensie zdania. Dlatego daję got w nawiasie – można go użyć, ale nie trzeba. Po co go używać? Żeby nam lepiej brzmiało zdanie, na przykład jeśli potrzebujemy dodatkową sylabę w naszej piosence czy wierszu…

 • I have (got) no car.
 • You have (got) no car.
 • He has (got) no car.
 • She has (got) no car.
 • It has (got) no car.

Oraz w liczbie mnogiej:

 • We have (got) no car.
 • You have (got) no car.
 • They have (got) no car.

Zwróć uwagę, że w tych zdaniach no znaczy raczej „żadnego” niż „nie”. A dlaczego tak jest i dlaczego nie dajemy tam not dowiesz się ze wpisu:

no, none, not, nope, any
Nie tylko nie, lecz kategorycznie nie!” Patrz również: NO czy NOT? A może NONE lub ANY? Nope?

Do you have czy have you got?

W pytaniach i przeczeniach w czasie teraźniejszym prostym present simple można też zwrócić się o pomoc do naszego starego dobrego czasownika posiłkowego do, którego i tak używamy we wszystkich innych przypadkach poza być i mieć (np. Do you know her? I don’t like it etc).

Będzie to wtedy:

 • I have a car. Do I have a car? ↔ I don’t have a car.
 • You have a car. Do you have a car? ↔ You don’t have a car.
 • She has a car. Does she have a car? ↔ She doesn’t have a car.
 • He has a car. Does he have a car? ↔ He doesn’t have a car.
 • It has a car. Does it have a car? ↔ It doesn’t have a car.

Oraz w liczbie mnogiej:

 • We have a car. Do we have a car? ↔ We don’t have a car.
 • You have a car. Do you have a car? ↔ You don’t have a car.
 • They have a car. Do they have a car? ↔ They don’t have a car.

Generalnie nie ma różnicy między:

 • Do you have a car? = Have you got a car?
 • Does she have a car? = Has she got a car?

czy

 • He doesn’t have a car. = He hasn’t got a car.
 • I don’t have a car. = I haven’t got a car.

i tak dalej.

Do dla emfazy

Do możemy wypowiedzieć też w twierdzeniach, w których jest zwykle pomijane milczeniem. Dodatkowo podkreśla wagę naszej wypowiedzi (tak zwana emfaza):

 • I do have a car = Ja „naprawdę” mam auto.
nauka jezyka angielskiego od podstaw
Patrz również: Nauka języka angielskiego od podstaw. Prosty Plan.

3. Angielski have got & to be w czasach ciągłych (continuous)

A jak angielski have got oraz angielski to be zachowywać się będą czasach ciągłych (continuous), tych w których nacisk kładziemy na „dzianie się” i aktywność, a do czasownika dodajemy końcówkę -ing?

Angielski have got w present continuous

W present continuous czasownik to have występować będzie na przykład w kontekście jedzenia.

Na przykład:

 • I’m having a hamburger.

Zdanie to znaczy „Jem – w tej chwili – hamburgera”. Nie użyjemy tu got.

Poza jedzeniem zastosujemy tę konstrukcję w zdaniach typu:

 • I’m having a break. (Jestem na przerwie),
 • I’m having a difficult time. (Przechodzę teraz przez trudny okres).

Angielski to be w present continuous

To bardzo elegancka i rzadko spotykana konstrukcja.

Na przykład:

 • I’m being told off. (W tej chwili jestem ochrzaniany.)
 • She’s being really annoying. (Ona w tym momencie jest naprawdę denerwująca.)

Chociaż teoretycznie jest to możliwe, angielski to be bardzo rzadko występuje w formie ciągłej. Raczej mało kto powie:

 • I’m being malicious. (W tej chwili moje zachowanie nosi znamiona złośliwości.).

tylko po prostu powiemy w present simple

 • I’m malicious (Złośliwy jestem gość z natury.).

