← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Być czy mieć? Angielskie have got i to be [odmiana]

Być czy mieć? Dobre pytanie. W tym wpisie nauczymy się jednak czegoś zgoła mniej filozoficznego – jak odmieniać i  używać angielskiego to be oraz o angielski have got.


Czy jakość naszego życia definiuje to kim jesteśmy, czyli co wiemy, co zrobiliśmy lub doświadczyliśmy? Czy może raczej jest to nasz materialny status, to ile mamy na koncie w banku lub co mamy zaparkowane pod (jak największym) domem?

To bardzo dobre pytania ale zupełnie nie o tym będziemy mówić w tej części gramatyki języka angielskiego.

Być (angielski to be) czy mieć (angielski have got) w czasie teraźniejszym

Jeśli używamy angielskich słówek to have (mieć) lub to be (być), zmienia się nam trochę konstrukcja omówiona  we wpisie o czasie teraźniejszym present simple.

Dla przypomnienia w skrócie: w czasie present simple czasownik używamy tam w podstawowej formie, za wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej (on, ona, to), kiedy dodajemy do czasownika końcówkę -s. Na przykład

  • I like you. (Ja lubię Ciebie)
  • We like cars. (My lubimy auta)

ale

  • He likes her. (On lubi ją)
  • She likes dancing (Ona lubi tańczyć).

Ale co w sytuacji, jeśli zapragniemy powiedzieć w czasie present simple: „Ona jest szczęśliwa” ?

Być to po angielsku to be.  Wypadałoby więc powiedzieć She bes happy. Niestety nie ma tak łatwo, czasownik być (to be) rządzi się własnymi prawami.

W present simple będzie wyglądało to wtedy następująco:

present simple s, have has

„Gdy uczysz się czasu present simple, ale zapominasz dopisać s” w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Patrz również: Kiedy have, kiedy has i co to jest present simple -s?

Być (angielski to be):

Generalnie w twierdzeniach, w których stosujemy angielski to be, odmieniamy to słowo – jak w języku polskim – inaczej przez poszczególne osoby (czyli I am, you are… – paradoksalnie, odmienione słówka w niczym nie przypominają bazowego to be, ale jest tak też w języku polskim: „być” nijak ma się do np. do „jesteś”).

Odmianę zobaczyć możemy w tej tabelce ze strony Edunotatki (pierwsze dwie kolumny)

Jak widzicie na dole, w pytaniach stosujemy inwersje, czyli zamieniamy pierwsze dwa słówka miejscami.

W przeczeniach dodajemy not.

Jak to wygląda w praktyce?

Odmiana czasownika być (to be)

(jestem) I am happy. → Am I happy? → I am not happy.

(jesteś) You are happy. → Are you happy? → You are not happy.

(ona jest) She is happy. → Is she happy? → She is not happy.

(on jest) He is happy. → Is he happy? → He is not happy.

(ono jest) It is happy. → Is it happy? → It is not happy.

(jesteśmy) We are happy. → Are we happy? → We are not happy.

(jesteście) You are happy. → Are you happy? → You are not happy.

(oni są) They are happy. → Are they happy? → They are not happy.

Jak widać powyżej, niespodzianek nie ma nawet z „nią”, „nim” i „tym” na przykład… ich inteligentnym komputerem (trzecią osobą liczby pojedynczej). We wszystkich osobach tak samo w przeczeniach po prostu dodajemy not, a w pytaniach po prostu zmieniamy słówka miejscami…

…oczywiście jeśli chcemy mówić „poprawnie”, bo w praktyce usłyszymy, że ludzie po prostu zmieniają intonacje głosu zdania twierdzącego i wszystko też jest jasne. Nie zdziwcie się więc, jeśli usłyszycie na ulicy You are happy? czy wręcz samo Happy?

Albo jak Joker z Batmana ktoś zapyta: Why so serious? (Dlaczego jesteś taki poważny Batmanie, chociaż powinno być: Why are you so serious?)

