← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Angielski czas przyszły prosty future simple (will, shall) do wróżenia

Angielski czas przyszły prosty future simple (ten gdzie jest will albo shall) to jeden z bardziej podstawowych angielskich czasów. Zobacz kiedy i jak go używać i dlaczego przydaje się do wróżenia.


Co to jest angielski czas przyszły prosty future simple?

 • Angielski czas przyszły prosty future simple jest jednym z 12 wspaniałych angielskich czasów
 • Czas future simple jak każdy czas prosty opisuje co zrobimy (efekt), a nie co będziemy robić (działanie – to robią continuousy).
 • Czasu przyszłego future simple używamy do wyrażania spontanicznych decyzji, oświadczeń i deklaracji… na przykład wróżb i przepowiedni.
 • Tworzymy go za pomocą czasownika posiłkowego will oraz czasownika w podstawowej formie. Na przykład: I will do it.
 • Dobra wiadomość: dla wszystkich osób (ja, ty, ona, oni itd) oraz czasowników (do, have, learn) wszystko jest tak samo!

angielskie czasy zestawienie

Patrz również: Porównanie angielskich czasów – 12 wspaniałych!A teraz po kolei:

Jak tworzymy zdania twierdzące w angielskim czasie przyszłym future simple?

Zdania twierdzące w angielskim czasie przyszłym prostym future simple tworzymy według schematu:

osoba (I, you, Tomek, Aliens) + will (będzie/będą) + dance/ sing/ fly (tańczyć/śpiewać/latać)

Czyli na przykład:

 • I will dance. (Będę tańczył/a.)
 • Aliens will fly. (Kosmici będą latali.)
 • She will tell you. (Ona Ci powie.)

Jest to chyba jeden z prostszych czasów w języku angielskim. Nie sprawiają nam problemu nawet legendarne być i mieć (to be and to have):

 • You will have a lot of free time. (Będziesz miał/a dużo wolnego czasu.)
 • They will be hungry. (Oni będą głodni.)

Nic nie trzeba zmieniać! Za każdym razem jest po prostu will + czasownik w podstawowej formie i już!

angielski czas przyszły prosty future simple will

Prawie miałem jasnowidzącą dziewczynę, ale odeszła ode mnie zanim się poznaliśmy. [Patrz również: Czarodziejka Yennefer opowiada po angielsku, jak kręcili Wiedźmina]

Dlaczego czasami jest will a czasami ’ll ?

Anglicy uwielbiają wszystko skracać, a szczególnie czasowniki posiłkowe (te pełniące tylko funkcję gramatyczną, czyli same w sobie nic nie znaczące – tutaj to jest will ). Jak tylko mogą to „zjadają” literki.

O ile w piśmie powinniśmy raczej unikać takich skrótów (na pewno w pismach formalnych), natomiast w mowie rzadko kiedy usłyszymy pełne słowo will.

 • Tom will get this job. = Tom’ll get this job.

(Tom dostanie tę pracę.)

A co to jest to shall?

Można powiedzieć, że shall to starodawna forma will.

Dlatego raczej wychodzi z użytku. Dziś używamy jej tylko w pytaniach i tylko w odniesieniu

 • do siebie: Shall I…?
 • lub nas: Shall we….?

Ale robimy to tylko wtedy, gdy chcemy być bardzo uprzejmi, bo nie jest to zbyt „potoczny” sposób wysławiania się – trąci starodawną mową arystokratyczną.

No chyba że chcemy zabrzmieć jak Szekspir… lub Gandalf:

czasowniki modalne angielski

Jeśli nie będziesz się uczył, to nie przejdziesz (pass an exam znaczy przejść=zdać egzamin) [Na przykład maturę na 5!] Shall brzmi tu na tyle staroświecko, że aż jest zabawnie.

Shall we współczesnym angielskim

Tak więc dziś shall stosujemy tylko w uprzejmych pytaniach zaczynających się od Shall I lub Shall we…? Z innymi osobami shall raczej już się nie stosuje (jeśli nie jest się Gandalfem). Na przykład:

 • Shall I open the window? (Czy chciałabyś może, bym otworzył okno?)
 • What shall I do now? (Cóż ja teraz pocznę – oczekuję porady)
 • Shall we go to the opera tonight? (Czyż może udamy się do opery dziś wieczór?)