A jak wyglądać będzie odmiana czasownika to have (mieć) & to be (być) w innych czasach gramatycznych?

4. Angielski have got oraz to be w przeszłości

Odmiana angielskiego to be w czasie przeszłym past simple:

 • (Byłem smutny. Nie byłem smutny. Czy byłem smutny?) I was sad. → I wasn’t sad. → Was I sad?
 • (Byłaś/byłeś) You were sad. → You weren’t sad. → Were you sad?
 • (Ona była) She was sad. → She wasn’t sad. → Was she sad?
 • (On był) He was sad. → He wasn’t sad. → Was he sad?
 • (To było) It was sad. → It wasn’t sad. → Was it sad?

Oraz w liczbie mnogiej:

 • (Byliśmy) We were sad. → We weren’t sad. → Were we sad?
 • (Byliście) You were sad. → You weren’t sad. → Were you sad?
 • (Oni byli) They were sad. →They weren’t sad. → Were they sad?

Czyli I, she, he, it was, a reszta to were.

W past continuous to be wyglądać będzie natomiast na przykład tak:

 • She was being dishonest. (Ona była wtedy nieuczciwa.)
 • We were being very enthusiastic. (Zachowywaliśmy się w bardzo entuzjastyczny sposób)

To również nie rodzaj konstrukcji gramatycznych, które często usłyszysz na ulicy.

Kiedy was a kiedy were? Odmiana to be w czasie przeszłym past simple
Patrz również: Kiedy was a kiedy were? Odmiana „to be” w czasie przeszłym past simple & past continuous.

Angielski have & have got w czasie przeszłym simple past

Przeszłą formą czasownika nieregularnego to have jest had. Tak samo dla wszystkich osób.

 • I had a car. She had a car. We all had a car!

(Ja miałem samochód. Ona miała samochód. My wszyscy mieliśmy samochód!)

Albo:

 • We didn’t have a car. He didn’t have a car. Nobody had a car!

(My nie mieliśmy auta. On nie miał auta. Nikt nie miał auta!)

Lub:

 • Did you have a car? Did she have a car? Who had a car?

(Czy ty miałaś auto? Czy ona miała auto? Kto miał auto?)

A co z have got w past simple (czyli had got)?

Teoretycznie można używać. Po prostu zamieniamy have got na had got we wszystkich osobach.

Na przykład:

 • I have got no money. → I had got no money.

…ale nie jest to coś co byśmy naprawdę usłyszeli na ulicy czy nawet w piśmie, brzmi to raczej dziwnie, dlatego odradzam.

Część językoznawców uważa, że jest to wręcz błędna forma i można jej używać tylko w sensie dostania (jako trzecia forma od get w past perfect: get-got-got) np. I had got a car (Byłem dostałem auto), natomiast I had got a car (w sensie miałem auto) uznają za błąd. Nie zawracałbym sobie tym szczególnie głowy.

Dlatego po prostu odradzam używać got w czasie simple past.

To have w czasie past continuous

W czasie przeszłym past continuous możemy powiedzieć na przykład:

 • I was having a breakfast. (Jadłem śniadanie).
 • She was having lots of fun. (Ona świetnie się bawiła)
 • We were having an interesting conversation. (Prowadziliśmy ciekawą rozmowę.)

Tutaj żadnego got również nie użyjemy.

Angielskie czasy przeszłe past simple continuous
Patrz również: Angielskie czasy przeszłe – zestawienie

5. Angielski have got oraz angielski to be w przyszłości

Angielski to be w czasie przyszłym future simple

To chyba najprostszy z możliwych wariantów, po prostu will + be w każdej osobie:

 • (Będę szczęśliwy. Nie będę szczęśliwy. Czy będę szczęśliwy?) I will be happy. → I won’t be happy. → Will I be happy?
 • (Będziesz) You will be happy. → You won’t be happy. → Will you be happy?
 • (Ona/on/to będzie) She/he/it will be happy. → She/he/it won’t be happy. → Will she/he/it be happy?
 • (My/wy/oni będą) We/you/they will be happy. → We/you/they won’t be happy. → Will we/you/they be happy?