Odmiana czasownika mieć (angielski have got)

Jeśli natomiast nad filozoficznym bytem preferujemy materialistyczne posiadanie, sprawa robi się bardziej skomplikowana. Teoretycznie tworząc pytania również stosujemy inwersję, tylko nie zawsze wychodzi nam z tego coś mądrego. Zresztą zobaczcie sami poniżej.

Odmiana czasownika angielskiego „mieć”, najpierw bez got:

(Mam auto. -> Czy mam auto? -> Nie mam auta.) I have a car. → Have I a car? → I have not a car.

(masz) You have a car. → Have you a car? → You have not a car.

(mamy) We have a car. → Have we a car ? → We have not a car.

(macie) You have a car. → Have you a car? → You have not a car.

(mają) They have a car. → Have they a car? → They have not a car.

He, she, it zamiast have mają has, ale oprócz tego nic więcej się nie zmienia:

(ona ma) She has a car. → Has she a car? → She has not a car.

(on ma) He has a car. → Has he a car? → He has not a car.

(ono ma) It has a car. → Has it a car? → It has not a car.

Chociaż powyższe pytania i przeczenia (druga i trzecia kolumna powyżej) są super poprawne i uczy ich na przykład przestarzały podręcznik do metody Callana (którego autor w swoim testamencie zakazał nanosić żadnych zmian do swojej metody, a język przecież bez przerwy ewoluuje), to jednak nikt tak dziś już nie powie, chyba że w żartach lub bardzo oficjalnym piśmie.

Jeśli chodzi o przeczenia, to chociaż podane powyżej formy są super-poprawne, to również raczej nikt ich poza oficjalnym pismem nie użyje.

Dziś przeczenia przyjmą raczej poniższą formę:

I have no car.

You have no car.

He has no car.

She has no car.

It has no car.

We have no car.

You have no car.

They have no car.

Uwaga: W przypadku angielskiego czasownika mieć (have) mamy do wyboru dwie możliwości, z nic nie znaczącym got (znów historia języka się kłania) lub bez.

„Have” i „Have got” znaczą jednak dokładnie to samo.

Jeśli dodamy więc got to otrzymamy:

(mam) I have got a car. → Have I got a car? → I have not got a car.

(masz) You have got a car. → Have you got a car? → You have not got a car.

(mamy) We have got a car. → Have we got a car ? → We have not got a car.

(macie) You have got a car. → Have you got a car? → You have not got a car.

(mają) They have got a car. → Have they got a car? → They have not got a car.

He, she, it zamiast have mają has, ale oprócz tego również tutaj nic się nie zmienia:

(ona ma) She has got a car. → Has she got a car? → She has not got a car.

(on ma) He has got a car. → Has he got a car? → He has not got a car.

(ono ma) It has got a car. → Has it got a car? → It has not got a car.

Got wskoczyć nam może też do przeczeń, również tu niczego nie zmieniając w sensie zdania. Dlatego daję go w nawiasie – można go użyć, ale nie trzeba. Po co go używać? Żeby nam lepiej brzmiało zdanie, na przykład jeśli potrzebujemy dodatkową sylabę w naszej piosence czy wierszu…

I have (got) no car.

You have (got) no car.

She has (got) no car.

He has (got) no car.

It has (got) no car.

We have (got) no car.

You have (got) no car.

They have (got) no car.

„Jakieś narkotyki lub alkohol?” „Nie, dziękuję, mam wszystko!” [Patrz również: Jak alkohol pomaga w nauce języka angielskiego – szokujące wyniki badań naukowych]

Inne możliwości w czasie present simple

W pytaniach i przeczeniach w czasie teraźniejszym prostym present simple można też zwrócić się o pomoc do naszego starego dobrego do, którego używamy we wszystkich innych przypadkach poza być i mieć (Do you know her? I don’t like it etc). Brzmi to nawet bardziej uprzejmie, co ważne jest szczególnie w UK.  Będzie to wtedy:

Do I have a car? ↔ I don’t have a car.

Do you have a car? ↔ You don’t have a car.

Does she have a car? ↔ She doesn’t have a car.

Does he have a car? ↔ He doen’t have a car.