Shall I vs Will I

Zwróć uwagę, że chociaż zarówno shall jak i will pełnią podobną funkcję czasownika posiłkowego, w poniższych kontekstach pojawi się subtelna różnica w sensie zdania:

 • Shall I do it for you? („Czy zrobić to dla Ciebie?” – uprzejmie pytam i proponuję)
 • Will I do it for you („Czy ja zrobię to dla Ciebie” – nie wiem, może droczę się, może sam siebie pytam, czy warto?)

podobnie będzie z shall I oraz will you

 • Will you shut the door? (Czy zamkniesz drzwi? – taka nasz prośba; shall tutaj nie brzmi dziś dobrze, zbyt Gandalfowo)
 • Shall I shut the door? (Czy chciałabyś, żebym zamknął drzwi? – moja troskliwa propozycja dla Ciebie)

A jak w ogóle tworzymy pytania w czasie przyszłym prostym future simple?

Jak widzimy na przykładzie powyższych uprzejmych zapytań z shall, pytania w czasie przyszłym prostym future simple tworzymy tradycyjnie przez inwersję – czyli zamianę miejscami dwóch pierwszych słówek (w języku angielskim nie ma takiego słówka jak nasze „czy” – inwersja załatwia całą sprawę):

 • She will kiss him. -> Will she kiss him?

(Zdanie twierdzące: Ona go pocałuje -> Pytanie: Czy ona go pocałuje?)

 • Ola will be happy. -> Will Ola be happy?

(Ola będzie zadowolona. -> Czy Ola będzie zadowolona?)

 • They will like it! -> Will they like it?

(Spodoba im się to! -> Czy im się to spodoba?)

A co z przeczeniami w czasie przyszłym prostym future simple?

Po prostu dodajemy not:

 • They will love it. -> They will not love it.

(Bardzo im się to spodoba. -> Nie spodoba im się to za bardzo.)

 • Will she ask for it? -> Will she not ask for it?

(Czy ona o to poprosi? -> Czy ona nie poprosi o to?)

Tradycyjnie również z lenistwa będziemy w mowie potocznej skracać, tutaj will not -> won’t

 • She will not answer. = She won’t answer.

(Ona nie odpowie.)

angielski czas przyszły prosty future simple will

Chuck Norris nie przewiduje przyszłości. On mówi jej co ma robić! Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie past simple?

Jakie słowa są kumplami will?

Will lubi występować w parze z takimi słówkami jak te pogrubione poniżej:

 • You’ll probably win a lottery.

(Prawdopodobnie wygrasz w totka.)

 • I expect you will have three children.

(Oczekuję/spodziewam się, że będziesz miał trójkę dzieci.)

 • I’m sure you will be successful at work.

(Jestem pewna [że] odniesiesz sukcesy w pracy.)

 • I don’t think you will have many problems in life.

(Nie sądzę, że będziesz miał wiele problemów w życiu.)

 • I wonder what will happen.

(Zastanawiam się, co się wydarzy.)

Zastosowanie will (czas przyszły future simple)

Will (czas przyszły future simple) używamy by coś zaproponować

 • I’ll tell you your future!

(Opowiem Ci o Twojej przyszłości = powróżę Ci.)

Will (czas przyszły future simple) używamy by przystać na coś

 • OK, but I will not pay for it!

Dobra, ale ja Ci za to nie zapłacę.

Will (czas przyszły future simple) używamy by coś obiecać

 • You will not regret this, Sir!

Nie pożałuje pan tego!

Will (czas przyszły future simple) używamy by kogoś o coś poprosić

 • Will you look into the crystal ball, please?

Czy spojrzy Pan proszę w kryształową kulę?

angielski czas przyszły prosty future simple will

Pozwól, że przeczytam (zobaczę co mówią) Twoje karty (tarota)… RZUĆ GO

Will (czas przyszły future simple) używamy by przewidywać przyszłość

 • She’ll marry you!