Angielski have got w przyszłości

Angielski have got w przyszłości wygląda podobnie jak angielski have got w przeszłości – teoretycznie można… ale raczej nie użyjemy got, po prostu samo have

Znowu, chyba że chodzi nie o to, że coś posiadamy, ale że coś dostaliśmy: I will have got a present (czyli get w czasie future perfect a nie w zwykłym future simple). W amerykańskim i kanadyjskim angielskim, powiemy wtedy jednak raczej I have gotten a car.

Czytaj również o angielskich czasach przyszłych
Czytaj również o angielskich czasach przyszłych future simple, future continuous i going to.

6. Angielski have got oraz angielski to be w perfektach

Angielski to be w perfektach

Na koniec skomplikujmy sprawę już do końca! W zwykłym perfekcie (present perfect simple) po prostu stosujemy trzecią formę (be→was/were→been) jak w przypadku każdego innego słowa czyli I have been happy. Nie ma tu żadnej filozofii.

W present perfect continuous natomiast, jako że sama konstrukcja  zawiera słówko to be w roli czasownika posiłkowego (have been). Konstrukcja I have been being happy brzmi zbyt niedorzecznie, żeby jej używać.

Angielski have got w present perfect

Tu zdecydowanie użyjemy samego had bez got, na przykład I have had a cake (dobrze) a na pewno nie I have had got a cake (źle).

Konstrukcję z got w present perfect continuous wręcz trudno sobie wyobrazić, tak bardzo nienaturalnie brzmi (I have been having got a lunch for two hours – straszne toto!). Tak samo w past perfect powiemy I had had a meeting (dobrze) a nie I had had got a meeting (źle).

Czas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Patrz również: Czas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect… Ach te angielskie perfekcje!

7. Jak najlepiej ćwiczyć odmianę to be & to have got?

Masz już dosyć całej tej gramatyki?

W ogóle Ci się nie dziwię!

Tym bardziej, że jeśli chcesz naprawdę poprawnie używać have got & to be, to musisz nauczyć się stosować je w praktyce!

Dlatego najlepiej zapisz się na kurs języka angielskiego polegający na rozmowie – wtedy jak dziecko podświadomie przyswoisz całą tę gramatykę i będziesz swobodnie i poprawnie mówić po angielsku wcale się nad tym wszystkim nie zastanawiając!

Zbudujesz w ten sposób nawyk poprawnego mówienia. Zamiast zastanawiać się nad poprawną formą, po prostu powiesz, co chcesz powiedzieć!

Polecam tu oczywiście kurs języka angielskiego online Speakingo. Oglądasz piękne zdjęcie, odpowiadasz na pytania native speakera, a Twój komputer czy telefon chwali Cię lub poprawia.

To nie tylko skuteczna, ale również prosta i przyjemna metoda nauki angielskiego!

Zresztą najlepiej zarejestruj się dwoma kliknięciami poniżej, żeby przez tydzień za darmo wypróbować, czy odpowiada Ci taka metoda nauki angielskiego!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Uff, to już chyba znacie cały angielski have got i to be? Tak więc pozostaje jedynie pytanie „być czy mieć:? 🙂

Jeśli coś jeszcze jest nie jasne, pytajcie śmiało w komentarzach!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Aplikacja do nauki języka angielskiego iphone android najlepsza
Aplikacja mobilna do nauki języka angielskiego Speakingo

Już jest! Długo wyczekiwana aplikacja do nauki języka angielskiego Speakingo na iPhona i Androida jest już dostępna w AppStore (iOs) oraz Google Play (telefony z systemem Android)! Speakingo dołącza do grona najlepszych aplikacji do nauki języka angielskiego! Chociaż osobiście jestem oldschoolowym fanem pracy przed dużym ekranem – a najlepiej dwoma

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!