Does it have a car? ↔ It doesn’t have a car.

Do we have a car? ↔ We don’t have a car.

Do you have a car? ↔ You don’t have a car.

Do they have a car? ↔ They don’t have a car.

Jak wspomniałem we wpisie o czasie teraźniejszym, słówka do możemy używać też w twierdzeniach, co dodatkowo podkreśla wagę naszej wypowiedzi: I do have a car = Ja „naprawdę” mam auto.

Pełna wersja przeczenia brzmi na tyle pokracznie, że drugą możliwością jest użycie skrótu: has not=hasn’t oraz have not = haven’t:

She has not got a car → She hasn’t got a car

I have not got a car → I haven’t got a car.

I tak we wszystkich osobach. Brzmi to dużo lepiej!

Dlatego na koniec naszych dylematów mieć czy być (angielski to have czy angielski to be) warto wspomnieć o skracaniu gramatycznych słówek. Ale o tym w osobnym wpisie:

Wszystko Ci się miesza i już w końcu nie wiesz jak mówić?

Poniżej jedynie słuszna i ostateczna lista możliwości do zapamiętania!

Z takimi wariantami spotkasz się w podczas powtarzania zdań ze Speakingo, przez co naturalnie jak dziecko nauczysz się poprawnych wersji bez zawracania sobie głowy tymi wszystkimi regułkami!

(mam) I have got a car. / I have a car → Have I got a car?/Do I have a car?→ I have no car./I haven’t got a car./I don’t have a car.

(masz) You have got a car. → Have you got a car? → You have not got a car.

(ona ma) She has got a car. → Has she got a car? → She has not got a car.

(on ma) He has got a car. → Has he got a car? → He has not got a car.

(ono ma) It has got a car. → Has it got a car? → It has not got a car.

(mamy) We have got a car. → Have we got a car ? → We have not got a car.

(macie) You have got a car. → Have you got a car? → You have not got a car.

(mają) They have got a car. → Have they got a car? → They have not got a car.

odmiana czasownik mieć i robić po angielsku memy

„Robić to być”, „Być to robić”, „Być albo nie być”dubidubidu” „Scooby-Dooby-Doo”. Patrz również: Do? Doing? Done? Did? Scooby Do!

Natomiast jak angielski have got oraz angielski to be zachowywać się będą w czasach ciągłych tak zwanych continuousach (to te z -ing na końcu czasownika, jak jest dancing, swimming itd)?

Angielski to be w continuousach

Chociaż teoretycznie jest to możliwe, angielski to be bardzo rzadko występuje w formie ciągłej, korzystamy z tego w bardzo zaawansowano-artystycznych konstrukcjach, więc spokojnie możemy je tutaj pominąć – raczej mało kto powie I’m being malicious (w tej chwili moje zachowanie nosi znamiona złośliwości), tylko po prostu powiemy I’m malicious (złośliwy jestem gość z natury).

Angielski have got w continuousach

Angielski czasownik have w czasie ciągłym jest dużo popularniejszy niż wspomniany powyżej być.

Występować będzie na przykład w kontekście jedzenia.

Na przykład I’m having a hamburger znaczy jem hamburgera. Nie użyjemy tu got.

Poza jedzeniem zastosujemy tę konstrukcję w zdaniach typu: I’m having a break (jestem na przerwie), I’m having a difficult time (przechodzę teraz przez trudny okres). Więcej na ten temat we wpisie o formie ciągłej czasownika:

Angielski have got oraz to be w przeszłości

Odmiana angielskiego to be w czasie przeszłym past simple:

(Byłem smutny. Nie byłem smutny. Czy byłem smutny?) I was sad. → I wasn’t sad. → Was I sad?

(Byłaś/byłeś) You were sad. → You weren’t sad. → Were you sad?

(Ona była) She was sad. → She wasn’t sad. → Was she sad?

(On był) He was sad. → He wasn’t sad. → Was he sad?

(To było) It was sad. → It wasn’t sad. → Was it sad?

(Byliśmy) We were sad. → We weren’t sad. → Were we sad?

