angielski czas przyszly prosty, future simple, wrozka, przepowiednia

Angielski czas przyszły prosty future simple (will, shall) do wróżenia

Angielski czas przyszły prosty future simple (ten gdzie jest will albo shall) to jeden z bardziej podstawowych angielskich czasów. Zobacz kiedy i jak go używać oraz dlaczego przydaje się do wróżenia!


Co to jest angielski czas przyszły prosty future simple?

 • Angielski czas przyszły prosty future simple jest jednym z 12 wspaniałych angielskich czasów.
 • Czas future simple – jak każdy czas prosty – opisuje co zrobimy (efekt), a nie co będziemy robić (działanie – to robią continuousy).
 • Czasu przyszłego future simple używamy do wyrażania spontanicznych decyzji, oświadczeń i deklaracji… na przykład wróżb i przepowiedni.
 • Tworzymy go za pomocą czasownika posiłkowego will oraz czasownika w podstawowej formie. Na przykład: I will do it.
 • Dobra wiadomość: dla wszystkich osób (ja, ty, ona, oni itd.) oraz czasowników (do, have, learn) wszystko jest tak samo!
angielskie czasy zestawienie

Patrz również: Porównanie angielskich czasów – 12 wspaniałych!

Z tego wpisu dowiesz się:

 1. Jak tworzymy zdania twierdzące w angielskim czasie przyszłym future simple?
 2. A co to jest to shall?
 3. Jak tworzymy pytania w czasie future simple?
 4. A co z przeczeniami w czasie przyszłym prostym future simple?
 5. Jakie słowa są kumplami will (określniki czasu future simple)?
 6. Zastosowanie will (czasu future simple).
 7. Trzy wróżbiarskie dowcipy po angielsku w czasie przyszłym.
 8. Jak najlepiej nauczyć się języka angielskiego teraz a nie kiedyś tam w przyszłości?

A teraz po kolei:

1. Jak tworzymy zdania twierdzące w angielskim czasie przyszłym future simple?

Zdania twierdzące w angielskim czasie przyszłym prostym future simple tworzymy według schematu:

osoba (I, you, Tomek, Aliens) + will (będzie/będą) + dance/ sing/ fly (tańczyć/śpiewać/latać)

Czyli na przykład:

I will dance.(Zatańczę.)
You will sing.(Zaśpiewasz.)
She will swim.(Ona popłynie.)
He will listen.(On posłucha.)
It will rain.(To – deszcz – spadnie.)
Tabela: Odmiana w czasie future simple w liczbie pojedynczej.

Oraz w liczbie mnogiej:

We will learn.(My się nauczymy.)
You will revise.(Wy powtórzycie.)
They will forget.(Oni zapomną.)
Tabela: Odmiana w czasie future mnogiej w liczbie mnogiej.

Jak widzisz jest to chyba jeden z prostszych czasów w języku angielskim.

Nie sprawiają nam problemu nawet legendarne być i mieć (to be and to have):

 • You will have a lot of free time.

(Będziesz miał/a dużo wolnego czasu.)

 • They will be hungry.

(Oni będą głodni.)

Nic nie trzeba zmieniać!

Za każdym razem jest po prostu will + czasownik w podstawowej formie i już!

angielski czas przyszły prosty future simple will
Prawie miałem jasnowidzącą dziewczynę, ale odeszła ode mnie zanim się poznaliśmy.

Dlaczego czasami jest will a czasami ’ll ?

Anglicy uwielbiają wszystko skracać, a szczególnie czasowniki posiłkowe (te pełniące tylko funkcję gramatyczną, czyli same w sobie nic nie znaczące – tutaj to jest will ).

O ile w piśmie powinniśmy raczej unikać takich skrótów (na pewno w pismach formalnych), to w mowie rzadko kiedy usłyszymy pełne słowo will.

 • Tom will get this job. = Tom’ll get this job.

(Tom dostanie tę pracę.)