(Ona wyjdzie za Ciebie! – Nie znaczy to wcale, że ona na pewno powzięła taką decyzję. Znaczy to jedynie, że my tak przewidujemy, wróżymy z fusów)

Will i czasu przyszłego future simple używamy również w pierwszym trybie warunkowym (spekulowanie o przyszłości właśnie)

 • If you show me your hand, I will tell you your future.

(Jeśli pokażesz mi swoją dłoń, (to) powiem Ci Twoją przyszłość.)

Trzy wróżbiarskie dowcipy po angielsku w czasie przyszłym future simple

***

Przychodzi żaba do wróżki

 • The fortune-teller says,” You will meet a beautiful girl next week who will want to know intimate things about you.”
  “That’s great!” says the frog.” Where will I meet her? The swamp? The pond?”
  The fortune teller looks into her ball,”Her biology class.”

Wróżka (dosłownie „mówiąca jaki jest los”) mówi „Spotkasz piękną dziewczynę (w) następnym tygodniu, która będzie chciała poznać Twoje intymne sprawy”

„To wspaniale!” mówi żaba. „Gdzie ją spotkam? (Na) bagnach? (W) jeziorze?”

Wróżka patrzy w swoją kulę „(Na) jej lekcji biologii”.

***

Przychodzi facet do wróżki

 • A man goes to the fortune teller, who tells him, „Two women want to marry me. Who will be the lucky one?”
 • The fortune teller answers, „You will marry Angelina, Beatrice will be the lucky one.”

Mężczyzna przychodzi do wróżki, który mówi mu „Dwie kobiety chcą wyjść za mnie. Która będzie tą szczęśliwą?

Wróżka odpowiada „Poślubisz Angelinę, (a) Beatrice będzie tą szczęśliwą.”

Przychodzi król do wróżbity

 • A medieval fortune-teller prophesises that the king’s favourite horse will soon die. The horse dies a short time later. The king is angry with the fortune-teller, he is certain that his prophecy brought about the horse’s death. He calls the fortune-teller and commanded him, „Prophet, tell me when you will die!”
 • The fortune-teller realizes that the king is planning to kill him immediately, no matter what answer he gives, so he has to answer carefully. „I do not know when I will die,” he answer finally. „I only know that whenever I die, the king will die three days later.”

Średniowieczny wróżbita przepowiada, że ulubiony koń króla wkrótce umrze. Koń umiera krótki czas później. Król jest wściekły na wróżbitę, jest pewien że jego przepowiednia spowodowała śmierć konia. Wzywa wróżbitę i rozkazuje mu „Proroku, powiedz mi kiedy ty umrzesz!”

Wróżbita uświadamia sobie, że król planuje go bezzwłocznie zabić, bez względu na to jaką da odpowiedź, tak więc musi odpowiedzieć ostrożnie. „Nie wiem kiedy umrę” odpowiada w końcu. „Wiem tylko, że kiedykolwiek bym nie umarł, król umrze trzy dni później”.

Dowcipy za Upjoke

Wróżę Ci świetlaną przyszłość z językiem angielskim!

Nie trzeba być jasnowidzem, żeby wiedzieć jak dobrze znajomość języka angielskiego wpływa na nasze życie. Dostajemy lepszą i lepiej płatną pracę, z łatwością podróżujemy, mamy dostęp do informacji z całego świata, możemy rozmawiać niemal z każdym. Same plusy!

A angielski nie nauczy się sam, to pewne jak przepowiednie Nostradamusa!

Dlatego nie czekaj już dłużej na gwiazdkę z nieba i weź swój los w swoje ręce!

Z kursem języka angielskiego online Speakingo wróżę Ci same sukcesy na tym polu!


Zapisz się na kurs języka angielskiego, a Ty z przyszłości podziękujesz sobie z tę decyzję!

Wypróbuj za darmo i bez zobowiązań naukę na kursie angielskiego online Speakingo!


Czy wszystko jest już jasne z czasem przyszłym prostym future simple? Jeśli macie jakieś pytania piszcie śmiało w komentarzach!

Wróżką nie jestem, ale zobaczymy co się da na nie odpowiedzieć!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 4,98 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)