(Byliście) You were sad. → You weren’t sad. → Were you sad?

(Oni byli) They were sad. →They weren’t sad. → Were they sad?

Tak więc ja oraz on/ona/ono (pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej) to was, a reszta to were.

Podobnie jak w czasie teraźniejszym, możemy też czasami powiedzieć I was being friendly, co oznaczać będzie że starałem się aktywnie, w tamtym momencie okazać swoją przyjacielską postawę. Ale jest to również mało popularna, zaawansowana konstrukcja, którą na początku nie ma co sobie zawracać głowy.

czas przeszly simple past strona bierna angielski

Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie. Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mowi do Chucka Norrisa w czasie simple past?

Angielski have got w czasie przeszłym simple past

Teoretycznie można używać, po prostu zamieniamy have got na had got we wszystkich osobach, na przykład I have got no money → I had got no money ale… nie jest to coś co byśmy naprawdę usłyszeli na ulicy czy nawet w piśmie, brzmi to raczej dziwnie, dlatego odradzam.

Część językoznawców uważa, że jest to wręcz błędna forma i można jej używać tylko w sensie dostania (jako przeszła forma od get w past perfect) np. I had got a car (Byłem dostałem auto), natomiast I had got a car (w sensie miałem auto) uznają za błąd. Nie zawracałbym sobie tym szczególnie głowy.

Dlatego po prostu odradzam używać got w czasie simple past.

Angielski have got oraz angielski to be w przyszłości

Angielski to be w czasie przyszłym future simple

To chyba najprostszy z możliwych wariantów, po prostu will + be w każdej osobie:

(Będę szczęśliwy. Nie będę szczęśliwy. Czy będę szczęśliwy?) I will be happy. → I won’t be happy. → Will I be happy?

(Będziesz) You will be happy. → You won’t be happy. → Will you be happy?

(Ona/on/to będzie) She/he/it will be happy. → She/he/it won’t be happy. → Will she/he/it be happy?

(My/wy/oni będą) We/you/they will be happy. → We/you/they won’t be happy. → Will we/you/they be happy?

Angielski have got w  przyszłości

Angielski have got w przyszłości wygląda podobnie jak angielski have got w przeszłości – teoretycznie można… ale raczej nie użyjemy got, po prostu samo have

Znowu, chyba że chodzi nie o to, że coś posiadamy, ale że coś dostaliśmy: I will have got a present (czyli get w czasie future perfect a nie w zwykłym future simple). W amerykańskim i kanadyjskim angielskim, powiemy wtedy jednak raczej I have gotten a car.

Angielski have got oraz angielski to be w perfektach

Angielski to be w perfektach

W zwykłym perfekcie (present perfect simple) po prostu stosujemy trzecią formę (be→was/were→been) jak w przypadku każdego innego słowa czyli I have been happy. Nie ma tu żadnej filozofii.

W present perfect continuous natomiast, jako że sama konstrukcja  zawiera słówko to be w roli czasownika posiłkowego (have been) Konstrukcja I have been being happy brzmi zbyt niedorzecznie, żeby jej używać.

Angielski have got w present perfect

Tu zdecydowanie użyjemy samego had bez got, na przykład I have had a cake (dobrze) a na pewno nie I have had got a cake (źle). Konstrukcję z got w present perfect continuous wręcz trudno sobie wyobrazić, tak nienaturalnie brzmi (I have been having got a lunch for two hours – straszne toto!). Tak samo w past perfect powiemy I had had a meeting (dobrze) a nie I had had got a meeting (źle).

Uff, to już chyba wszystko w temacie być czy mieć. Jeśli coś jeszcze jest nie jasne, pytajcie śmiało w komentarzach!


A może masz już dosyć tej gramatyki? Najlepiej zapisz się na kurs angielskiego, polegający na rozmowie – wtedy jak dziecko podświadomie przyswoisz całą tę gramatykę i będziesz swobodnie i poprawnie mówić po angielsku wcale się nad tym wszystkim nie zastanawiając!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!


Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (64 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)