Czyli jednym słowem

’ll = will

skracanie po angielsku forma ściągnięta
Patrz również: Skracanie po angielsku czyli formy… ściągnięte

2. A co to jest to shall?

Można powiedzieć, że shall to starodawna forma will.

Dlatego raczej wychodzi z użytku. Dziś używamy jej tylko w pytaniach i tylko w odniesieniu do siebie:

 • Shall I do it?

Czy (powinienem) to zrobić?

lub ewentualnie nas:

 • Shall we proceed?

(Czy mamy / możemy kontynuować?)

Ale robimy to tylko wtedy, gdy chcemy być bardzo uprzejmi, bo nie jest to zbyt „potoczny” sposób wysławiania się – trąci starodawną mową arystokratyczną.

No chyba że chcemy zabrzmieć jak Szekspir… lub Gandalf:

czasowniki modalne angielski
Jeśli nie będziesz się uczył, to nie przejdziesz (pass an exam znaczy przejść=zdać egzamin) [Na przykład maturę!] Shall brzmi tu na tyle staroświecko, że aż jest zabawnie.

Shall we współczesnym angielskim – przykłady

Tak więc dziś shall stosujemy tylko w uprzejmych pytaniach zaczynających się od Shall I lub Shall we…?

Z innymi osobami shall raczej już się nie stosuje (jeśli nie jest się Gandalfem).

Na przykład:

 • Shall I open the window?

(Czy chciałabyś może, bym otworzył okno?)

 • What shall I do now?

(Cóż ja teraz pocznę – oczekuję porady)

 • Shall we go to the opera tonight?

(Czyż może udamy się do opery dziś wieczór?)

Shall I vs Will I

Zwróć uwagę, że chociaż zarówno shall jak i will pełnią podobną funkcję czasownika posiłkowego, w poniższych kontekstach pojawi się subtelna różnica w sensie zdania:

 • Shall I do it for you?

(„Czy zrobić to dla Ciebie?” – uprzejmie pytam i proponuję)

 • Will I do it for you?

(„Czy ja zrobię to dla Ciebie” – nie wiem, może droczę się, może sam siebie pytam, czy warto?)

podobnie będzie z shall I oraz will you

 • Will you shut the door?

(Czy zamkniesz drzwi? – taka nasz prośba; shall tutaj nie brzmi dziś dobrze, zbyt Gandalfowo.)

 • Shall I shut the door?

(Czy chciałabyś, żebym zamknął drzwi? – moja troskliwa propozycja dla Ciebie.)

angielska dyplomacja w biznesie
Patrz również: Angielska dyplomacja czyli 7 sposobów owijania w bawełnę.

3. A jak w ogóle tworzymy pytania w czasie future simple?

Jak widzimy na przykładzie powyższych uprzejmych zapytań z shall, pytania w czasie przyszłym prostym future simple tworzymy tradycyjnie przez inwersję – czyli zamianę miejscami dwóch pierwszych słówek (w języku angielskim nie ma takiego słówka jak nasze „czy” – inwersja załatwia całą sprawę):

 • She will kiss him. → Will she kiss him?

(Zdanie twierdzące: Ona go pocałuje → Pytanie: Czy ona go pocałuje?)

 • Ola will be happy. → Will Ola be happy?

(Ola będzie zadowolona. → Czy Ola będzie zadowolona?)

 • They will like it! → Will they like it?

(Spodoba im się to! → Czy im się to spodoba?)

Patrz również: Angielskie czasy przyszłe future simple i future continuous oraz going to

4. A co z przeczeniami w czasie przyszłym prostym future simple?

Po prostu dodajemy not:

 • They will love it. → They will not love it.

(Bardzo im się to spodoba. → Nie spodoba im się to za bardzo.)

 • Will she ask for it? → Will she not ask for it?

(Czy ona o to poprosi? → Czy ona nie poprosi o to?)

Tradycyjnie również z lenistwa będziemy w mowie potocznej skracać, tutaj will not → won’t

 • She will not answer. = She won’t answer.

(Ona nie odpowie.)

angielski czas przyszły prosty future simple will
Chuck Norris nie przewiduje przyszłości. On mówi jej co ma robić! Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie past simple?

5. Jakie słowa są kumplami will?

Will lubi występować w parze z takimi słówkami (określnikami angielskich czasów) jak te pogrubione poniżej:

 • You’ll probably win a lottery.

(Prawdopodobnie wygrasz w loterii.)

 • I expect you will have three children.

(Oczekuję/spodziewam się, że będziesz miał trójkę dzieci.)

 • I’m sure you will be successful at work.

(Jestem pewna [że] odniesiesz sukcesy w pracy.)

 • I don’t think you will have many problems in life.

(Nie sądzę, że będziesz miał wiele problemów w życiu.)

 • I wonder what will happen.

(Zastanawiam się, co się wydarzy.)

to be going to, gonna, konstrukcja, kiedy używać
Patrz również: Kiedy używać konstrukcji to be going to a kiedy nie?

6. Zastosowanie will (czas przyszły future simple)

Najważniejsze to jednak wiedzieć kiedy w ogóle używać angielskiego czasu future simple!

Will (czas przyszły future simple) używamy by coś zaproponować

 • I’ll tell you your future!

(Opowiem Ci o Twojej przyszłości = powróżę Ci.)

Will (czas przyszły future simple) używamy by przystać na coś

 • OK, but I will not pay for it!

Dobra, ale ja Ci za to nie zapłacę.

Will (czas przyszły future simple) używamy by coś obiecać

 • You will not regret this, Sir!

Nie pożałuje pan tego!

Will (czas przyszły future simple) używamy by kogoś o coś poprosić

 • Will you look into the crystal ball, please?

Czy spojrzy Pan proszę w kryształową kulę?

angielski czas przyszły prosty future simple will
Pozwól, że przeczytam (zobaczę co mówią) Twoje karty (tarota)… RZUĆ GO

Will (czas przyszły future simple) używamy by przewidywać przyszłość

 • She’ll marry you!

(Ona wyjdzie za Ciebie!)

Nie znaczy to wcale, że ona na pewno powzięła taką decyzję. Znaczy to jedynie, że my tak przewidujemy, wróżymy z fusów)

Will i czasu przyszłego future simple używamy również w pierwszym trybie warunkowym (spekulowanie o przyszłości właśnie)

 • If you show me your hand, I will tell you your future.

(Jeśli pokażesz mi swoją dłoń, (to) powiem Ci Twoją przyszłość.)

Patrz również: Groźby, spekulacje i obietnice w pierwszym trybie warunkowym (first conditional).

7. Trzy wróżbiarskie dowcipy po angielsku w czasie przyszłym future simple

A teraz coś dla rozluźnienia… to znaczy do ugruntowania wiedzy!

Przychodzi żaba do wróżki

 • The fortune-teller says,” You will meet a beautiful girl next week who will want to know intimate things about you.”
  “That’s great!” says the frog.” Where will I meet her? The swamp? The pond?”
  The fortune teller looks into her ball,”Her biology class.”

Wróżka (dosłownie „mówiąca jaki jest los”) mówi „Spotkasz piękną dziewczynę (w) następnym tygodniu, która będzie chciała poznać Twoje intymne sprawy”

„To wspaniale!” mówi żaba. „Gdzie ją spotkam? (Na) bagnach? (W) jeziorze?”

Wróżka patrzy w swoją kulę „(Na) jej lekcji biologii”.

skracanie po angielsku forma ściągnięta
Patrz również: Skracanie po angielsku czyli formy… ściągnięte

Przychodzi facet do wróżki

 • A man goes to the fortune teller, who tells him, „Two women want to marry me. Who will be the lucky one?”
 • The fortune teller answers, „You will marry Angelina, Beatrice will be the lucky one.”

Mężczyzna przychodzi do wróżki, który mówi mu „Dwie kobiety chcą wyjść za mnie. Która będzie tą szczęśliwą?

Wróżka odpowiada „Poślubisz Angelinę, (a) Beatrice będzie tą szczęśliwą.”

słodkie cytaty o miłości po angielsku
Patrz również: Słodkie cytaty o miłości do nauki języka angielskiego.

Przychodzi król do wróżbity

 • A medieval fortune-teller prophesises that the king’s favourite horse will soon die. The horse dies a short time later. The king is angry with the fortune-teller, he is certain that his prophecy brought about the horse’s death. He calls the fortune-teller and commanded him, „Prophet, tell me when you will die!”
 • The fortune-teller realizes that the king is planning to kill him immediately, no matter what answer he gives, so he has to answer carefully. „I do not know when I will die,” he answer finally. „I only know that whenever I die, the king will die three days later.”

Średniowieczny wróżbita przepowiada, że ulubiony koń króla wkrótce umrze. Koń umiera krótki czas później. Król jest wściekły na wróżbitę, jest pewien że jego przepowiednia spowodowała śmierć konia. Wzywa wróżbitę i rozkazuje mu „Proroku, powiedz mi kiedy ty umrzesz!”

Wróżbita uświadamia sobie, że król planuje go bezzwłocznie zabić, bez względu na to jaką da odpowiedź, tak więc musi odpowiedzieć ostrożnie. „Nie wiem kiedy umrę” odpowiada w końcu. „Wiem tylko, że kiedykolwiek bym nie umarł, król umrze trzy dni później”.

Dowcipy za Upjoke

Śmieszne dowcipy po angielsku
Patrz również: Śmieszne dowcipy po angielsku [suchary z tłumaczeniem]

 

8. Wróżę Ci świetlaną przyszłość z językiem angielskim!

Nie trzeba być jasnowidzem, żeby wiedzieć jak dobrze znajomość języka angielskiego wpływa na nasze życie. Dostajemy lepszą i lepiej płatną pracę, z łatwością podróżujemy, mamy dostęp do informacji z całego świata, możemy rozmawiać niemal z każdym. Same plusy!

A angielski nie nauczy się sam – to pewne jak przepowiednie Nostradamusa!

Tu niestety nie ma mocnych – trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć!

Na dodatek niekoniecznie wystarczą ćwiczenia na papierze – jeśli chcemy poprawnie mówić po angielsku, musimy wytrenować nasze gardło, a nie nasze oczy!

Dlatego polecam kurs języka angielskiego online Speakingo, który opiera się na mówieniu właśnie!

czas future simple, queen elisabeth, speakingo

A co ciekawe rozmawiasz tu po angielsku ze swoim telefonem lub komputerem, który rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia. Jak dziecko uczące się swojego ojczystego języka naturalnie przyswajasz w ten sposób wszystkie struktury gramatyczne. Nie uczysz się też niepotrzebnych słów, lecz 2000 najpopularniejszych angielskich słów, których znajomość pozwoli Ci zrozumieć 90% angielskich konwersacji!

Zresztą najlepiej wypróbuj sama czy sam, czy taki sposób nauki Ci odpowiada. Możesz wypróbować jak to działa za darmo i bez żadnych zobowiązań, wystarczy kliknąć czerwony przycisk „Zacznij Naukę” poniżej, by zarejestrować się i cieszyć się tygodniem darmowej nauki!

Z kursem języka angielskiego online Speakingo wróżę Ci same sukcesy!


Zapisz się na kurs języka angielskiego, a Ty z przyszłości podziękujesz sobie z tę decyzję!

Nie czekaj na gwiazdkę z nieba – weź swój los w swoje ręce!


Czy wszystko jest już jasne z czasem przyszłym prostym future simple? Jeśli macie jakieś pytania piszcie śmiało w komentarzach!

Wróżką nie jestem, ale zobaczymy co się da na nie odpowiedzieć!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!